חפש מאמרים:
שלום אורח
25.11.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הדרכת מכירות, מה לא מלמדים אנשי מכירות? קורס לאנשי מכירות, בעיות רגשיות של אנשי מכירות, קשיים של אנשי מכירות, טיפים לאנשי מכירות, איך להצליח במכירות?

הדרכת מכירות, מהלא מלמדים אנשי מכירות? קורס לאנשי מכירות, בעיות רגשיות של אנשי מכירות, קשיים שלאנשי מכירות, טיפים לאנשי מכירות, איך להצליח במכירות? איך למכור יותר? איך ללמודלמכור?

מה הטעות אומה אחת הטעויות הכי מרכזיות בקורסים של מכירות, כשמלמדים אותך משהו בקורסים שלמכירות יש משהו ספציפי שלא מלמדים אותך בקורסים למכירות, מה הדבר שבדרך כלל לאמלמדים אותך בקורסי מכירות וכמעט לא מלמדים אותך אף פעם לא מלמדים אותך? זה בהקשרשל מה שדיברנו קודם שיכולים ללמד אותך הרבה דברים ואז אתה לא תדע למכור בפועל נכון?אתה יכול ללמוד הרבה תיאוריות על מכירות אבל אתה לא תדע למכור, כאילו אתה תבואלמכור ואתה תשתתק.

עכשיו מה בעצםלא מלמדים בקורסים למכירות, מה אתה חושב איך יכול להיות כזה דבר שעושים קורסלמכירות, בן אדם עושה קורס מכירות והוא קורא ספרים על מכירות והוא יכול אפילו לעשותסימולציות ואז בזמן אמת הוא לא יודע למכור, הוא אפילו יכול לכתוב ספר על מכירותאומרים לו "אוקי, עכשיו לך תמכור להוא", "לא יודע".

ש: זה מה שאניראיתי הרבה.

אליעד: איך זהיכול להיות, מה פשר העניין, מה אתה חושב? אתה כאיש מכירות לשעבר וכמדריך מכירותבהווה.

ש: מה שנראהלי.

אליעד: רגע תןלו שניה.

ש: שישחסרונות בכל שיטה, שיש יתרונות וחסרונות.

אליעד: לא,אתה בעצם הסברת משהו אחר, אתה בעצם נתת תשובה לשאלה מה לא מלמדים אותו. אוקי, הואאומר קודם כל דבר נכון, הוא אומר "תראה בקורסים למכירות בדרך כלל שמלמדים אותך איךלמכור לא מסבירים לך את החסרונות של השיטה, לא מסבירים לך למה דווקא אם תעשה את זה,זה לא יצליח, זה כמו נגיד באומנות לחימה שמלמדים אותך משהו אחד ולא מסבירים לך"תקשיב אבל יש מצבים שאתה צריך לעשות הפוך" ואז תהיה מטפל רק בדרך מסוימת, אתה אומר"לא, עכשיו אתה צריך בדיוק מה שעשית את הפעולה ההפוכה" אבל עכשיו בזמן אמת אתה צריךלקלוט "רגע אני צריך את זה או את זה?".

אז בדרך כללבקורסים למכירות יש להם את החוקים שמסבירים לך "המוח לא מבין לא", כל מיני שיטות או"אל תגיד ככה" או "תמיד תגיד ככה" שזה לא נכון כי מצד האמת אתה צריך לדעת להשתמשבהכל רק אתה צריך לדעת מתי. יש מצבים שאתה צריך לעשות ככה ויש מצבים שצריך לעשותהפוך, הדרך הכי טובה להצליח במכירות היא על ידי שתגיד, זה לא משנה מה תגיד עכשיואתה רק צריך לדעת מתי להגיד את זה, כל דבר אתה צריך להגיד אותו מתישהו השאלהמתי.

ש: לפיהניסיון שלי שכאילו הביאו לנו כל מיני שבלונות איך לגרום ואיך זה, בתיאוריהיפה.

אליעד: אבללא, רגע דרך אגב זה לא עונה על השאלה ששאלתי, קודם כל מה שאתה אומר זה נכון כיבעיקרון כשמלמדים נגיד אנשים, בדרך כלל אנשים שמייעצים באופן כללי הם לא רואים אתההפך של הדברים בדרך כלל ולכן כשמישהו מלמד נגיד הורים נגיד איך לחנך או כל מיניכאלו יש לו את השיטה שלו והוא אומר "זה השיטה", הוא לא רואה את ההפך מתי דווקא צריךלעשות את ההפך, או נגיד איך לכבוש בחורה לפעמים אתה צריך לעשות בדיוק הפוך ממהשלימדו אותך. עכשיו בלימודים מקצועיים מלמדים אותך מתי אתה צריך לעשות ככה ומתי אתהצריך לעשות את ההפך ובמה זה תלוי.

ש: אז זהושאני שמתי לב שבאמת בהתחלה נותנים לך מעין טקסט כאילו מכירה שבלונה אבל מה שאתה לאלומד, זה אומר אתה צריך בדרך כלל ללמוד לבד.

אליעד: לא,למה לבד? כי לא לימדו אותך, אם היו מלמדים אותך לא היית צריך ללמוד לבד.

ש: כן זה עםהניסיון למי אתה אומר מה.

אליעד: כי לאלימדו אותך על זה.

ש: או איך אתהאומר מה.

אליעד: טוברגע רגע תעצור, אז קודם כל מה שאמרת זה נכון, אתה איתי, מה שאמרת זה נכון מלמדיםאותך מה אתה צריך לעשות ולא מלמדים אותך מתי אתה צריך לעשות את ההפך, מכניסים לךשבלונות, תעבוד בצורה "1 2 3", לא מסבירים לך את החיסרון למה יש מצבים שאם אתה תעשהאת השבלונה זה דווקא יכשל ואתה צריך לעשות את ההפך. יפה, אבל זה לא עונה על השאלהשאני שאלתי כי מה שאמרת זה נכון אבל שאלתי שאלה נוספת, איך יכול להיות שבן אדם ילמדאת כל השיטה אף על פי כן הוא יבוא למכור והוא לא יצליח למכור, מה הדבר המרכזי שלאמלמדים אותך בקורסים למכירות?

ש:פרקטיקה.

אליעד: למהמלמדים אותך פרקטיקה "תגיד ככה, תגיד ככה", עושים לך אפילו סימולציות.

ש: לא מלמדיםאותך איך למכור בסוף.

אליעד: למהמלמדים אותך, אומרים לך "מה אתה רוצה למכור?" ועושים לך סימולציה "הנה תמכור להוא"ומתקנים אותך "תגיד ככה, תגיד ככה". בהנחה שאפילו לימדו אותך את מה שצריך באמתלעשות ואז אתה בא לשטח ואתה לא מצליח.

ש: כי לאמלמדים אותך מה הוא חושב.

אליעד: ונגידמלמדים אותך מה הוא חושב במה תלויה הצלחה של מכירה? הצלחה של מכירה תלויה בשנידברים במה היא תלויה? גם במוכר וגם בקונה. עכשיו מה זה אומר? זה אומר כזה דבר, אתהיודע מה לא מלמדים במכירות? אני אסביר לכם כדי שמכירה תצליח אתה גם צריך לדעת מהלהגיד שזה אומר מה הוא חושב, מה אתה חושב, מה הוא חושב שאתה חושב, איך לשתול מסריםוכולי. יש עוד פרט חשוב שהכרחי בשביל שהמכירה תצליח והוא המצב הרגשי של המוכר בזמןהמכירה. זאת אומרת לא מספיק מלמדים אותך מה להגיד צריך גם להסביר לך מה אתה צריךלהרגיש כשאתה אומר את זה, למה? כי אם לדוגמא יש לך איזה תסביך עם עצמך שאתה נגידמתבייש לבקש כסף או שיש לך תסביך עם עצמך שאתה מתבייש למכור מוצר שאתה חושב שהוא לאמושלם, או שיש לך תסביך עם עצמך שאתה מפחד מכישלון או שיש לך תסביך עם עצמך שאתהמפחד להודות שיש לך חיסרון, או תסביך כזה או אחר אז לא משנה כמה תלמד מה להגיד ואיךלהגיד "וזה וזה" אתה לא מצליח להגיד בגלל שיש לך תסביכים רגשיים.

עכשיו ברגעשאתה הולך לקורס למכירות בדרך כלל רוב ככל הפוקוס שם, אני נמצא על שיטת המכירה לאעל טיפול פסיכולוגי וטיפול נפשי למוכר. לא מטפלים בנפש שלך "בוא נבין למה לא אמרתלו את זה, בא נבין מה הדברים בתוכך שגרמו לך להרגיש רע כשהוא ענה לך ככה, איך זההשפיע על המוח שלך". עכשיו לדוגמא, נגיד שאתה שחקן כדורגל, בא נגיד שאתה משחק בזירתהקרב אז שני דברים מלמדים אותך, אחד מלמדים אותך את הטכניקה, שתיים גם יש לךפסיכולוג צמוד שיסביר לך "תקשיב איך חטפת את האגרוף", לא רק מה לעשות בפרקטיקה אלאגם מה לעשות ברמה הנפשית איך להתמודד עם הלחץ, איך להתמודד עם המתח, איך להתמודד עםזה וזה אותו דבר בזמן מכירה. בזמן מכירה כדי להצליח אתה צריך שני דברים, אתה גםצריך לדעת את הטכניקה "אם הוא אומר ככה תגיד ככה, הוא אמר התנגדות כזאת תגיד ככה,הוא אמר ככה תגיד ככה" אבל יש גם את הדברים הרגשיים, "למה קשה לך להגיד את זה, למהיותר קל לך להגיד את זה, איזה טיעונים יותר קל לך רגשית להגיד אותם, איזה טיעוניםיותר רגשית קל לשמוע", למרות שעוד פעם בטכניקה מה קל לו לשמוע גם את זה ילמדו אותךאבל איך אתה מתמודד עם התסביכים שלך.

ש: יהיה איזהגורם אבל ברמת על מה, כאילו תגיד את זה, זה כבר לא משפיע על הכל, זה משפיע לך על כלהחיים שלך.

אליעד: אבל זהנכון, מה לעשות שזה נכון ולכן באים אלי ספציפית אנשי מכירות שעל הנייר יודעים למכורמאוד טוב והם אפילו מלמדים אחרים למכור כמובן אבל אפילו הם יכולים להסביר למישהואחר "תמכור, תגיד לו ככה, תעשה ככה", אבל הם לא מצליחים למכור ולמה? כי אז הוא יושבעם בן אדם מתברר שאין לו תסביך כזה ותסביך אחר, תסביכים רגשיים, בעיות רגשיות. אםאתה לא תפתור את הבעיות הרגשיות אתה יכול לדעת איך למכור, אתה יכול לדעת מה אתהצריך להגיד לבחורה אבל אין לך אומץ להגיד לה את זה, אין אם אתה אומר לה את זה קניתאותה אבל אתה מפחד להגיד לה את זה, למה ואתה יודע את השיטה? כי יש לך בראש איזהטראומה, כי יש לך איזה חרדה, כי יש לך איזה לחץ, כי יש לך איזה פחד, כי יש לך איזהאמונה, כי יש לך איזה משהו.

ובזה לא מטפליבקורסים של הדרכת מכירות, אף אחד לא יושב איתך על דברים רגשיים, "בוא נבדוק מה אתהמרגיש כשאתה אומר ומאיזה מקום אתה צריך להרגיש ומה אתה צריך לחשוב במוח שלך, אתהצריך לחשוב על החיסרון שלו או על היתרון שלך, אתה צריך לחשוב על החיסרון שלך או עלהחיסרון שלו", כל הדברים האלה לא מתעסקים איתם.

ש: אפשר גםלהגיד שבעצם המוכר הוא לא מבין את השיטה בעצם, בעצם אם אתה יודע שצריך להגיד את זהלבחורה אבל אתה בעצם לו באמת חושב שזה מה שאתה צריך להגיד זה אומר שהם בעצם.

אליעד: לא, זהאומר שיש לך את המפתחות נגיד אתה רק לא יכול להגיע לפתח.

ש: למה הואמשוכנע שזה יפתח?

אליעד: לא,אתה רק לא יודע להגיע לדלת, כאילו אתה יודע מה אתה צריך להגיד רק אתה אילם, אין אתהיודע רק אומר לו את זה הוא קונה אבל אתה לא מצליח להגיד לו, למה אתה לא מצליחלהגיד? כי יש לך תסביך רגשי, אתה צריך לפתור את התסביך הרגשי, לא יודע אם זה יותרגרוע אבל מהיבט מסוים זה יותר גרוע כי אם לא היה לך את התסביך הרגשי היית בטוחבעצמך גם היית מוכר לו את זה, לא משנה מה היית אומר לו, שזה לא נכון מה שאמרתיעכשיו כי אם אולי לא היה לך תסביך רגשי כנראה שהיית אומר לו דברים נכונים, לא שלאמשנה מה היית אומר לו.

ש: אני חושבשאני הצלחתי למכור הרבה בגלל שלא באתי למכור.

אליעד: לא לא,זה בגלל שאתה דיברת נכון בלי לשים לב שדיברת נכון, בגלל שבאת ממקום טוב לכן במקרהיצא לך לדבר נכון.

ש: כן כי לאהייתי נעול על משהו, "בוא נראה איך זה יתפתח מה שיקרה יקרה".

אליעד: תארלעצמך אם שהיית יודע כל מה שאתה יודע היום והיית מנסה למכור לו.

ש: אני רק לאיודע למה אני לא עושה את זה לבחורות שמה יש לי מחסומים רגשיים.

אליעד: כי אתהלא רוצה לקנות או שאתה מפחד.

ש: ברור באמת,אני חלש בזה יחסית זה לא התחום שלי.

אליעד: אתההבנת אדוני, מה לא מלמדים אותך בקורס למכירות?

ש: איך ישמחסומים רגשיים של התלבטויות מסוימות שהמוכר מקבל ואיך להתגבר על הבחירות, עלהדברים הרגשיים שהוא מקבל מתוך.

אליעד: עכשיו,ולמה לא מלמדים את זה בקורסי מכירות, למה שלא ילמדו אותך אבל איך מישהו שרוצה ללמדאותך למכור, למה שהוא לא ילמד אותך? תשובה כי?

ש: לאיודע.

אליעד: לאיודע זה מאוד פשוט, מאיפה הוא יודע?

ש: הוא משארשמי ש...

אליעד: יודעאו לא יודע אז הוא יודע משהו מסוים, אתה יודע הוא לא יודע את הפרנציפ זה כמו שאתהנותן תשובות שאתה יודע את התשובה אבל אתה לא יודע למה זה ככה ואז ממילא התשובהמוגבלת.

ש: כי מי שבאלבחירות הוא כאילו ראוי שאיש מכירות הוא לא מתמודד.

אליעד: כי אףאחד לא נכנס לתוך המוח של עצמו, מתחיל לבדוק "למה אני מרגיש ככה, למה חשבתי ככה, מהככה, מה ככה". מה שאני בא להגיד שגם בן אדם שיודע למכור, על הנייר למרות שגם לדעתלמכור זה לא קל, עוד פעם אתה יכול למכור השאלה אם אתה יודע למכור, זאת אומרת אתהאומר "כן מכרתי", כמה משאבים בזבזת אולי יכולת למכור לו בכפול, אולי יכולת למכור לובחצי מאמץ שזה בדיוק כמו כמה משאבים בזבזת אבל בנוסף לכל יכול להיות שיש לך בעיותרגשיות כגון לדוגמא פחד מכישלון, כגון לדוגמא חרדה מחרדת דחייה, כגון לדוגמא טראומהממשהו, כגון לדוגמא מושען על משהו, כגון לדוגמא פחד להודות במשהו מסוים ואת זה אתהצריך גם לפתור בשביל למכור טוב, לא רק לדעת מה להגיד גם לדעת איך אתה יכוללהגיד.

זה כמו שיש לךמערכת הפעלה מאוד טובה אבל אין לך מחשב להתקין את זה עליו, אתה צריך גם את המערכתהפעלה וגם את המחשב. טוב, הבנו את זה, אתה הבנת את זה אדוני, אדוני המלומד אתה הבנתאת זה? יפה מה זה אומר לגביך? לגביך שכשאתה שואל את עצמך איך אתה יכול למכור אזתחשוב על שני היבטים, כמו ששאלת קודם על תחשוב רק על ההיבט של "מה אני צריך להגידלו" נסה לחשוב גם כן "האם באמת אני לא יודע, אני לא יודע טכנית מה להגיד לו או שישלי בראש איזה תסביך שבגלל זה אני לא מצליח להגיד לו". אתה הבנת? אל תרוץ ישר "לאיןלי את הטכניקה", "אולי יש לי את הטכניקה אבל פשוט יש לי איזה בעיה רגשית שאם אניפותר אותה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד גישור, טיפול נפשי, מכירות, אליעדכהן, איך ללמוד למכור..., בעיות, כהן אליעד, אימון עיסקי, איך להצליח במכירות...,קשיים של אנשי מכירות ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא מכירות

מאת: עוזי פלגמכירות30/05/20485 צפיות
התשובה לשאלה מי הלקוח שלי?, מתחילה בשאלה מקדימה לאיזה צורך אני מספק פתרון ?. הבנת הצורך, מאפשרת זיהוי ראשוני של סוגי הלקוחות הנדרשים לצורך ואת גודל השוק הפוטנציאלי. אבל לפני פילוח השוק וזיהוי מי זה הלקוח הפוטנציאלי ובהמשך מי הלקוח הממוקד קרי "הפרסונה" אליה העסק יכוון. כדאי להבין מי הוא לקוח ומי הגורמים המעורבים "בשרשרת הקנייה" ומידת השפעתם על תהליך הקנייה.

מאת: עוזי פלגמכירות26/05/20514 צפיות
ניהול תהליך מכירה יעיל הוא מהלך נחוץ וחיוני בכל פעילות עסקית, בנושא פורסמו מאמרים רבים והנושא הוצג והודגש באופנים שונים, במאמר הזה הועלו נקודות שונות כולל טיפים, המתייחסים לניהול תהליך מכירה B2B (עסק מוכר לעסק) של מוצרים טכניים המיועדים לשימוש עסקי.

מאת: ישראל רף מכירות03/01/161511 צפיות
עציצים לטו בשבט, מתנה טבעית שמרגשת את מקבליה, מסוגי צמחים שונים ועד למגוון גדלים, מנעד המחירים הוא דבר חשוב, עציץ שיהיה מתנה נאה עבור כל מי שרוצה לגדל משהו יפה במקום מגוריו.

מאת: אביב יועציםמכירות24/11/151581 צפיות
הצורך בצילום מסמכים הינו נדרש ביותר עבור כל משרד בימינו ולעיתים גם כחלק משירות הניתן ללקוחות, במשרדים ממשלתיים, מוסדות אקדמיים ועוד. מכונות צילום הן המוצר הטכנולוגי שאחראי על ביצוע משימה זו כאשר ניתן לרוכשן בהתאמה אישית מושלמת על פי צרכיכם המדוייקים. להלן כל האפשרויות המוצעות לכם ברשתות המובילות. צבעוני או שחור לבן? מכונות הצילום השונות משתמשות בהפרשי דפוסי החזרת הצבע הנקלטים ממנורה שסורקת את הדף המצולם, ממירות את האותות לשפת תוכנה ומבצעות העתקה מדויקת. ישנן מכונות צילום שמסוגלות לעשות כן בהעתק

מאת: אביב יועציםמכירות24/11/151145 צפיות
הצורך בצילום מסמכים הינו נדרש ביותר עבור כל משרד בימינו ולעיתים גם כחלק משירות הניתן ללקוחות, במשרדים ממשלתיים, מוסדות אקדמיים ועוד. מכונות צילום הן המוצר הטכנולוגי שאחראי על ביצוע משימה זו כאשר ניתן לרוכשן בהתאמה אישית מושלמת על פי צרכיכם המדוייקים. להלן כל האפשרויות המוצעות לכם ברשתות המובילות. צבעוני או שחור לבן? מכונות הצילום השונות משתמשות בהפרשי דפוסי החזרת הצבע הנקלטים ממנורה שסורקת את הדף המצולם, ממירות את האותות לשפת תוכנה ומבצעות העתקה מדויקת. ישנן מכונות צילום שמסוגלות לעשות כן בהעתק

מאת: רוי ורלמכירות11/02/152680 צפיות
Mobile marketing may be a steady source of major or minor income for you. These tips will educate you an inside look at the world of mobile marketing. You need to build a solid database. Do not just add random cell phone numbers to your database.You must get their go ahead before you can text them frequently. You can get permission through the web or by the reply of a code you have given them.

מאת: כתיבת מומחיםמכירות10/12/141417 צפיות
האינטרנט שינה דברים רבים בחיינו. לא רק תפיסות, מחשבות ותיאוריות אלא גם התנהגות יום יומית שכיום אנו מבצעים אותה בצורה שונה לחלוטין מאשר היינו עושים לפני עשר ועשרים שנה

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica