חפש מאמרים:
שלום אורח
24.08.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הליך משפטי לפי פקודת המכס יתנהל בדלתיים סגורות

מאת: עו"ד גיל נדלמכס25/04/2018429 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

הליך משפטי לפי פקודת המכס יתנהל בדלתיים סגורות

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד חן אבנר

כללי

סקירה זו עוסקת באפשרות קיום הליך משפטי לפי פקודת המכס בדלתיים סגורות. הדיון נסוב סביב השאלה, האם המסמכים שהגישה החברה לבית המשפט, במסגרת ההליך המשפטי, מהווים סוד מסחרי.

עובדות המקרה

במהלך השנים, נחתמו בין יבואנית כלי רכב וחלפים (להלן:"החברה") לבין יצרנית כלי הרכב מספר הסכמים, לאספקת חלקי חילוף מקוריים לכלי הרכב, אותם מייבאת החברה (להלן: "יצרנית חלקי החילוף"). במסגרת ההסכמים, ניתנה לחברה הנחה בשיעור מסוים, לתקופה מסוימת, וזאת אם תעמוד ביעדי רכישה תקופתיים.

בסוף שנת 2014 הוצאה לחברה הודעת גירעון, במסגרתה חויבה בתשלום מיסי יבוא בגין מחירם המלא של החלפים, ללא רכיב ההנחה עליה סוכם בין החברה לבין יצרנית חלקי החילוף (להלן: "הודעת הגירעון"). החברה שילמה את החיוב תחת מחאה, והשיגה על הודעת הגירעון בפני המכס, בטענה כי התנאי בחוזה, לפיו ההנחה מותנית בעמידה ביעדי מכירות, הינו תנאי למראית עין בלבד אשר נועד להסתיר מיבואנים בשווקים אחרים בחו"ל שהיא רוכשת חלקים במחיר מופחת, וכי המחיר על פיו יש לחשב את שיעור המכס הוא מחיר החלפים לאחר ההנחה.

ההשגה נדחתה ובחודש ינואר 2016, הגישה החברה תביעה לבית המשפט המחוזי נגד המכס, בה ביקשה מבית המשפט להצהיר כי אינה חייבת בתשלום המפורט בהודעות הגירעון, לחילופין, כי הינה פטורה מתשלום זה, ולחילופי חילופין, כי היא אינה חייבת בתשלום קנס הפיגורים שבהודעת הגירעון.

במהלך ההליך המשפטי, הגישה החברה תצהיר עדות ראשית וחוות דעת מטעמה, במסגרתם פירטה נתונים כספיים ומסחריים אודות פעילותה, על מנת להוכיח כי לא גלגלה את תשלום המכס על ציבור לקוחותיה. כמו כן, בסמוך לכך, הגישה החברה בקשה לקיום הדיון בתביעה בדלתיים סגורות, בטענה כי הנתונים אותם הציגה לבית המשפט לצורך הוכחת טענותיה מהווים סוד מסחרי, המצדיק את קיום הדיון בדלתיים סגורות.

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת החברה לקיום הדיון בדלתיים סגורות, והחברה הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

טענות הצדדים

החברה טענה כי יש לקיים את ההליך בדלתיים סגורות, שכן המסמכים שצורפו להליך, ביניהם, הסכמים, רשימת לקוחות הכוללת הנחות, כרטסת הנהלת חשבונות ורשימוני יבוא, מהווים סוד מסחרי. עוד טענה החברה כי, מדובר במעין ערעור מס, וככלל, דיוני מס לפי פקודת מס הכנסה נדונים בדלתיים סגורות. בנוסף לכך, טענה החברה כי ההליך "נכפה" עליה והיא אינה נקטה בו מבחירה.

המכס לעומתה טען, כי קיום הדיון בדלתיים סגורות יפגע בעיקרון הפומביות, לפיו יש לנהל הליכים בדלתיים פתוחות ולהביאם לידיעת הציבור הרחב. עוד נטען, כי החברה לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי המסמכים שצורפו אכן מכילים סודות מסחריים, וכי החברה יכלה לנקוט בחלופות אחרות אשר היו מונעות את חשיפת הנתונים עליהם היא מבקשת להגן. בנוסף נטען, כי המחוקק בחר במודע שלא להכניס הליכים המתנהלים על פי פקודת המכס, למסגרתם של ערעורי מס הכנסה הנשמעים בדלתיים סגורות.

החלטת בית המשפט

ככלל, במסגרת הליכים המתקיימים לפי פקודת מס הכנסה, נדרשים הנישומים לחשוף נתונים רגישים רבים הנוגעים להכנסותיהם ולהוצאותיהם בפני פקידי השומה, ולכן, על מנת לאפשר לנישומים להציג את מלוא הנתונים הרלוונטיים, ללא החשש מפני חשיפת מידע עסקי רגיש, ישנו היגיון רב בקיום הליכי הערעור מכוח פקודת מס הכנסה בדלתיים סגורות. עם זאת, הדברים שונים כאשר מדובר בהליך מיסוי יבוא טובין לפי פקודת המכס, בו כל משלוח ממוסה בנפרד ואינה משליך בדרך כלל על משלוחים אחרים השונים במהותם.

הבדל נוסף נעוץ בטיב הערעורים לפי פקודת המכס. ערעור על פי סעיף 154 לפקודת המכס, נסוב על סכום המכס, שיעור המכס על טובין מסוימים או על חבות הטובין במכס. לרוב, סכסוכים אלה תחומים לשאלות עובדתיות או משפטיות מצומצמות ואינם דורשים חשיפת מידע רגיש הכולל פרישה עובדתית מלאה של מכלול הכנסותיו על ידי יבואן הטובין. לפיכך, הרציונל העומד בבסיס החריג לעיקרון פומביות הדיון הקבוע בפקודת מס הכנסה אינו מתקיים בהליכים לפי פקודת המכס.

חרף זאת, קבע בית המשפט, כי על אף השוני בין הליך המתנהל לפי פקודת מס הכנסה לבין הליך המתנהל לפי פקודת המכס, מתקיים חריג אחר בעניין אשר מצדיק את קיום הדיון בדלתיים סגורות, ועניינו, הגנה על סוד מסחרי. במסגרת זו, קבע בית המשפט כי, רשימת לקוחות הכוללת הנחות, התכתבויות פנימיות בהן נדונים שיעורי ההנחה, וכרטסת הנהלת חשבונות, הינן בבחינת סוד מסחרי הראוי להגנה על ידי קיום ההליך המשפטי בדלתיים סגורות. עוד קבע בית המשפט, כי המסמכים שצורפו על ידי החברה הינם רלוונטיים לצורך הוכחת טענתה כי לא גלגלה את תשלום המכס על ציבור לקוחותיה.

סוף דבר

בית המשפט קיבל את הערעור והורה על קיום הדיון בהליך בדלתיים סגורות.

רע"א 8362/17, בפני כבוד השופט דוד מינץ, החלטה מיום 4.1.2018.

 תגיות המאמר: מכס


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19277 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בתל-אביב במחלוקת בנושא הפרת הוראות תקן ישראלי. במקרה זה, יבואן ייבא סוכריות ממותקות ברכב-כוהל סורביטול מגרמניה ולא ציין על גבי האריזה, ליד המילה "ללא סוכר", כי הוא מכיל רב-כהלים כנדרש בתקן. בית המשפט אישר את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית וקבע כי היבואן הפר את הוראות תקן ישראלי.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19254 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19260 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19256 צפיות
במאמר זה נתאר את הוראות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018, אשר מטרתו להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית. כמו כן, נסביר כיצד משפיע החוק על חברות ישראליות גלובליות, בעלות פעילות מסחרית בינלאומית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19254 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בערעורה של רשות המסים כנגד מדרג הענישה בו נקט בית המשפט השלום כנגד נאשם אשר עבר ב"מסלול הירוק", זמן שהיה צריך לעבור ב"מסלול האדום". בית המשפט קיבל את ערעורה של רשות המסים וקבע כי יש להחמיר את עונשו של הנאשם בשל חומרת המעשה ונסיבותיו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19268 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בחיפה בעתירתה של יבואנית נגד משרד החקלאות, לאחר שמשרד החקלאות סרב לשחרר את משלוח הבוטנים של היבואנית מהנמל. בית המשפט קבע כי משלוח הבוטנים המעוכב ישוחרר תוך זמן סביר, בכפוף להעמדת הבוטנים לבדיקת מעבדה או לחיטוי. כמו כן, בית המשפט קבע כי המדינה תישא בהוצאות המשפט של היבואנית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19255 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בקריות, בבקשתו של בעל רכב להורות על השבת הרכב שנתפס על-ידי המכס וצורך חילוטו, וזאת בעקבות שיפורים שנעשו ברכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בית המשפט דחה התביעה להשבת הטובין המחולט שנתפס, אישר את החרמתו וקבע כי רשות המכס פעלה כדין.

מאמרים נוספים בנושא מכס

מאת: עו"ד גיל נדלמכס04/04/19522 צפיות
עניינה של סקירה זו בהחלטת בית משפט השלום באשדוד, בבקשתה של דינמיק שירותי ספנות להשבת כספים שנגבו מצד חברת נמל אשדוד בע"מ.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס13/08/181541 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי ירושלים, בבקשתו של מנהל מס ערך מוסף לחייב את חברת אוריינט אקספרס בילדינג בע"מ להפקיד ערבות, וזאת לצורך הבטחת תשלום הוצאותיו של מנהל מס ערך מוסך, במסגרת הליך ערעור המס, אשר הוגש על ידי אוריינט אקספרס.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס13/08/181571 צפיות
על פי פרסומים מן התקופה האחרונה, ארצות הברית בעידן דונלד טראמפ פתחה במלחמת סחר רחבת היקף כנגד סין. כך, צוין כי בכוונת ארצות הברית להגיש תביעה נגד סין בארגון הסחר העולמי (WTO) בגין גניבת קניין רוחני, וכן, כי בכוונתה להטיל מכסים בהיקף של 50 מיליארד דולר, כנגד יבוא סחורות טכנולוגיות, שמקורן בסין, בטענה כי אלו יוצרו תוך גניבת קניין רוחני מארה"ב.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס13/08/181513 צפיות
רשות המסים, כרשות מינהלית, מחזיקה בידי כלי אכיפה רבים לצורך גביית חובות מס. בין היתר, רשאית רשות המסים בנסיבות מסוימות להטיל עיקולים, לעכב שחרור משלוחי יבוא, לדרוש קנסות אם חוב לא שולם במועד, ועוד. אחד מן הכלים שהוקנה לרשות המסים הוא לבצע, בנסיבות המתאימות, "הרמת מסך" כאשר החייב במס, על פי הטענה, ביצע פעולות של הברחת נכסים, מכירת נכסים ללא תמורה, לחברה קשורה.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס13/08/181485 צפיות
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו- 2016, מסדיר את ענף הרכב בישראל על תחומיו השונים, ובכלל זה: ייצור , יבוא וסחר ברכב וייצור, ייבוא וסחר במוצרי תעבורה, מתן שירותי תחזוקה לרכב, שמאות רכב. בחודש יוני האחרון התקבלו בקריאה שנייה ושלישית תיקונים לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 שהוצעו על ידי משרד התחבורה, במטרה להקל על הקשיים שהתגלו ביישום החוק. התיקונים שהוצעו עוסקים בעיקר בהסרת הגבולות על יבואן זעיר ביבוא רכב משומש, אוטובוס, משאית וכו'.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס13/08/181483 צפיות
המדינה לא חויבה בפיצוי על אף שלא השיבה את התפוס

מאת: עו"ד גיל נדלמכס13/08/181561 צפיות
בית המשפט דחה בקשה לאשר תביעה שעניינה סימון מוצרי מזון כתביעה כייצוגית, ופסק כי סימון מוצרי הקטשופ שמייצרת ומשווקת החברה כמכילים רכיבים טבעיים בלבד, הגם שהם כוללים סוכר, נעשה כדין.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica