חפש מאמרים:
שלום אורח
22.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

דיאלוג קריטון

רבות כבר דובר, אין ספור קולמוסים נשברו, ונהרות של דיו נשפכו, בקשר למסרים העולים מתוך דיאלוג קריטון; מעבר לסוגיות המשפטיות העקרוניות שטבועות בו, הוא גם מנציח אירוע היסטורי, רב השפעה ורב חשיבות בהיסטוריה האנושית; דורות של מלומדים והוגי דעות עסקו בשאלת "גורלו של סוקרטס", כאשר שני הדיאלוגים האפלטוניים המרכזיים שעומדים בלב העניין הם ה"אפולוגיה" (נאום ההגנה שאותו נשא סוקרטס בבית הדין באתונה) ו"קריטון".

כפי שפתחתי וציינתי, מאז התרחשות האירוע המדובר, שניתן אף לכנותו במידה מסוימת כ"אירוע מכונן", הושמעו לא מעט דברי חכמה על נושא מפי גדולי ההוגים, עד כי נדמה שהנושא כולו כבר נדוש, אשר חזר ונדרש בפיות רבים; הכול כביכול כבר נשמע, והדברים לכאורה כבר ידועים, ובכל זאת אבקש להביא כמה דברים משלי. כידוע, על כל נוף, אפשר להשקיף מכמה וכמה עמדות וזוויות, וכאן אתאר את מה שאני רואה "מן המצפה שלי".

בטרם אצלול לתוך נבכי הבירור של השאלות המשפטיות (במישור של תורת המשפט), העולות מתוך אותו דיאלוג בין סוקרטס לבין קריטון, שנערך כידוע בבית האסורים (לאחר סיום משפט), אגש קודם לכן, במאמר מוסגר מתבקש לטעמי, לעניין היקף ההשפעה ההיסטורי של ה"נרטיב הסוקרטי".

כפי שציינתי לעיל, לאור הספרות הרחבה שקיימת בנושא, יהיה זה מטבע הדברים מיותר לטלטל לכאן מובאות מדברי הוגים, מטיפים וחכמי משפט, ולצטט כאן מספרים, מאמרים משפטיים או כתבים אחרים. אסתפק לפיכך במקור הגותי אחד בלבד, ואפנה לדברים שנכתבו מפיו של פרופ' אלאן בלום, בספרו "דלדולה של הרוח באמריקה". וכך כתב: "ההיסטוריה של ההגות והחינוך המערביים מתמצה בגורלו של סוקרטס". לא לחינם הפכה הגותו וחייו "לנושא מלהיב בפילוסופיה", שכן "סוקרטס הוא האדם המשלים את החסר, אשר ישותו החידתית מביאה להרהור על טבעם של המלומדים". מעבר לכך, כותב בלום, הנרטיב שלו למעשה משקף ויכוח פוליטי עמוק שניתן למצוא מאפיינים עד לימינו אנו. פלוגתא שניתן למצותה במשפט אחד: "סוקרטס נגד האלים". בלום כתב, ובצדק, כי סיפורו הדרמטי של סוקרטס (שדמותו ודרך חייו הונצחה במחזות ובשירים "דבר שקבע את מקומו בין הגיבורים"), מציג "את כל השאלות, שעניינן החירות והחשיבה מכל הזוויות, ללא שמץ של דוקטרינות ולפיכך מעמידה השקפה חדשה על חשיבותה של חירות זו ועל הקשיים הכרוכים בה"[1].

עם כניסתנו לטרקלין, בתום אקדמות מילין אלה, אנסה לחדור כעת לעובי-הקורה, בשאלות המשפטיות העקרוניות העולות מתוך דיאלוג "קריטון"; הדיאלוג מתאר דו-שיח זוהי בין סוקרטס, השוהה כאמור בבית האסורים, לאחר שנדון למוות, לבין חברו  קריטון. שיחה זו גולשת, בין השאר, לשיח על הצדק מול עוול, והדרך הנכונה להגיב לאי-צדק. קריטון מציע לסוקרטס להימלט מן העונש שנגזר עליו, לאחר שהשומרים שוחדו, וטוען בפניו כי אין זה צודק מצדו של סוקרטס "להפקיר" את חייו, בשעה שניתנת לו ההזדמנות להימלט. סוקרטס מדגיש כי עשה לעצמו כלל בחייו שלא לציית לכל רגש מרגשותיו, "אלא לאותו הגיון דברים שנראה לי טוב מכל בשיקולי"[2]. כמו כן, הוא מדגיש כי הוא גם מנטרל עצמו מכל דאגה לגבי "דעת הרבים". בעיניו, לדעה הרווחת בקרב הרוב, אין לטעמו משקל כלשהו: "אין לנו להרבות דאגה מה יאמרו המרובים, אלא מה יאמר הבקי בצדק ובעוול, הוא האחד והאמת עצמה"[3].

עמדה זו היא למעשה הבסיס של סוקרטס לשלילת נימוקיו של קריטון, שעל סוקרטס לנצל את ההזדמנות ולהימלט מן הכלא. קריטון ביסס זאת על כמה נימוקים: הדאגה לממון שהשקיע, הדאגה לשם הטוב של חבריו ודאגה לילדיו. סוקרטס השיב בתגובה, שזו היא "המחשבה ההמונית", והוא עצמו צריך להתמקד בשאלה האם במקרה בו הוא יחליט להימלט, הוא יעשה בכך עוול או לאו.

עם הגדרת השאלה שבמחלוקות פוצח סוקרטס בשיח מטפורי שבמרכזו הוא מנהל דו-שיח דמיוני מול "החוקים" באתונה, ומגיע לכמה תובנות חשובות, שעומדות בלב לבן של השאלות המשפטיות שעל הפרק. בשיח המדומה הזה, בבואו של סוקרטס להימלט, מתייצבים מולו חוקי אתונה, ומוכחים אותו על כוונתו "להאביד אותם ואת המדינה כולה" במעשהו. שכן, במהלך כזה הוא הרי מעביר מסר מסוכן, העולה עד כדי שלילת זכות הקיום של מדינה, בה אין תוקף לפסקי הדין שניתנים בתוכה. אף אם פסק הדין בטעות יסודו, וגרם לסוקרטס עוול, באים החוקים ואומרים לו כי "קיים הסכם", בין כל אזרח לבין המדינה ו/או החוקים לקיים את שהמדינה פסקה. כל חייו של האדם, מרגע היוולדו ועד מותו, הוסדרו הודות למסגרות הנורמטיביות שיצרו החוקים במדינה, וכל עוד לא מצא האדם דופי בהם במהלך חייו, עליו לכבד כל תוצאה הנובעת מאותה מערכת החוקים, גם אם זו באופן נקודתי אינה לרוחו.

כך מנסחים זאת החוקים: "[...]וכשאנחנו שולחים יד להאבידך, בחושבנו שמן-הצדק הוא, תשלח גם אתה ידך להאביד גם אותנו, את החוקים, את המולדת, במידה שהדבר בידך, ותטען שצדק אתה עושה במעשה זה, כמי ששוקד שקידת-אמת על סגולה טובה?"[4]

בשלב הזה של הדיאלוג מועבר אלינו מסר מאוד חשוב ורלוונטי, התקף עד היום, בנוגע לכל אזרח החי במדינה בעלת משטר דמוקרטי. סוקרטס העביר כאן מסר חשוב, כי כל אדם רשאי וחופשי לעשות נפשות לשינוי חוק כלשהו שלא מוצא חן בעיניי, ואם בכל זאת, ימצא בסופו של יום כי שיטת המשטר אינה לרוחו, תמיד קיימת בפני האופציה לעזוב את המדינה, וללכת לכל מקום בו הוא חפץ, שם קיימת לשיטתו מערכת חוקים טובה יותר (אתונה אפשרה לכל אזרח לצאת את גבולותיה באופן חופשי עם כל הרכוש).

כך זה נשמע בלשון החוקים: "כל איש מכם שיישאר לאחר שראה כיצד אנו גוזרים דינים ומנהלים את המדינה משאר הבחינות, הרי הוא הסכים למעשה, לדידנו, שיעשה כפקודתנו, ואם איננו מציית הרי הוא לדידנו עושה עוול משולש: ממרה את פי מולידיו, באשר אנו הולדנוהו, ואת פי מגדליו, ועם שהסכים לציית לנו, אין הוא מציית ואף אינו מביאנו לידי כך שנחזור בנו מטעותנו, עת נעשה דבר שלא כהלכה; והלא אנו נותנים לו את הברירה, ובלי לצוות עליו בקשיות שיעשה כפקודותינו, הרינו נותנים לו לבחור אחת מהשתיים: לציית לנו או להביאנו לידי כך שנחזור בנו"[5].

למעשה, בשורה התחתונה, אדם שלא עושה את אחד משני הדברים, קרי מנסה לעשות נפשות ולפעול מראש לתיקון הסדרים נורמטיביים שאינם טובים בעיניו או עוזב למקום אחר, נותן למעשה לגיטימציה מלאה ל"כללי המשחק" הקיימים. בכך הוא מאבד את הלגיטימיות שלו לטעון כנגד החוקים ולכך שאין לציית להם. בעצם ההישארות, נתנה הסכמה לחיות על פי החוקים הקיימים. זה בעיניי המסר החשוב ביותר שעולה מהדיאלוג הזה.

בשולי הדברים, הערה חשובה והכרחית לחידוד האמור כאן, הערה הנובעת מן ההתפתחות ההגותית שבאה בעקבות יצירת "הציווי המוחלט" של עמנואל קאנט. הצו המוחלט מטיל חובה לציית באופן עיוור לנורמה הקיימת, וכאן נכנס לתמונה האלמנט המוסרי, בזיקה ישירה ותנאי אלמנטארי, שעסקינן בחוקים של משטר מתוקן, בו, כמו באתונה הדמוקרטית, יש לאזרח אפשרות להשפיע ולפעול למען שינוי החוקים הקיימים ולתיקונם. אין ללמוד מכך, שיש ליתן לגיטימציה לחוקים שהם אפריורית, מטעם המשטר שיסד אותן, חוקים מעוולים.

 

עו"ד אדיר בנימיני

דוידוב-בנימיני ושות'

 

הערות שוליים:

 

[1] אלאן בלום דלדולה של הרוח באמריקה (תרגם: בת-שבע שפירא), הוצאת עם-עובד (תשס"ב-2002)  עמ' 312-314

[2] אפלטון "קריטון" כתבי אפלטון כרך א' (תרגם: יוסף ג' ליבס), הוצאת שוקן (תשנ"ח-1997),  עמ' 243

[3] שם, עמ' 246

[4] שם, עמ' 250

[5] שם, עמ' 251

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד אדיר בנימיני
חבר מועצת עיריית נתניה
דוידוב-בנימיני ושות'
חברת עורכי דין
דיני תעבורה - משפט חוקתי ומשפט מינהלי

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אדיר בנימיני

מאת: אדיר בנימיניפוליטיקה 18/01/19494 צפיות
הרפורמה בדמות הגבלת כהונת ראש הממשלה היא עוד אחת מיני רבות שהמחוקקים שלנו מנסים לייבא מארה"ב, מבלי להבין את שיעור הנזק שנגרם מערבוב של מין שאינו עם מינו. דוגמאות בולטות מן העבר: "שיטת הפריימריס" ו"החוק לבחירה ישירה של ראש ממשלה". אם הייתה כאן דאגה אמיתית לאיכות השלטון בישראל היו המציעים מתמקדים בקידום הצעת חוק להגבלת קדנציות לראשי ערים. ברשויות המקומיות זה הרי ממש מתבקש. שם הבעיה הרבה יותר חמורה.

מאת: אדיר בנימיניפוליטיקה 18/08/18492 צפיות
העיסוק המדיני-פוליטי, על פי גישתו של אריסטו היא "האומנות השלטת" על כל האומניות האחרות; ברגע שמקבלים את ההנחה כי העיסוק הפוליטי הוא בגדר מעשה אומנות, הרי שמתוקף כך גם מתחייבת המסקנה שהכישרון לעסוק בתחום, אינו נרכש, אלא בהכרח מולד.

מאת: אדיר בנימיניחברה ומדינה - כללי18/08/18523 צפיות
בתיאוריה הפוליטית שלו, שאף ז'אן ז'אק רוסו, ליישב בין האינדיבידואליזם הקיצוני שבו דגל, לבין השמירה על הסולידריות החברתית. רוסו האמין כי הרגש האנושי הטבעי הוא רגש של סולידריות בין בני אדם שהוא גם הבסיס לחיים בקולקטיב

מאת: אדיר בנימיניספרות18/08/182136 צפיות
האמירה הברורה בנוגע לחוסר האפקטיביות של מדיניות ענישה מחמירה, בשני ספרים קלאסיים: "מכתבים פרסיים" ו"אוטופיה".

מאת: אדיר בנימיניחוק ומנהל14/08/18749 צפיות
ראשי עיר בישראל עושים שימוש במופעי בידור על מנת לקדם את מועמדותם סמוך מאוד למועד הבחירות. כמות האירועים הולכת וגוברת ככל שמתקרב מועד הבחירות. שופטי בית המשפט העליון שעמדו בראש ועדת הבחירות המרכזית ביקרו קשות תופעה זו.

מאת: אדיר בנימינישלטון מקומי01/03/17837 צפיות
בשלהי שנת 2016 חשף העיתונאי, גיא ליברמן, בעיתון "ידיעות אחרונות" מספר מקרים בהם הדיחו ראשי רשויות חברי מועצה מכהנים במועצת העיר של ישובם, תוך ניצול סעיף דרקוני וחסר מנגנוני פיקוח בחוק, המאפשר לראש הרשות להדיח חברי מועצה מכהנים בשל שורה של עילות המנויות בפקודת העיריות. המקרים הללו מייצגים היטב את הכשל המובנה בשלטון המקומי בישראל, המעניק עוצמה גדולה וסמכויות נרחבות מדי לראש הרשות המכהן.

מאת: אדיר בנימיניחברה ומדינה - כללי28/02/17831 צפיות
רבים מאלו המתמודדים ולעתים אף זוכים להגיע לעמדות שלטוניות בכירות, הם בעלי רזומה מאוד עשיר שכביכול יש בו כדי "להכשירם לתפקיד"; בישראל הרקע הצבאי היה בעבר מאוד דומיננטי בכל הנוגע למשרות ההנהגה. סיפורו של הקיסר גלבה מלמד אותנו שכישורים תיאורתיים אינם מספיקים, כפי שההיסטוריה הוכיחה לנו פעם אחר פעם במהלך הדרך מאז ועד ימינו אנו.

מאמרים נוספים בנושא חוק ומשפט - כללי

בית המשפט העליון מחק בימים אלו עתירה שהגיש ח"כ אביגדור ליברמן נגד הרבנות הראשית

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי14/09/19462 צפיות
הסוגיה משפטית בעניין צו הריסה 1. האם מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה (להלן: מהנדס הוועדה המקומית) רשאי להאציל את הסמכות הנתונה לו בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבניה או החוק) לחתום על צווי הריסה מינהליים? הרקע לבקשה והחלטות הערכאות הקודמות 2. ביום 13.11.2017, ניתן צו הריסה מינהלי לגבי בנייה ללא היתר של תקרות בטון ובריכת שחייה בדירת הדופלקס של המשיב בתל-אביב. צו ההריסה המינהלי (להלן: הצו) הוצא מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבני

מאת: אברהם פכטרחוק ומשפט - כללי21/03/19283 צפיות
שרת המשפטים שקד מציגה תכנית מהפכנית לבניית בית-משפט העליון, ביטול הוועדה למינוי שופטים ושימוע בכנסת בנוסח ארה"ב. אם אכן יבוא שינוי – בג"צ יכול להאשים את עצמו כי פסיקותיו וחוסר האיזון תוך התערבות בנושאים לא שפיטים, הם תוצר הביקורת.

מאת: רוני הכהןחוק ומשפט - כללי05/03/19391 צפיות
הגשה של עתירה ללא כל טעות מצריכה בקיאות בענייני משפט אלה

מאת: רוי ורלחוק ומשפט - כללי25/01/19414 צפיות
פגיעה אישית היא עניין רציני ואתה לא צריך לקחת את זה בקלות. ללא קשר לתוצאה של המקרה, לקחת מישהו למשימה על רשלנות שלהם הוא יותר מוצדק. להלן המאמר שלהלן יעזור לך עם כל ענייני הפגיעה האישית שלך.

מאת: עידן שלומןחוק ומשפט - כללי19/01/191185 צפיות
כולנו מנהלים את מרוץ החיים שלנו ודואגים להכין ביטוח כזה או אחר לצרות עתידיות שנקווה שלא יפקדו אותנו לעולם. הביטוחים הללו מבטיחים תשלומים כאלו ואחרים שנזכה להם בעתיד ישירות לכיס שלנו, או לטובת טיפולים שלנו או גרוע מכך יועברו ישירות לשארים שלנו במקרה של מוות.

מאת: ניב אבןחוק ומשפט - כללי14/01/19385 צפיות
במה בדיוק תורם לזוג כזה הסכם ממון? קראו הלאה את המאמר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica