חפש מאמרים:
שלום אורח
01.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

סכום שנת 2010 של האק"מ

סיכום פעילות אק"מ לשנת 2010

המשימה המרכזית שעמדה בפני האגף בשנת 2010 הייתה המשך מיצוב המערך, תוך שדרוג תהליכי המיון הגיוס וההכשרה, כגורם מרכזי המסייע ישירות להשגת יעדי הארגון  על-פי עקרונות השיטור הקהילתי. וכן חיזוק כלי ההסברה ופיתוח יזמות וחדשנות.

דגשי הפעילות היו :

הפעלת המערך הפרוס של המש"קים והמתנדבים על-פי כיווני העשייה של הארגון בתחום האכיפה לצד המניעה.

המשך בניית מסגרות התנדבותיות איכותיות ומקצועיות, שיהוו מכפיל כוח למשטרת-ישראל. 

הידוק יחסי הגומלין בין המטה לבין יחידות השטח, ויצירת תהליכי עבודה משותפים.

ניהול ופיתוח המשאב האנושי של מטה אק"מ והמערך הפרוס.

תמיכה לוגיסטית ופיתוח טכנולוגיות מתקדמות בהתאם לצרכים במערך האק"מ על יחידותיו.

לאחר סיום תפקידו של ניצב עוזי רוזן ופרישתו לגמלאות, מונה במאי 2010 ניצב יורם הלוי לתפקיד ראש אק"מ, שהמשיך וחיזק את כיווני העשייה העיקריים של האגף.

זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד הנחה ניצב הלוי על ניתוח תהליכי העבודה השונים בהם מעורב האגף ולפעול לאיתור בעיות וקביעת סדר עדיפות לטיפול.

מאז חודש יולי 2010 הוקמו ופעלו צוותי שינוי אגפיים, על-פי מדיניות הפעולה החדשה של ראש אק"מ.

תכלית פעילות הצוותים, הינה חיזוק היתרון היחסי של מערך האק"מ, המגולם במערך ההתנדבות הפרוס של המשמר האזרחי, באמצעות 41,000 מתנדבי המשא"ז.

תהליכי השינוי אותם מוביל ר' אק"מ מייעד לאנשי מטה האגף ולמערך המקצועי הפרוס בשטח, מיקום משמעותי בליבת העשייה המבצעית של משטרת-ישראל.

להלן מרכיבי השינוי העיקריים,בהם החל האגף בשנת 2010:

 • חיזוק יכולת הפעולה של רמק"מים ומש"קים ביחידות השטח באמצעות העלאת הרמה המקצועית של המתנדבים החדשים.
 • קביעת תקינה של מתנדבים בכל יחידה, בהתאם ליכולות המוכחות של היחידות להפעיל את המתנדבים באופן יעיל.
 • שינוי שיטת המדידה במערכת המנה"ל, בתיאום עם אג"ת, שתבטא את חיזוק הרמה המקצועית של המתנדבים ואת שדרוג תרומתם המקצועית לארגון.
 • הפיכתם של המתנדבים הקיימים בצורה מדורגת ל"מתנדבי משטרה" לובשי מדים בעלי גוון אחד.
 • יצירת מסלול גיוס, מיון והכשרה אחיד לכלל מתנדבי המשא"ז.
 • הקמת מערך מקצועי של מתנדבים מדריכים, שהוכשרו ועוסקים בתיאום הדרכות ברמת השטח.
 • שינוי תקנות המשא"ז ושינוי נהלי אק"מ- תקנות משא"ז עודכנו לאחרונה בשנת 1996, החלה עבודה לעדכון נהלי האגף והתאמתם לפקודה, לתקנות ולתהליכי השינוי האגפי.
 • דימוי והסברה- נפתח אתר אגפי בפייסבוק המשמש במה להעברת מידע, קבלת רעיונות ושיווק פעילות האגף.

הקמת פורום קציני הסברה מתנדבים הפועלים בכל רחבי המדינה ומסייעים בפרסום פעילות חיובית של השיטור הקהילתי ושל מתנדבי המשמר האזרחי.

 • מערכת ניהול ממוחשבת- החל פיתוח מערכת ניהול נתונים מתקדמת בשם מצפ"ן-מתנדבים. המערכת משלבת נתונים מבסיס הנתונים הקיים של המערכות הממוחשבות, והיא תאפשר ליחידות המטה וליחידות השטח לקבל תמונת מצב טובה הכוללת נתוני כוח אדם, לרבות הפעילות המבצעית בה מעורבים מתנדבי המשמר האזרחי. במקביל מבוצעת באק"מ עבודת אפיון של מערכת Erp.
 • נפרסו מחשבים ביחידות השטח- האגף הקצה סכום כספי ניכר לרכישת עשרות עמדות מחשב חדשות, על-מנת להשלים פריסה מלאה של מחשבים בכל יחידות השטח הכפופות לו. במהלך שנת 2010 חולקו 79 מחשבים ו-82 מדפסות.
 • פרויקט שיפוץ מבני מרכז שיטור קהילתי- גויס תקציב מיוחד לשיפוץ מבנים של מרכזי שיטור קהילתי באופן מיידי החל שיפוץ של עשרות  מבנים בכל רחבי הארץ במחוזות ובמג"ב. הפרויקט צפוי להמשיך גם בשנת התקציב הבאה ולהכיל מבני מרכזי שיטור קהילתי נוספים.

מחלקת מתנדבים

מדור יח"מ

1.          בחודש מאי 2010 ר' חו' יח"מ, איתן בן קימון, קודם לדרגת סנ"צ ומונה לרמ"ד הדרכה ובמקומו נכנס לתפקיד רפ"ק אילן גליק.

2.          פרויקט "מתנדבים בתנועה" נמשך זו שנה רביעית ומניב עשייה רבה ואיכותית.

3.          בוצעו בקרות וביקורים ביחידות השטח, קוימו מפגשים עם מפקדים ומתנדבים ביחידות המיוחדות וביחידות החילוץ.

4.          נופק ציוד יעודי למתנדבי היח"מ ביחידות השטח.

5.          נופקו 3,924 ערכות מדים ופרטי לבוש למתנדבי יחידות מיוחדות [לציין הניפוק הופסק בחודש נובמבר עקב חוסר מלאי מדים במ"י] .

6.          נושא שטחי מטווח למתנדבים ואישורים למטווחים טופל בסיוע תקציבן אק"מ וגורמי את"ל.

7.          נופקה תחמושת ואמצעים למטווח בחלוקה לרבעונים, בהתאם לצרכי השטח.

8.          נערכו לראשונה 2 השתלמויות בבסכ"מ למתנדבים בעלי תעודת מדריך ירי מטעם משרד הפנים להסבה למדריכי ירי באק"מ, סה"כ הוכשרו והוסמכו 18 מתנדבים.

9.          מדור יח"מ היה שותף במחצית השנייה של השנה לעבודת צוותים באגף בכל הקשור לשינויים העתידיים באק"מ (עבודה שנמשכת גם בשנת 2011).

10.          מדור יח"מ בשיתוף עם מדור הדרכה באק"מ פעלו באיסוף החומר הנדרש למערכי שיעור עבור ערכת הדרכה להכשרה בסיסית.

11.          המדור פעל לתיקוף תכני השיעורים, שיועברו למתנדבים בהשלמות עפ"י מגזרים מול אגפי תנועה, אג"מ, אח"מ, את"ן ומג"ב.

12.          מוסדה יח' התיעוד לאומי, הוקמה יח' מתנדבים ביח' האווירית של מ"י, והוחל בהקמתם של יחידות מתנדבים בימ"מ וביח' מו"מ של מ"י.

13.          לראשונה נערך כנס בוחני נהיגה מתנדבים ארצי, והופקה ערכת הדרכה בנושא בטיחות בנהיגה להדרכה ביחידות השטח.

14.          הועברו הרצאות בקורסי יח"מ במחוזות דרום ומרכז, ובכנסי קב"טים של מוסדות החינוך ומשרד הפנים.

15.          קציני המדור השתתפו בעמ"ט של תרגילים עם אג"מ ומב"צ, והוצאת  נספחים בתחום אק"מ למחוזות למג"ב ולאת"ן, בנושא הפעלת מתנדבים בחרום בהתאם לתרחישי הייחוס.

    חילוץ:

1.          יחידות החילוץ והצוללים טיפלו ב-511 אירועים בהם השתתפו 4,063 מחלצים, חולצו 2,282 אנשים ו-21 הרוגים.

2.          קודמו מספר נושאים ולהלן העיקריים:

א.      מוכנות אירועי מים זורמים – במהלך החורף (ינואר 2010) אירעו מספר רב של אירועי חילוץ משיטפונות בדרום, כ- 50 אירועים. נושא זה זכה לקשב מיוחד ובפעם הראשונה התקיים קורס "מפקדי זירות מים זורמים" (מזמ"ז). קורס זה ייחודי בהיבט של תפיסת ההפעלה, הכשרת מפקד הזירה והשימוש בציוד עם מקדם בטיחות גבוה.

ב.      רכש ציוד ואמצעים – נושא ציוד הטג"ח, טיפוס גלישה וחילוץ,  קיבל עדיפות עת שהוחלט על "סגירת פערים" משנים קודמות. בעקבות אפיון מסודר של הצרכים בוצע רכש בלמעלה ממיליון ש"ח ונופק ליחידות ציוד חדש.

ג.        נרכשו ונופקו ליחידות החילוץ 10 נגררות לציוד חילוץ.

ד.      תורת הפעלה – נכתבה תורת הפעלה ליחידות החילוץ, בימים אלה תופץ להתייחסות כלל הגורמים.

ה.      צמצום פערים באימונים – אחת התופעות השליליות בעבר הנה פער בין כמות מוזמנים לאימונים לבין התייצבות בפועל. החל תהליך צמצום הפערים בשיתוף עם מפקדי היחידות, ובסוף השנה נמצאנו במאזן חיובי ביחס מוזמנים-מתייצבים.

ו.        החלפות פיקוד – שני מפקדי יחידות (גולן, הר-הנגב), התחלפו וכן שני רכזים מקצועיים ברמה הארצית (איתור, מים-זורמים).

ז.       מתנדבי יחידות החילוץ וצוללים מרחבי הארץ סייעו למחוז צפון בפעילותם באירוע השריפה בכרמל.

מדור אבטחה

 1. התקיימה בקרה ארצית בנושא מתנדבים פעילים לקבלת תמונת מצב עדכנית לגבי מצבת המתנדבים הפעילה באק"מ.
 2. המדור היה שותף בצוותי חשיבה אגפיים בתחום הליך גיוס ומיון אחיד למתנדבי משטרה וסיווג והפעלת מתנדבים.
 3. יחידת רופאי השיניים עברה רה-ארגון מבחינת מפקדיה והסגל.  שתי מפקדות מתוכה יצאו להכשרה בחו"ל. היחידה פעלה בצורה טובה מאוד בכ- 10 מקרים בניהם האיטי ואסון השריפה בכרמל.
 4. נערכה עבודת מטה להתאמת הקרבין למתנדב המטרה ע"י החלפת המעצה, נערך ניסוי כלים, פיילוט יתחיל ב 2011.
 5. חולק ציוד למתנדבים כולל: 600 חולצות ואפודים לרוכבי אופניים, 500 כובעים וחולצות ליח' הגיפים, 200 חולצות אפודים וכובעים ליחידות הפרשים, בנוסף נרכשו מגנטים לזיהוי הג'יפים והפרשים
 6. המדור שותף להטמעת מערכת "שירת הסירנה" (עדכון פרטים והתאמת הנתונים של אג"ת במערכת רביד ברמה ארצית, התוויות אבני יסוד למשתמשים עתידיים במערכת). בוצעו הדרכות לרמקמ"ים ולרפרנטים מרחביים בקורסי מש"קים ובכנסים.
 7. בניית תקציב אק"מ ברשויות המקומיות, פיקוח, בקרה והגשת דו"חות חצי-שנתיים למשרד הפנים. בנוסף, הודרכו הרמק"מים בנושא הגשת דו"חות והערכות לשנת התקציב הבאה למשרד הפנים באמצעות קב"טים/גזברים ברשויות המקומיות.
 8. ניהול ופיקוח בתחום הדלק, לרבות הוראת שעה בנושא.
 9. נפתחו ונסגרו יחידות קצה (מש"קים ויחידות) במערכת רביד.
 10. ניתן סיוע בכל הקשור לתפעול מערכת רביד ולהזנת הנתונים בה.
 11. נערכו ימי עיון והשתלמויות לזק"א בנושא אסון המוני, הושם דגש להידוק הקשר עם רבנות המשטרה.
 12. פרויקט שיפוץ מבנים – האגף יצא למבצע חסר תקדים של יצרית מעטפת איכותית למש"ק ולבסיס ההפעלה. הוקצה תקציב מיוחד של 1.6 מליון ₪ לשיפוץ, תיקון והחלפת מבנים בלתי ראויים. במהלך זה החלו לשפץ 63 מרכזי שיטור קהילתי ברחבי הארץ, ביחד עם הרשויות המקומיות.
 13. סיירות הורים – בשיתוף מצילה התקיים כנס ארצי לכלל סיירות ההורים השונות.
 14. הופעלו ביעילות באסון הכרמל יחידות זק"א צפון וזק"א ת"א, כ"כ  נערכו סדנאות דיבוב למתנדבים.
 15. החל תהליך יסודי לבחינת מעמדם של מתנדבי זק"א הפועלים במסגרת המשטרה והפעלתם בזירת אירוע, בשיתוף עם גורמי משטרה נוספים ויעוץ משפטי.
 16. נערכו מפגשים רבים להידוק הקשר עם רבנים וגורמי קהילה במגזר החרדי במטרה להגביר את ההתנדבות ואף יצאה קריאה בעיתונות בנושא.
 17. אופיין ציוד למתנדבי זק"א נרכש וחולק ובא לידי שימוש, והוכיח את עצמו בזירות רבות. 

המחלקה לשיטור קהילתי

בשנת 2010 הדגש הושם על חיזוק ופיתוח המש"קים המשולבים, הערכות וליווי הרחבת התוכנית "עיר ללא אלימות" וכניסה לתחומים חדשים/ישנים בתחום השותפויות, החזרת תוכניות המניעה לבתי-הספר, ימי קהילה-משטרה, ביקורים, הרצאות, דגש מיוחד על המגזר הערבי.

 

 

מדור שותפויות עיר ללא אלימות

1. השנה התאפיינה בהרחבת תכנית "עיר ללא אלימות"  על משמעויותיה רחבות ההיקף הן ברמה הלאומית , ברמה המוניציפאלית והן ברמת הארגון ( מעורבות של   45 תחנות משטרה ומפקדות כפריות של מג"ב).

2. בשנה זו התרכז המשרד לבט"פ, אשר מוביל את התכנית, בבניית המטה המקצועי, הקמת אגף במשרד, איוש והכשרת בעלי תפקידים. תהליך שעדיין לא הסתיים. תהליכי עבודה מרכזיים אשר הופיעו בתכנית העבודה הראשונית של המשרד ובהם מודלים הנדרשים לפיתוח, למידה ויישום (ערים גדולות, מגזר ערבי, מגזר חרדי, יישובים חקלאיים/מועצות אזוריות)-לא התקדמו בהתאם לתוכניות.

3.  מדור שותפויות – עיר ללא אלימות באק"מ קיים תהליך הכנה לקראת הרחבת התכנית שבעקבותיו, מינה הסמפכ"ל צוותי עבודה בתחום ההדרכה, הטמעה,  מדידה ובקרה ואמצעים. צוותי העבודה הציגו תכניות והחלו כבר בשלב הביצוע. למותר לציין כי מדור על"א היה שותף פעיל בכל אחד מצוותי העבודה.

4.                   יחידות  המשטרה פועלות בהתאם לנוהל זמני שהוכן במדור ולאורך השנה השתתפנו ברוב הדיונים, שהתקיימו ברמת המחוזות והמרחבים ובאופן מדגמי גם בפורום אכיפה תחנתיים.

5.  לקחנו חלק וייצגנו את המשטרה בכל הדיונים בנושא שהתקיימו במשרד לבט"פ, לרבות הצגת התכניות ואישורי התכניות של כל רשות.

6.  הוכן מערך שיעור ללימוד התוכנית במסגרת בי"הס של אק"מ, בשת"פ עם מדור הדרכה של האגף ובסיוע מה"ד. בשנת 2011 יורחבו התכנים וייבנו מערכי שיעור והדרכה גם לקורסים מתקדמים – במלמ"ש בנעורים ובמסגרת ביה"ס לפיתוח מנהיגות.

7.  במהלך החודשים אוקטובר – נובמבר נערכה בקרה ארצית של היב"ק, בהנחיית הסמפכ"ל בדקה הבקרה בכ- 40 תחנות משטרה את ההתקדמות בביצוע התוכנית ובהכרת הנהלים וההנחיות בנושא. ממצאי הבקרה מראים מעורבות מטה אק"מ/מדור שותפויות בעיקר בתחומי ההטמעה והליווי המקצועי מסייעים רבות ליחידות השטח בהבנת התהליכים הקשורים בתוכנית.

8.  נערכו ימי עיון מקצועיים – במג"ב ובמחוזות וכן סיורי שטח להכרת התוכנית ואופן יישומה בערים הוותיקות.

9.  התקיימו ביקורים של קציני המדור בוועדות אכיפה שונות ובביקורים ביחידות השונות. כמו כן, לקחנו חלק בישיבות מקצועיות ועיתיות  במטה התוכנית במשרד לבט"פ, ונוצרו שיתופי פעולה הן מבחינת העבודה עם השטח והן במסגרת המקצועית.

מדור מש"קים

 10. ביקורים ובקרות

א. ביקורים ובקרות של המדור במש"קים ברחבי הארץ.

ב.      בקרה אגפית – בשיתוף עם מחלקת מתנדבים ברחבי הארץ.

ג.        סיוע בקיום 7 כנסי מש"קים מחוזיים בסיוע האגף (מנחה מקצועי , סיוע בהקצאת מקום וכלכלה).

11 .הדרכות  

          א.         הדרכות חיצוניות בקורס קצינים, קצינים מתקדם ורכזי מודיעין (אח"מ).

          ב.         הדרכות בנושאי  שיטור קהילתי, ניהול משרד המש"ק, יומן המש"ק ואמצעים בקורסי רמק"מים , מש"קים בסיסי ומש"קים מתקדם.

           ג.          הדרכה והטמעה  של מערכת שירת הסירנה  ברחבי הארץ ובקורסי האק"מ בליווי מטמיעה.

          ד.         סיוע להדרכות למתנדבים במכללה.

12. ציוד

א.      חלוקת ציוד מחשוב לשטח, לסיוע וחיבור מס'  1 במש"ק למערכת הטלי -נקודות קצה

(40 מחשבים + 50 מסכים + 15 מדפסות + 2 פקסים).

ב.      חלוקת כרטיסי ביקור למש"קים, לרמק"מים ולקציני ש"ק – 4 פעמים במהלך השנה על-פי דרישה.

ג.        חלוקת דיסק און-קי לכלל מפקדי  המש"קים ולרוב שוטרי המש"קים ובקורסים (400 יח').

ד.      הקצאת מצלמות למפקדי המש"ק (פיילוט) – 30 מצלמות לתיעוד  לאחר הכשרה.

13. אחר

א.      עדכון נוהל המש"ק (המשולב ).

ב.      תקנון אג"תי של 5 מש"קים חדשים + אמצעים.

ג.        שינוי מדד המנהל לאק"מ.

ד.      קיום שיחת חתך של מש"קים עם ר' אק"מ.

ה.      הכנת דמ"צ למערכת הגברה ותאורה לקטנוע הג'וימקס.

14. פיתוח מש"קים

א.      התקנת  32 שלטים למרכזי שיטור קהילתי משולבים, בסך 48,000 ₪.

ב.      הוצאת רישיון נהיגה על קטנוע ל-21 מפקדי מש"קים חדשים, 15 עברו בהצלחה בסך 21,000 ₪.

ג.        הועברו 18 הכשרות רכיבה מקצועיות בפריסה ארצית ע"י גוף  מקצועי                                                                     (חברת "אלטרנטיבי") סה"כ –  168 מש"קים הוכשרו.

ד.      ניפוק ציוד מיגון לרוכבים, בסך 120,000 ₪.

ה.      נרכשו  250 מד לחץ אוויר, נופקו כ- 100 מד לחץ אוויר למש"קים.

ו.        קיום פורום בטיחות פנימי לסיכום שנה"ע 2010.

ז.       גיבוש המלצות לרכישות לשנת  2010 לאחר ישיבה מסודרת במדור ציוד באת"ל (הועבר דמ"ץ  מחודש לנושא ציוד רכיבה למש"ק).

ח.      בדיקת הליך מחודש לרכישת קטנוע תלת-גלגלי למש"קים, כולל מערכת כריזה.

15. נושאים נוספים

א.      הכפפת שוטרי המש"ק  למדור מש"קים – קמ"ד מש"קים/שוטרי מש"ק בנושאים הרלוונטיים למדור.

(הפעלת המש"ק, ציוד ואמצעים לשוטר. שאר הנושאים הקשורים בהפעלת המתנדבים, ציודם, הכשרתם, שימורם וכיו"ב נותרו באחריות מח' מתנדבים).

ב.      מפגש רמ"ד מש"קים וקמ"דים עם מפקדי תחנות וממ"רים לשיווק השינויים במדיניות האגף- נגזרת מש"קים.

מדור שותפויות ומניעה

 1. בחודש יוני 2010  עבר ראש המדור סנ"צ אבי רוסו למחוז צפון, החליפו סנ"צ

     אמל חליל.

להלן עיקר הפעולות שבוצעו בשנת 2010:

 1. העברת 16 הרצאות בנושאי שותפויות ומודלים במוסדות חינוך במסגרת קורסי המש"קים בסיסי ומתקדם.
 2. בוצעו סדנאות לכלל מש"קים במחוז צפון בשיתוף עם קרן אברהם במטרה לחדד את הידיעה ודרכי הפעולה בקרב האוכלוסייה הערבית בצפון.
 3. בוצע שת"פ עם עמותת אור ירוק בנושא גיוס מתנדבים להסברה בנוגע לליווי נהגים חדשים בתקופת החניכה.
 4. בוצע שת"פ עם עמותת "עיניים בדרכים" בערים נס ציונה, רחובות, רמת-גן, אור-יהודה, קרית-אונו.
 5. בוצעו סדנאות אביב ע"י חיים חקאני לאוכלוסיות של קשישים, נשים בסיכון במגזר הערבי, אוכלוסיות ניצולי שואה.
 6. תחילת תהליך עבודה עם ארגון בטרם בנושא הסברה לבטיחות בנהיגה במגזר הערבי (פרויקט ארצי לשנת 2011).
 7. חלוקת ציוד עזר ומערכי שיעור למש"קים בנושא מודלים במוסדות חינוך.
 8. הובלת יום האינטרנט מטעם האק"מ בשיתוף עם מחלקת הנוער.
 9. מפגשי עבודה עם הרשות למניעת סמים ואלכוהול.
 10. מפגש עבודה עם מנכ"ל המשרד לענייני תושבים ותיקים.
 11. הכנת חומרי הסברה בנושא מיגון בתים והתגוננות אישית.
 12. הכנת חומרי הסברה בנושא חוק האלכוהול החדש.
 13. הנחיית המחוזות לגבי התנהלות בנושא ירי בחתונות במגזר הערבי (פקודת מבצע מאבק עיקש), לרבות ביצוע בקרות בנושא.
 14. בניית מערך שיעור בנושא אלכוהול ואלימות בקרב בני-נוער בשת"פ עם מחלקת הנוער.
 15. עבודה עם המשרד לבט"פ ומחלקת אסטרטגיה בנושא השיטור במגזר הערבי.
 16. השתתפות בקורס נע"ת אבטחה בבית-חורון.
 17. השתתפות בועדת בחינת השיטור העירוני בראשות רמ"ד סיור.

דוברות והסברה

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת והשינויים באק"מ חייבו את מדור הסברה להיערך בצורה נאותה לכל אמצעי התקשורת הקיימים, ולהשתלב במדיה החדשה בדרכים שונות:

 • פתיחת אתר אגפי בפייסבוק המשמש במה להעברת מידע, קבלת רעיונות ושיווק פעילות האק"מ. כיום, יש מעל 2,000 חברים בפייסבוק ועשרות אלפי כניסות.
 • כתיבה בבלוגים שונים, תוך שימת דגש לייחודיות האק"מ ופעילות ראויה לציון.
 • הקמת פורום קציני הסברה מתנדבים הפועלים בכל רחבי המדינה ומסייעים באופן ממשי, יעיל וטוב לפרסם את פעילותם החיובית של השיטור הקהילתי ושל מתנדבי המשמר האזרחי.
 • השתתפות בפורומים שונים של אנשי מקצוע ואקדמיה והפצת מסרי האק"מ אליהם.
 • שיתוף סטודנטים ממגמות תקשורת במסגרת פרקטיקום בהכנת סרטים וכתבות על האק"מ, כחלק ממטלות המוסד האקדמי ולשימוש האגף.
 • הפקת אלבום מורשת של אק"מ וחומרי הסברה בתחום המניעה.

השתתפות וריכוז שני ציוותי חשיבה אגפיים בתחום הנהלים ובתחום הדימוי וההסברה.

בתחום הגישור

במסגרת השותפות בוועדה בין-משרדית לקידום הגישור והדיאלוג בקהילה סיוע פיתוח ליווי וייעוץ בקידום הקמת מרכזי גישור בארץ ופיתוח יוזמות. כמו כן, פיתוח דפוסי עבודה משותפים במקומות בהם קיימים מרכזי גישור עם תחנות המשטרה להפניית מקרים מתאימים בהסכמת הצדדים לגישור. בדגש על הפוטנציאל הטמון בגישור ככלי משלים בעבודת המשטרה לשדרוג השירות לציבור, לפתרון סכסוכים מהשורש בהסכמת המעורבים למניעת הסלמה ולהורדת עומס מהתחנה.

חשיפת המש"קים בקורס מש"קים בסיסי לפוטנציאל הטמון בגישור ככלי משלים בעבודת המשטרה באמצעות סדנאות.

קיום הכשרות למפקדי מש"קים במחוזות: דרום, צפון במגזר הערבי, מרכז ובמג"ב, בשילוב עם מרכזי גישור מקומיים. סה"כ 4 סדנאות תוך-תפקיד, בהשתתפות 100 מפקדי מש"קים. חלק ממפקדי המש"קים השלימו את ההכשרה לקורס גישור.

במסגרת פיתוח דפוסי עבודה משותפים בין מרכזי הגישור לבין תחנות המשטרה התקיימה הכשרה למש"קים בתחנת לוד ופותחה תכנית עבודה משותפת. כמו כן התקיימה סדנת חשיפה לקציני ולשוטרי תחנת ראשל"צ ופותחו דפוסי עבודה משותפים.

התקיימו מפגשים לפיתוח דפוסי עבודה משותפים בתחנות: רמלה, רחובות, גלילות ועכו.

מתן הרצאות בנושא במסגרת ימי עיון ל שיטור העירוני ברחובות ובראשל"צ ובמסגרת סדנאות החשיפה בתחום.

תכנון וארגון כנס שנתי בנושא תרומת הגישור והדיאלוג הקהילתי בחברה הישראלית,שהתקיים בחודש דצמבר 2010, בהשתתפות מעל 40 קציני אק"מ ומפקדי מש"קים.

 

מדור בקרה ופניות ציבור

יעדי מדור בקרה באק"מ מתמקדים בתחומי הפיקוח והבקרה, המשוב, הפקת לקחים והמענה לפניות מתנדבים.

במהלך השנה  פעל המדור לקידום ייעוד ומטרות האגף בדרך של שיקוף תמונת מצב לגבי פעילות יחידות אק"מ ובהתייחס לעבודה בהתאם לנוהלי אק"מ – עבודת המטה, תחום הפעלת המתנדבים והשיטור הקהילתי, ויצירת פעילות מתקנת להשגת מטרות האגף.

מתווה הביקורות עודכן השנה בהתאמה לפערים שנמצאו במסגרת הביקורות בשנה הקודמת, וכן לממצאים שעלו בביקורת המקיפה שנערכה ע"י משרד לבט"פ בנושא מתנדבי אבטחה.

השנה הורחבה הביקורת לנושאי אק"מ נוספים בשילוב נתונים ממערכת "רביד" ובהמשך מ"מצפן".

1. ביקורות

    א. בוצעו 58 ביקורות במשרדי אק"מ ביחידות כדלקמן:-

§         5 משרדי אק"מ ברמת מרחב.

§         9 משרדי אק"מ ברמת תחנה – 22 יחידות מתנדבים.

§         1 ביקורת במערך תנועה בינעירוני.

§         10 יחידות החילוץ.

§         33 ביקורות במש"קים ובסיסי מתנדבים.

    ב. סוגי ביקורות שבוצעו:-

1)       ביקורות פתע מבצעיות -ביקורת המתבצעת ללא הודעה מראש. ביקורת הפתע משקפת מציאות הפעלה מבצעית בזמן אמת ומתבצעת בערב או ביום. בוצעו 6 ביקורות בתחנות במהלך השנה.

2)       ביקורות מתוכננות – מתבצעות על-פי תכנון מראש. נושאי הביקורת מועברים מבעוד מועד לתחנות. הביקורת מקיפה נושאים רבים ובמסגרתה נבדקים עבודת מטה האק"מ, הפעלת היחידות המיוחדות ועבודת המש"קים, הביקורת נמשכת מספר ימים. בוצעו 6 ביקורות במהלך השנה.

3)       ביקורת נושאית – נערכו  10 ביקורות ביחידות החילוץ ברחבי הארץ במטרה לבדוק את אופן ניהול והפעלת המתנדבים בשגרה ובחירום עפ"י נהלי אק"מ.

4)       ביקורת יב"ק מתוכננות על- פי לו"ז יב"ק – מתבצעת במסגרת הכוללת את כל אגפי מ"י. נושאי הביקורת מועברים ליחידות לצורך הערכות, להכנות ולתיקון הליקויים בטרם הביקורת. בוצעו 6 ביקורות במסגרתן בוקרו 12 מש"קים, שני בסיסים ו-19 יחידות מיוחדות (מתמיד, ימע"ר, ית"מ וימע"ן).

5)       ביקורות פתע סמפכ"ל - מועד ביקורות הפתע נקבע ע"י ידי הסמפכ"ל ונמסר למבקרים בהתראה של 24 שעות, הביקורת משקפת תמונת מצב אמיתית של עבודת היחידה המבוקרת בשגרה. בוצעו 3 ביקורות.

6)       ביקורות תיקון ליקויים - המדור ביצע ביקורות באופן מדגמי לצורך בחינת תיקון ליקויים וביצוע הנחיות מביקורות שבוצעו בעבר. בוצעו 2 ביקורות ביחידות.

7)       ביקורות אגפיות – במסגרת ביקורות אגפיות "צילום תמונת מצב מתנדבי אבטחה" התקיימו 16 ביקורות בתחנות ובמש"קים.

ג. נושאי הביקורת

       במסגרת הביקורות נבדקו הנושאים הבאים:-

       1)  בתחום הפעלת מתנדבים - משא"ז

 כ"א, ציוד ואמצעים- ניצולת ע"י המשא"ז, תכניות עבודה, מצבת מתנדבים,  גיוס וגריעת  מתנדבים, היקף פעילות מתנדבים, הדרכה ומטווחים, הפעלת בני-נוער, כשירות רפואית,  ניהול ורישום יומני הפעלה 6001, כרטסת מתנדב – 6009, דפי משימה, תיקים אישיים, ביצוע בקרות ע"י הפיקוד המקצועי והפיקוד הטריטוריאלי, אופן הפעלת מתנדבים במש"קים ופעולות לשימור וטיפוח המתנדב.

2) בתחום השיטור הקהילתי

    מש"ק משולב, איוש המש"ק, מבנה, מיגון ואבטחה, פעילות המש"ק, ניהול יומן ותיקי

    מש"ק,  יעדים, יישום מודלים, שירותי משטרה הניתנים במש"ק.

3) במסגרת ביקורת פתע

    פעילות מתנדבים, מוכנות מבצעית של המתנדב, הופעת מתנדב והצטיידות, אמצעים,

    רישום ביומנים – יומן תחנה, יומן הפעלה 6001. תכניות לזימון מתנדבים.

ד. רוכזו התייחסויות וגיבוש מענה אגפי לביקורות חיצוניות, ביקורת המשרד לבט"פ בנושא

    מתנדבי אבטחה, ביקורת המשרד לבט"פ בנושא תלונות  הציבור.

2. הדרכה

§         הועברו הרצאות במסגרת הכשרות סגל אק"מ בבית-הספר לאק"מ, קורסי  מש"קים

          בסיסי, מש"קים מתקדם, השתלמויות ק' אק"מ וקורס קצינים מתנדבים.

§      לימוד נהלי אק"מ רלוונטיים בתוך מתן דגש לליקויים שכיחים שנמצאו במסגרת הבקרות,

          ובכלל זה ממצאי ביקורת משרד לבט"פ.

§      השתתפות בימי עיון מקצועיים לסגל אק"מ ביחידות.

3. תהליכים באגף

המדור היה שותף לקידום תהליכים באגף בצוותי תחום עיסוק המתנדב, תקנות משא"ז,

נהלי אק"מ והחלפת סמל אק"מ.

4. פניות ציבור ומתנדבים

    טופלו כ-300 פניות הציבור, מרביתן ערעורי מתנדבים לגבי גריעתם מהתנדבות.  כ- 30%

    מהערעורים שהוגשו בדבר הפסקת התנדבות מסיבות  מערכתיות הסתיימו באישור לחידוש

    ההתנדבות.

מדור הדרכה

כללי

א.      הוכנו מערכי שיעור והכשרה לקורסי מ"י במלמ"ש, והועברו הכשרות לסגל המדריכים במלמ"ש.

ב.      הוכנה ערכת הדרכה להכשרת מתנדבים – הקורס הכללי .

ג.        הוכנו מערכי שיעור לאימון יחידות – 2011 .

ד.      שודרגו ופותחו מערכי שיעור לנושאים המועברים בביה"ס באק"מ.

ה.      בוצעו מבחני ידע לכלל אנשי האגף.

ו.        הוכנו ועובדו תקצירים ומקראות לקורסים בביה"ס באק"מ וכן לקורסים במלמ"ש.

ז.       נקבעו נושאי חובה לאימון יחידות 2011 לאוכלוסייה עד פקד וכן לאוכלוסיית רפ"ק - נצ"מ.

ח.      בוצעו ביקורים ביחידות השטח להטמעת הנלמד בקורסים בקרב המש"קים.

 1. ביה"ס

א.      בוצעו 3 קורסי מש"קים בסיסי.

ב.      בוצעו 4 קורסי מש"קים מתקדם.

ג.        בוצעו 4 השתלמויות קציני אק"מ.

ד.      סיום קורס קצינים מתנדבים.

ה.      הוכשרו 97 מתנדבים רכזי הכשרות מתנדבים.

ו.        שודרגו סדנאות פיתוח לקורסי מש"ק בסיסי ומתקדם.

ז.       נערכו 3 ימי הכשרה לאימון יחידות 5+1 , אימון סגלים.

פעילות בתחום מחשוב

העברת 40 עמדות מחשב כולל רישיונות רשת וקוראי כרטיסים לשוטרים הקהילתיים במש"קים.

העברת האינטרנט האגפי לרשת אינטרנט ארגונית - רשת מירי.

פרויקט הרחבת קיבולות תיקיות משותפות ברשת יהלום למש"קים במחוזות.

הסבת כל המחשבים באגף לסביבת סיטריקס.

רכישה מחשבים ניידים חדשים והתקנתם לכל יחידות החילוץ והצוללים.

מערכת רביד: שדרוג והתאמת המערכת לצרכים השוטפים, כגון הוספת טלפונים וכתובות דוא"ל, ביטול ערכות מדים מול H&O וכו'.

מערכת שירת הסירנה: אפיון והכנסת יומן ההפעלה למערכת, דו"חות, תחילת הטמעת המערכת בקרב אוכלוסיית האק"מ.

הכנסת מערכת מאור למטה האגף.

פעילות בתחום את"ל

1. בוצעו 1,119 הנחיות במערכת ה – ERP  סה"כ 27,750 פריטים עבור יח' אק"מ בשטח באמצעות מחסן אק"מ, חימוש בית-דגן וקריית-חיים.

2. בוצעו 50 הזמנות רכש במערכת הסלת"א עבור חברת  קרביץ לציוד משרדי.

3. בוצעו 133 הזמנות מזון, כולל העברת מנות לאימוני יח"צ וכיבוד לקורסי אק"מ.

4. בוצעו 11 הזמנות רכש במערכת הסלת"א לציוד משקי באמצעות חברת נור לתפעול שוטף.

5. יצאו 210 הזמנות רכש.

6. נפתחו 110 דרישות רכש.

7. הוגשו 4 בקשות לפטור.

8. ניתן סיוע למחוזות באוטובוסים למטווחים-כמות של 55 אוטובוסים.

9. נרכשו 5 רכבי איגום אק"מ חדשים.

10. בוצעו 3 כנסי סגל.
11. נערכו 3 ימי עיון אק"מ מטא"ר.

12. בוצע שיפוץ מבנה אק"מ, כולל שיפור ליקויי בטיחות.

תזמורת משטרת-ישראל

התזמורת השתתפה באירועים שונים וקיימה סה"כ 284 הופעות מתוכן 170 הופעות בהרכב מלא של התזמורת ו-114 הופעות בהרכב חוליה.

התזמורת השתתפה באירועים ממלכתיים בכנסת, בבית הנשיא, ביד ושם וכו'. כמו כן השתתפה בפסטיבל תזמורות במוסקבה בתחילת חודש ספטמבר 2010. פסטיבל שזכה לחשיפה מלאה בתקשורת ב-30 תחנות טלוויזיה, 14 תחנות רדיו ובאינטרנט וכן בתקשורת הישראלית ברשתות רדיו, ובערוצי הטלוויזיה השונים, בפני פוטנציאל של כמאה מליון איש ברחבי העולם.

התזמורת השתתפה בפסטיבל כרמיאל, גמר גביע המדינה בכדורגל וכן בהצדעה ליצירתם של יוצרים חשובים בתרבות הישראלית, ובאירועים נוספים המצולמים ומוקלטים וזוכים לשידורים חוזרים רבים באמצעי התקשורת.

התזמורת קיימה מופעים רבים לאוכלוסיות ייחודיות כמיעוטים וקשישים,  לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים וכן קיימה הופעות במסגרת חניכת תזמורות ונוער, בבתי-ספר עם מגמות למוסיקה וכן בימי קהילה-משטרה רבים.

פעילות בתחום אמ"ש

1.       פיתוח משאבים

הפעילות התמקדה בבניית מנגנון לצמצום תופעת "הדלת המסתובבת"

      במערך מתנדבי משא"ז. קיימנו ניתוח ובחינה של נתוני העוזבים

      והמצטרפים, הסיבות לכך והפתרונות האפשריים לצמצום התופעה. תופעת

      הדלת המסתובבת מונעת אפשרות לצמיחה, התפתחות, מיקוד

      והתמקצעות. אשר על כן, שיפרנו והיטבנו את הליך הגיוס להתנדבות, כמו

      גם את הליך הפסקת ההתנדבות ושימור המתנדבים לאורך שנות ההתנדבות.

      הליך הגיוס להתנדבות יהא אחיד ומובנה לכלל מקצועות ההתנדבות.

      כמו כן, אופיינו על-ידינו תהליכי עבודה אשר נמסרו  לפיתוח ממוחשב

      במנ"ט.

2.       הטמעה

הטמעת מדיניות מיון גיוס, שימור והפסקת התנדבות לגורמי פנים וחוץ:

·        יזום וכתיבת נהלים והנחיות.

·        הדרכות.

·        בקרות נושאיות.

·        פגישות עבודה.

·        יישום מדיניות.

3.       שימור מתנדבים

במהלך השנה פעלנו לטיפוח ולשימור המתנדב, כדלקמן:

מינויים וקידומים- מינוי למעמד סק"מ, קידומים בדרגות, קידומים למעמד קצונה.

החזר הוצאות- דלק לסק"מ, הוצאות עבור עדות בבימ"ש, נזק לרכב.

מצוינות-  בחינת מצטיינים, בחינת מועמדים למשלחות לפולין ועוד.

הערכה והוקרה- אותות הוותק, ערכות פרישה, שי לחג לסק"מים, ציוד רווחה ליחידות.

כללי- אישור חריג גיל, תעודות מינוי.

4.       בחינת התאמה/ הפסקת התנדבות

·        ערעורים ופניות ציבור.

·        טיפול בבג"צים.

·        אישור מועמדים לרמה 6 ומעלה.

·        העסקת מתחקר חיצוני לטובת תגבור המחוזות.

·        בחינת התאמה למינוי, לקידום ולהצטיינות.

·        מעקב ארצי אחרי התראות חמורות.

·        טיפול באוכלוסיות ייחודיות.

·         שת"פ משרד הבריאות, מח"ש, שב"כ, משרד המשפטים ועוד.

 

5.       כ"א והדרכה- מטה אק"מ

·        אחריות לניהול כ"א ותקינת כ"א במטה אק"מ- שוטרים, שח"מ, אזרחים ובנות השירות הלאומי.

·        תגבורים, קו קדמי.

·        כשירות- מטווחים, מלר"ת ומבחני ידע.

·        מורשת וערכים.

·        זימון ומעקב חייבי הכשרה של שוטרי המערך להכשרות בית-ספר לאק"מ.

·        עדכון דפי המקצוע ברמ"מ ומענה שוטף לתחום זה.

 

סיכום

גם השנה התמקד האגף במיצובו כגורם משמעותי הנמצא בליבה של העשייה המשטרתית וסייע בהשגת יעדי הארגון.

ניצב הלוי לאחריו החל בפעילות ענפה לחיזוק איכות המתנדב תוך שינוי שיטות המיון, הגיוס וההכשרה. בשנת 2010 החל האגף בפעילויות, שצפויות להמשך במהלך שנת 2011.

 כתבה זהבה מאיר.

הביא לדפוס: סנ"ץ, ד"ר אבי זלבה

*           *

*

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 סגן ד"ר אבי זלבה דובר אק"מ

משטרת ישראל

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת סגן ניצב ד"ר אבי זלבה

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111265 צפיות
אני מבקש לציין במיוחד את דבריו החמים של הממ"ז על מתנדבי המחוז, האק"מ בהחלט כיכב בנאומו כמו גם בסרט שהוקרן על המחוז, את הכנס כיבדו בנוכחותם מספר ראשי ערים הנמצאות בתחומי המחוז, מפכלי"ם לשעבר וממ"זים לשעבר,

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111655 צפיות
שומרים על הקהילה ועל הבית- אגף קהילה ומשמר אזרחי, מספק מסגרת חברתית קהילתית המאפשרת לכל אזרח לשמור על ביתו, על משפחתו ועל המדינה. האגף מפעיל מערך של כ 40,000 מתנדבים מהם 36,000 בגירים. מידי יום מעורבים 2,000 אזרחים בעשייה קהילתית מאתגרת, במגוון תפקידי שיטור בליבת העשייה של משטרת ישראל, כתף אל כתף עם שוטרי משטרת ישראל.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111592 צפיות
בשנים האחרונות התפרסמו דו"חות ביקורת וסקרים רבים, שהעידו על הצורך בביצוע שינויים מהותיים בפעילות האגף. תכנית העבודה של אגף קהילה ומשמר אזרחי לשנת 2011 מהווה תוצר של תהליך עיבוד וניתוח מורכב של צורכי העבודה, כפי שעלו בממצאי הדו"חות, ולאור דיונים מקיפים עם יחידות השטח ובמטות.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהאקטואליה13/03/111396 צפיות
הכיכר היחודית והיחידה בארץ "כיכר המישמר האזרחי "הוקמה על ידי ובמימון עמותת"ידידי המישמר האזרחי "באר שבע שגם היא בודדה מסוגה בישראל. הח"מ היה בין מקימיה (של הכיכר)בסיוע של הרשות . הכיכר נחנכה במסגרת ארועי 35 שנה לאק"מ שהתקיימו בעירי.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהאקטואליה13/03/111179 צפיות
הכיכר היחודית והיחידה בארץ "כיכר המישמר האזרחי "הוקמה על ידי ובמימון עמותת"ידידי המישמר האזרחי "באר שבע שגם היא בודדה מסוגה בישראל. הח"מ היה בין מקימיה (של הכיכר)בסיוע של הרשות . הכיכר נחנכה במסגרת ארועי 35 שנה לאק"מ שהתקיימו בעירי.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהשיווק מגזרים13/03/118490 צפיות
רפ"ק חן ערך סקירה מסכמת על הפעילות האכיפתית בשנה שחלפה ושם דגשים לגבי האכיפה בשנה הנוכחית. השנה הכריז ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי על כל רובעי העיר כאיזור סטרילי מבחינת ההתייחסות לתרבות הנהיגה. משטרת התנועה של אשדוד תשים דגשים של אכיפה עם הסברה ומניעה תוך הסתייעות בתגבור של משטרת התנועה הארצית.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות13/03/111946 צפיות
המתנדבים עיכבו את הנהג לצורך זיהוי ובעוד שהם ממתינים לניידת שבדרך הנ"ל החל לפתע לרוץ לעבר שדה החיטה הרטוב והחשוך. המתנדבים דלקו אחריו בריצה והצליחו לתפוס אותו מנסה לשכב ולהסתתר בחיטה, כמובן שהבחור נעצר ואז הוחלט לערב גם את מתנ"א דרום בתמונה

מאמרים נוספים בנושא הודעות לעיתונות - כללי

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי31/03/2019 צפיות
Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ("Aptorum Group"), חברת תרופות ביולוגיות שמתמקדת בפיתוח של תרופות חדשניות כדי להתמודד עם צרכים רפואיים גלובליים שלא נענו כולל אך לא רק בתחומים של מחלות יתומות, זיהומיות, ומטבוליות, הודיעה היום שהיא מתחילה בפרויקט מחקר ופיתוח נוסף שמטרתו קבוצת נגיף הקורונה והשלימה סינון ראשוני במסגרת הפלטפורמה Smart-ACT™, פלטפורמה לגילוי תרופות חדשות ושעברו שינוי ייעוד, כדי לבחור מתוך יותר מ-2,600 תרופות של מולקולות קטנות שאושרו לפחות שלוש מועמדות פוטנציאליות למחקר קדם קליני נוסף נגד מחלת נגיף הקורונה

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי28/03/2026 צפיות
- נתוני הסמנים הביולוגיים אחרי שלושה החדשים מהניסוי הקליני שלב 2 של EB613 צפויים ברבעון השני של 2020 ונתונים נוספים צפויים ב-2020 ותחילת 2021 -- המימון שהושלם בדצמבר 2019 מממן את החברה לתוך הרבעון השני של 2021

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי18/03/2076 צפיות
GetSwift Limited (ASX: GSW) ("גטסוויפט" או "החברה"), ספקית מובילה של תוכנה כשירות של טכנולוגיית לוגיסטיקה, הודיעה על הקמתה של מועצה מייעצת חדשה ועל המינוי של מושל ורמונט לשעבר הווארד דין והגנרל (בדימוס) מרק באומן כשיושבי ראש משותפים.

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי17/03/2087 צפיות
חברות פונות ללמידה מתוקשבת כדי למנוע את התפשטות נגיף הקורונה, ולהכין את העובדים לעבוד וללמוד מרחוק

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי17/03/2090 צפיות
NanoViricides, Inc. (NYSE American: NNVC) ("החברה") מובילה בפיתוח של טיפולים מאוד יעילים נגד נגיפים המבוססים על פלטפורמת ננו תרופות ("החברה"), מוסרת עדכון על מאמציה לפתח תרופה לנגיף הקורונה החדש העכשווי SARS-CoV-2 שגורם לקוביד-19.

מאת: לילה בן הרוש הודעות לעיתונות - כללי25/10/19661 צפיות
תכנסות נשים ,תהליך עומק בן שלושה ימים בכפר מצוקי דרגות המשקיף לנופי ים המלח. סופשבוע של טקסים ומופעים, מגוון רחב של סדנאות ב-5 מרחבי מעל לל 50מנחות ואמניות מעולות ועוד הפתעות! 3ימים ו-2 לילות, במרחב נשי ייחודי, קסום ומאפשר. מרחב של ריפוי והעצמה, תנועה ויצירה, התבוננות ומודעות, בריאות ובריאה, פעילות ומנוחה...

מאת: לילה בן הרוש הודעות לעיתונות - כללי24/02/191567 צפיות
הזדמנות להפגש , לחוות, להיות למדוט, לרקוד, לנוע לנשום, לגעת בלב… סופשבוע מלא בסדנאות ואנשים בריקודים ומפגשים בהנחיית מנחים מובילים מצוות “מארג” וכמובן עם סוג’יי ומורן במשך 3 ימים נצעד יחד בנבכיה של הטנטרה והתרפיה נכיר עוד את עצמנו, נלמד את פעימות הלב ,סופשבוע שכולו חוויה טנטרית רכה ומלאת קסם בואו לחגוג את החיים – למצוא בית לאהבה

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica