חפש מאמרים:
שלום אורח
29.01.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

דיון בין יבואן מקביל של רכב למשרד התחבורה- יועמד לרשות הציבור

רקע:

חוק חופש המידע מעניק לכל הגורם המעוניין בכך את האפשרות לקבל מידע הנמצא בידי אחת מרשויות המדינה, ואשר אינו נכלל תחת אחד האיסורים למסירת מידע שכזה, כגון סוד מסחרי, דיונים פנימיים וכו'.

לפני זמן מה, פנה איגוד יבואני הרכב למשרד התחבורה בהתבסס על חוק חופש המידע וביקש לקבל פרוטוקול של דיון שקיים המשרד עם אחד מיבואני הרכב המקבילים.

יבואן הרכב המקביל התנגד והעלה מספר טענות הגנה, אך משרד התחבורה דחה את טענות ההגנה קבע שיש למסור את המידע, ובגין כך הוגשה עתירה לבית המשפט.

בית המשפט בחן את טענות הצדדים, העדיף את עמדת משרד התחבורה והורה למסור את המידע, אך ביצוע פסק-הדין עוכב על ידי בית המשפט העליון עד להכרעה בערעור.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

חברה העוסקת בייבוא מקביל של כלי רכב לישראל ("היבואן המקביל") החלה את פעילותה בחודש אפריל 2013, לאחר הרפורמה בשוק הרכב, שאפשרה לראשונה לקבל רישיון יבוא מקביל של כלי רכב חדשים לישראל, לצורך הגברת התחרות בשוק הרכב.

בחודש אוגוסט 2014 ביקש איגוד יבואני הרכב ("האיגוד") לקבל לידיו העתק מפרוטוקול דיון שהתקיים בין משרד התחבורה לבין היבואן המקביל, כמו גם מסמכים נוספים, בהתבסס על הוראות חוק חופש המידע.

היבואן המקביל העלה שלל טענות הגנה כנגד מסירת המסמכים, וביניהן שנכלל בו מידע אודות פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם מחוץ לרשות, שבדבר מדובר בדיונים פנימיים, ושנכללים בו סודות מסחריים שלו כגון המדינה ממנה נרכשים כלי הרכב, אופן רכישתם, אופן שינועם, ועוד.

היבואן המקביל טען עוד כי מסירת המידע המבוקש תביא לפגיעה בקניינו ואף לפגיעה בתחרותיות בענף הרכב, שכן האיגוד מייצג את כל בעלי הרישיון לייבוא מסחרי של כלי רכב בישראל, למעט את היבואן מקביל וחברה נוספת, וכי האיגוד יכול לעשות שימוש במידע להתנכלויות על מנת להצר את צעדיה. היבואן המקביל הוסיף וטען כי אין אינטרס ציבורי בחשיפת המידע, בעוד שלאיגוד ישנו אינטרס ישיר להביא להכשלתו ולמניעת תחרות בשוק.


משרד התחבורה שקל את טענות היבואן המקביל, דחה אותן והחליט למסור את המידע.

האיגוד צידד בעמדת משרד התחבורה וטען כי לא חלים בענייננו הפטורים ממסירת מידע על פי חוק חופש המידע, שכן לא מדובר במו"מ בין היבואן המקביל לבין משרד התחבורה לכריתת חוזה, ולא מדובר בדיונים פנימיים המתנהלים בין עובדי משרד התחבורה, ולא הוכחו סודות מסחריים.

בנוסף, טען האיגוד, כי אם היה חשש לפגיעה בתחרות עקב חשיפת סיכום הדיון, הרי שמשרד התחבורה כמשרד שאמון על שוק הרכב היה מתנגד להעברתו. האיגוד טען שדווקא חשיפת המידע תביא לשקיפות שלטונית ותמנע הסתרת מידע שיש בו כדי ללמד על התנהלות משרד התחבורה ביחס לכלל השחקנים בענף הרכב.

פסק-הדין:

בית המשפט בחן את טענות ההגנה של היבואן המקביל שהתבססו בעיקר על 3 סעיפי פטור מחוק חופש המידע:

1.מידע על אודות פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחוץ לרשות-

בית המשפט דחה את טענות היבוא המקביל כי סעיף זה כולל כל דין ודברים של האזרח עם הרשות. נפסק כי הסעיף חל רק על משא ומתן לפני התקשרות חוזית, כאשר מטרתו היא למנוע  חשיפת מידע שעלול לפגוע ברשות או במתקשר הפרטי, ושעלול להכשיל את ההתקשרות.

2.מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות וכו'-

נפסק כי מאחר ומדובר בדיון שהתקיים בהשתתפות היבואן המקביל, הרי שאין מדובר בהתייעצויות פנימיות של המשרד הממשלתי.

בית המשפט קיבל בנושא זה גם את טענת האיגוד, כי התגוננות מכח סעיף "דיונים פנימיים" סותרת את טענת ההגנה הקודמת, כי מדובר במשא ומתן שהתקיים בין הרשות לבין אדם מחוץ לרשות.

3.מידע שהוא סוד מסחרי שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית-

לאחר שבית המשפט עיין בסיכום הדיון, שכלל מידע בדבר ארץ המוצא ממנה רכש היבואן המקביל את כלי הרכב ומידע כללי באשר להתאמת רישום כלי הרכב לרישום הנדרש בצו הפיקוח, נמצא שאין בפרטים האמורים כדי להוות סוד מסחרי.

בית המשפט ייחס חשיבות רבה גם לכך שמשרד התחבורה, הגורם הממשלתי הנוגע בדבר ואשר נדרש לבצע איזונים בטרם הינו מקבל החלטה, שקל את טענות ההגנה של היבואן המקביל ודחה אותן. בית המשפט ראה בכך שיקול נוסף שצריך להביא לדחיית העתירה ולחשיפת המידע.

לאור האמור לעיל, העתירה נדחתה ועל היבואן המקביל הוטלו הוצאות בסך 7,500 ש"ח הן לאיגוד והן למשרד התחבורה.

יצוין כי יבואן הרכב המקביל ערער לבית המשפט העליון ובשלב הביניים הורה בית המשפט העליון לעכב את מסירת המסמכים לאיגוד יבואני הרכב, עד להכרעה בערעור.

[עת"מ (ירושלים) 61714-02-15 קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואח', פסק-דין מיום 15.11.15, הנשיא דוד חשין. ב"כ הצדדים: ליבואן הרכב המקביל- עו"ד סמולט. למשרד התחבורה- עו"ד שלם מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), לאיגוד יבואני הרכב- עו"ד בן שושן].

[עע"מ 7969/15 קבוצת עמק איילון ס.כ. בע"מ נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואח'- ההליך תלוי ועומד בבית המשפט העליון וטרם הוכרע]

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים, בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זייתון

בין היבואן - חברת תעשיות פיל-טונה בע"מ לבין יצרנית טונה מסין - חברת xiangshan xianghe aquantic product co.ltd נחתם הסכם לספק 40 מכולות דגים במחיר של 2,425 $ עד לחודש אפריל 2015. נטען, כי היצרנית אכן ייצרה את כל הכמות על פי ההזמנה והמכולות היו מוכנות למשלוח בחודש ינואר 2016, אולם בשל קשיים תזרימיים של היצרנית, וככל הנראה לאור עליית מחירי הטונה, מכרה היצרנית את רוב המכולות לצדדים שלישיים וזאת ללא ידיעת היבואן.

ביום 08/05/2012 העבירה חברת פריניב בע"מ לחברת מיקי עוז – עסקים בע"מ הזמנה לאספקת שתי מכולות של רכז תפוזים, המכילות 46 טון מוצר ומכולה אחת לאספקת רכז לימון המכילה 23 טון מוצר. בהזמנה נכתב כי "המוצרים הינם תוצרת ספרד (עפ"י הדוגמאות שניתנו לכם), הכשרות הינה של הרב רובין". המשלוח הראשון התקבל במהלך חודש יולי 2012 עבורו שולמה מלוא התמורה ואילו עבור החשבונית של המשלוח השני, שהתקבל ב 19/09/2016 סירבה פריניב לשלם את התמורה, בטענה כי המוצר שהתקבל היה פגום ובניגוד למוסכם בין הצדדים.

העותרת, ענק הבטיחות, היא חברה המייבאת וסוחרת בציוד בתחום הטלפוניה והקשר, אשר ביקשה לייבא ולשווק מגברים סלולריים. החברה קיבלה ממשרד התקשורת אישור בדבר פטור מאישור סוג, ואישור בדבר פטור מרשיון סחר, והחלה לשווק את המגברים. אי לכך, בחלוף חצי שנה נשלל ממנה האישור, בטענה שמגברים סלולריים זכאים להיכנס לגדרי הפטור. לאור האמור, הגישה החברה עתירה לבג"ץ, כה ביקשה, בין היתר, כי יותר לה להמשיך ולשווק את המגברים בהתבסס על האישורים אשר ניתנו לה.

ביום 11/08/2016 התקבלה החלטת ממשלה, בעקבותיה יצא תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה) התשע"ו-2016. מטרת התיקון המוצע, אשר ייסקר במאמר זה, הוא להסיר חסמי סחר ולייעל את פעילות מכון התקנים, תוך שינוי מבני של הרכבי וועדות התקינה הפועלות בו, והסדרת המנגנון לעניין אימוץ או סטייה מתקנים בין-לאומיים.

בקשה לסעד זמני מוגשת על ידי אחד מבעלי הדין ("המבקש") בטרם ניתן פסק דין בעניין הנדון, ולעיתים אף בטרם הגשת התביעה, וזאת כדי להבטיח את קיומו התקין של ההליך או את מימוש פסק הדין.

לאחרונה, קיבל בית משפט השלום בת"א בקשת רשות להתגונן בה אפשר לערבים להתגונן בתביעה כספית שהגיש נגדם סוכן מכס בסדר דין מקוצר, בגין חוב שלא נפרע.

רכב ששימש בהברחת זהב חולט על ידי המדינה. בסקירה זו נתאר את החלטתו של בית המשפט בבקשה ליתן צו זמני שיורה על התביעה החזרת הרכב לבעליו, עד לבירור התביעה להשבת התפוס. בית המשפט פסק שאין להשיב את כלי הרכב, בשים לב לסיכויים הקלושים של התביעה, ולאור האינטרס הציבורי בהתרעת יבואנים מביצוע עבירות.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19199 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19192 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19209 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19197 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19200 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19217 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19304 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica