חפש מאמרים:
שלום אורח
16.06.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הפסקת עישון, לגרום למישהו לא לעשן, לגרום למישהו להפסיק לעשן, לשכנע מישהו לא לעשן, לשכנע את עצמך לא לעשן, איך להפסיק לעשן? שיטות להפסקת עישון, דרכים לא

הפסקת עישון,לגרום למישהו לא לעשן, לגרום למישהו להפסיק לעשן, לשכנע מישהו לא לעשן, לשכנע אתעצמך לא לעשן, איך להפסיק לעשן? שיטות להפסקת עישון, דרכים לא לעשן

כן מה אתהאומר מההתחלה, מישהו.

ש: מישהו רוצהלהפסיק לעשן.

אליעד: מישהורוצה להפסיק לעשן כבר נפסלת עוף.

ש: הוא טועןשהוא רוצה להפסיק לעשן.

אליעד: אוקיתודה רבה אמר שהוא רוצה להפסיק לעשן אוקי עכשיו בא נתקדם כן, מישהו אמר שהוא רוצהלהפסיק לעשן אוקי סיפור מעניין אוקי.

ש: שואליםאותו למה אתה לא מפסיק לעשן.

אליעד: שואליםאותו למה אתה לא מפסיק לעשן אוקי.

ש: הוא אומרכי "אני לא רוצה להתמודד עם המחירים של הפסקת העישון".

אליעד: אוקיסבבה זה כמו "אני רוצה לעבוד ולא רוצה להתמודד עם המחירים של לעבוד" עד כאן ישהיגיון.

ש: אני רוצהלא לעבוד אתה מתכוון.

אליעד: זה כמו"אני רוצה לעבוד אני מאוד רוצה לעבוד בשביל הכסף אבל אני לא רוצה להתמודד עםהמחירים של לעבוד", זה נכון כמו לגבי כל דבר "אני רוצה לרדת במשקל לא רוצה להתמודדעם המחיר של לרדת במשקל" סבבה אז מה השאלה?

ש: אז זהכאילו הפוך זה לא אומר למה.

אליעד: מההפוך?

ש: הוא לאאומר למה הוא רוצה לעשן אלא למה הוא לא רוצה לא לעשן.

אליעד: לא הואאמר כי יש לזה עלויות והעישון חוסך לו את העליות, הוא אומר "אם אני לא אעשן יש לזהעלויות כשאני מעשן נחסכות ממני העלויות לכן אני מעשן", זה בעצם מה שהוא אמרנכון?

ש: כן.

אליעד: יפה אזמה השאלה?

ש: אבל הוא לארואה שהוא רוצה לעשן באיזה מקום.

אליעד: הוא לארואה שהוא רוצה לעשן, לא הבנתי אם אני אומר לך תעמוד על הראש ואם לא נהרוג אותךואתה עומד על הראש מישהו שואל אותך "למה אתה עומד על הראש" ואתה אומר "תראה אני לאנהנה אבל כי אם לא הוא יהרוג אותי" אז יש סיבה למה אתה עומד על הראש כי אם לא הואיהרוג אותך.

ש: נכון.

אליעד: הבנתשבזכות העמידה על הראש אתה ניצל ממוות אז זאת אומרת איזו תועלת נותן לך לעמוד עלהראש אתה ניצל ממוות יש בזה יתרון מאוד גדול בלעמוד על הראש כי אתה ניצל ממוות.

ש: נכון.

אליעד: אז זאתאומרת שאתה רוצה לעמוד על הראש כי ככה אתה ניצל ממוות, אותו בן אדם רוצה לעשן כיככה הוא ניצל התחושה של השעמום של הבדידות, של הריקנות של התסכול. אז מה השאלה בעצםשלך מאתה רוצה?

ש: לשאול איךלהוביל אותו בדרך הזאת כמו מה לשאול אותו.

אליעד: באיזהדרך לא הבנתי.

ש: נגיד אםהוא היה אומר לי "אני רוצה לעשן".

אליעד: "כי זהגורם לי לא להיות משועמם".

ש: נגיד.

אליעד: זה מהשהוא אמר.

ש: אז הייתאומר לו.

אליעד: אבל זהמה שהוא אמר הוא אמר "כי אם אני לא אז יהיה לי חסרונות" זה כמו להגיד "אם אני כןיהיה לי יתרונות של ההפך".

ש: אוקיבסדר.

אליעד:מה?

ש: בסדר.

אליעד: פשוטמדי לא, אז מה החליפו לך את המילה התבלבלת.

ש: כן.

אליעד: הואאומר לך "זה לא שאני רוצה לעשן אני רק לא רוצה להתמודד עם העלויות של להפסיק" זהכמו להגיד "כי אם אני אעשן אני יחסוך את העלויות אני אקבל את ההפך של העלויות" זהנקרא תועלת בקיצור זה לא שונה משום בן אדם אחר.

ש: כן אבלהיא.

אליעד: תסבירלה לדוגמא אז מה שאתה צריך לעשות זה או להגיד לה "תקשיבי העלויות של לעשן יותרגדולות מהעלויות של לא לעשן" אפשרות אחת, אפשרות שנייה להגיד לה "לעשן לא פותר לךאת העלויות שאת חושבת שהוא פותר לך", אפשרות שלישית להגיד לה "את העלויות שיש לךכאשר את לא מעשנת ניתן לפתור בדרכים אחרות" הבנת את שלושת האופציות?

ש: כן.

אליעד: מהשלוש האופציות?

ש: או "שלעשןלא פותר לך את העלויות".

אליעד: כןכאילו "לעשן לא באמת פותר לך את הבעיה" או.

ש: או מה?

אליעד: "אפשרלפתור את הבעיה שאתה מנסה לפתור של לעשן באמצעות צורה אחרת" או "לעשן יוצר לך בעיותיותר גדולות". לדוגמא "אני מעשנת כדי לא להרגיש בודדה" 1. "את יכולה לא להרגישבודדה באמצעים אחרים" 2. זה שאת מעשנת זה לא פותר את זה שאת מרגישה בודדה" 3. "אתאומנם תרגישי בודדה אבל אם את תעשני יהיה מצב עוד יותר גרוע את תהיי חולת סרטן וזהיותר גרוע מהבודדה".

ש: זה לדבר עלהמהות כבר.

אליעד: לא,הסברתי לך את השלוש ווריאציות איך אפשר לתקוף את זה.

ש: מהנקודההזאת יש כל מיני, בסדר פשוט היא לא הסכימה להגיע לנקודה הזאתי כאילו חזרה מאיזהסדנה שכאילו הסבירו לה שם שהיא רוצה להפסיק לעשן אבל הרצון שלה מותנה, זה היה בחירתהמילים שלהם הרצון שלה הוא בתנאי יש לה תנאי לרצון שהיא לא רוצה להתמודד עםקשיים.

אליעד: קודםכל זה מה שהיא אומרת שהסבירו לה שם.

ש: זה מה שהיאאומרת שהסבירו לה שם.

אליעד: וזה מהשהיא אומרת שהיא הבינה שהסבירו לה שם.

ש: כן ואניניסיתי להפוך את זה ל - "אוקי את לא רוצה".

אליעד: למהניסית להפוך את זה בכלל, מה אתה רצית לעזור לה להפסיק לעשן?

ש: כן.

אליעד: מה היאאמרה היא אמרה משהו שסותר משהו, מה היא אמרה מה האמת שהיא רוצה לעשן עם תנאים רוצהלעשן בתנאי שאין לזה עלויות, נכון זה כולם רוצים ככה עובד כל העולם. אתה רוצה לעבודנגיד אתה עובד 8 שעות ביום ומה לא בא לך לעבוד 16 שעות ביום יש בזה יותר כסף "לאאני רוצה לעבוד 16 שעות ביום אבל בתנאי שאני אוכל גם לישון כל יום 8 שעות ואם אניעובד 16 שעות אני לא אוכל לישון 8 שעות" סבבה.

ש: נכון זהלהפוך את המילה קושי לתנאי.

אליעד: "אנילא רוצה יש בזה חסרונות" קוראים לזה "בתנאי שאין בזה חסרונות" זה אותו דבר רקהחליפו את המילה.

ש: אז איך אניעם המילה הזאתי אומר את האופציות.

אליעד: מה אתהרוצה שיהיה לא הבנתי.

ש: אני רוצהשתהיה לי את אותה נוסחה.

אליעד: כן איךהיא הציגה את המצב היא אמרה "אני רוצה להפסיק לעשן רק אבל זה לא מספיק רצון זה רצוןבתנאי שלא יהיו לי עלויות", "אוקי תקשיבי את צריכה להבין שיש לך עלויות יותר גדולותאם את מעשנת, את צריכה להבין שאין באמת תנאי כזה שיהיו לך עלויות כי את יכולה אתהעלויות האלה לפתור בצורה אחרת, את צריכה להבין שהעלויות האלה נשארות בכל מקרה גםשכשאת מעשנת". זהו מה זה משנה החלפת את המילה עלויות לחסרונות.

ש: אני לאהבנתי, לא הבנתי את הפתרונות האלה.

אליעד: איזהפתרונות הפתרונות הבנת אותם גם קודם רק הלבשתי את זה על הטרמינולוגיה שלה, גם זה לאכל כך משנה מה אתה תגיד לה זה משנה שהיא תבין את מה שאמרת לה. היא קראה לזה עלויות,מה היא קראה לזה עלויות?

ש: תנאים תנאילרצון.

אליעד:תנאים.

ש: תנאי לרצוןהרצון מותנה.

אליעד: אוקיהיא אמרה הרצון מותנה, אוקי קודם כל שואל אותה "ומה את רוצה את רוצה שיהיה אתההתניה את לא רוצה את ההתניה?".

ש: זה הרצוןשלה.

אליעד: אוקיאז אפשר להגיד לה.

ש: הרצון שלהלהפסיק לעשן "אבל הוא בתנאי בגלל זה אני לא יכולה לממש אותו".

אליעד: אוקיאז אפשר להגיד לה "אוקי והתנאי הזה מתמלא כשאת מעשנת".

ש: מה זהבתנאי מתמלא?

אליעד: מה זהבתנאי? "בתנאי שאני לא ארגיש משועממת" נגיד, "אוקי הרצון שלך מותנה, מותנה במה מההתנאי?".

ש: תנאי שבאמתהקשיים שעולים שאם היא תפסיק לעשן אם היא תממש.

אליעד: סבבה"וכאשר את מעשנת הקשיים האלה לא עולים יותר?".

ש: כן אם היאבורחת מהם.

אליעד: לאיודע שואל אוקי "ואת חושבת שהתנאי הזה יכול להתמלא רק באמצעות העישון?", עכשיו זהלא משנה אם תחבירית זה לא נכון אם היא הבינה אותך והשתמשת במילים דומות זה פתיר,אתה אומר לה "ואותם תנאים הדרך היחידה לעמוד בתנאי הזה היא באמצעות העישון אוליניתן לעמוד בתנאי הזה באמצעות משהו אחר" זה כמו להגיד "אולי אפשר למלא את החסרונותהאלה בצורה אחרת".

ש: אוקי נגידהתנאי הוא שלא יהיה לה קשה.

אליעד: שלאיהיה לה קשה?

ש: כן זההמילים שלה היא אמרה "אני רוצה להפסיק לעשן בתנאי שלא יהיה לי קשה להפסיקלעשן".

אליעד: אוקי"את בטוחה שחייב להיות קשה? בטוחה תמשיכי לעשן אל תבלבלי את המוח" זה הכל, מה זההקשקושים האלה "רוצה שלא יהיה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל הוליסטי, מטפל רב תחומי, לגרום, דרכים לאלעשן, לא לעשן, לעשן, NLP, לקוחות, אימון, אליעד כהן ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא קורסים וסדנאות

מאת: pebקורסים וסדנאות03/03/191745 צפיות
קורס סלולר וניהול מעבדה המצב בשוק כיום הוא כזה, שכמעט לכל אדם מעת עמדו על דעתו, יש מכשיר סלולארי כלשהו, סמארטפון, טאבלט ואפילו שניהם. לעומת זאת המעבדות וטכנאים המוכשרים לתיקונים הנפוצים הנדרשים לאותם מכשירי סלולר – מועטים למדי ביחס לכמות העצומה של מכשירי הסלולר הנמצאים בשימוש כל הזמן ומועדים לתקלות מכל סוג. מסיבה זו, קיימת היום דרישה רבה לאנשי מקצוע מוסמכים, המסוגלים לתת את המענה המושלם לכל צורך בתחום תיקוני סמארטפונים או טאבלטים או כל מכשיר סלולארי אחר. למי מתאים להיות טכנאי סלולר?

מאת: pebקורסים וסדנאות03/03/191714 צפיות
למה דווקא טכנאי טלפונים סלולרים ? שכיר או עצמאי – לפתוח מעבדת תיקונים או לעבוד במעבדה פרטית או לעבוד בחברות הסלולריות אתגר – בחזית הטכנולוגית. שוק מפותח וגדל – התפתחות מדהימה בנושא הסלולר התפתחות טכנולוגית. פתיחת שוק המכשירים הסלולרים לתחרות. שימוש הולך וגדל – לא רק טלפון. תלות הולכת וגדולה במכשיר הסלולרי. מכשירי הטלפון שבחזית הטכנולוגית מתאימים לכל הגילאים. שינוי מרכז ההוצאה – העברת עלות השימוש מחברות הסלולר. המחיר הממוצע אותו אנו משלמים עבור המכשיר עלה. חבילות התקשורת מוזלות באופן משמעותי – י

מאת: נויקורסים וסדנאות28/09/172981 צפיות
יותר ויותר אנשים בוחרים ללכת וללמוד מקצוע דרך קורס מקצועי כזה או אחר כאשר לא כולם פונים ללימודי תואר ראשון. הסיבה לכך היא שאנשים מבינים כי סביבה משרדית או סביבה סגורה לא תמיד מתאימה לכולם.

מאת: מגניב קורסים וסדנאות29/09/161880 צפיות
העולם שבו אנו חיים כיום הוא ללא ספק עולם צרכני. הלקוח שלכם חשוף בכל רגע נתון למגוון מוצרים המוצעים למכירה על ידי אנשי מכירות מטעמה של החברה המתחרה. חשוב לזכור כי כישורי מכירה גבוהים הם אינם בהכרח משהו שנולדים איתו, אולם נכון שגישה שאפתנית וכריזמטית בהחלט תוכל לסייע לכם, יחד עם זאת ובסופו של יום מדובר בטכניקה מאד ברורה. השקעה גדולה יותר בשיפור יכולות המכירה על ידי קורס מכירות איכותי למשל, תאפשר לכם להצליח במשימה של הגדלת מכירות

מאת: רוני הכהןקורסים וסדנאות25/09/161734 צפיות
אחד הדברים הבולטים בכפר הקטן הזה שלנו הוא הקשרים שכולנו יוצרים עם אנשים זרים שהדרך היחידה לפתוח ערוצי תקשורת איתם באינטרנט היא על ידי הבנה של השפה הבינלאומית ברחבי הסייבר שהיא השפה האנגלית

מאת: אבי דוידיקורסים וסדנאות03/08/161882 צפיות
בקצרה על לימודי אנגלית למתקדמים עם רמה בסיסית תוך המלצה על לימודי אנגלית בטלפון בהתאמה אישית.

מאת: אופירקורסים וסדנאות01/06/161702 צפיות
בוגרי מסלול לימודים שרכשו לעצמם מקצוע טכנולוגי יכולים להציע את עצמם בצורה רצינית יותר בשוק העבודה. מדובר על רכישת מקצוע טכנולוגי במסגרת לימודי הנדסאי שיש לו אוריינטציה יישומית בתחומים מוגדרים שחלקם הופכים להיות מבוקשים מאוד לאחרונה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica