חפש מאמרים:
שלום אורח
24.10.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:
 

מאמרים בנושא פילותרפיה

 
   
 

איך אתה מאמן להגיע למודעות עצמית עמוקה וליצור מגע מלא עם תחושותיך? מאת: ד"ר צדוק קראוס Dr. Zadok Krouz

מאת: krouz zadokאימון לאיכות חיים20/02/113763 צפיות
גשטלט (Gestalt) [מגרמנית תבנית או שלם] עוזר להגיע לרמת מודעות עצמית רחבה ומעמיקה יותר. מודעות לרגשותיך, לגופך, למחשבותיך ולסביבתך. מעודד להיות מודע לצרכים האמיתיים ולפתח מיומניות ולספק אותם, מבלי שאתה תפגע באחרים. עוזר ליצור מגע מלא יותר עם התחושות שלך- המאמר מאמן אותך לקראת טכניקות המודעות שהקו המשותף להם הוא שהמתאמן מרכז את מודעתו על ידי משפט בסיסי שמנחה אותו ואת המאמן מראשית התהליך האימון ועד סופו, והוא: "כעת אני מודע לכך ש...". שכן, פרלס אמר "שכאשר "המתאמן" מודע באופן מלא למבוי - הסתום (The impasse), המבוי-הסתום יתמוטט".
למאמר המלא...

אימון אישי באמצעות רייקי וגשטלט ככלי לאיזון ושמירת אנרגיות חיוביות באדם מאת: צדוק קראוס Dr. Zadok Krouz

מאת: krouz zadokאימון לאיכות חיים20/02/111115 צפיות
רייקי, שמקורה מהחכמה הגבוהה-הרוחנית ומכוח החיים הקוסמי והמביאה חיים לעולם, תרמה רבות לטיפול הגשטלטיאני פרי פדריך (פריץ) פרלס, המייסד והדמות המרכזית של טיפול הגשטלט. גם לחסידות הייתה חלק נכבד בגיבוש דרך החשיבה ההוליסטית של מייסד הגשטלט הטיפולית, שכן, פרלס קבע ש "תרפיית התבנית היא פילוסופיה המנסה לחבור יחדיו עם כל השאר, לעלות בקנה אחד עם כל השאר - עם הרפואה, עם מדעי הטבע, עם היקום, עם מה שיש (גשטלט מלה במלה 21 ) . המאמר מבקש להצביע ולו על קצה המזלג ממכלול ההיבטים הרבים בין רייקי, הגשטלט והחסידות בבוא האדם לאמן עצמו לקראת איזון ושמירת אנרגיות חיוביות.
למאמר המלא...

מה מחזיר את האדם לאני האמיתי שלו? עיונים בנושא הפנומנולוגיה מאת: ד"ר צדוק קראוס Dr. Zadok Krouz PhD, DD,DHL,CGT

מאת: krouz zadokאימון לרוחניות20/02/111377 צפיות
הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית, מאמינה בהשפעת הפילוסופיה הקיומית, שהתופעות המתרחשות בחיי האדם צריכות להיות מנותחות לפי הערך הייחודי של עצמן שמתוך ניסיון החושים של בני האדם. מבחינת האכזיסטנציאליזם מתן הסברים על קיום האדם מתבטלים. במאמר זה, בוחן המחבר את התופעות באדם מראייה אובייקטיבית כפי שהן מתגלות באותו הרגע שבהווה במסגרת אימונו. המחבר ינסה להסביר בכך את התרומה העצומה של הפילוסופיה הקיומית לפסיכולוגיה הקיומית, לפי מושג הפנומנולוגיה של אדמונד הוסרל, פילוסוף יהודי גרמני . תרומה זו החזירה את האדם לאני האמיתי והשלם שלו.
למאמר המלא...

אימון אישי בקוטביות כמקור סגולי לפיתוח הפוטנציאל באדם מאת: ד"ר צדוק קראוס Dr. Zadok Krouz

מאת: krouz zadokאימון לקריירה20/02/111498 צפיות
לא לחינם הצהירו הפילוסופים האקזיסטנציאלים שהקוטביות מאפיינת את התבונה ומעניקה לה את יתרונה הסגולי דווקא מתוך הניגודים וההפכים, שאינם תבוניים אלה בעלי עוצמה רגשית. עוד הוסיפו, כי הקוטביות מרחיב את מודעותו והבנתו של האדם, ומעמיק את ממשותו, גורם לאדם לפעול במיטבו, ולפתח ולהכיר את הפוטנציאל שבו. מחבר המאמר, יעמיד את האימון בקוטביות על יתרונה הסגולי של התבונה בדיעבד ויסביר הכיצד באימון קוטביות באדם הופך את קיומו של אדם לממשי ומוחלט עד לשלב ש"רובד המוות מתחיה", כפי שסבר פרלס, אבי תרפיית הגשטלט.
למאמר המלא...

לברור הדרך הקיומית להגיע לשלווה ולמשמעות עמוקה בחיי האדםzadok krouz

מאת: krouz zadokאימון לאיכות חיים16/02/111276 צפיות
הפסיכולוגים האכסיסטציאליסטים סוברים על בסיס הפילוסופים הקיומיים, שאירוע שקרה לאדם בילדותו אינו בהכרח סיבת הגורם להתנהגותו העכשווית כמבוגר. את הטבע הננו מסברים, את חיי הנפש הננו מבינים ומכירים, סברו הפילוסופים. המאמר מתכוון להסביר את הנחת הפילוסופים, שעל האדם לדעת תחילה את עצמו "דע את עצמך!" לפני שידע משהו אחר. רק לאחר שהאדם מתאמן להבין את פנימיותו והכיר את דרכו מגיע לחיי שלווה ולמשמעות עמוקה בחייו. זאת ועוד, המאמר מסביר שעקב דחיית ה"סיבתיות" צריך המתאמן ליצור מודל משלו על פני השטח- כלומר מודל האמת הנחשפת על פני השטח.
למאמר המלא...

לברור האחריות של האדם כבסיס להגשמת אנושיותו כאדם אוטנטי ושלם

מאת: krouz zadokאימון מנהלים14/02/111180 צפיות
הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית כמו הגשטלט, מאמינה שהאדם מטבעו חפשי בבחירתו כדי שהוא יהיה אחראי באופן בלעדי למעשיו כלפי עצמו וכלפי העולם ולתת עליהם את הדין. המאמר מבקש להסביר את גורם החופש כבסיס להגשמת אנושיותו של האדם במסגרת אימון, כמו כן, יסביר המאמר את היחס בין חופש, בחירה ואחריות בהגדרת האדם האוטנטי ואת אחריות העשייה העצמית של האדם כביטוי למשמעות האדם השלם.
למאמר המלא...

האימון ההוליסטי מתוך ראיית תבנית השלם - כמשמעות מכרעת על הכוחות המעקבים באדם

מאת: krouz zadokאימון למערכות יחסים14/02/11979 צפיות
פרדריק )פריץ( פרלס (1970-1893),המייסד והדמות המרכזית של טיפול הגשטלט הושפע במידה רבה מהפילוסופית הכוליות של היידגר בפרט ומהמתודולוגיה האכסיסטנציאליסטית בכלל. אך יחד עם זאת, תרפיית הגשטלט, היא הכן טיפול נפשי מודרני ביותר, שצמח וגובש רעיונית על גבי התבניות הקיימות, אך אין לזהות אותו עם אחד מאילו תבניות שעליו הוא נבנה. אין תרפיה זו זהה ל-דסיינאליזה האכסיסטנציאלית של בינסוונגר או פסיכולוגיה התבניתית של וורטהיימר אלא יכולה לשמש מנוף לאימון. המאמר מסביר את ייחודיות תבנית השלם ומשמעותה המכרעת , ועל הכוחות המעקבים במימושה במסגרת אימון.
למאמר המלא...

איך האדם מגלה מה מפריע לתפקודו ? האמון כמודל לגילוי האמת החוויתית באדם.zadok krouz

מאת: krouz zadokאימון עסקי14/02/11758 צפיות
תרפיית הגשטלט דוחה את הסיבתיות של התופעה ומתרכזת בהבנה הפנימית של הפציינט, בדרך זו של ההבנה נוצר מודל משלה, של האמת הנחשפת על פני השטח - האמת החוויתית - המודעות הבלתי מופרעת. המאמר דן על ההיבטים של מודל זה כחלק של אמון ומבקש להסביר את המוקד בתרפיית הגשטלט, שהוא האדם כפי שהוא על פני השטח עם רגשותיו, עם רצונותיו ועם פעולותיו. כמו כן, המאמר יסביר שהערובה למימוש הגשטלט באדם הוא במודעות המגלה מחדש איך האדם מפריע לתפקיד של עצמו.
למאמר המלא...

השימוש בקוטביות לקראת שלמותו של אישיות האדם כבסיס להגשמת יעדיו בחיים zadok krouz

מאת: krouz zadokאימון לאיכות חיים08/02/11986 צפיות
תרפיית הגשטלט מדגישה את רעיון הקוטביות האכסיסטנציאלית ככלי עזר לממש את שלמות האדם. היא טוענת שמצב דינאמי זה חייב שיתקיים בהתנהגותו הפסיכולוגית של האדם, מכיוון שניגודים אינם מבטלים זה את זה, אלא משלמים זה את זה, כשנמצאים בשני הקצוות על פני אותו רצף. המאמר בוחן את הדרך בה שיטת הקוטביות הביאה את האדם הסובל מהפרעה, להפוך את אישיותו המקוטעת,לידי שלמות מאורגנת.
למאמר המלא...

על תרומתה המכרעת של תפיסת התבנית לצמיחה והגשמה אישית zadok krouz

מאת: krouz zadokאימון לרוחניות06/02/111151 צפיות
תפיסת התבנית הרחיבה את העיקרון שמה שקיים - קיים כאן ועכשיו בפסיכותרפיה. היא האמינה שאירוע נחווה דרך קיום החיים של האדם ולא דרך גורם סיבתי - א-פריורי. המאמר מסביר שחיי האדם הם לא תוצאה של משהו אחר אלא שהאדם הוא מה שהוא. זאת ועוד, המאמר ידגיש וינמק שעיקרון זה מאפשר לנו להבין טוב יותר את חיי בני האדם ויתרום תרומה ייחודית ומכרעת לחברה ויהווה את המניע והמימוש להתנהגותם.
למאמר המלא...

<< 2 1 >>
 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica