חפש מאמרים:
שלום אורח
03.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

שיטות שכנוע, NLP, לשתול מחשבות, מניפולציות, אסטרטגיות שכנוע, אסטרטגיות מכירה, ניהול משא ומתן, איך לשכנע אנשים? סוגסטיה, רטוריקה, שיווק, שינוי עמדות, ש

שיטות שכנוע,NLP, לשתול מחשבות, מניפולציות, אסטרטגיות שכנוע, אסטרטגיות מכירה, ניהול משא ומתן,איך לשכנע אנשים? סוגסטיה, רטוריקה, שיווק, שינוי עמדות, שיפור מכירות, תורתהמשחקים

ש: אני קוראבספר שלך עכשיו כמה זמן, חרדה.

אליעד:אוקי.

ש: כתוב שםשהאדם מחויב מהרצון שלו.

אליעד: האדםמחויב מהרצון שלו, אוקי מה זה אומר?

ש: זה אומרשאם עולה לי רצון אני אפילו לא מפקפק אני ישר מנסה לגרות אותו.

אליעד: אהשאתה מחויב לעשות את מה שאתה רוצה, אוקי.

ש: כן, אני לאיכול לפקפק בזה ואני מנסה למלאות את זה ואם אני לא ממלא את זה אני חווה איזשהו סוגשל עוגמת נפש או חרדה, או אני לא יודע מה וכו'.

אליעד: נניח,נו.

ש:עכשיו...

אליעד: קחודוגמא, בוא ניתן דוגמא, אני אתן דוגמא. אתה מדבר על איזה ספר "הצלחה והחיים הטובים"או "שקט נפשי"?

ש: "שקטנפשי".

אליעד: עכשיוקחו דוגמא, מה כתבתי שם בספר? כתבתי "האדם מחויב לעשות את מה שהוא רוצה והרצוןיחליט לו מה לעשות".

ש: נכון.

אליעד: עכשיומה הטקטיקה ששם יש לי פה? אני חושב שהאדם לא מחויב לעשות מה שהוא רוצה הוא אפילובוחר מה לרצות אבל אם אני אגיד לבן אדם " תקשיב, אתה בכלל בוחר מה לרצות" הוא לא,מה הוא יגיד לך מה לרצות. אז מה עשיתי? לקחתי את מה שהוא חושב, מה הוא חושב? הואחושב שהרצון שלו ממליץ לו מה לעשות ואני אמרתי "הרצון שלך לא ממליץ לך מהלעשות".

ש: מחייבלו.

אליעד: "אתהחייב לעשות". זאת אומרת הסכמתי איתו והוספתי משהו. בן אדם רגיל חושב שמה שהוא רוצההוא צריך לעשות.

ש: אני לאהפניתי את המבט בכלל באופן כללי להגיד...

אליעד: לא,אני רק נותן דוגמא, אני נותן דוגמא למה שדיברנו קודם, בן אדם רגיל חושב שהוא צריךלעשות את מה שהוא רוצה, אני חושב שהוא לא צריך לעשות את מה שהוא רוצה, עכשיו אם אניאגיד לבן אדם "תקשיב אתה לא צריך לעשות את מה שאתה רוצה" זה לא יסתדר, אז מה אניעושה? אני אומר לו "מה אתה חושב שאתה צריך לעשות את מה שאתה רוצה? נכון אתה חייבלעשות את מה שאתה רוצה", את המילה "צריך" הפכתי למילה "חייב".

עוד פעם, הואחושב שהוא צריך לעשות, כל בן אדם רגיל חושב שהוא צריך שיהיה לו את מה שהוא רוצהואני אומר לך לא, אני אומר "נכון נכון, אתה צודק, אתה חייב שיהיה לך את מה שאתהרוצה, אתה מוכרח לעשות את מה שאתה רוצה, הרצון שלך אתה משועבד לו", עכשיו מה בעצםעשיתי? הלבשתי לו את המחויב. עכשיו מה עשיתי? בעצם יצרתי אצלו התנגדות במה שהואחושב. זה לא הסבר מקודם עכשיו אני אסביר את זה.

ש: עשית מחויבעל מחויב, "צריך" זה גם מחויב. לא זה מחויב על מחויב זה הופך לפולש הגוןוחודרני

אליעד: עודפעם, מדהים, עכשיו תתרכזו. יש דרך לגרום לבן אדם, חברים, יש דרך לגרום לבן אדםלשנות את דעתו, אתם שומעים? יש דרך לגרום לבן אדם לשנות את דעתו על ידי זה שאתהלוקח את מה שהוא חושב, אתה גורם לו לראות את האבסורד, אתה גורם לו לשנוא את מה שהואחושב. עכשיו איך אתה גורם לבן אדם לשנוא את מה שהוא חושב? על ידי שאתה מקצין לו אתמה שהוא חושב, הבן אדם רגיל, נגיד שבן אדם חושב "גם וגם".

ש: אתה בעצםמחזק לו את תחושת הציניות.

אליעד: בן אדםחושב, כן, בן אדם חושב "גם וגם" אני אומר לו, אני לוקח את "הגם" שהוא אמר הופך אותו"ל - רק" ואז הוא שונא את "ה - רק", ואז הוא גם מבטל את "הגם" הראשון. לדוגמא בןאדם חושב שמה שהוא רוצה זה מה שאחראי אם הוא ירגיש טוב או רע, עכשיו הוא לא מביןשהוא, עכשיו זה מה שהוא חושב. עכשיו אני רוצה להביא אותו למצב שהוא יבין שלמרותשהוא רוצה למרות זאת הוא יכול גם להתחבר עם ההפך של מה שהוא רוצה. עוד פעם, בן אדםחושב שאם הוא רוצה, מה הוא רוצה?

ש: למלא אתהרצון שלו.

אליעד: לא,דוגמא, תן דוגמא לרצון.

ש: להיותלבד.

אליעד: הוארוצה להיות לבד?

ש: כן.

אליעד:רוצה?

ש: נגיד.

אליעד לא, תנידוגמא, אנשים לא מזדהים עם זה, תני דוגמא אחרת. טוב, בן אדם רוצה להיות בריא, בסדר.אוקי, בן אדם רוצה להיות בריא, עכשיו אני חושב שהוא יכול להיות מאושר גם אם הואיהיה חולה למרות שהוא רוצה להיות בריא. אני חושב שהבן אדם יכול להיות מאושר למרותשהוא רוצה להיות בריא ולמרות שהוא חולה, זה מה שאני חושב. עכשיו, אם בא בן אדםואומר "תראה אני רע לי", "למה רע לך?", "כי אני חולה", "אז מה אם אתה חולה", "אנירוצה להיות בריא", "אוקי בסדר לא רב איתך, מה אתה חושב שאם אתה רוצה להיות בריאואתה חולה זאת בעיה", אז מה אני עושה? אני רוצה להביא אותה להפך, אני רוצה אותושהוא יבין שגם אם הוא חולה והוא רוצה להיות בריא עדיין הוא יוכל להרגיש טוב. אז מהאני עושה? אני אומר לו "נכון אתה צודק, אם אתה רוצה משהו אתה לא יכול בשום פניםואופן להתנגד בזה, אתה חייב לסבול מזה שאתה רוצה להיות בריא ואתה חולה", עכשיוכשאני מוסיף לו את המילה "חייב" זה מלחיץ אותו "רגע רגע, מה פתאום, מה אני חייב? מהאתה אומר לי חייב? מה זאת אומרת אני יכול להיות מאושר למרות שאני חולה ולמרות שאנירוצה להיות בריא" ואז הבאתי אותו להיפוך.

ש: אלא אם כןהוא יסכים עם מה שאמרת ואז הוא ישתחרר.

אליעד: לאמשנה הוא לא יסכים, גם אין "אלא אם כן" כי אני יודע מראש מה הוא יכול ומה הוא לאיכול.

ש: נכון זאתהדרך היחידה להוציא את הבן אדם מהמקום שלו מה שאתה אמרת עכשיו. זה להקצין.

אליעד: הנההוא אמר "יחידה", מי אמר "יחידה"? אולי יש עוד שיטות.

ש: הנה ראיתעשיתי לך את זה.

אליעד: כןעשית את זה, אתה יודע מה יקרה אם זה יעבוד עוד כמה פעמים.

ש: תעשה ליטובה, תאמין לי עוד פעם אם זה עובד, זה רגע של אושר.

אליעד: אניעשיתי כדי שתגיד. טוב טוב, בא נתקדם אני מסביר עוד פעם אתה לוקח, עכשיו תסתכלו אםהבן אדם היה קם בבוקר מתוך מחשבה שאומרת לו שהוא עבד ושיש לו בוס קשוח שקוראים לו"הרצון", ושהוא חייב לעשות את מה שהוא רוצה ושאם לא יהיה לו את מה שהוא רוצה הואירגיש רע, ושהוא 24 שעות משועבד לרצון אם הוא היה מבין את זה אז מה הוא היה עושה?הוא היה אומר "מה פתאום אני חייב להיפטר מהבוס הזה, מה אני לא רוצה את הבוס ההוא,מה הוא נותן לי? אני עובד אצלו והוא אי אפשר להיפטר, אין חופשות וכלום", אז הוא היהקם בבוקר כמוני ואומר "אני חייב להיפטר מהרצון הזה, איך אני מצליח להגיע למצב שאנילא ארצה כלום או שהרצון הזה לא ישחק אצלי תפקיד". עכשיו אבל מתי אני רציתי להשתחררמהרצון? כשהבנתי כמה הוא מנהל אותי.

עכשיו בא בןאדם רגיל ומסביר את עצמו, בא בן אדם רגיל ואומר "רע לי, למה רע לי? כי אני חולה","אז מה אם אתה חולה?", "אני לא רוצה להיות חולה", אוקי ועכשיו אני אגיד לו "ומה אתהחושב". עכשיו מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר "אם אני חולה ואני לא רוצה להיותחולה אז אני אמור להרגיש רע", עכשיו אני אגיד לו "אתה בטוח שאתה אמור להרגיש רע?",עכשיו אז כנראה שהוא יגיד שכן כי אם הוא יגיד שלא אז מה הבעיה. עכשיו מה שאני עושהאני לוקח את "הגם" שלו את "הגם", יש לך, יש "אם אני רוצה ואין לי אני מרגיש רע" ויש"אם אני רוצה ואין לי אני מרגיש טוב", עכשיו הבן אדם רגיל מזדהה עם המחשבה שאומרת"אם אני רוצה ואין לי אני מרגיש רע" ואני לוקח את המחשבה הזאת מקצין אותה, מביאאותה לאבסורד, מכניס אותו לצמצום, מנטרל את ההפך ואז הוא צריך ללכת להפך, ואז יש לואת האיזון.

אני אומר לבןאדם "תקשיב אתה 24 שעות מחויב לרצון שלך ואתה לא יכול לעשות הפוך וכו" אז הוא מתחיללהילחץ, הוא אומר "מה פתאום, רגע רגע, אני רוצה להשתחרר" ואז בעצם הוא מתחיל לחשובעל איך הוא יכול להתנגד לרצון של עצמו. עכשיו האסטרטגיה היא לקחת את המחויב שלו,עכשיו אני יודע שהוא לא רוצה את כל המחויב, הוא כאילו לוקח "גם וגם" ומציג אותוכמחויב אז אני זורע, עכשיו אם אני אגיד לו את "הגם" השני הוא לא ירצה, לוקח אתהמחויב שלו אני דוחף את זה למחויב יותר גדול ואז אני זה.

עכשיו אם נגידלדוגמא בן אדם אומר נגיד "אין לי כסף לקנות את המוצר", נגיד אתה אומר למישהו "אתהרוצה לקנות?" הוא אומר לך "לא אין לי כסף". עכשיו איך אתה נגיד יכול אם אתה תגיד לו"לא נכון יש לך כסף" הוא יגיד "לא אין לי כסף" אז מה שאתה עושה אתה לוקח את זה שהואאמר "אין לי כסף", הופך את זה לאבסורד כדי שהוא ירצה להגיד שיש לו. הבנת מהאמרתי?

ש: כן.

אליעד: בן אדםנגיד אומר "אין לי כסף" אז אני אומר לו "מה אין לך עבודה, אתה מובטל?", אז הוא אומר"לא לא, יש לי זה", "אה אז אתה גם יכול לקנות". עוד פעם, אם בן אדם אומר "אין לי"ואני אגיד לו נגיד "יש לך" הוא יתחיל להתווכח "יש, אין, יש, אין" אז אני לוקח את מהשהוא אמר והופך את זה לאבסורד כדי שהוא עצמו ירצה להביא את ההיפוך. גם רבי נחמן פעםעשה את זה אצל מישהו שהוא אמר לו "אתה ממך, עזוב אתה לא יצא שום דבר, אתה יכולללכת" ואז הוא אומר לו ללכת, ואז התלמיד שלו רבי נחמן אמר "למה אבל למה אתה אומר ליככה, אבל יש בי גם נקודות טובות", " אבל אתה רואה בשביל זה אמרתי שלא יצא ממך שוםדבר" כי הוא אומר "אם הייתי אומר לך שיש בך נקודות טובות" היית אומר "אה אני לאיכול, אני זה", אז הוא אומר לך "בגלל זה אמרתי לך, כן כן, עזוב אתה צודק, אתה תמשיךלסבול לנצח", "מה איך אתה מדבר ככה, למה שאני אמשיך לסבול לנצח אני" הוא אומר לו"בשביל זה עשיתי לך את ההיפוך", זה אפילו מתועד "חיי מוהר"ן".

ש: זה כאילומניפולציה זולה איכשהו.

אליעד:יקרה.

ש: אה?

אליעד: יקרהמאוד.

ש: איזהספר?

אליעד: ספר"חיי מוהר"ן".

ש: זה הספר מהשאמרתי לך פעולת הצדיק?

אליעד:לא.

ש: הספרהטוב.

אליעד: הספר"פעולת הצדיק" מבוסס גם על ספר "חיי מוהר"ן". עכשיו רבי נחמן פעם אמר למישהו, אמרלו "אני לא יכול לספר לך", הוא אמר לו "תדע לך שיש הרבה דברים שאני עושה עם בני אדםושאני לא יכול לספר לך עליהם", "למה כי אם אני אספר לך עליהם", הוא אמר לו "כי אזאני לא אוכל לעשות את זה איתך" כי הוא אמר לו "אם אני אספר לך איך אני מרמה אנשיםאז אני לא אוכל לרמות אותך. למרות שאני נגיד יכול לספר לבן אדם איך אני מרמה אותוועדיין יכול לרמות אותו, הוא לא מבין, הוא לא מרוכז. למרות שיכול להיות שכשאני מספרלך איך אני מרמה אותך בזה עצמו אני מרמה אותך כי אולי יש לי מרמה אחרת בכלל ואז אנירוצה לשלוח אותך לשם בכלל ואז לכיוון אחר.

ש: זה המקוםהיחידי בעולם חבל לשלם על זה שמרמים אותך בכלל. איך אתה משלם על זה בכלל.

אליעד: עכשיותדעו לכם.

ש: וזה החלקהמעניין.

אליעד: לא,מצד שני אם אתה תבין שמרמים אותך אז אתה כבר יודע את האמת אז אתה כבר לא רימו אותך.עכשיו דבר נוסף, אני אחת הפעמים שהכי הערצתי את רבי נחמן כאילו בהיסטוריה, זאתאומרת בתהליך היה איזה רגע מכונן שמאוד הערצתי את רבי נחמן, זה בדיוק היה לגביהרצון, שאני קלטתי שרבי נחמן רימה אותי אמרתי "מה אותי הוא רימה? אני חשבתי שאני כלכך חכם, איך הוא רימה אותי בכזה דבר" ואז אמרתי "זה, הוא היה באמת חכם". עכשיו מההיה בסיפור? שמישהו שואל את רבי נחמן, אמר לו "תגיד לי איך עובדת הבחירה החופשית?"אז הוא אומר לו "מה זאת השאלה הזאת, אם אתה רוצה אתה עושה, אם אתה לא רוצה אתה לאעושה", אמרתי "וואלה נכון, יש לי בחירה חופשית אם אני ארצה אני אעשה, אם אני לאארצה אני לא אעשה" ואז אמרתי "רגע, אבל זה רק אם אני רוצה", ואז אני הבנתי "מה זאתאומרת מי שמחליט לי אם לעשות או לא זה מה שאני רוצה אז איך יש לי בחירה חופשית",ואז אני הבנתי שאם באותה תקופה בהתחלה רבי נחמן אומר לי "תקשיב אין לך בחירה חופשיתאם אתה רוצה אתה עושה, אם אתה לא רוצה אתה לא עושה" אמרתי לו "מה עם המשוגע הזה, מההוא מדבר, מי הוא שיגיד לי שאין לי בחירה", אז הוא אמר לי "לא לא, יש לך בחירה מאהאחוז בחירה" והוא עוד חידד בטקסט כתוב שרבי נחמן אמר "לאיש הישראלי יש בחירה על כלדבר", זאת אומרת אין שום דבר שאין לך עליו בחירה עכשיו מאה אחוז בחירה כי כל דברוזה יש לך בחירה על הכל, אם אתה רוצה אתה עושה, אם אתה לא רוצה אתה לא עושה. ואזכבר לקחתי את זה עד הסוף ואז פתאום התהפך לי, ואז אמרתי "זה היה בחור חכם".

למרות שגם זהלא בדיוק אמת כי גם שאמרתי שאם אני רוצה בסוף גם גיליתי שאני גם בוחר מה לרצות אבלמה שהיה בסיפור שהוא לקח רעיון אחד והלביש אותו בהיפוך שלו. עכשיו הדבר הזה מובאבספר "סיפורי מעשיות" בסיפור על הקבצנים, רבי נחמן מספר על אחד הקבצנים שהיה לוצוואר עקום, הוא היה קבצן שהיה לו צוואר עקום, מה זה צוואר עקום? צוואר עקום, ואזמה היה מיוחד בקבצן עם הצוואר העקום? שהקבצן עם הצוואר העקום היה המומחה הכי גדולבעולם להשמיע קולות. עכשיו אתה אומר יש לו צוואר עקום איך הוא יכול לשיר? לא, הואהיה למרות שהיה לו צוואר עקום הוא יכול הכי מומחה להשמיע קולות.

ש: אולי דווקאבגלל זה.

אליעד: עכשיואולי אני טועה, אולי זה ההוא של "הבעטליר", לדעתי זה הצוואר עקום. עכשיו מה היהבסיפור הוא מספר שיש שתי ציפורים, רבי נחמן מספר שהקבצן סיפר למי שהוא פגש אמר להם"יש בעולם שלנו שתי ציפורים וכל אחת נמצאת בקצה השני של העולם ובלילה הציפורים האלההן צועקות מאוד חזק, הן מזדווגות אחת לשנייה".

ש: בבוקר לאשומעים אותן.

אליעד: ישאיזה סיפור שהיה להם בנושא הזה. עכשיו ואז הוא אמר להם שכל האנשים שסובלים בעולם כיהתת מודע שלהם שומע את הציפורים האלה צועקות, עכשיו ויש איזה בעיה מאוד רצינית שאיאפשר להביא ציפור אחת לשנייה, אי אפשר יש איזה בעיה ואז הוא אומר להם "ואני יכוללזרוק קולות", מה זאת אומרת? אני נגיד יכול לעמוד פה ולגרום לך משמה לשמוע מישהושמדבר איתך, אני כמו האלה לדוגמא שמדברים עם הבובות, נגיד הבובה פה ואתהיכול...

ש: זה כמוהאלה שמדברים מהבטן.

אליעד: כן,פיטומים כאלה. עכשיו מה שאני אומר, מה התחכום של אותו קבצן היה שאתה יכול לראותשמישהו, נגיד לדוגמא הוא והוא גורם לך, הוא מדבר ואתה שומע שהקול מגיע "משם לאמפה". עכשיו מה הוא בא להגיד? הוא בא להגיד "אני יכול לקחת את הקול של הציפור הזאתולשים אותו ליד הקול של הציפור הזאת, ולקרב אותן ולחבר אותן". עכשיו מה הנמשל שלהדבר? שהבן אדם יש לו בתוכו איזה מחלוקת רצינית, בראש יש לו איזה קונפליקט רציני,עכשיו אני לצורך העניין יכול לזרוע קולות, מה זאת אומרת לזרוע קולות? יכול לקחתרעיון, לעטוף לך אותו באיזה עטיפה שאתה רוצה, להביא לך אותו, כאילו לוקח את מה שאנירוצה שתביא, עוטף לך אותו, אומר לך קח.

ש:"קונדסון".

אליעד: לא"קונדסון" אתה תמיד רואה את הפיתוי, צריך להראות לך. לא "קונדסון" בסדר, יש לו שכליפה, "קונדסון" משהו שהוא במשהו משהו. עכשיו בכל מקרה מה הרעיון, מה המסר? שאתהלוקח את הדבר הזה ואז דרכו אתה מחבר את הבן אדם עם עצמו כי אם אתה תגיד לבן אדםמראש אז הוא לא יבין מה אתה רצית ממנו. אז אתה לוקח רעיונות נגיד לדוגמא לגביהרצון, אתה לוקח רעיון ועוטף לו את זה במה שהוא רוצה לשמוע אבל אתה אומר לו את ההפךממה שהוא חשב שאתה הולך להגיד לו ואז כשהוא לוקח את זה אז הוא פתאום קולט שזה הפוך,ואז זה החיבור של הציפורים.

ש: אפשרלדוגמא כאילו פרקטית.

אליעד: איתך,לך עשיתי את זה.

ש: אני אתןדוגמא אבל, למשל אם בן אדם אומר "אני חייב למצוא עבודה", יש לדוגמא.

אליעד: להזכירלך מתי עשיתי לך את זה?

ש: זה מה שהואחשב, הוא חשב מתי להעלות בן אדם מלמטה. רגע רגע, אולי ניתן לו עוד הזדמנות נזרום עםהמחשבה. לא, נזכרתי בזה.

אליעד: אניאזכיר לך מתי עשיתי לך את זה, אתה ישבת פה ואז או לא זוכר איפה בדיוק, ואז דיברנועל איזה משהו והסברתי לך שאתה לא חייב לסבול ואז אמרת "תראה אני לא, אין לי אופציהכזאת" ואז אמרתי "לא אני רק ניסיתי לעבוד עליך, רק רציתי להיות בטוח כמה אתה באמתבטוח שאתה חייב לסבול", ואז כאילו החלטתי לצד שלך ואז שאמרתי לך "אתה חייב לסבול","מה פתאום אני חייב לסבול? לא אני לא חייב לסבול". כאילו אם הייתי אומר לך "אלתסבול", "איך אני יכול לא לסבול?".

ש: אמרת שאניחייב לסבול?

אליעד: כן היהמשהו שאמרתי לך.

ש: אמרתי "מהפתאום אני לא חייב לסבול?".

אליעד: לא היהמשהו שאני כאילו ניסיתי להסביר לך לא לסבול, היה משהו שניסיתי להסביר לך איך לאלסבול ואז אתה התנגדת לזה, אמרת "אני לא יכול" ואז אמרתי לך "תקשיב אני לא באמתחושב שאתה יכול אני רק רציתי לבדוק עד כמה אתה משוכנע שאתה לא יכול" ואז הזדהיתיאיתך עם "הלא יכול", ואז "הלא יכול" הזה הלחיץ אותך ואז אמרת "לא, אני כן יכול, אניכן רוצה להיות יכול". זה מה שאני עושה עם כולם כל הזמן, בא בן אדם יש לו בעיה ואםאני אגיד לו "תקשיב, אין בעיה" הוא לא יסכים אז אני אומר לו "לא רק שיש בעיה אתהאולי גם תישאר איתה לנצח, תתחיל להתרגל לסבול", אני אומר לו "זה מחויב נכון? מחויבשזה, מחויב שזה ולכן מחויב שתסבול" זה מחריד אותו ואז עכשיו הוא הולך לחפש אם זהמחויב או אפשרי. וזה תמיד אותו דבר.

ש: אבל זהבגלל שהוא בא אליך כדי שתיתן לו פתרון, הוא בא עם התנגדויות ואז אתה אומר לו "אוקיאתה מתנגד, אתה צודק" זה מה שאתה אומר לו "אתה צודק".

אליעד: אנילוקח את ההתנגדויות שלו, מפעיל עליו. נגיד בא בן אדם נגיד לטיפול ואומר נגיד "קשהלי לקום בבוקר וזה", נגיד שהוא רוצה לקום בבוקר מוקדם ואז אני אומר לו "ולמה אתה לאקם מוקדם?", ואז הוא מתחיל להביא התנגדויות ואז אני אומר לו "תראה אתה יודע, זהבאמת נכון, איך אתה יכול לקום בבוקר, באמת אתה צודק, אני לא יכול לעזור לך, אנימתנצל לא יכול לעזור", אני אומר לו "אתה צודק יש לך פה התנגדויות רציניות", ואניאומר לו "תראה אני אגיד לך את האמת, אחרים לא יגידו לך את זה, להגיד לך את האמת,האמת אתה חייב לקום מאוחר אין אפשרות שתקום מוקדם, תפסיק לחפש, שכח מזה" אז זהמלחיץ אותו, "מה פתאום אני רוצה לקום מוקדם", אני אומר לו "אבל אי אפשר" אבל אז אניאומר לו את מה שהוא אמר לפני רגע, ואז הוא אומר "לא לא, לא נכון", אז לא נכון יפה,אז עכשיו בהנחה ואני הופך לו צד עוד פעם, ואז אני הופך לו צד עוד פעם, אומר לו"טוב, אז מה השאלה, הנה אמרת מה פתאום, אז מה השאלה?", אז הוא אומר "לא" ואז הואמביא התנגדות חדשה ואז אני אומר לו "כן, אתה צודק בכל מקרה, אתה מחויב לסבוללא?".

ש: מחבר אותולספק שיש לו שהוא כן יכול.

אליעד: אנימחבר אותו לאיפה הוא משקר את עצמו באמצעות זה שכל פעם שהוא אומר צד אני אומר לו אתמה שלפני רגע הוא אמר את מה שהוא שלל וכאילו בתוכו גורם לו לריב עם עצמו, למה שהואיריב איתי.

ש: כי יותר קללראות את הדברים שלך אצל מישהו אחר מאשר על עצמך.

אליעד: אבלאין לי כוח לריב איתו אז אני אומר לו "בוא תריב, אתה רוצה לריב עם מישהו? תריב עםעצמך".

ש: לריב עםעצמי קשה לי לראות, אבל עם מישהו אחר קל לי להעביר ביקורת ושאתה מוציא את זה החוצהואני רואה את זה פתאום אתה אומר...

אליעד: בואניתן עוד דוגמא, נגיד חינוך ילדים, נגיד לדוגמא, נגיד הילדה אומרת, את אומרת לה"תעשי משהו", "תראי אני לא יכולה, אני קשה לי, אני לא נחשבת מספיק", "לא, אבללמה?", "תראי יש לי בעיה נפשית, החיים שלי קשים", סיפורים. אוקי רושמים בפנקס, אחרכך כשהיא מבקשת משהו את אומרת לה "תראי אין אפשרות, אמרנו שאת לא יכולה שזה איןאפשרות, מה את רוצה?", אומרת לך "לא מה זאת אומרת אבל אם אני רוצה אני יכולה",רשמנו בפנקס, אז ברגע שמבקשים ממנה אז אומרים לה "רגע, תחליטי אם את רוצה את יכולהאו לא?". לוקחים את הדעה של הבן אדם ואז משתמשים בזה נגדו כשהוא מנסה להביא אתההפך, נגיד כשהיא אומרת "תראי אני לא יכולה, אני לא יכולה, המחשבות שלי אומרות ליככה אני לא יכולה", אוקי כשהיא צריכה משהו "תראי אני לא יכולה, המחשבות שלי אומרתלי ככה אני לא יכולה" ואז היא מתנגדת, ואז את ממשיכה עד שהיא מוציאה את התשובה, ואזשהיא מוציאה את התשובה את משתמשת בזה מולה. כאילו היא נותנת, מה לא הבנת? אני אסבירעוד פעם.

ש: אפשר יותרפשוט, היא אומרת שהמחשבות שלה אומרות לה משהו.

אליעד: נגידשאת אומרת.

ש: תסדרי אתהחדר.

אליעד: לבתשלך תסדרי את החדר מה היא אומרת?

ש: אחרכך.

אליעד: אחר כךאוקי, עכשיו את אומרת "מה אני יכולה להגיד לה לאחר כך הזה, מה עושים עם האחר כך?",תשובה, כשהיא מבקשת ממך משהו, מה היא מבקשת?

ש: תביא לי אתהמגבת.

אליעד: אחרכך.

ש: ואז היאמתחילה לצרוח "אבל לא", אני אומרת לה "אחר כך" זה לא הולך, לא נגמר ככה יש מצביםקשים, "תביאי את המגבת בצרחות" ואז אני לא יודעת מה שאני אעשה.

אליעד: רגערגע, את אומרת לה "רגע, למה שאני אביא לך את המגבת?", את אומרת לה "למה, למה שאניאביא לך אותה?", שואלת אותה "למה".

ש: כי לאהבאתי, כי שכחתי לקחת אותה.

אליעד: אז מהאחר כך, למה מה דחוף לך עכשיו?

ש: כי עכשיואני גמרתי להתקלח.

אליעד: אז מה,תחכי. לא, בהיגיון.

ש: יפה,בהיגיון ואז מגיע מצב שבהיגיון במקרה של הבת שלי צורחת.

אליעד: הנההיא עכשיו הולכת על זה, כן מה עם ההיגיון? תגידי שאת לא יודעת להמשיך בהיגיון.

ש: נכון, רגערגע, אני שומעת צרחות אני לא יכולה, הצרחות קורעות אותי, קורות לי.

אליעד: אבלאיך הגעת לצרחות, לא חייבים להגיע לצרחות. תראי אני יכול להגיד לך אז כשהיא אומרת"אחר כך" תצרחי עליה אבל לא רציתי, כי לא אם זה היה הפתרון אז זה הפתרון לא רציתי,אני רוצה להסביר לה את המהות של "האחר כך". אוקי, אז היא מבקשת "אני רוצה" את אומרת"אחר כך" אז היא מתחילה להילחץ, אז את אומרת לה "רגע אבל למה את לחוצה אבל אמרתי לךאחר כך, רגע נכון שביקשת?", את לא נגדה, את אומרת לה "ביקשת? נכון, אמרתי לך שאנילא אביא לך? לא. את רוצה, נכון אני יודעת שאת רוצה אבל אחר כך אני עכשיו עושהמשהו". נגיד כשאת אומרת לה "תסדרי את החדר" מה היא אומרת לך? "אחר כך", את אומרת לה"אבל למה אחר כך?", אומרת "כי אני עסוקה".

ש: נכון.

אליעד: "אניעסוקה, אני שמעתי מה אמרת", "אני אביא לך את המגבת אבל אחר כך, אני כרגע עסוקה",רגע ואם היא מתחילה להילחץ את לא ישר מדברת, את אומרת לה "רגע תסבירי לי אני לאבאה, אני רק רוצה להבין" את כאילו משחקת אותה כאילו את מפגרת, "אני לא מבינה אותך,מה יש לך? אמרתי אני אביא לך את זה אחר כך, מה את לחוצה כל כך, מה מלחיץאותך?".

ש: שאני רוצהאת זה עכשיו.

אליעד: "אבללמה לך עכשיו, למה לא אחר כך?", עכשיו תעשי יותר מזה ואז היא אומרת לך "כי אניעכשיו צריכה את זה" ואז את אומרת לה "תקשיבי, אני מבינה שאת צריכה את זה עכשיו אבלאני עכשיו עסוקה, מה את מציעה שאני אעשה, איך אני יכולה להתמודד עם זה שאני עסוקה".שזה כאילו "אני אבל עסוקה מה את רוצה שאני אעשה אני עסוקה, מה את רוצה שאני אעשה,מה את מצפה שאני אפסיק את הדברים שלי כשאני עסוקה", את כל מה שהיא אמרה לך קודם "אתמצפה שאני אפסיק את זה שאני עסוקה בשביל לעשות את מה שאת רוצה?", את מה שהיא אמרהלך קודם, הפוך. אז מה היא תגיד לך? אז אם היא תגיד לך "נכון את צודקת", תגיד לך "כןאני מצפה".

ש: לא פותחתאת הדלת ואומרת, ודופקת לי את הדלת.

אליעד: לא, זהלא נכון.

ש: אולי לא,לא ניסיתי את זה.

אליעד: זה לאנכון, אני מסביר לך, את מה שהיא אמרה לך קודם את אומרת לה בדיוק אותו דבר אבל לאבקטע של נקמנות, לא בקטע של "את לא רצית גם אני לא רוצה", לא כי אז היא קולטתשמרמים אותה. את עושה את זה בטבעי, את אומרת, עכשיו תדעי יותר מזה, תקשיבי אני אתןלך דוגמא, בקיצור את אומרת לה "תסדרי את החדר" ואז היא אומרת לך "אני לא", מה היאאומרת?

ש: אחרכך.

אליעד: אחרכך, את אומרת לה "למה לא עכשיו?" ומה היא אומרת? כי אני עסוקה.

ש: לא בא ליעכשיו יש לי מחשב, יש לי זה.

אליעד: עכשיונגיד שהיא מבקשת נגיד מגבת דוגמא, את אומרת לה "תראי אני אביא לך את המגבת עוד מעטכי אני כרגע עושה משהו", כאילו הכי אותנטי בכלל. את כאילו מלבישה את "האחר כך" שלהבמילים אחרות, את לא משתמשת באותה מילה, את מביאה את אותו רעיון רק במילים אחרות.כאילו "אני אביא לך את זה עוד מעט" כי אם זה בדיוק אותו דבר היא תגיד "מה אני אמרתילך אחר כך, את אומרת לי אחר כך?" לא, את אומרת את אותו דבר רק במילה אחרת, את אומרת"עוד מעט אני אביא לך אני כרגע עושה משהו" ואת אומרת לה גם מה את עושה, את אומרת לה"אני עוד מעט אביא לך אני כרגע באמצע אימייל" דוגמא, אותו דבר "באמצע אימייל".אוקי, ואז היא תגיד לך "כן, מה עם המגבת" תגידי לה "רגע", את הולכת אליה, את אומרתלה "תקשיבי, אני רוצה להבין משהו, אני אמרתי לך שאני באמצע אימייל, למה את צועקת מההסיבה? נכון שביקשת, אני לא אמרתי שלא", את כאילו מציגה לה את האבסורד "לא אמרתי לךשלא, אמרתי לך שכן אבל אמרתי לך שאני כרגע עסוקה באמצע אימייל, מה את רוצה, מה אתמצפה, את מצפה שאני אעזוב את המחשב בשביל לעזור לך?".

לא, כי כשהיאאומרת לך "כן" אבל גם את אמרת לה קודם "אני מצפה שתעזבי את המחשב ותסדרי" אבל היאאמרה לך "אני לא יכולה, אני באמצע משהו" אז את אומרת לה "אבל איך אני יכולה". את לאאומרת לה "תלמדי", את לא אומרת לה "אבל אני לא יכולה" כי אם את לא יכולה אז היאנדחקה לפינה ואז היא צועקת אז את אומרת לה "אבל איך אני יכולה לעזור", את אומרת"איך" את כאילו מטילה ספק בנקיטת עמדה של עצמך, את אומרת לה "אבל איך אני יכולהלעזוב את העיסוק שלי בזה, איך אני יכולה לעשות כזה דבר? אבל אני עסוקה". למרות שישפה קצת הבדל כי נגיד לדוגמא להביא מגבת זה פעולה סגורה, לסדר חדר זה פעולה ארוכה,היא יכולה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצינג מומלץ, קואצינג מומלץ, יעוץ אישי, שיטתשכנוע, רטוריקה, מניפולציה, איך ל..., מחשבות, איך ל..., מחשבות ועוד...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא מכירות

מאת: ישראל רף מכירות03/01/161411 צפיות
עציצים לטו בשבט, מתנה טבעית שמרגשת את מקבליה, מסוגי צמחים שונים ועד למגוון גדלים, מנעד המחירים הוא דבר חשוב, עציץ שיהיה מתנה נאה עבור כל מי שרוצה לגדל משהו יפה במקום מגוריו.

מאת: אביב יועציםמכירות24/11/151475 צפיות
הצורך בצילום מסמכים הינו נדרש ביותר עבור כל משרד בימינו ולעיתים גם כחלק משירות הניתן ללקוחות, במשרדים ממשלתיים, מוסדות אקדמיים ועוד. מכונות צילום הן המוצר הטכנולוגי שאחראי על ביצוע משימה זו כאשר ניתן לרוכשן בהתאמה אישית מושלמת על פי צרכיכם המדוייקים. להלן כל האפשרויות המוצעות לכם ברשתות המובילות. צבעוני או שחור לבן? מכונות הצילום השונות משתמשות בהפרשי דפוסי החזרת הצבע הנקלטים ממנורה שסורקת את הדף המצולם, ממירות את האותות לשפת תוכנה ומבצעות העתקה מדויקת. ישנן מכונות צילום שמסוגלות לעשות כן בהעתק

מאת: אביב יועציםמכירות24/11/151042 צפיות
הצורך בצילום מסמכים הינו נדרש ביותר עבור כל משרד בימינו ולעיתים גם כחלק משירות הניתן ללקוחות, במשרדים ממשלתיים, מוסדות אקדמיים ועוד. מכונות צילום הן המוצר הטכנולוגי שאחראי על ביצוע משימה זו כאשר ניתן לרוכשן בהתאמה אישית מושלמת על פי צרכיכם המדוייקים. להלן כל האפשרויות המוצעות לכם ברשתות המובילות. צבעוני או שחור לבן? מכונות הצילום השונות משתמשות בהפרשי דפוסי החזרת הצבע הנקלטים ממנורה שסורקת את הדף המצולם, ממירות את האותות לשפת תוכנה ומבצעות העתקה מדויקת. ישנן מכונות צילום שמסוגלות לעשות כן בהעתק

מאת: רוי ורלמכירות11/02/152550 צפיות
Mobile marketing may be a steady source of major or minor income for you. These tips will educate you an inside look at the world of mobile marketing. You need to build a solid database. Do not just add random cell phone numbers to your database.You must get their go ahead before you can text them frequently. You can get permission through the web or by the reply of a code you have given them.

מאת: כתיבת מומחיםמכירות10/12/141315 צפיות
האינטרנט שינה דברים רבים בחיינו. לא רק תפיסות, מחשבות ותיאוריות אלא גם התנהגות יום יומית שכיום אנו מבצעים אותה בצורה שונה לחלוטין מאשר היינו עושים לפני עשר ועשרים שנה

מאת: אהבה ותשוקהמכירות12/03/147890 צפיות
המרכז להגדלת הפין בחנות הסקס "אהבה ותשוקה" נותן לך מענה בטוח להגדלת איבר המין ללא כדורים וללא ניתוחים, מאושר רפואית עם אחריות!

מאת: allgiftsמכירות05/02/147969 צפיות
עונת החגים מתקרבת, פסח בפתח, ואיתם מגיע כאב הראש הדו שנתי הקבוע של כל מנהל וועד או מנהל רווחה בארגון – המתנות לחג. מתנת חג לעובד הפכה כבר לפני עשרות שנים להתנהגות מקובלת בשוק העבודה הישראלי למרות שהיא איננה מעוגנת באף חוק.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica