חפש מאמרים:
שלום אורח
04.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הודעת גירעון תיוותר על כנה גם אם היבואן לא היה שותף לתרמית כלפי רשויות המס

מאת: עו"ד גיל נדלמכס02/10/2017801 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

רקע:

סקירה זו עוסקת בשאלת האחריות הנזיקית ובחובת הזהירות של המדינה כלפי נישומים. הדיון נסב סביב השאלה האם יש לבטל הודעת גרעון שהוצאה לנישום אשר נהג בתום לב ולא ניסה לרמות את רשויות המס.

עובדות המקרה:

בחלוף שנתיים לאחר יבוא אישי של רכב, הוצאה ליבואן הודעת גרעון בה הובהר לו כי ערך הרכב אשר דווח לרשות המיסים בחשבון הספק הינו שגוי ועל כן, עליו לשלם תוספת מיסי יבוא, לרבות הפרשי הצמדה וריבית בתוספת קנס פיגורים.

בירור שערך היבואן העלה, כי הגם ששילם את מיסי היבוא הנדרשים בהתאם לערך הרכב, חברת הייעוץ אותה שכר לצורך ייבוא הרכב הצהירה בפני רשויות המכס על ערך נמוך מהסכום ששילם.

טענות הצדדים:

לטענת היבואן, המדינה התרשלה פעמיים; ראשית, בכך שלא הקפידה על הנהלים בעת בחינת ערכו של הרכב במועד הייבוא והיה עליה להזהירו מפני חיוב בתשלום מס ייבוא נוסף, אזהרה אשר הייתה מקנה לו את זכות הבחירה באם להשלים את עסקת הייבוא תוך תשלום תוספת המס הנדרשת או לבטלה. שנית, בכך שכעבור 30 חודשים משחרור הרכב, הוציאה המדינה ליבואן הודעת חיוב המנוגדת לדרך חישוב הערך כפי שהיא עצמה קבעה במועד השחרור.

מנגד טענה רשות המיסים כי לא ניתן להטיל על המדינה אחריות נזיקית לאחר שגורמים מטעמה בדקו את הרכב באופן סביר ובהתאם לנהלים, בשים לב לכך שהבדיקה שהמכס מבצע בעת שחרור הטובין כלל לא נועדה כדי להגן על היבואן מפני הצהרותיו שלו, אלא להגן על הקופה הציבורית מפני דיווחים כוזבים בהם לא שולם מס כדין.

החלטת בית המשפט:

בבחינת שאלת אחריות המדינה, יבחן בית המשפט את טיב הפעולה השלטונית הנדונה, כגון, האם מדובר בפעולת פיקוח שבה שליטת המדינה על מהלך האירועים מוגבל, שאז יהסס בהכרה בחובת הזהירות, תוך איזון בין שיקולי מדיניות משפטית שונים להטלת אחריות, ביניהם, בין היתר, עד כמה מעוניינת החברה לעודד הסתמכות, מהו היקף הנזקים שבגינו יש לפצות, מהו היקף הניזוקים שיש להביא בחשבון וכיו"ב (ראה ע"א 915/91 מדינת ישראל נ' לוי (17.5.1994).

במקרה הנדון, חובת הזהירות המוטלת על המדינה מכוח חיקוקי המכס נועדה להגן על הקופה הציבורית מפני דיווחים כוזבים, ולא נועדה להגן על היבואן מפני הצהרות כוזבות של נציגיו. המדינה פועלת בשלב זה כגובת מס ולא כרשות חוקרת.

בנוסף לאמור, אין מקום להכיר בחובת הזהירות של המדינה גם מטעמים של מדיניות משפטית. המדינה פועלת על סמך הצהרת הנישום ואין בידה את המשאבים לבדוק באופן ממצה בזמן אמת את נכונות ההצהרה. הטלת אחריות רחבה על המדינה בשלב זה, תוביל לעיכוב כלי רכב בנמל באופן שיפגע בציבור היבואנים כולו ויגדיל את העלויות הכרוכות ביבוא. על היבואן אשר יכול לפקח על פעולות שלוחו מוטלת האחריות למניעת הנזק.

באשר לשאלת התרשלות המדינה בהפקת הודעת הגרעון, קבע בית המשפט כי מעת שהתברר למכס כי המחיר ששולם בפועל גבוה מהמחיר עליו דווח, הרי שהוא היה רשאי לגבות את החלק היחסי מההפרש, בגין תוספת מיסי יבוא, וזאת על אף שבעת שחרור הרכב מהנמל מצא המכס כי המחיר המוצהר סביר.

סוף דבר:

בית המשפט דחה את התביעה בשם לב לכך שהיבואן לא היה שותף לתרמית שנעשתה כלפי רשויות המס ואף שילם את התשלום לנציגים מטעמו. יחד עם זאת, קבע בית המשפט כי בנסיבות המקרה, לא ניתן להכיר בחובת זהירות מושגית או קונקרטית של המדינה כלפי היבואן וכי המדינה לא התרשלה בהוצאת הודעת הגרעון ליבואן.

יצוין כי ביום 6/8/2017 הוגש ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.

ת"א 16435-04-14 יגאל חמוי נ' מדינת ישראל, בפני כבוד השופט אבי שליו, החלטה מיום 19.4.17. [ב"כ הצדדים: ליבואן -  על ידי ב"כ איתן, מהולל & שדות; למדינה - ע"י ב"כ עו"ד מפרקליטות מחוז תל אביב- אזרחי].

 

*           *           *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל

מאת: עו"ד גיל נדלמכס02/08/2024 צפיות
בית המשפט קבע, כי טירן זכאית להחזר אגרות והיטלי הנמל בהן נשאה בגין פקידות האניות את נמל חיפה, מתוקף מינויה כסוכנת נמל של Sisa.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס02/08/2023 צפיות
תוצאות פסק הדין הביא את בית המשפט למסקנה כי על החברות הנתבעות לפצות את חברות האלומיניום בגין בגניבת עין בסכומים של מאות אלפי ₪.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס15/07/2064 צפיות
העותרות - אשר עוסקות, בין היתר, בפיתוח, ייבוא, שיווק ומכירה של כלי תחבורה חשמליים, ובכלל זה קלנועיות - עתרו לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה, בדרישה לבטל הוראות נוהל שהוציא האגף אשר מגביל ייבוא קלנועיות עם "מרכב סגור".

מאת: עו"ד גיל נדלמכס12/07/2065 צפיות
מאמר זה עוסק בתביעה כספית ע"ס 474,306 ₪, שהגיש משלח בינלאומי כנגד חברות ייבוא בגין הוצאות שנגרמו לה כתוצאה מהזמנת משלוח מטען צעצועים מסין לישראל.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס08/07/20161 צפיות
תובע שהתקשר עם ספקית סינית בהסכם לרכישת פסולת נחושת תמורת 16,000 דולר, הגיש תביעה כספית נגד בנק בו פתח אשראי דוקומנטרי לצורך יבוא המטען מסין, לאחר שהתברר כי המטען שהגיע לנמל, הכיל דשן אדמה.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס05/07/2092 צפיות
בית המשפט קבע, לעניין אחריות רש"ת, כי היא פעלה לשם הבטחת ביטחונם של בני האדם שפקדו את המסוף, וגם אם רש"ת הביאה לכך שנותר ציוד בצד הפלסטיני, אין זה דבר בלתי סביר בהתאם למציאות הביטחונית המורכבת, ואשר על כן היא אינה אחראית לנזק שנגרם לחברה בגין הותרתו שם.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס22/06/20123 צפיות
בית המשפט קבע, כי היטל THC והיטל מעבר שלא שולמו לצדדים שלישיים לא יוחזרו ליצואן הישראלי.

מאמרים נוספים בנושא מכס

מאת: עו"ד גיל נדלמכס02/08/2024 צפיות
בית המשפט קבע, כי טירן זכאית להחזר אגרות והיטלי הנמל בהן נשאה בגין פקידות האניות את נמל חיפה, מתוקף מינויה כסוכנת נמל של Sisa.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס02/08/2023 צפיות
תוצאות פסק הדין הביא את בית המשפט למסקנה כי על החברות הנתבעות לפצות את חברות האלומיניום בגין בגניבת עין בסכומים של מאות אלפי ₪.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס15/07/2064 צפיות
העותרות - אשר עוסקות, בין היתר, בפיתוח, ייבוא, שיווק ומכירה של כלי תחבורה חשמליים, ובכלל זה קלנועיות - עתרו לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה, בדרישה לבטל הוראות נוהל שהוציא האגף אשר מגביל ייבוא קלנועיות עם "מרכב סגור".

מאת: עו"ד גיל נדלמכס12/07/2065 צפיות
מאמר זה עוסק בתביעה כספית ע"ס 474,306 ₪, שהגיש משלח בינלאומי כנגד חברות ייבוא בגין הוצאות שנגרמו לה כתוצאה מהזמנת משלוח מטען צעצועים מסין לישראל.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס08/07/20161 צפיות
תובע שהתקשר עם ספקית סינית בהסכם לרכישת פסולת נחושת תמורת 16,000 דולר, הגיש תביעה כספית נגד בנק בו פתח אשראי דוקומנטרי לצורך יבוא המטען מסין, לאחר שהתברר כי המטען שהגיע לנמל, הכיל דשן אדמה.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס05/07/2092 צפיות
בית המשפט קבע, לעניין אחריות רש"ת, כי היא פעלה לשם הבטחת ביטחונם של בני האדם שפקדו את המסוף, וגם אם רש"ת הביאה לכך שנותר ציוד בצד הפלסטיני, אין זה דבר בלתי סביר בהתאם למציאות הביטחונית המורכבת, ואשר על כן היא אינה אחראית לנזק שנגרם לחברה בגין הותרתו שם.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס22/06/20123 צפיות
בית המשפט קבע, כי היטל THC והיטל מעבר שלא שולמו לצדדים שלישיים לא יוחזרו ליצואן הישראלי.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica