חפש מאמרים:
שלום אורח
29.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

. ייעוד אגף קהילה ומשמר אזרחי:2010

. ייעוד אגף קהילה ומשמר אזרחי:

 

אגף קהילה ומשמר אזרחי יפעל לקידום יעדי המשטרה, באמצעות פיתוח, הטמעה ויישום עקרונות השיטור הקהילתי בארגון, הפעלת מתנדבים ושילוב גורמי קהילה כשותפים אסטרטגיים.

 2. ערכי ליבה של מערך האק"מ:

·     מכוונות לצרכי האזרח.

·     גישה שירותית לשטח

·     מכוונות לפתרון בעיות.

·     יצירת שותפויות עם הקהילה.

·     שימור ופיתוח רוח ההתנדבות.

·     רלוונטיות לעבודת המשטרה.

·     מקצועיות ומקצוענות.

·     יצירתיות, חדשנות ויוזמה.

·     לויאליות, משמעת ואתיקה בכל תחומי העשייה.

·     סינרגיה אגפית.

·     שקיפות, הוגנות ואמינות.

 

3.  מדיניות ותפיסת ההפעלה של משרד האק"מ והמש"ק המשולב:

משרד האק"מ (אגף קהילה ומשמר אזרחי) בתחנת המשטרה, מהווה חולייה חשובה בהשגת יעדיה באמצעות הכלים הייחודיים העומדים לרשותו: יצירת שותפויות עם גורמים מחוץ לארגון ובתוכו, לפתרון בעיות משותפות, הפעלת מרכזי שיטור קהילתי והפעלת מערך המתנדבים.

ייחודו של משרד זה הוא בדגש שניתן לפעילות היוזמת, לטובת צמצום תופעות הפשיעה ותאונות הדרכים.

מערך המתנדבים המאפיין את המשטרה בישראל ומייחד אותה ממשטרות אחרות בעולם, מהווה נדבך חשוב ומרכזי להשגת יעדי התחנה. המתנדבים משולבים בתחומי העשייה השונים ופועלים ע"פ תכנון מוקדם ומיקוד משימתי, על פי מיפוי ברור ומוגדר ובכל שעות היממה.

החל ממחצית שנת 2007, בעקבות החלטת מפכ"ל והספ"כ הארצי אוחדו מרכזי השיטור הקהילתי עם בסיסי הפעלת המתנדבים ונוצר אורגן מעובה - מש"ק משולב ובו מפקד מש"ק ושוטר מש"ק (מפעיל המתנדבים). הפעלת המתנדבים במתכונת זו היא בשליטה, הנחייה ופיקוח של מפקד המש"ק ובכפוף למשימות התחנה באזורו ולמשימותיו.

תקינת מתנדבים:  במהלך שנת 2009  החל תהליך של תקנון מתנדבים לכל תחנה ויחידה , התוכנית  העקרונית והמרכזת פורסמה ליחידות השטח והמטה . במהלך 2010 יתבצע מהלך תקינה גם ביחידות הית"מ של את"ן .

משרד האק"מ בתחנה כפוף פיקודית למת"ח ומקצועית לאק"מ. האק"מ הוא האחראי על הפעלת מרכזי השיטור הקהילתי המשולבים והפעלת מערך מתנדבי המשמר האזרחי במש"קים בהתאם למשימות התחנה ויעדיה וע"פ עקרונות השיטור הקהילתי. בנוסף, אחראי על מערך מתנדבי יחידות הסיוע (ג'יפים, טרקטורונים, אופניים) והיחידות המיוחדות הפועלות בכפוף למשרדי התחנה (מתמ"יד, ית"מ, ימע"ר, ימע"ן).

תחומי אחריות נוספים הם: יצירת מעגלי שותפויות עם גורמי חוץ ויישום מודלים קהילתיים, הפעלת מערך המתנדבים, איתור, גיוס, הכשרה, טיפוח, שימור המתנדבים והפעלתם בכפוף להנחיות המשרד המקצועי הרלוונטי, תאום פעילות משרד האק"מ מול משרדי התחנה האחרים ועדכון מפקדי המש"ק ושוטריו בנושאים שוטפים. 

איזונים חדשים בין מתנדבי היח"מ למתנדבי האבטחה – מדיניות אק"מ הינה חיזוק יחידות היח"מ והגדלת חלקם בכלל מצבת המתנדבים והעברת יחידות מקצועיות מתחום האבטחה לתחום היח"מ כדוגמת   יחידות הגי'פים , טרקטורונים ועוד .

 מש"ק המשולב: יעוד המש"ק המשולב הוא  מתן שרותי משטרה, שיפור הביטחון האישי של התושבים וצמצום תופעות פשיעה באזורו, על פי עקרונות השיטור הקהילתי (יוזמה, יצירת שותפויות ופעולות מניעה עם הקהילה והמשטרה  ובסיוע מתנדבים).

המרכז המשולב מהווה נקודת קצה של התחנה, הנגישה לאוכלוסיה המקומית ומספקת את מרבית שירותי המשטרה תוך התאמה לצרכים הייחודים שלה. המרכז פועל באופן יוזם: מזהה בעיות ותופעות חוזרות, מטפל בשרשי הבעיות וערוך לפעולות יזומות ומניעה בשיתוף משרדים אחרים בתחנה ובשילוב גורמים רלבנטיים בקהילה. במסגרת הפעילות הקהילתית מתקיימים קשרי גומלין עם גורמי הקהילה והמוסדות, פעילויות שונות למניעת פשיעה, טיפול במגזרים ייחודיים ועוד. בתחום המבצעי מתקיימות פעילויות בתחומי הסיור, החקירות והמודיעין.

המש"ק אחראי על הפעלת מערך מתנדבי המשמר האזרחי תוך גיוס הכשרה, טיפוח ומיקוד משימתי על פי הצרכים.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 סגן ד"ר אבי זלבה דובר אק"מ

משטרת ישראל

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת סגן ניצב ד"ר אבי זלבה

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111326 צפיות
אני מבקש לציין במיוחד את דבריו החמים של הממ"ז על מתנדבי המחוז, האק"מ בהחלט כיכב בנאומו כמו גם בסרט שהוקרן על המחוז, את הכנס כיבדו בנוכחותם מספר ראשי ערים הנמצאות בתחומי המחוז, מפכלי"ם לשעבר וממ"זים לשעבר,

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111717 צפיות
שומרים על הקהילה ועל הבית- אגף קהילה ומשמר אזרחי, מספק מסגרת חברתית קהילתית המאפשרת לכל אזרח לשמור על ביתו, על משפחתו ועל המדינה. האגף מפעיל מערך של כ 40,000 מתנדבים מהם 36,000 בגירים. מידי יום מעורבים 2,000 אזרחים בעשייה קהילתית מאתגרת, במגוון תפקידי שיטור בליבת העשייה של משטרת ישראל, כתף אל כתף עם שוטרי משטרת ישראל.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111653 צפיות
בשנים האחרונות התפרסמו דו"חות ביקורת וסקרים רבים, שהעידו על הצורך בביצוע שינויים מהותיים בפעילות האגף. תכנית העבודה של אגף קהילה ומשמר אזרחי לשנת 2011 מהווה תוצר של תהליך עיבוד וניתוח מורכב של צורכי העבודה, כפי שעלו בממצאי הדו"חות, ולאור דיונים מקיפים עם יחידות השטח ובמטות.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהאקטואליה13/03/111474 צפיות
הכיכר היחודית והיחידה בארץ "כיכר המישמר האזרחי "הוקמה על ידי ובמימון עמותת"ידידי המישמר האזרחי "באר שבע שגם היא בודדה מסוגה בישראל. הח"מ היה בין מקימיה (של הכיכר)בסיוע של הרשות . הכיכר נחנכה במסגרת ארועי 35 שנה לאק"מ שהתקיימו בעירי.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהאקטואליה13/03/111246 צפיות
הכיכר היחודית והיחידה בארץ "כיכר המישמר האזרחי "הוקמה על ידי ובמימון עמותת"ידידי המישמר האזרחי "באר שבע שגם היא בודדה מסוגה בישראל. הח"מ היה בין מקימיה (של הכיכר)בסיוע של הרשות . הכיכר נחנכה במסגרת ארועי 35 שנה לאק"מ שהתקיימו בעירי.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהשיווק מגזרים13/03/118596 צפיות
רפ"ק חן ערך סקירה מסכמת על הפעילות האכיפתית בשנה שחלפה ושם דגשים לגבי האכיפה בשנה הנוכחית. השנה הכריז ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי על כל רובעי העיר כאיזור סטרילי מבחינת ההתייחסות לתרבות הנהיגה. משטרת התנועה של אשדוד תשים דגשים של אכיפה עם הסברה ומניעה תוך הסתייעות בתגבור של משטרת התנועה הארצית.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות13/03/112007 צפיות
המתנדבים עיכבו את הנהג לצורך זיהוי ובעוד שהם ממתינים לניידת שבדרך הנ"ל החל לפתע לרוץ לעבר שדה החיטה הרטוב והחשוך. המתנדבים דלקו אחריו בריצה והצליחו לתפוס אותו מנסה לשכב ולהסתתר בחיטה, כמובן שהבחור נעצר ואז הוחלט לערב גם את מתנ"א דרום בתמונה

מאמרים נוספים בנושא הודעות לעיתונות - כללי

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי29/09/2010 צפיות
Smiths Detection משתפת פעולה עם SEA Group כדי לתמוך במילאנו בעמידה בתקנים הכי מחמירים של ענף התעופה

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי26/09/2029 צפיות
יריד החדשנות והיזמות של סין (CIEF, "היריד") נפתח רשמית בגואנגג'ואו ב-23 בספטמבר. השנה היריד מתקיים בין 23 ו-25 בספטמבר, לראשונה הוא נערך באופן מקוון ופיזי והשתתפו בו מומחים ואנשי אקדמיה ענפיים בין תחומיים רמי דרג רבים וגורמים משווקים טכנולוגיים שונים.

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי25/09/2027 צפיות
DXC Technology (NYSE:DXC) הציגה היום את המינויים האחרונים בהנהלה שלה שמחזקים עוד את צוות ההנהלה של DXC, ורובם הצטרפו ל-DXC בשנה האחרונה. הצוות הזה מביא לשוק את "DXC החדשה", שמתמקדת בלקוחות שלה ובאנשים שלה, כשהוא מוציא לפועל את מסע השינוי של החברה

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי24/09/2029 צפיות
מייביניר, ספקית תוכנת הרשתות מקצה לקצה המקורית בענן היחידה בענף, הודיעה היום על פונקציית מישור המשתמש (UPF) ליבתית של G5 עתירת ביצועים שמואצת על ידי NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Dx SmartNICs. ה-UPF ממלאת תפקיד מפתח ברשת ה-G5 כדי לממש את החזון הטרנספורמטיבי של השהיה קצרה וקצב העברה גבוה.

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי18/09/2040 צפיות
CTI שירותי ניסויים קליניים וייעוץ (CTI), חברת מחקרים קליניים (CRO) גלובלית פרטית עם מלוא השירותים מודיעה על הרכישה של קלינארט, CRO עם מלוא השירותים עם קרוב לעשרים שנות ניסיון ומומחיות מקומית חזקה באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה.

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי11/09/2040 צפיות
בניסיון להפיץ תקווה ואופטימיות במהלך מגפת הקורונה שהדביקה יותר מ-27 מיליון אנשים וקטלה יותר מ-905,000 איש בכל רחבי העולם, UPF, ארגון ללא כוונת רווח במעמד ייעוץ כללי עם המועצה הכלכלית והחברתית של האומות המיוחדות, יכנסו את ועידת המנהיגות הבינלאומית הווירטואלית הראשונה (ILC) ב-11-13 בספטמבר, 2020.

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי09/09/2041 צפיות
מוקדם יותר השנה, במאמץ לעזור להאט את ההתפשטות של מגיפת קוביד-19 ולתמוך בעובדים בחזית, Mary Kay Inc הודיעה שהיא תתרום קרוב ל-10 מיליון דולר בתמיכה כספית והפצה בקהילות בהן היא פועלת ברחבי העולם. העולם ממשיך להיאבק בנגיף, ו-Mary Kay הגדילה את המחויבות הזאת ליותר מ-10 מיליון דולר והיא גם מרחיבה את השותפויות שלה עם ארגוני תמיכה כשהמטרה היא אותן אוכלוסיות שנפגעו באופן לא פרופורציונלי מקוביד-19.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica