חפש מאמרים:
שלום אורח
27.10.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הסודות הפנימיים שבספירת העומר על פי חכמת הקבלה

ספירת העומר
מקור מצוות ספירת העומר הוא בספר ויקרא, "וספרתם לכם, ממחרת השבת, מיום הביאכם, את-עמר התנופה: שבע שבתות, תמימת תהיינה. עד ממחרת השבת השביעת, תספרו חמשים יום; והקרבתם מנחה חדשה, לה'" (כ"ג, ט"ו-ט"ז). אנו מצווים לספור יום אחר יום, במשך 49 ימים, ממחרת חג הפסח עד ליום החמישים שהוא יום מתן תורה – חג השבועות. ירידה לשם עליה
בזמן ספירת העומר שולטים דינים חזקים,כך מספרת לנו חכמת הקבלה. בליל הסדר קיבלנו הארה מאוד גדולה שבאה מלמעלה למטה, אור שלם שנקרא גדלות ב', הארה אלוקית שמסתלקת מיד לאחר חג הפסח ומותירה בנו "רשימו" - זיכרון של האור ורצון להתמלא בו שוב, אלא שאין לנו כלים מתאימים לאור העצום הזה. לכן צריך כל אדם להכין כלים רוחניים בכדי שיוכל לקבל חזרה את האור.
בחג הפסח היה אור גדול, יציאת מצרים, קריעת ים סוף – קריעת גבולות המציאות המוגבלת שלנו ויציאה לחירות, עליה רוחנית עצומה, ואז נסתלק האור ויוצאים למדבר למקום של דין, "במדבר הגדל והנורא, נחש שרף ועקרב, וצמאון, אשר אין-מים" (דברים ח' ט"ו). צעד אחר צעד, יום אחר יום, במשך 49 ימים בונים כלים לקבלת השפע האלוקי. תיקון המידות
חז"ל אמרו, "דרך ארץ קדמה לתורה" (אבות ג' כ'). התהליך שעושים במהלך ספירת העומר זהה לדרך שעשו בני ישראל במדבר מיציאת מצרים עד להר סיני. לפני שמגיעים לתורה שנקראת אור, צריך לבנות כלי לאור על ידי שדורכים על הארציות, על הגשמיות, על הרצון לקבל, ובונים כלי של נתינה שיוכל להכיל את האור.
בכל יום בונים כלי להארה אחרת. העבודה היא על שבע הספירות התחתונות: חג"ת נהי"מ  - חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כל שבוע הוא כנגד ספירה אחרת, וכל יום בשבוע הוא כנגד ספירה בתוך הספירה של אותו השבוע. לדוגמא – השבוע הראשון הוא שבוע של ספירת חסד וכך היום הראשון לספירה הוא חסד שבחסד, היום השני גבורה שבחסד, היום השלישי תפארת שבחסד וכן הלאה. כך בכל יום עובדים על מידה אחרת ומתקנים אותה, למשל: חסד שבחסד - זאת רמת נתינה ללא גבול, מעבר למידה, שעלולה להיות מסוכנת למקבל. גבורה שבחסד – חסד שנעשה מתוך התגברות על מחסומים. תפארת שבחסד – תפארת היא קו האמצע ולכן זהו חסד מתוקן. נצח שבחסד – מצביע על עשית פעולה של חסד שהיא נצחית, המשכית, אור תדיר שמנצח את החושך וכן הלאה.
כל יום הוא הזדמנות פז לתיקון המידות שלנו, לכן אומרת חכמת הקבלה על דרך הרמז ש-49 ימי הספירה הם מטמונים = מ"ט  מונים, סופרים במשך מ"ט ימים ובכל יום מוצאים אוצר חדש. נפילה והתגברות
חלק חשוב מתהליך העלייה הרוחנית הוא דווקא הנפילה. לכן נאמר, "שבע, יפול צדיק וקם" (משלי כ"ד ט"ז), זהו בדיוק ההבדל בין צדיק לבין מי שאינו צדיק. מי שאינו צדיק נופל ולא קם, נופל לקליפות ולא מצליח לצאת מהם ומביא את עצמו לדכדוך עמוק. לעומת זאת בנפילה של הצדיק יש עניין גדול, במקום כעס ודכדוך, הצדיק מגיע ע"י הנפילה לשפלות רוח ולהבנה שיש כוח שחזק יותר ממנו שמפיל אותו שוב ושוב, עד שהוא מגיע לידי הכנעה.
לנפילות יש תפקיד מכוון, לא לשם הנפילה אלא לשם ההתרוממות – לבדוק אם האדם מאמין בקב"ה שירים אותו חזרה ואם הוא מסוגל להתרומם חזרה מהמציאות של הנפילה והכעס על הנפילה, להבין שזה רצון הבורא שרוצה בטובתו ומכאן להמשיך הלאה ולעשות תשובה במקום ליפול למקום הקליפה. ההתגברות היא הקניין האמיתי של המידה. "שבע, יפול צדיק וקם", במשך שבעה שבועות כנגד שבע ספירות, ובתוך כל שבוע שבעה ימים כנגד כל ספירה שבספירה,נבחנים בכל יום במידה אחרת. ב"ה, גם מתגברים ומתקנים אותה וכך בונים בנין רוחני שלם. אהבה, אמונה וביטחון
בכל יום כל העולם כולו מתנהג לפי המידה של אותו היום, והאדם צריך לבדוק איך הוא מתחבר לתנועה הרוחנית הזאת. הבדיקה מתבצעת מצד האמונה והביטחון – אלה הם שני כלים עיקריים בעבודת ה'. בעל הסולם אומר שבכל לימוד שאדם עושה הוא צריך לכוון לכך שיזכה לאמונה שלמה. ללא אמונה אי אפשר לקבל אף מדרגה רוחנית.
רצון ה' הוא שנידמה לו. עושים את זה ע"י השוואת צורה לתכונות הבורא. כשמשתמשים בתכונות לא מתוקנות כמו כעס, קינאה, גאווה וכו', עושים את ההיפך מהשוואת צורה ומתרחקים מה'.
השורש הרוחני לכל המידות בצורתן המתוקנת הוא אהבה (חסד). לכן אדם שמידותיו אינן מתוקנות אינו יכול להידבק בשורש, להידבק בבורא ולקבל הארה רוחנית. לעומת זה אדם שתיקן את מידותיו, האור יכול להיכנס אליו ולעזור לו להמשיך בתהליך התיקון – ע"י צמצום הרצון לקבל, שהוא שורש המידות המקולקלות, נוצר אור חוזר, האור המקיף מתלבש באור החוזר והופך לאור פנימי. צמצום ועיבור – מעבדות לחירות
לפי חכמת הקבלה כשאדם רוצה לטהר את עצמו ולעלות לדרגה גבוהה יותר הוא חייב לצמצם את עצמו לגמרי, זה נקרא לבוא בעיבור, הוא מתעבר מחדש. טבילה במקווה למשל היא כמו כניסה מחדש לרחם האם והתעברות. רחם זה מלשון רחמים. אמנם מצד התחתון שנכנס למדרגה כזאת, זה מרגיש כמו קטנות כי מסלקים לו את כל המדרגה הקודמת, אבל זה כדי לתת לו אפשרות לקניין רוחני חדש. כדי לזכות לכך צריך לוותר על קניינים גשמיים קודמים שנראים כמו חירות, אבל הם למעשה כלא, וצריך גם לוותר על קניינים רוחניים קודמים, מפני שהם שייכים למדרגה הקודמת.
חירות אמיתית היא השפעה ונתינה אמיתית לשם שמיים. זוהי למעשה היציאה ממצרים. מצרים מלשון מייצרים של הים. ים זאת ספירת בינה – אמא עילאה, מקור השפע. כשנמצאים במסגרת הרצון לקבל, מייצרים ושמים הגבלה על השפע. הצמצום מוציא אותנו מעבדות הרצון לקבל ועוזר לנו להתחבר למקור השפע. לב טוב- כלי לקבלת השפע
ישנה משנה במסכת אבות (אבות ב' י"ב) שבה שואל רבן יוחנן בן זכאי את תלמידיו, "צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם", ותלמידיו עונים לו – אחד אומר "עין טובה", שני אומר "חבר טוב", שלישי אומר"שכן טוב", רביעי אומר "הרואה את הנולד", ולבסוף אומר החמישי, רבי אלעזר בן ערך: "לב טוב". אומר להם רבן יוחנן בן זכאי: "רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם".
לב הוא כנגד הרצון, מי שבונה לב טוב בונה כלי לכניסת האור. בספירות, הלב הוא כנגד ספירת המלכות שהיא הכלי לקבלת השפע, לכן שרים, "טהר ליבנו לעבדך באמת" ומתפללים, "לב טהור, ברא-לי אלקים"(תהילים נ"א י"ב). "לב טוב" = גימטריה מ"ט, כנגד 49 ימי ספירת העומר.
הבעש"ט אומר שאדם חייב לתפוס בו בזמן בשני דברים הפוכים: מצד אחד הכל שלם, הכל נמצא עכשיו, הכל קיים, הכל הווה, ומצד שני, שהוא עצמו חסר והוא בדרך להשלמה, הוא במשימה רוחנית. זוהי דואליות קשה, אך לאחר המסע כשזוכים ללב טוב, זוכים לקבלת השפע האלוקי והכלי הופך להיות אחד עם האור בהשוואת צורה – אז זוכים להיות ראויים למתן תורה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

"מודעות"-מרכז רוחני לקבלה

אחווה 24,תל אביב

www.mudaut.co.il

03-5100587

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת "מודעות"-מרכז רוחני לקבלה

מאת: "מודעות"-מרכז רוחני לקבלהקבלה04/11/142110 צפיות
הפרשה מגלה איך באמצעות הנסיונות הגדולים הפך אברהם אבינו לסמל החסד והאהבה לכל הדורות. בדרך הקבלה אנו לומדים מסיפור העקדה את דרך תיקון הנפש. איך כל אחד יכול להגיע למצב מאוזן יותר של כוחות הנפש שבו

מאת: "מודעות"-מרכז רוחני לקבלהקבלה07/10/142088 צפיות
מעט על פרשת 'וזאת הברכה' החותמת את התורה, ובה משה רבנו מברך את עם ישראל ונפרד מהם, רגע לפני פטירתו והכניסה שלהם לארץ ישראל בלעדיו

מאת: "מודעות"-מרכז רוחני לקבלהקבלה23/09/141984 צפיות
במרכז הפרשה ניצבת שירת 'האזינו'. השירה מגלה לנו את טבע השלמות של הבריאה ונוטעת בנו את האמונה בכוחה של הנשמה וקשר הברית הנצחי שלה עם בורא עולם

מאת: "מודעות"-מרכז רוחני לקבלהקבלה17/09/142021 צפיות
הפרשות מכינות אותנו לקראת ההתייצבות למעמד הגדול של ראש השנה וקוראות לנו לערוך בדק בית אחרון, טיפול שורש פנימי שתכליתו לנקות אותנו על מנת שנזכה בשנה של חיבור ודבקות עם הבורא

מאת: "מודעות"-מרכז רוחני לקבלהקבלה08/09/142025 צפיות
עיקר פרשת השבוע הוא אמנם עניין הברכות והקללות, אבל היא פותחת במצות ביכורים. מצווה יקרה אשר בפנימיותה הכנה רוחנית לקראת ראש השנה הקרב ובא

מאת: "מודעות"-מרכז רוחני לקבלהקבלה03/09/142140 צפיות
הפרשה מלמדת אותנו על המלחמה האמיתית היחידה שיש, מלחמה שצריך לצאת אליה על מנת לנצח. רגעים לפני סיום השנה, הפרשה מראה לנו איך לעשות מאזן כוחות פנימי ומהו הניצחון אליו אנו שואפים

מאת: "מודעות"-מרכז רוחני לקבלהקבלה25/08/142147 צפיות
פרשת השבוע פותחת בפנינו את נושא ההנהגה הכללית בחברה וההנהגה הפנימית באדם, איך להגיע לקו המשפט שיהיה משפט צדק בעולם סביבנו ובתוכנו אנו.

מאמרים נוספים בנושא קבלה

מאת: בתיה כץקבלה15/05/1935514 צפיות
מעשה בזוג, בעל ואישה שחיו להם באושר ובשלום, גם פרנסה היתה להם ברווח אך דבר אחד העיב על אושרם, הם לא זכו להיפקד בילדים

מאת: בתיה כץקבלה15/05/1925983 צפיות
ביום ל"ג בעומר מציינים את יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי כאשר הספר המזוהה איתו ביותר הוא ספר הזוהר הקדוש, ספר יסודי בתורת הקבלה.

מאת: בתיה כץקבלה08/05/1920115 צפיות
"רבי שמעון הצדיק, באתי לציון במיוחד לכבודך על מנת לספר את שערות בני יחיד אשר נתן לי האלוקים בזכותך, קיימתי את נדרי, אתמול הבאתי אותו חי וגזזתי את שיער ראשו בשירה ובזמרה, איך עתה אוכל לסוע מכאן בלעדי בני יחידי.

מאת: בתיה כץקבלה08/05/1928104 צפיות
ידוע ומפורסם שלהחזיק את ספר הזוהר בבית זה מעין כלי מחזיק ברכה, כמו קמע שמסוגל לישועות רבות ולכן אנשים רבים מכל המגזרים מחזיקים בביתם את ספר הזוהר הקדוש, יתרה מכך ישנם גם הלומדים בספר הזוהר כיוון שהלימוד ב...

מאת: בתיה כץקבלה25/02/19685 צפיות
כל אחד חשוף לעין הרע בפרט תינוקות יפים, אנשים בעלי כישרונות, עושר, מעמד מיוחד ועוד. הדברים הטובים האלה מושכים איתם עין הרע כיוון שהם גורמים לקנאה ולצרות עין, ובמקום שיש צרות עין וקנאה בא עין הרע על האדם.

מאת: בתיה כץקבלה25/02/19564 צפיות
שתשעים ותשעה אחוז מהמתים מתו מחמת עין הרע, ורק אחוז אחד מת בדרך ארץ, דהיינו משום שהגיע זמנו. הנה יוצא מדברי הגמרא, שיש מציאות של עין הרע בעולם.

מאת: בתיה כץקבלה07/01/19875 צפיות
גם לאחר פטירה של אדם קרוב ניתן להועיל לו ולשמח אותו על ידי שנעשה לו תיקון לנפטר, אותו תיקון שמביא לנשמתו נחת רוח גדולה, גורם למירוק עוונות של הנפטר ועושה עילוי נשמה גדול בעולמות עליונים.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica