חפש מאמרים:
שלום אורח
27.05.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

העליון: אין להתיר ערעור נוסף בסוגית מעמד תעודת מקור

העליון: אין להתיר ערעור נוסף בסוגית מעמד תעודת מקור

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, קיריל קפלון

עובדות המקרה:

בשנת 2007 ייבאה חברת קומסקו שתי מכונות לגריסת אבן מארה"ב. זוג המכונות עשו דרכן לישראל דרך גרמניה ובעת שחרורן מהמכס, לא הוגשה למכס תעודת מקור בהתאם להסכם הסחר החופשי של ישראל עם ארה"ב. תעודת המקור הוגשה בחלוף 20 ימים מיום שחרור הסחורה מהמכס, דבר אשר הביא את רשות המיסים לסרב בלהכיר בה, ולדרוש תשלום מכס בגין המכונות, בשיעור של כ-300,00 ₪.

החברה הגישה תביעה לבית משפט השלום, להשבה של המכס אשר נגבה ממנה, אך תביעתה נדחתה. בית משפט השלום הדגיש את החשיבות אשר, לגישתו, יש בהמצאת תעודת מקור בתנאים שנקבעו לכך, תוך שהוא קובע כי הסכמי הסחר החופשי מושתתים על הסתמכות המדינות על האמור בהם, באופן שמחייב הקפדה על תנאיהם. על פסק דינו של בית המשפט השלום הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

פסק דינו של בית המשפט המחוזי נתן תוקף להכרעת בית משפט השלום. על פסקי דין אלו, הגישה בחברה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

טענות הצדדים:

במסגרת בקשת רשות הערעור טענה קומסקו כי הבקשה מעלה שאלה עקרונית באשר למעמדה של תעודת המקור, דהיינו, האם היא מסמך מהותי, אשר אי הגשתו שולל את מעמד המקור, או ראייתי. קומסקו טענה כי הדרישה להצגת תעודת מקור היא דרישה ראייתית – פרוצדוראלית, וזאת להבדיל מהדרישה  המהותית לפיה הטובין יוצרו במדינה מסוימת, ולכן יש להתיר הגשה באיחור של התעודה.

נטען עוד, כי הסכם הסחר עצמו מאפשר הגשה באיחור של תעודת מקור במקרים מסוימים, ואף מאפשר לוותר על הדרישה להצגת תעודת מקור.

רשות המיסים התנגדה למתן רשות הערעור, בטענה כי הבקשה אינה מצדיקה מתן זכות ערעור נוספת, לאחר שהנושא נידון זה מכבר על ידי שתי ערכאות. לגופו של עניין, נטען כי אין להתיר הגשה בדיעבד של תעודת מקור, שכן הדבר יביא לריקון מתוכן של הדרישה להגשת תעודת מקור, וכי היא מכירה במקרים חריגים בהם היא מאפשרת הגשת תעודת מקור באיחור, כגון, שביתה, שחרור משלוח תרופות דחוף, או שחרור סחורה שעלולה להתקלקל. נטען, כי במקרים מהסוג הזה, מוקמת ועדה שבודקת את המקרים החריגים. באשר בענייננו המקרה של היבואן נדון בועדת החריגים בבית המכס אשדוד וועדת החריגים העליונה בהנהלת המכס, ושתי הועדות דחו את האפשרות להכיר במקרה זה כמקרה חריג.

הדיון המשפטי:

בית המשפט העליון לא מצא הצדקה לאפשר ערעור נוסף, ודחה את בקשת הערעור מסיבה זו. עם זאת, בית המשפט העיר כי לאור הודיית המדינה כי קיימים מקרים בהן ניתן יהיה להציג תעודת מקור בדיעבד, ולאור קיום ועדות חריגים שתפקידן לבחון האם ראוי להכיר בהגשה מאוחרת של תעודות מקור, אין למעשה מחלוקת האם קיימים מקרים בהם יבואן יזכה בפטור ממכס חרף המצאת תעודת מקור באיחור.

סוף דבר, היבואן נאלץ לשלם 300,000 ₪ כתוצאה מאי המצאת התעודה במועד שחרור הטובין. עם זאת, עשויה לעודד אותו התוצאה כי בעתיד נפער פתח לאי המצאת תעודות אלו במעמד השחרור.


פרשנות:

בכל הכבוד, לדעתנו היה ראוי כי בית המשפט העליון יקבע הלכה ברורה בשאלה מה דינו של יבואן שהציג תעודת מקור באיחור (ולא במועד השחרור מן המכס). כאשר הלכה שכזו, תסייע גם לוועדת החריגים של המכס לבצע את תפקידה בהתאם לקווים מנחים ברורים.

[ההליך בבית המשפט העליון: רע"א 4193/15 קומסקו בע"מ נ' מדינת ישראל - רשות המסים - אגף המכס, החלטה מיום 27.03.2016. ב"כ הצדדים: ליבואן- עו"ד גיל נדל, שירית נקר ועומר וגנר ממשרדנו. לרשות המכס- עו"ד ציפי קוינט-שילוני מפרקליטות המדינה]


[ההליך בבית המשפט המחוזי: ע"א (י-ם) 56448-06-14 קומסקו בע"מ נ' מדינת ישראל - רשות המיסים- ירושלים, פסק-דין מיום 12.05.2015)[

למאמרים נוספים שנכתבו על ידי צוות משרדנו בנושא תעודות מקור, אנא לחצו על הקישורים הבאים:

על משמעות האיחור בהגשת תעודת מקור

פטור ממכס באמצעות תעודות מקור – הסיכונים, והדרך להימנע מהם (פורסם בדו ירחון מיסים כו/5 (אוקטובר 2012) א?72)

חלק ג': הסכמי סחר וכללי מקור - אם נפלתם אולי גם תוכלו לקום!

*           *           *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל ו/או בטלפון 03-6089979.
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי.

לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים, בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זייתון

בין היבואן - חברת תעשיות פיל-טונה בע"מ לבין יצרנית טונה מסין - חברת xiangshan xianghe aquantic product co.ltd נחתם הסכם לספק 40 מכולות דגים במחיר של 2,425 $ עד לחודש אפריל 2015. נטען, כי היצרנית אכן ייצרה את כל הכמות על פי ההזמנה והמכולות היו מוכנות למשלוח בחודש ינואר 2016, אולם בשל קשיים תזרימיים של היצרנית, וככל הנראה לאור עליית מחירי הטונה, מכרה היצרנית את רוב המכולות לצדדים שלישיים וזאת ללא ידיעת היבואן.

ביום 08/05/2012 העבירה חברת פריניב בע"מ לחברת מיקי עוז – עסקים בע"מ הזמנה לאספקת שתי מכולות של רכז תפוזים, המכילות 46 טון מוצר ומכולה אחת לאספקת רכז לימון המכילה 23 טון מוצר. בהזמנה נכתב כי "המוצרים הינם תוצרת ספרד (עפ"י הדוגמאות שניתנו לכם), הכשרות הינה של הרב רובין". המשלוח הראשון התקבל במהלך חודש יולי 2012 עבורו שולמה מלוא התמורה ואילו עבור החשבונית של המשלוח השני, שהתקבל ב 19/09/2016 סירבה פריניב לשלם את התמורה, בטענה כי המוצר שהתקבל היה פגום ובניגוד למוסכם בין הצדדים.

העותרת, ענק הבטיחות, היא חברה המייבאת וסוחרת בציוד בתחום הטלפוניה והקשר, אשר ביקשה לייבא ולשווק מגברים סלולריים. החברה קיבלה ממשרד התקשורת אישור בדבר פטור מאישור סוג, ואישור בדבר פטור מרשיון סחר, והחלה לשווק את המגברים. אי לכך, בחלוף חצי שנה נשלל ממנה האישור, בטענה שמגברים סלולריים זכאים להיכנס לגדרי הפטור. לאור האמור, הגישה החברה עתירה לבג"ץ, כה ביקשה, בין היתר, כי יותר לה להמשיך ולשווק את המגברים בהתבסס על האישורים אשר ניתנו לה.

ביום 11/08/2016 התקבלה החלטת ממשלה, בעקבותיה יצא תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה) התשע"ו-2016. מטרת התיקון המוצע, אשר ייסקר במאמר זה, הוא להסיר חסמי סחר ולייעל את פעילות מכון התקנים, תוך שינוי מבני של הרכבי וועדות התקינה הפועלות בו, והסדרת המנגנון לעניין אימוץ או סטייה מתקנים בין-לאומיים.

בקשה לסעד זמני מוגשת על ידי אחד מבעלי הדין ("המבקש") בטרם ניתן פסק דין בעניין הנדון, ולעיתים אף בטרם הגשת התביעה, וזאת כדי להבטיח את קיומו התקין של ההליך או את מימוש פסק הדין.

לאחרונה, קיבל בית משפט השלום בת"א בקשת רשות להתגונן בה אפשר לערבים להתגונן בתביעה כספית שהגיש נגדם סוכן מכס בסדר דין מקוצר, בגין חוב שלא נפרע.

רכב ששימש בהברחת זהב חולט על ידי המדינה. בסקירה זו נתאר את החלטתו של בית המשפט בבקשה ליתן צו זמני שיורה על התביעה החזרת הרכב לבעליו, עד לבירור התביעה להשבת התפוס. בית המשפט פסק שאין להשיב את כלי הרכב, בשים לב לסיכויים הקלושים של התביעה, ולאור האינטרס הציבורי בהתרעת יבואנים מביצוע עבירות.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19538 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19519 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19544 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19470 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19352 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19305 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19382 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica