חפש מאמרים:
שלום אורח
08.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

קִבּוּצִים, מוֹשָׁבִים – מִסּוּי, מַס שִׁתּוּפִי לְהַבְדִּיל מִמַּס פֶּרְסוֹנָלִי

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים14/08/2016724 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

קִבּוּצִים, מוֹשָׁבִים – מִסּוּי, מַס שִׁתּוּפִי לְהַבְדִּיל מִמַּס פֶּרְסוֹנָלִי

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

שׁוּמַת הַקִּבּוּץ – מִסּוּי הַקִּבּוּץ וְהַמּוֹשָׁב הַשִּׁתּוּפִי

מוּנָחִים:

מִיסּוּי

מִיסּוּי – הטלת תשלומי חובה על פרטים וארגונים על ידי הממשלה או על ידי רשויות מקומיות אשר הינם סך המשאבים אותם נוטלת הממשלה מהציבור.

תשלום לשלטונות הנגבה מתושבים ומאזרחים לצורך מימון פעולות השלטון.

מִסִּים הינם תשלומי חובה על פי חוק, אותם גובה, בכפייה, רשות ציבורית (ממשלה, עירייה או רשות מקומית), לצורך מימון פעילותם. השלטון במדינה גובה מאזרחים ומתושבים מסים לפי חוק, שלא בעבור שירות מוגדר אשר ניתן למשלם המס.

קִבּוּץ

קִבּוּץ הינו צורת התיישבות שיתופית של אנשים בעלי חזון אידיאולוגי דומה, אשר נבנה במקור על עקרונות של שיתוף כלכלי ושוויון בין חברי המשק. הקיבוץ הינו אגודה להתיישבות, המאורגנת על יסודות של בעלות החברים בקניין, בעבודה עצמית, שוויון, שיתוף בייצור בצריכה ובחינוך. הקיבוץ הינו התאגדות המקיימת בין חבריה, בעלות משותפת על הרכוש, צריכה משותפת ויוצרת מארג חברתי וחינוכי משותף ושווה בין חברי המשק.

מוֹשָׁב

מוֹשָׁב עוֹבְדִים, הינו צורת התיישבות כפרית המאגדת קבוצה של תושבים (לרוב חקלאים) במסגרת כלכלית משותפת. המשפחה מהווה במושב יחידה כלכלית עצמאית הפועלת במסגרת כללי עזרה הדדית. המשתתפים במסגרת המושבית מכונים חברים. חברי המושב מאוגדים באגודה שיתופית. לכל חבר מושב מוקצית חלקת קרקע, אשר במרבית המקרים משמשת לחקלאות ומכונה בשם "נחלה".

מוֹשָׁב שִׁתּוּפִי הינו צורת התיישבות שהינה בין קיבוץ לבין מושב עובדים. אדמות המושב השיתופי, הכלים החקלאיים, הבתים והתוצרת החקלאית הם רכוש האגודה המשותפת ושייכים לכלל חברי המושב השיתופי. העבודה מתבצעת על פי סידור מרכזי ולכל משפחה ניתן "תקציב" לקיום היחידה המשפחתית על פי גודלה וצרכיה. בניגוד לקיבוץ, (בדומה למושב העובדים), אין במושב השיתופי חדר אוכל משותף ולינה משותפת, לכל משפחה חלקת אדמה פרטית עליה בנוי בית המגורים, וחשבון בנק פרטי, בו היא מנהלת את ענייניה כפי שהיא חפצה.

הַכְנָסָה

סכום כסף עבור עבודה, מתנה, מלגה ועוד. הכנסה הינה זרם הכספים המועברים לגורם כלשהו בתקופה נתונה, בתמורה עבור:

עבודה שבוצעה (שכר, משכורת);

דמי שירות שניתן (שכר טרחה, רווחים);

בעלות על נכסים (שכר דירה, ריבית, דיבידנדים);

לעתים תקבולים בלא תמורה ישירה (מתנות, מענקים, ירושות, קצבאות, מסים). סכום הכסף או שווה כסף אשר נתקבל בתקופת חשבון מסוימת, בגין פעילות כלכלית כלשהי. השימוש במושג הכנסה מופיע לעיתים כמונח המתאר פדיון, או מחזור ולעיתים במשמעות רווח.

שִׁיטַּת מַס שִׁיתּוּפִית

שיטת מס המבוססת על שני שלבים, בו מחושבת ההכנסה החייבת של קיבוץ או מושב שיתופי כישות עצמאית.

בשלב ראשון:

ההכנסה החייבת של הקיבוץ מחושבת כישות עצמאית ככל חבר בני אדם אחר. הכנסה זו כוללת את הכנסות המשק מן הענפים השונים הקיימים בקיבוץ, לרבות הכנסות חברים העובדים מחוץ למשק ובצירוף שוויה של אספקת המחיה שסיפק הקיבוץ לחברים, לאחר שזו נדרשה כהוצאה בדוח רווח והפסד.

בשלב השני:

ההכנסה החייבת של הקיבוץ, מחולקת באופן רעיוני בין חברי הקיבוץ, ועל כל חלק של הכנסה מבוצע חישוב מס תיאורטי לפי שיעורי המס החלים על יחידים. הטבות המס המוענקות בדרך של נקודות זיכוי, זיכויים וניכויים אישיים מפחיתות את סכום המס החל על כל חבר. חובת תשלום המס מוטלת על הקיבוץ עצמו, שהינו הנישום המחויב במס בשל הכנסותיו והכנסות חבריו השיתופיות.

כיום בקיבוצים ובמושבים השיתופיים, סוכמים את הכנסות כלל החברים ומחלקים במספר החברים. כתוצאה מכך נוצר לכאורה מצב, בו חברים שעובדים ומשלמים מיסים מסבסדים את החברים שלא עובדים והמס השולי של אדם עם שכר גבוה נמוך מאד והוא אינו משלם את המס המוטל עליו אישית לפי מעמדו (נשוי, רווק, גרוש, עם ילדים, זיכויים וניכויים אישיים ועוד), ככל אדם בישראל.

עד ליום 31 בדצמבר 2016, חברי הקיבוץ המשתכרים שכר אישי ישלמו מס מופחת, מכיוון שנקודות הזיכוי נחלקו תוך שיתוף רווחים גבוהים ונמוכים בקרב כל עובדי הקיבוץ אלו שעובדים ואלה שאינם עובדים. עקב שיטת המס השיתופית החלה כיום, בעלי השכר הגבוה משלמים מס מופחת.

הסבר תמציתי למס השיתופי – כיצד מתבצע החישוב והחזר המס, הלכה למעשה:

דורשים מכל החברים העובדים מחוץ למשק אשר משלמים מיסים, את טופסי 106 (ריכוז ההכנסות והמיסים השנתיים). מצרפים את הכנסות החברים ששילמו מס לחברים שאינם עובדים, או חברים שהינם נכים, פנסיונרים, סטודנטים ומובטלים שאינם עובדים.

בדרך כלל, נוצר מצב בו הקיבוץ/המושב השיתופי, חייב פחות מס, מהמס ששולם במהלך השנה, זאת בעקבות חלוקת ההכנסות לכל החברים שצורפו, הן אלו שעובדים והן אלו שאינם עובדים. או אז, פונים לרשות המיסים לקבלת החזר מס אשר שילמו העובדים בעלי המס הגבוה כנגד העובדים אשר אינם חייבים במס שהכנסתם נמוכה או שלא עבדו כלל.

מיום 1 בינואר 2017, אמור האוצר למסות את הקיבוצים, בשיטה חדשה – שיטת המס האישי. כל עובד של הקיבוץ ימוסה על פי הכנסתו האישית כך שמעמדם של חברי הקיבוץ יהיה זהה למעמדם של כלל אזרחי מדינת ישראל.

שִׁיטַּת מַס פֶּרְסוֹנָלִית (אִישִׁית)

שיטת מס המבוססת על מס הכנסה המוטל על יחידים, להבדיל ממס חברות. סכום המס שיחיד חייב נקבע על סמך התשובה לשלוש שאלות: הראשונה, מהן ההכנסות המשמשות בסיס למס; השנייה, מהן ההכנסות החייבות במס; והשלישית, מהם שיעורי המס המוטלים על ההכנסות החייבות במס. בישראל המס על יחיד חל על הכנסה מיגיעה אישית ושלא מיגיעה. לגבי יחיד המס הוא פרוגרסיבי (נטל המס עולה על פי מדרגות מס, ככל שהשכר עולה). מההכנסה החייבת במס של יחיד ניתן לנכות זיכויים אישיים וזיכויים עבור בני משפחה התלויים במפרנס, וכן – בגבולות מסוימות – תשלומים למטרות שונות, שעוגנו בחקיקה.

מַהוּת וְצוּרַת הַמִּסּוּי שֶׁל הַקִּבּוּץ וְהַמּוֹשָׁב הַשִּׁתּוּפִי

בקיבוץ מתנהלות פעולות כלכליות רבות כגון: עבודה בקרקע כפלחה, שדה מטע וכרם לשם אספקת מוצרי חקלאות. כמו כן קיים מפעל יצרני המוכר מוצרים ושירותים לגורמי חוץ. בנוסף מספק הקיבוץ את צורכי מחייתם של החברים, וכן שירותי חינוך, בריאות ותרבות לקהילה במשק. הקיבוץ מעסיק, לצד חבריו, גם שכירים ומתנדבים. כמו כן, יש חברי קיבוץ אשר עובדים מחוץ לקיבוץ – משרתים בצבא, נמצאים בשליחות או בשנת חופשה.

לקיבוצים ולמושבים השיתופיים קיימת מערכת כללי מיסוי המתאימה להם בלבד.

ההתייחסות המיוחדת אל הקיבוצים באה לידי ביטוי בפקודת מס הכנסה (להלן תיקרא: "הפקודה") בסעיפים 54 עד 58א. הקובעים את מהות וצורת המיסוי בקיבוץ כדלהלן:

פרק שני: גופים שיתופיים

סימן א': קיבוצים

הגדרות

54.      (א)      בסימן זה –

"קיבוץ" - קיבוץ או קבוצה המאוגדים כאגודה שיתופית על פי התקנות לדוגמה שאושרו על ידי רשם האגודות השיתופיות לאגודות מאותו סוג;

"חבר", לגבי קיבוץ - יחיד שהיה חבר באותו קיבוץ בגמר שנת המס.

(ב)       אין הוראות סימן זה באות לגרוע מהוראות סעיף 9(2).

שומת קיבוץ

55.       שומתם של קיבוץ ושל כל חבריו תיעשה, על אף האמור בפקודה זו, לפי הוראות הסעיפים 56-60.

ההכנסה החייבת

56.       שווייה של אספקת המחיה שנתן קיבוץ, מכוח החברות, לחבריו ולבני זוגם ולילדיהם שאינם חברים יראו כחלק מהכנסתו החייבת של הקיבוץ ולא כהכנסת החברים.

המס

57.      (א)      קיבוץ ישלם מס בסכום השווה לסך כל המס שחבריו היו חייבים לשלם, אילו הייתה כל הכנסתו החייבת מתחלקת ביניהם בחלקים שווים והיתה הכנסתם היחידה החייבת; ולעניין זה יחולו סעיפים 34 עד 46א ו-47 והוראות הפרק השלישי לחלק ד', למעט סעיף 66 שבו, בהתאם להרכב המשפחות של חברי הקיבוץ. ואולם לעניין התרת ניכויים על פי סעיף 47 לא תובא בחשבון הכנסה של החבר מחוץ לקיבוץ שבעדה הוא זכאי לתגמולים, למענק או לקצבה.

(ב) (1)         לצורך חישוב המס שחייב בו קיבוץ, רשאי הקיבוץ לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד על הכנסתו החייבת לאחר שחולקה בין חבריו לפי סעיף קטן (א), ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א)      עיקר עבודתם של שני בני הזוג חברי הקיבוץ הוא בעבודה מזכה;

(ב)       עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה לקיבוץ;

(ג)        הקיבוץ ערך רישום מדויק לגבי עבודתם של כל חברי הקיבוץ, הן במסגרת הקיבוץ והן מחוצה לו;

לעניין פסקה זו יראו כהכנסה חייבת שבשלה רשאי הקיבוץ לתבוע חישוב נפרד, את הכנסתו החייבת של הקיבוץ, כפי שחושבה לעניין סעיף קטן (א), בהפחתת הכנסה חייבת שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2);

(2)   על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיף 66(ג), יחולו לגבי החישוב הנפרד;

(2א)            על הכנסה שלגביה נתבע חישוב נפרד כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו הוראות סעיפים 38 ו-39;

(3)   שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים ותיאומים נוספים לרבות לעניין ההכנסה החייבת שבשלה רשאי הקיבוץ לתבוע חישוב נפרד, לעניין החלת הוראות סעיף 66(ג), ובכלל זה יהא רשאי לקבוע סוגי עובדים אשר יראו בהם כמי שעבדו בעבודה מזכה, והכל בתנאים שיקבע;

בסעיף זה –

"עבודה מזכה" – עבודה בענף המניב לקיבוץ, במישרין או בעקיפין, הכנסה לפי סעיף 2(1) או עבודה שבשלה משולמת הכנסה לפי סעיף 2(2), והכל ובלבד שאינה עבודה במתן אספקת המחיה לחברי הקיבוץ, במישרין או בעקיפין;

"קיבוץ" – כהגדרתו בסעיף 54.

נקודות זיכוי בעד ילדים

58.       קיבוץ יהא זכאי לנקודות הזיכוי שהיו חבריו זכאים להם לפי סעיף 38 אילו הייתה כלכלת ילדיהם עליהם.

קרן השתלמות לחבר קיבוץ

58א.   (א)      בחישוב ההכנסה החייבת של קיבוץ יותרו בניכוי סכומים ששילם הקיבוץ לקרנות השתלמות לחברי הקיבוץ המתנהלות על שם חברי הקיבוץ, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל-2.5% מהכנסתו הקובעת של הקיבוץ; הסכומים כאמור לא יעלו על 4.5% מהכנסתו הקובעת של הקיבוץ.

(ב)       יראו סכומים ששולמו לחבר קיבוץ מקרן השתלמות לחברי קיבוץ, כאמור בסעיף קטן (א), כהכנסה לעניין סימן זה במועד קבלתם, ויחולו הוראות סעיף 9(16א), בשינויים המחויבים, כאילו היה חבר הקיבוץ עובד.

(ג)        לעניין סעיף זה –

"הכנסה קובעת" - ההכנסה החייבת של הקיבוץ לפני הניכוי לפי סעיף קטן (א) ועד לסכום השווה ל-156,000 ש"ח בשנה, מוכפל במספר חברי הקיבוץ שעבורם משלם הקיבוץ לקרן השתלמות לחברי קיבוץ;

"חבר קיבוץ" - חבר כהגדרתו בסעיף 54, ובלבד שמתקיימים לגביו תנאים אלה:

(1)   מלאו לו 21 שנים, וטרם מלאו לו 70 שנים, בשנת המס;

(2)   לא מופקדים עבורו סכומים בקרן השתלמות בנוסף לסכומים כאמור בסעיף קטן (א);

(3)   עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר וקבוע;

"קרן השתלמות לחברי קיבוץ" – קרן השתלמות המיועדת לחברי קיבוץ.

מן האמור עולה כי קיימות הוראות מיוחדות לגבי מיסוי הקיבוץ. בשל המורכבות בקביעת הכנסת הקיבוץ ובשל ההוראות המיוחדות בפקודה ביחס למיסוי הקיבוץ, קבעה הנציבות הוראות מיוחדות הבאות לעזור ביישום הוראות החוק.

סעיפים 54 – 58א. עוסקים בחישוב המס בקיבוץ כדלהלן:

חישוב המס נעשה בשני שלבים -

(א)  בשלב הראשון יש לקבוע את הכנסת הקיבוץ כישות משפטית עצמאית, כפי שהדבר נעשה לגבי כל חברה. הכנסות הקיבוץ - (מחקלאות, מתעשייה ומשירותים) באות לידי ביטוי בדו"חות הכספיים שעל הקיבוץ להגיש לפקיד-השומה (בעיקר במאזן, בחשבון רווח-והפסד ובדו"ח התאמה לצורכי מס). בנוסף, על הקיבוץ לכלול בהכנסותיו שני מקורות הכנסה נוספים:

(1)  הכנסה של חבר קיבוץ מהשתכרות או רווח ממקור מחוץ לקיבוץ, פרט להכנסות ממקור פסיבי - שהחבר מדווח עליהן בנפרד.

(2)  הכנסות בגין שווי אספקת מחיה, שהקיבוץ נותן לחבריו במשך שנת-המס.

ההתייחסות המיוחדת אל המושבים השיתופיים אשר הוכיחו זיקה חזקה לזו של הקיבוצים באה לידי ביטוי בסעיף 61 לפקודה הקובע את מהות וצורת המיסוי במושב השיתופי כדלהלן:

מושבים שיתופיים וכדומה

61.       המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות, כי הוראות סימן א' יופעלו לגבי שומתם של מושבים שיתופיים או של אגודות שיתופיות אחרות להתיישבות חקלאית ושל חבריהן, אם הוכח להנחת דעתו שדרכי הנהלת העסקים באגודות האמורות דומות באפיין לאלה הנהוגות בקיבוץ.

שיטת המס בקיבוצים ובמושבים השיתופיים

שיטת המיסוי בקיבוץ ובמושב השיתופי נקראת שיטת מיצוע המס השמורה לקיבוץ או למושב השיתופי הוותיק, הישן והמסורתי. חבות המס של הקיבוץ מחושבת בהתאם לחבות המס של כלל חבריו, אשר להם חולקה הכנסת הקיבוץ, בחלקים שווים בין כלל חבריו. שיטת המיצוע מאפשרת למצות את שיטת המיסוי הפרוגרסיבית הכוללת מדרגות וזיכוי מס של כלל חברי הקיבוץ או המושב השיתופי.

במידה והקיבוץ או המושב השיתופי היה מוגדר לצורכי מס כחבר בני אדם או שותפות, היו חלים עליו כללי המיסוי המתאימים לחברה או שותפות. להבדיל ממיסוי כקיבוץ המאפשר את שיטת המיצוע, מיסוי כחברה או כשותפות היה קובע חבות מס גבוהה בהרבה במרבית המקרים והייתה מכניסה לחבות מס קיבוצים ומושבים שיתופיים רבים הנאבקים על קיומם ואשר אינם משלמים מס הכנסה. היינו, במקרה והקיבוץ או המושב השיתופי היה נחשב כחברה, סעיפי הפקודה הרלוונטיים לגבי הקיבוץ או המושב השיתופי הקיימים כיום, לא היו חלים עליהם, היינו שיטת מיצוע ההכנסות לפי שיעורי המס של כלל חברי הקיבוץ לא הייתה חלה והמס היה גבוה במיוחד יחסית למצב הקיים.

שר האוצר כחלון מעוניין לשנות את שיטת המיצוע הקיימת בקיבוצים ובמושבים השיתופיים המבוססת על חבות המס השיתופי ולהפוך את החבות במס לפרסונלי ככל אזרחים בישראל. כוונתו היא שהקיבוצים והמושבים השיתופיים הדואגים לדרוש ולקבל בכל סוף שנה החזרי מס ישלמו כחצי מיליארד תוספת מס (מס הכנסה וביטוח לאומי) בשונה מכל שנה קודמת. הרעיון השיתופי בקיבוצים ובמושבים השיתופיים פשט את הרגל. רובם הפכו לעסק לכל דבר ועניין המשתמש בהטבות מס אשר אינם מגיעות להם. כך, למשל, פועלת השיטה: השכר שמקבלים חברי הקיבוץ אשר עובדים מחוץ לקיבוץ נכנס למערכת הנהלת חשבונות של הקיבוץ. הקיבוץ מנכה את החוב החודשי הנקרא בדרך כלל: "מס איזון", לחבר (אשר קיבל את שכרו מחוץ לקיבוץ), ומעביר לחבר את יתרת השכר ללא מס. בתום השנה מגיש הקיבוץ דו"ח אחד שיתופי כולל למס הכנסה, לכלל חברי המשק, כאשר הקיבוץ מציג כי שולם מס גבוה מהמס אשר היה אמור לשלם. מכאן הוא פונה לרשות המיסים לקבלת החזר מס בשל עודפי המס ששולמו באופן יחסי.

היקף גביית המסים לשנת 2014 מכל 320 הקיבוצים השיתופיים והמושבים השיתופיים עומד על סך של כ-120 מיליון שקל בלבד. מדובר בהכנסת מס של כ-375 אלף שקל בממוצע לקיבוץ או מושב שיתופי אשר לכל הדעות הינה בלתי הגיונית.

לסיכום:

חברי הקיבוץ או המושב השיתופי אשר אינם עובדים או חברים מבוגרים אשר משתכרים מחולקים לאיגום של כלל חברי המשק. חברים המשתכרים סכום גבוה ואמורים לשלם מס גבוה נהנים מהשיתופיות (של כלל החברים אשר אינם עובדים או מבוגרים אשר אינם משתכרים) ומקטינים את חבות המס האמורה לחול עליהם כבעלי שכר גבוה. צורת הגשת המס היא לכלל חברי הקיבוץ והוא מתחלק בין כולם. המס היחסי המתקבל הופך לנמוך יותר מאחר ומתבצעת חלוקת מס בשיטת המיצוע. כיצד זה מתבצע:

בשלב הראשון מחושבת ההכנסה של הקיבוץ, הכוללת את הכנסות המשק מן הענפים השונים בקיבוץ והכנסות חברים העובדים מחוץ למשק, אשר אליהן מצרפים כהוצאה בדוח רווח וההפסד את שווייה של אספקת המחיה שסיפק הקיבוץ לחברים.

בשלב השני מחולקת ההכנסה החייבת של הקיבוץ באופן רעיוני שווה בשווה בין כל חברי הקיבוץ, ועל כל חלק של הכנסה מבוצע חישוב מס תיאורטי לפי שיעורי המס, זיכויים וניכויים אישיים, המפחיתים את סכום המס על כל חבר.

כאמור, גם בקיבוץ שיש בו הרבה אנשים שאינם עובדים השתמשו בנקודות זיכוי שלהם כדי להפחית את חבות המס של הקיבוץ. כך נוצרו, לעתים, עודפי זיכויים ולמעשה הקיבוץ לא שילם כלל מס.

כך נהנה הקיבוץ מהטבות המס המוענקות בדרך של נקודות זיכוי במס בשל הכנסותיו ובשל הכנסות חבריו בשל הַמַס הַשִׁיתּוּפִי הנמוך, לְהַבְדִּיל מִן הַמַּס הַפֶּרְסוֹנָלִי הגבוה המוטל על כל אזרחי ותושבי מדינת ישראל.

על כל אלה ועוד, תוכלו לשאול, עם יצירת הקשר עמנו למשרדנו, על פי הפרטים:

קריית הממשלה פל ים 7, חיפה, פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04,

פקס: 8621349- 04, e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

בנושאים אלה ועוד ראה מאמרי: ד"ר איתמר כוכבי

1. הַכְנָסָה מְעֵסֶק, מִסּוּי

2. מִשְׁלַח יָד כְּהַכְנָסָה, מִסּוּי

3. הַכְנָסָה מְעֲבוֹדָה, מִיסּוּי

4. שְׂכַר דִּירָה, מִסּוּי

5. דִּירוֹת נוֹפֵשׁ וְדִירוֹת לְהַשְׂכַּרֶָה לִטְווח קָצָר, מִיסּוּי

6. דִּיּוּנֵי שׁוּמָהּ

הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-23 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-25 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים 7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050 e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 הכותב הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול במקצועות חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות למעלה מ-15 שנה, וד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

(PhD ) Faculty of Law, University of Haifa, ISRAEL     [רואה חשבון(כלכלן)-כוכבי איתמר (C.P.A.)]

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

משרד עורך דין, קריית הממשלה פל ים 7, חיפה,טל: 8621350- 04, פקס:8621349- 04, פל': 050-5443671

cpa-adv-itamar@bezeqint.net

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת איתמר כוכבי

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי28/12/17670 צפיות
פרופ' גרוס, מאיר את תשומת ליבם של כל המבקשים לכהן בתפקיד הדירקטור כי המגמה היא לראות בכך מקצוע הדורש סטנדרט מסוים – יותר לא מדובר בסטנדרט התנהגות של "אדם סביר", אלא בסטנדרט התנהגות של "מקצוען סביר".

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים12/12/17741 צפיות
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי23/11/17814 צפיות
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 מכיר במשכנתא כאחת מבין הזכויות הקנייניות בישראל. בהתאם לסעיף 4 לחוק, משכנתא היא "מישכון של מקרקעין". הגדרת "מישכון" קבועה בסעיף 1 (א) לחוק המישכון, התשכ"ז-1967, ולפיה, מישכון הינו "שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב".

מאת: איתמר כוכביחוק ומשפט - כללי22/11/17756 צפיות
סביב המושג חברת בניה קבלנית קיים ערפול מסוים, שכן אין לו הגדרה קבועה. ניתן לומר כי חברת בניה היא גוף המועסק בשלב כלשהו בחיי פרויקט הבניה. ייתכן והחברה תהיה אחראית על החלק ההנדסי – הקמה פיזית של הפרויקט ויתכן כי חברת הבנייה תהיה יזמית-שיווקית.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים16/11/17838 צפיות
לאחרונה פרסמה החטיבה המקצועית של רשות המיסים, החלטה חדשה בנושא עובדי הרילוקיישן. החלטה זו נועדה להחליף את ההחלטה הקודמת, משנת 2014. ההחלטה מחודש נובמבר 2017, קובעת תנאים לפיהם העובדים יוכלו לעבוד בחו"ל, לשלם מס בחו"ל ולא לשלמו בארץ ולא להיפגע בדרישות מס "מנופחות" במועד חזרתם ארצה.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים15/11/17740 צפיות
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

מאת: איתמר כוכבידיני מיסים15/11/17662 צפיות
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19582 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19559 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19584 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19510 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19397 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19344 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19420 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica