חפש מאמרים:
שלום אורח
26.02.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

חשיבה איטית, חשיבה מהירה, חשיבה אנליטית, פיתוח יכולת חשיבה, חושב לאט, לחשוב מהר, סדר במחשבות, כישורי חשיבה, הפרעות קשב וריכוז, חשיבה מסודרת, חשיבה מוב

חשיבה איטית,חשיבה מהירה, חשיבה אנליטית, פיתוח יכולת חשיבה, חושב לאט, לחשוב מהר, סדר במחשבות,כישורי חשיבה, הפרעות קשב וריכוז, חשיבה מסודרת, חשיבה מובנית

ש: זה ענייןשל חשיבה איטית.

אליעד: אתהחושב בצורה איטית.

ש: לא, באופןכללי.

אליעד: אתהרוצה להתחיל לרוץ, תעשה תרגילי ספורט בבוקר אם אתה רץ מהר אתה מתחיל לחשוב מהר.

ש: אתהרציני?

אליעד: כן ישאת לך חשיבה איטית את לא מבינה מה אני מסביר, נו.

ש: כאילו ממהזה נובע?

אליעד: אתהדיברת איתי פעם על חשיבה איטית?

ש: לא.

אליעד: אוקיאז תסתכל חשיבה איטית נובעת מזה שאין סדר במחשבות, מה זה חשיבה איטית? כשאתה מתחיללחשוב על משהו ואז אתה קשה לך להבין אותו כאילו קשה לך להתחבר, להבין את המסקנהלהבין זה, למה? כי הראש מתפזר זה גם קשור להפרעות קשב וריכוז שבן אדם מנסה להביןמשהו אחד ואז פתאום הריכוז שלו עובר למקום אחר, הקשב שלו עבר למקום אחר. עכשיו אנידוגמא טובה.

ש: אבל הנושאכרגע ריכוז.

אליעד: אתהגורם לי לסבול מהבעיות קשב וריכוז שלך, אתה לא מקשיב ואז אני סובל מהחוסר קשבוהריכוז שלך. עכשיו תסתכל אני דוגמא טובה באופן יחסי אפילו באופן מאוד זה לחשיבהמהירה, אמרת חשיבה איטית אז יש חשיבה מאוד מהירה, למה? כי יש לי בראש מסודר, יש ליסדר בראש אם מישהו אומר משהו יש לי מסודר מה השאלה מה התשובה, מה המסקנה זה מה זה,עכשיו זה על ידי תרגולים. עכשיו אני מסביר לך עוד פעם חשיבה איטית נובעת מחוסר סדר,בן אדם לא למד איך ללמוד, לא למד איך להבין דברים עכשיו מה שאני בעצם אומר שבן אדםיכול לפתח מחשבה מהירה, איך לפתח חשיבה מהירה? על ידי שהוא מתחיל להיות מסודר, לאמסודר בלעשות ריצות הוא חי בצורה מסודרת, הוא אוכל בצורה מסודרת, הוא מסדר את החדרבצורה מסודרת, יש לו היגיון הוא מסדר את הקבצים במחשב בצורה מסודרת, אתה מבין יש לוסדר אז הסדר נותן לך עכשיו אפשרות יותר מהר להבין מה רצו ממך.

ש: אבל אפשרלחשוב לעומק בחשיבה מהירה?

אליעד: כן זהאותו דבר, למה? כי כדי להעמיק במשהו אתה צריך מהר מאוד להגיע לעומק אבל אם אתה לאמסודר אתה גם לא מבין מה אמרו ואתה גם לא יכול להעמיק וזה סיפור. עכשיו הדבר הכיטוב בשביל לעשות סדר במחשבות זה הספרים שיש לך פה על השולחן, למה? כי זה ספריםשהמטרה שלהם זה לעשות סדר בראש, אתה מבין זה לא למרוח אותך כי יש ספרים שמורחיםאותך, מספרים לך מריחות מפה מריחות משם עושים לך עוד יותר בלאגן, זה ספר שמסדר לךבדיוק כמו שאמרתי לך על הרעב "אני הולך לעבוד מסודר, זה כי אני לא רוצה להיות רעב,אוקי אני רעב זה אומר שאני חושב שלהיות רעב זה לא טוב" יש סדר בראש אתה מבין הראשמסודר, אתה יודע שאתה מסודר אתה מבין יותר מה קורה כי אין לך בלאגן בראש.

זה כמו לדוגמאנגיד שאתה רוצה לרוץ מפה לשם עכשיו אם בדרך הכל פנוי אז אתה רץ אבל אם בדרך יש לךמלא קוצים וזה הם חוסמים אותך, עכשיו אם אתה בתוך מבוך אתה גם רץ לאט אבל אם אתהבתוך מבוך ואתה רואה ויש לך הסתכלות מלמעלה איפה אתה נמצא אז אתה יכול לצאת יותרמהר מהמבוך, למה כי אתה רואה מלמעלה איפה אתה נמצא איך לרוץ. זאת אומרת כשאין לבןאדם סדר בראש הוא מבולבל אז הוא לא מצליח להתרכז, לא מצליח להבין, לא מצליח להעמיק,לא מצליח לחשוב, עוד נוסיף ונעמיק מילת המפתח זה סדר זאת מילת המפתח. מה אתהמבין?

ש: שצריךלהיות מסודר אם בן אדם מסודר אז הוא יותר מהיר.

אליעד: מה זהאומר? אני אתן לך עוד דוגמא, נגיד שיש לך בארון בגדים עכשיו אם הארון מסודר אז אתהיותר מהר מוצא את הבגדים אבל אם הארון מבולגן אתה אומר "איפה שמתי את זה ואיפה זהנמצא, זה טוב לי זה לא טוב לי" עדיף שיהיה מסודר. נגיד שאתה רוצה לצאת מהבית לדוגמאועכשיו אתה מתחיל "איפה שמתי את המפתחות, איפה שמתי את הפלאפון, איפה שמתי" למה זהאיטי? כי בן אדם לא מסודר אבל אם יש סדר מסודר, מפתחות שם זה שם, זה פה זה ככה, אםיש סדר אז זה עובד יותר מהר. עכשיו כדי להיות מסודר זה גם כן עבודה, אתה מבין גםלהיות מסודר זה מאמץ אבל אם אתה מצליח להתרגל להיות מסודר אז עכשיו אתה גם יותר מהר"איפה זה נמצא? שם". מה אתה מבין?

ש: כן כשישסדר אז אני יודע בדיוק איפה כל דבר נמצא.

אליעד: ואזאתה יותר מהיר או יותר איטי?

ש: יותרמהיר.

אליעד: ואםאין סדר?

ש: אז אם איןסדר אני צריך לחפש יותר.

אליעד: אתהצריך להיזכר איך קוראים לך בעיקרון "רגע איך קוראים לי, מה אני עושה פה?".

ש: מה אנימחפש כאילו.

אליעד:כן.

ש: אבל האיסדר מסתדר עם ספונטניות.

אליעד: הפוךאם אתה מסודר אתה יכול להיות ספונטני אם אתה לא מסודר איך אתה יכול להיות ספונטניאתה תקוע, אתה לא יודע מה אתה רוצה בכלל. נגיד לדוגמא אומרים לך "בוא נצא לבלות"עכשיו אם אתה חושב בצורה מסודרת אז אתה טיק טק יודע להחליט כן או לא, אבל אם אתה לאמסודר ואתה לא יודע "רגע מה יש לי לעשות היום, מה יש לי לעשות מחר, רגע אני יכולאני לא יכול, אני כן יכול לא זה" אז אתה לא יכול לצאת ספונטני אבל אם אתה מסודר אזאו שאתה אומר "אני לא יכול" או שאתה אומר "אני יכול בוא נצא" כי אתה מסודר, אתהיודע בדיוק מה אתה צריך, מה חייב מה אתה לא חייב, מה יחסי מה מוחלט, מה טוב מה לאטוב, למה זה טוב למה זה רע, יש לך סדר בראש הראש מסודר "רגע זה באמת טוב או זה חציטוב, או כמעט טוב או יחסי" יש לך הכל מסודר.

ש: אבל יש לךהמון הגדרות אבל.

אליעד: יש לךסדר.

ש:תבניות.

אליעד: יש מפהכזאת גדולה שיש בה מסודר הכל ועכשיו אתה "צ'ק צ'ק" מחבר.

ש: אז איך זהמתחבר עם הפרופסור המפוזר, דווקא אומרים שהפרופסורים הם אלו שמפוזרים מכלהגאונים.

אליעד: רגעהפרופסורים המפוזרים זה הפרופסורים שבסוף חייהם אושפזו, זה לא הפרופסורים שבסוף, כןלאיזה מפוזר איך יכול להיות מפוזר, דרך אגב יכול להיות שהוא היה מטורף ובדבר ספציפיהוא במקרה הצליח יכול להיות, דרך אגב גם קופים יש להם ציורים יפים לפעמים מרובהשיגעון הוא כבר עשה ציור יפה אבל זה לא, בא נגיד רוב הפרופסורים הם לא מפוזרים אתהמבין, בא נגיד לפחות בתחום שלהם הם לא מפוזרים, בסוף יהיה כאוס אתה רוצה לכתוב אתהלא יכול, הוא הולך למעבדה מפוזר הוא בטעות עשה פיצוץ.

ש: איך כלהסדר של הדברים, איך שמים ככה או ככה?

אליעד: אניאסביר לך, הדברים לא חייבים להיות מסודר בהכל אתה לא חייב הכל מסודר שהנעליים יעמדוישר זה לא משנה אתה יכול להיות הכי מבולגן אבל בתחומים ספציפיים עם התחומים שחשוביםלך אתה צריך להיות מסודר. עכשיו מה זה אומר מסודר? אפילו להיות מסודר בתוכך "מה אנירוצה מה אני לא רוצה" לדעת "מה עושה לי טוב מה עושה לי רע, מה חשוב לי מה לא חשובלי", אם בן אדם קם בבוקר ואין לו מושג מה הוא רוצה מעצמו בכלל הוא לא יודע מה הוארוצה "אני רוצה את זה אני לא רוצה את זה, אני רוצה זה חשוב, זה לא חשוב זה יותרחשוב" אז הוא חי בצורה מאוד איטית הוא לא יודע להחליט אם לעבוד או לא לעבוד, הוא לאיודע להחליט כמה לעבוד, הוא לא יודע להחליט איפה לעבוד, הוא לא יודע אם להתחילזוגיות להפסיק זוגיות הוא לא יודע, יפה.

ש: אתה אומרדברים אני נשרף עולה בלהבות ואז אני אומר לעצמי את ההיפוך "למה".

אליעד: נכוןבסדר יפה, עכשיו בן אדם שהוא מסודר שהוא יודע "זה הכי חשוב לי, זה פחות חשוב לי, זהככה" אז יותר קל לו להחליט. תראה אם אתה הולך למקום של כאוס אז עדיף שלא תהיה מסודרככה תוכל לזרום יותר מהר אבל אם בעולם שלנו באופן יחסי וגם מה שאמרתי עכשיו זה לאנכון יכול להיות בכאוס אם תהיה מסודר, אם לא תהיה מסודר יהיה לך בלאגן עוד יותרגדול. תקשיב אני מנסה להביא לו את ההיפוך שלו, אני לא מנסה להביא לו את מה שהואלהקצין כי הוא יהיה לו יותר קשה להיות יותר לא מסודר, נגיד לו "אתה יודע מה הפתרוןשלך? תהיה פחות מסודר אל תגדיר מה אתה רוצה בכלל יהיה לך יותר קל בחיים", לא אני לאמביא לו את האיזון אני מביא לו את ההיפוך.

ש: למרותשאולי עדיף לתת לו את הלא היפוך להגיד לו "קח את מה שאתה טוב ותלך איתו עדהסוף".

אליעד: אבלהשאלה היא מה הוא מעדיף יותר לשמוע.

ש: איך יודעיםמה הוא רוצה לשמוע.

אליעד: אז אנייודע יש לי ניסיון.

ש: הניסיוןשלך אומר?

אליעד: לא,אני אסביר לך אחר כך תחשוב בהיגיון כי הוא ציפה למשהו הוא הגדיר "אני רוצה חשיבהמהירה" נגיד, זאת אומרת הוא אומר "אני רוצה להיות שם" אז שם זה עובד ככה, אתה מביןכאילו. בסוף צריך איזון אם אתה תהיה רק מסודר אתה גם תהיה איטי, אם כל דבר תגיד"אני לא מתקדם עד שאני לא מסדר את זה" אז אתה גם לא יכול להתקדם אי אפשר להתקדם ככהאתה יותר מדי מסודר, יאללה תוותר אתה לא חייב לסדר הכל ואם בן אדם יותר מדי מסודראז הוא כבר לא יכול לעשות שום פעולה, הוא כבר לא יכול לחשוב כי כל דבר "רגע זה ככהאו ככה", "כן יאללה מה זרום, סע לא חייב להבין עד הסוף", אתה מבין לכן גם צריךלהיות יותר מסודר וגם לא יותר מדי. מה אתה מבין? מה שהבנת תגיד, איך סדר עוזרלחשיבה מהירה?

ש: כי אנייודע בדיוק איפה כל מקום בכל דבר נמצא וגם אני יודע כאילו מה הרצונות שלי ואני יודעאז אני לא צריך לחשוב על זה עוד פעם, ולפעמים גם לא צריך לחשוב עד הסוף אולי.

אליעד: נכוןכי אם אתה כל דבר תתחיל עכשיו לחשוב ולחשוב ולעשות וועדת חקירה אתה גם לאתתקדם.

ש: כן אבל לאיודע לפעמים צריך לחשוב על זה.

אליעד: כן אבלתלוי במה, תלוי באיזה דבר אם אתה רוצה להיות מאושר תחשוב עד הסוף אבל לא כל דבר זהחיים ומוות, אתה מבין את הכוונה?

ש: וגם להיותיותר מדי מהיר זה גם לא טוב אולי?

אליעד: אם אתהתהיה יותר מדי מהיר אתה גם תעשה טעויות, גם יותר מדי מהיר זה לא טוב.

ש: או שאניאתחיל לשקר פשוט.

אליעד: תהיהבאמצע, תהיה שיהיה לך את הכל שגם תדע להיות מסודר ושגם תדע להיות לא מסודר, שגם תדעלחשוב מהר וגם תחשוב לאט. עכשיו תקשיב מה זה אומר פרקטית? כשאתה קם בבוקר אתה צריךלשבת עם עצמך ולהגיד "מה אני רוצה, מה המטרות שלי, מה הכי חשוב לי, מה פחות חשוב"קודם כל שיהיה לך סדר בראש "מה הכי חשוב לי", עכשיו כל פעם שבאים להגיד לך משהו"רגע זה עוזר לי למה שהכי חשוב לי או לא", נגיד כשאתה רוצה להחליט החלטות פשוטתבדוק "מה הכי חשוב לי, זה עוזר לי או לא עוזר לי למה שהכי חשוב לי" כי אם אין לךסדר בראש אתה לא יודע מה הכי חשוב לך אז עכשיו אתה אומר "איך אני אחליט, איך אניאדע להחליט, איך אני אם זה טוב, איך אני יודע אם זה" כי אין סדר אז הבן אדם לא יכוללהחליט החלטה. מה אתה מבין?

ש: שאני צריךלהחליט מה חשוב לי.

אליעד: לעשותסדר.

ש: אם אניבכלל יודע מה חשוב לי.

אליעד: נכוןבלי זה זה תוהו ובואו, נגיד אני מה הכי חשוב לי בחיים?

ש: הכי חשובלך בחיים?

אליעד: כלוםאז אין שום בעיה, קודם כל התחלנו בזה שאין שום בעיה, יפה עכשיו מציבים עוד מטרות"חשוב לי זה, חשוב לי זה", אתה מבין אחר כך עושים סדר בלחיות אבל הכי חשוב "כלום",אתה מבין אז קודם כל אין שום בעיה מה שבא ברוך הבא, עכשיו בא נתקדם קדימה. אתה מביןאת הרעיון? קודם כל במוחלט, קודם כל "לא יודע שום דבר, לא יודע, לא זוכר, זה לאמבין" עכשיו "בוא נראה מה אני מבין, מה אני יודע, מה אני רוצה". טוב הבנו את הנושאהזה, שאלות על זה?

ש: אם אנינאחז במחשבה כלשהי.

אליעד: זהשאלות על זה?

ש: זה קשורלמחשבה מהירה.

אליעד: אוקידבר, מה אתה אומר אם אתה נאחז במשהו.

ש: אבל אם אתהיודע שהכל זה "כלום" אז זה לא חשוב.

אליעד: באנבדוק מה אכפת לך, נסביר לך אחר כך, תבדוק תמצא את התשובה. מה אתה אומר אםאתה...?

ש: אם אנינאחז במחשבה ומנסה להוריד אותה כל פעם.

אליעד: תן לידוגמא.

ש: אין לידוגמא אבל סתם דוגמא משהו שקראתי ונגיד אני לא מצליח להוציא אותה מהראש ותקוע ליבראש כאילו.

אליעד: אזיכול להיות שזה מאט אותך.

ש: כן זה מאטאותי.

אליעד: כי אתהתקוע במקום, עכשיו למה אתה תקוע במקום? כי אתה נותן לזה יותר מדי משמעות, אתה כאילויותר מדי מייחס לזה משמעות ואתה כבר צריך להתקדם קדימה לדבר הבא. אם תשים לב למשהומעניין, בספר הזה "להיות אלוהים" יש בהתחלה פרק שאומר איך לקרוא את הספר, אז מהכתוב בו? שיש שתי שיטות עיקריות אחד תקרא גם בלי להבין והשני תקרא ותנסה להבין כלדבר, זאת אומרת צריך גם לדעת להתקדם וגם לדעת ללמוד ולנסות להבין, כאילו אם אתה רקתקרא כמו תוכי לא שווה, אם אתה תגיד "אני עכשיו רוצה לקרוא ולהבין עד הסוף" אתה גםלא תתקדם לשום מקום כי אתה לא תבין.

אתה גם צריךלדעת לשחרר זה גם אמונה וגם שכל כי בשכל אתה כל דבר צריך להבין עד הסוף עכשיו אםנגיד הייתי משתמש רק בשכל אז כל מילה שהייתי מוציא מהפה "רגע מה המשמעות שלה, מהזה" לא, אני מאמין שקוראים לזה קיר, למה אני אומר קיר...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצינג, מומחה, פיתוח יכולת חשיבה,מחשבות, חשיבה מהירה, חשיבה חיובית, יכולות, יעוץ אישי, בעיית קשב וריכוז, סדרבמחשבות ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון לרוחניות

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica