חפש מאמרים:
שלום אורח
29.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מְשִׁיכַת כַּסְפֵּי הַפִּצּוּיִים מְהַפֶּנְסְיָה אוֹ מִבִּטּוּחִי הַמְּנַהֲלִים

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים26/07/2016483 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מְשִׁיכַת כַּסְפֵּי הַפִּצּוּיִים מְהַפֶּנְסְיָה אוֹ מִבִּטּוּחִי הַמְּנַהֲלִים

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

שִׁעוּרֵי מָבוֹא – שָׂכָר וְתַּגְּמוּלים – חֶשְׁבּוֹנָאִי, מִשְׁפָּטִי, מִסּוּיִי

מָבוֹא – בַּקָּרַת עֲלוּיוֹת – עֶקְרוֹנוֹת הַחֶשְׁבּוֹנָאוּת – חֶשְׁבּוֹנָאוּת פִּינַנְסִית

פִּטּוּרִים

תהליך של הפסקת עבודתו של עובד שכיר מצד המעסיק. מצב של שחרור עובד, בדרך כלל בעל כורחו, ממקום עבודתו.

פִּצּוּיֵי פִּטּוּרִים

פיצויי פיטורים הינם כל תשלום המגיע לעובד בקשר לפרישתו, כפיצוי על אובדן מקור פרנסתו. המונח מציין תשלום חד פעמי לעובד במקרה של פיטורים, אך לעתים פיצויי הפיטורים הם חלק ממענק פרישה, הכולל תשלומים נוספים הניתנים לרגל הפסקת העבודה.

בהתאם להוראות צו ההרחבה הכללי בדבר פנסיית חובה (וכעולה מפסק הדין הפניקס), הסכום שהחוסכים צברו בקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים שייכים לעובד, אף אם העובד מתפטר, כל שכן במצב בו העובד פוטר.

הכספים אותם מפרישים המעסיק והעובד, מידי חודש בחודשו, לטובת החיסכון הפנסיוני שלנו, מחולקים לשניים: המעסיק מפריש לקופת תגמולים ולקופת פיצויים והעובד מפריש לקופת התגמולים, כל זאת במסגרת חברות הביטוח וקרנות הפנסיה.

חוק פיצויי הפיטורין קובע כי עובד שפוטר (או התפטר כדין מפוטר), זכאי לפיצויים בגובה של שכר של חודש עבודה בגין כל שנת עבודה, בתנאים המזכים אותו בפיצויי פיטורין. במקרה והעובד התפטר, הוא זכאי לפיצויים אשר נצברו בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים.

בתקופת עבודתו של העמית, מופקדים כספי פיצויים בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים של העובד ומהווים כ-34% עד 42% מכספי גמלת הפנסיה של העמית.

עמיתים רבים מבקשים למשוך את כספי הפיצויים בתוכניות הפנסיה ובביטוחי המנהלים עם עזיבת מקום העבודה או במעבר בין מקומות העבודה. ואולם, משיכת כספי הפיצויים מקרן הפנסיה ומביטוחי המנהלים משפיעה על סכום החיסכון הפנסיוני ומכאן גם על הגמלה העתידית החודשית אותה יקבלו החוסכים עם פרישתם לגמלאות.

הסיבות למשיכת הכספים שונות ולעיתים נכונות אצל כל עמית ועמית.

השיקול הראשון והמכריע אצל העמיתים הינו אחזקת הכספים ברשותם, לטובתם ולצרכיהם בחשבון הבנק שלהם ולא בידי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים. שיקולים נוספים העולים בקרב העובדים המפוטרים או המתפטרים הינו: הוצאות מחיה בסיסית או כל סיבה נוספת הגיונית כגון לימודים, חתונה, רכישת דירה, החלפת דירה, רכישת רכב, עזרה לילדים ועוד.

בתקופה האחרונה עולה שיקול מעניין וחשוב, מצד העמית החוסך: להשקיע ברכישת דירה וקבלת שכר דירה הפטורה עד סכום של 5,030 ₪ לחודש (נכון לשנת 2016). זאת מאחר ותשואת קרנות הפנסיה/ביטוחי המנהלים, אינה גבוהה דיה, אל מול שכר הדירה העומד על כ-60,000 ₪ בשנה, אשר פטורה ממסים אותה יקבל החוסך מכספי דמי השכירות.

טענות החוסכים הינה כי הם ינהלו כספם אשר ימשכו מכספי הפיצויים הפטורים ממס, טוב יותר מקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים וההסבר כדלהלן:

קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות גובים עמלות שונות ומשונות, טייקונים עושים תספורות, חברות הביטוח מחליטות לשנות מקדמים לרעת החוסך, דמי הניהול הנגבים מהחוסכים חותכים מהחיסכון. ולפיכך טענת העמיתים הינה, כי עדיף לשמור את הכסף בחשבון הבנק שלהם או בדירה בבעלותם אשר רכשו לחיסכון ולקבל תשואה משכר הדירה אשר בבעלותם.

כספי הפיצויים פטורים ממס עד תקרת הסכום העומד על 12,230 (נכון לשנת 2016), לכל שנת עבודה (כלומר עובד אשר עבד 20 שנים, הפטור יעמוד על 244,600 ₪ לכל התקופה לפי חישוב הבא: 20 שנים*12,230 ₪ = 244,600 ₪ ).

כאמור, משיכת כספי הפיצויים פטורה ממס עד לתקרת שכר של 12,230 ₪, בגין כל שנת עבודה. ואולם, במידה והשכר נמוך מהתקרה, ניתן להגדיל את הפטור המגיע עד משכורת וחצי עבור כל שנת עבודה עד להשלמת התקרה של 12,230 ₪ לכל שנת עבודה כפי שאסביר להלן בנושא פטור מוגדל ממס:

בעת עזיבת העבודה זכאי המפוטר לקבל פטור ממס על הפיצויים עד לתקרה של 12,230 ₪ , או לפי גובה שכרו האחרון, לפי הנמוך - כפול מספר שנות עבודתו. אם השכר נמוך מהתקרה, אפשר לגשת לפקיד השומה ולבקש הגדלת הפטור ב-50% (ולא יותר מהתקרה המזכה-12,230 ₪ -נכון לשנת 2016).

לדוגמה, עובד שמשכורתו עמדה על 7,000 שקל פוטר לאחר 15 שנים וקיבל פיצויים מוגדלים בסך כולל של 200,000 שקל. לכאורה יהיה העובד זכאי לפטור של 105,000 שקלים (7,000 כפול 15 שנות עבודה), ועל 95,000 ישלם מס. אולם אם ייגש לפקיד שומה יקבל פטור נוסף של 50% - יעמדו הפיצויים הפטורים שלו על סך של 157,500 שקל בלבד, והעובד יצטרך לערוך תכנון מס לפטור או תשלום מס עבור 42,500 שקלים בלבד.

דוגמא לתכנון מס לפטור:

פריסת הפיצויים: ניתן לפרוס את הפיצויים החייבים במס כהכנסה עתידית בחלקים שווים. החוק מתיר למפוטר לפרוס את הפיצויים החייבים לפי "כל 4 שנות עבודה = שנת פריסה אחת" (עיגול כלפי מעלה). המקסימום עומד על 6 שנות פריסה (ניתן לפרוס קדימה וניתן לפרוס אחורה), כך שמי שצופה שבשנים הבאות תהיה לו הכנסה נמוכה כדאי לו לפרוס את הפיצויים קדימה ולכן ישלם עליהם מס מופחת.

בנושא פיצויים ראה מאמרי: ד"ר איתמר כוכבי

1. פטור ממס על פיצויי פיטורים או פרישה

2. פיצויי פיטורים

3. פיצויים ופנסיה – זכויות העובד מול המעביד

4. פיצויים על הלנת פיצויי פיטורין

5. הגנה לעובד שהתפטר - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בעקבות פסק דין הפניקס

6. פִּטּוּרִים: פִּטּוּרֵי עוֹבֵד עַל רֶקַע מַחֲלָה אוֹ חל"ת

בפסק דין נה/51-3 (ארצי)  דינה חבה נ' סופר דרינק בע"מ ואשר צוטט בפסק דין  דמש (י-ם) 5259-10‏ ‏ביילי חמיאל נ' אבולעפיה אביטל ושות', בנושא התפטרות כדין מפוטר נאמר כדלקמן:

10. האם על עובדת או עובד, שבכוונתו לטפל בילד, לאפשר למעביד להפחית את שעות העבודה.

א. מהאמור עד כה עולה, שלא די בלידה בלבד כדי לזכות עבד המתפטר בפיצויי פיטורים, ויש צורך שאותה התפטרות תאפשר להורה לטפל בילדו, הרבה למעלה ממה שהוא יכול, בהתחשב בשעות עבודתו במקום עבודתו.

וכך נפסק בנושא זה:

"יודגש כי בסעיפים שבחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963(להלן ¬החוק), שעניינם התפטרות המזכה בפיצויים (הסעיפים 6, 8ו-11), נאמר במפורש שהמדובר הוא בהתפטרות "לרגל", "עקב" או "מחמת" האמור באותם הסעיפים, ללמדך שהגורם לא רק שצריך להיות קיים, אלא - והוא העיקר - שאותו גורם יהיה הפועל, המניע והמביא לתוצאה" (דב"ע לה/41- 3[5], בע' 27).

במובאה זו לא אוזכר סעיף 7לחוק. השאלה עם האמור שם יפה לענייננו, תידון בהמשך.

ב. במרבית המקרים, שעניינם התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים, נפסק כי על המבקש להתפטר להודיע למעבידו על כוונתו, על מנת שיפעל לסילוק הסיבה שגרמה להתפטרות, ורק אם לא יעשה כן, ותהא הסיבה לכך אשר תהא, ויתמלאו התנאים בחוק, תוכר זכאות המתפטר לפיצויי פיטורים.

כך, לעניין התפטרות עקב מצב בריאות, נאמר:

"האמור, לא רק שהוא עולה מניתוח העילה המשפטית, אלא שמתחייב הוא מיחסים סדירים בין עובד למעביד, וממקומם של פיצויי פיורים במסגרת יחסים אלה. כשם שעובד המתפטר לרגל מצב בריאותו הוא לא של בן משפחתו, צריך שיודיע על סיבת ההתפטרות עם התפטרותו, על מנת לאפשר למעביד להציע תנאי עבודה ולהשפיע על "שאר הנסיבות" כך שלא תהא 'סיבה מספקת להתפטרות'"... (דב"ע לג/2- 3[6], בע' 158).

ובמקום אחר:

"ייתכנו מקרים ובהם מצב הבריאות כשלעצמו יביא לכך שתהא סיבה "מספקת להתפטרות" - הכל תלוי בליקוי בבריאות ובאפשרויות אשר במפעל שבו מדובר, להמשיך לעבוד במצב בריאותו של העובד. במקביל יתכנו מקרים שבהם אין ליקוי הבריאות כשלעצמו משמש סיבה מספקת להתפטרות, באשר ניתן לקבוע סדרי עבודה אשר יענו על צרכיו של העובד והוא יכול להמשיך בעבודתו על אף מחלתו.

למצבים שכאלה מכוונת פסיקתו של בית-דין זה, כי יש ליתן למעביד אפשרות ליצור תנאים שימנעו בעד הצורך להתפטר" (דב"ע לו/13- 3אתא בע"מ - בן חדד לא פורסם).

וכך, לעניין התפטרות עקב הרעת תנאים מוחשית, או נסיבות ביחסי עבודה בהן אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו:

"כשמדובר ב"נסיבות" שבידי המעביד לשנותן, כך שלא תפעלנה יותר כפי שהן פועלות, חובה על העובד העומד להתטר בגינן, להעמיד את המעביד על כוונתו, כך שתהא לו הזדמנות לעשות לסילוק הסיבה, ורק אם לא עשה לסילוקה - יתקיים האמור בסעיף" (דב"ע לה/51- 3בן צור דוריאנוב בע"מ ¬זיגמונד רוסקיס (לא פורסם); דב"ע לד/60- 3יוסף אסף - תל-מונד (לא פורסם); דב"ע מח/174-3, מט/60- 3[2], תש"ן/10- 3[1]; ע"א 74/65[7])."

על כל אלה ועוד, תוכלו לשאול, עם יצירת קשר עמנו למשרדנו, על פי הפרטים:

קריית הממשלה פל ים 7, חיפה, פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04,

פקס: 8621349- 04, e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 הכותב הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול במקצועות חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות למעלה מ-15 שנה, וד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

(PhD ) Faculty of Law, University of Haifa, ISRAEL     [רואה חשבון(כלכלן)-כוכבי איתמר (C.P.A.)]

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

משרד עורך דין, קריית הממשלה פל ים 7, חיפה,טל: 8621350- 04, פקס:8621349- 04, פל': 050-5443671

cpa-adv-itamar@bezeqint.net

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת איתמר כוכבי

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי28/12/17615 צפיות
פרופ' גרוס, מאיר את תשומת ליבם של כל המבקשים לכהן בתפקיד הדירקטור כי המגמה היא לראות בכך מקצוע הדורש סטנדרט מסוים – יותר לא מדובר בסטנדרט התנהגות של "אדם סביר", אלא בסטנדרט התנהגות של "מקצוען סביר".

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים12/12/17679 צפיות
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי23/11/17760 צפיות
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 מכיר במשכנתא כאחת מבין הזכויות הקנייניות בישראל. בהתאם לסעיף 4 לחוק, משכנתא היא "מישכון של מקרקעין". הגדרת "מישכון" קבועה בסעיף 1 (א) לחוק המישכון, התשכ"ז-1967, ולפיה, מישכון הינו "שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב".

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי22/11/17687 צפיות
סביב המושג חברת בניה קבלנית קיים ערפול מסוים, שכן אין לו הגדרה קבועה. ניתן לומר כי חברת בניה היא גוף המועסק בשלב כלשהו בחיי פרויקט הבניה. ייתכן והחברה תהיה אחראית על החלק ההנדסי – הקמה פיזית של הפרויקט ויתכן כי חברת הבנייה תהיה יזמית-שיווקית.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים16/11/17779 צפיות
לאחרונה פרסמה החטיבה המקצועית של רשות המיסים, החלטה חדשה בנושא עובדי הרילוקיישן. החלטה זו נועדה להחליף את ההחלטה הקודמת, משנת 2014. ההחלטה מחודש נובמבר 2017, קובעת תנאים לפיהם העובדים יוכלו לעבוד בחו"ל, לשלם מס בחו"ל ולא לשלמו בארץ ולא להיפגע בדרישות מס "מנופחות" במועד חזרתם ארצה.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים15/11/17695 צפיות
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים15/11/17616 צפיות
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19328 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19320 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19344 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19328 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19287 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19242 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19330 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica