חפש מאמרים:
שלום אורח
01.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ערכאת הערעור ביטלה הרשעת יבואן בעבירות תקנים והחזירה את התיק לדיון מחדש

מאת: עו"ד גיל נדלמכס02/04/2020221 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

בסקירה שלפנינו נציג פסק דין המבטא גישה סלחנית של בית המשפט המחוזי בדיון בעבירות על חוק התקנים.בית המשפט המחוזי בנצרת ביטל הרשעה של יבואני ומשווקי צעצועים, אשר אין מחלוקת כי מכרו מוצר שאינו עומד בתקן ישראלי, ואפשר להם לקיים את ההליך מתחילתו בכדי להביא ראיות שיראו כי עשו כל שביכולתם להימנע מביצוע העבירות, דבר אשר יכול להביא לזיכויים.

עובדות המקרה:

מדינת ישראל הגישה כתב אישום כנגד 3 נאשמים: הנאשמת הראשונה, היא חברה פרטית בע"מ, העוסקת ביבוא צעצועים, ובשיווקם לחנויות ברחבי הארץ; הנאשמת השניה היא חברה פרטית בע"מ, המפעילה בית עסק לממכר צעצועים; והנאשם השלישי הוא בעלי שתי החברות.

במסגרת עיסוקם, נדרשו הנאשמים לשני סוגי אישורים - הראשון הוא היתר ליבוא צעצועים ממכון התקנים; והשני הוא אישור ממכון התקנים כי הצעצוע עומד בדרישות הבטיחות בתקן הרלוונטי.

בשנת 2015, בואכה 2016, ביצע נציג מטעם הממונה על התקינה, בדיקה של צעצוע (מכונית עם שלט) בעלת היתר יבוא, ושנמכר בבית העסק שמפעילה הנאשמת 2. בבדיקה נמצא כי הצעצוע אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הנוגע לבטיחות צעצועים, אשר עניינו נדידת מוצרים כימיים, ובענייננו - נדידת ריכוז גבוה של עופרת בצעצוע, מעל למותר בתקן הישראלי הרשמי.

בנסיבות הללו, הוגשו שלושה כתבי אישום כנגד הנאשמים, כאשר כלפי נאשמים 1 ו- 2 יוחסה עבירת יבוא ומכירת מצרך שאינו עומד בדרישות תקן רשמי; בעוד לנאשם 3 יוחסה עבירת אחריות נושא משרה, כמי שעומד בראש שתי החברות.

לא היתה מחלוקת שהנאשמת 1 ייבאה את הצעצוע ומכרה אותו לנאשמת 2, שבתורה מכרה אותו לצרכנים. זאת ועוד, הוכח שהנאשם 3 ביצע את היבוא והמכירה כנושא משרה בתאגידים אלו, בהיותו בעליהן ומנהליהן של הנאשמות 1 ו- 2. בנוסף, נקבע, כי תעודת הבדיקה שמצאה נדידת עופרת בצעצוע, מבטאת את אי עמידת הצעצוע בדרישות חוק התקנים.

על כן, המחלוקת היחידה היתה בשאלה האם די באישור שנתקבל לייבוא הטובין, כדי להצביע על כך שהנאשמים עשו כל שביכולתם למניעת ביצוע העבירות.

נקבע כי אישור היבוא אינו משקף בדיקה מלאה של המצרך, אלא בדיקה חלקית שאין בה די כדי למנוע ביצוע העבירות. העובדה שהיבוא אושר, אינה מייתרת את הצורך של היבואן לעשות כל שניתן כדי לעמוד בדרישות חוק התקנים טרם מכירה לצרכנים.

על כן קבע בית המשפט, כי בעניינם של הנאשמים נפגעו משמעותית ערכים מוגנים - שמירה על בריאות הציבור ובטיחותו, כאשר לא הקפידו לייבא ולמכור מוצר שיעמוד בתקינה. הנזק הפוטנציאלי שעלול היה להיגרם לילדים, הוא חשיפה גבוהה לעופרת.

מאידך קבע בית המשפט, כי מדובר במקרה יחיד ולא בהתנהלות שיטתית, ומיד כשנודע להם על הליקוי למצרך, הוציאו הנאשמים הודעה המזהירה את הציבור, וכן פעלו לאיסוף הצעצוע הפגום להשיבו לחזקתם, על אף הפגיעה הכלכלית הברורה בכיסם.

במסגרת הכרעת הדין שניתנה בשנת 2019, ולאחר שהוגש הסדר דיוני, הורשעו הנאשמים במיוחס להם, ונגזרו עליהם קנסות בסך מצטבר של 155,000 ₪.

הנאשמים הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי בנצרת, במסגרתו עתרו לבטל את הכרעת הדין בעניינם, עקב "ייצוג כושל", כלשונם, אשר גרם להם לעיוות דין חריף בדמות הרשעת שווא שהיתה יכולה להימנע.

טענות הצדדים:

טענות המערערים - במסגרת ניהול ההליך בו הורשעו המערערים, הגיש בא כוחם הקודם, לכאורה בשמם, הסדר דיוני. לטענתם, ההסדר הדיוני שהוצג בפני הערכאה השיפוטית היה כוזב וכלל לא על דעתם, מבלי שהוסבר להם משמעותו והשלכותיו, לרבות העובדה כי ויתרו על ניהול פרשת הגנה.

לפיכך, נטען, כי עיוות הדין שנגרם למערערים בעטיו של ייצוגם הכושל, השפיע על שיקול דעתו של בית המשפט אשר הוטעה להאמין, כי אופן ניהול ההגנה היה על דעתם ובהסכמתם של המערערים.

המערערים הוסיפו, כי ל? היה ניתן להם יומם, היו יכולים לתקוף ראייתית את הממצאים העובדתיים שהוצגו בפני בית המשפט, לרבות חקירת העדים והבאת חוות דעת מומחה מטעמם.

בנסיבות הללו, ביקשו המערערים להשיב את ההליך לבית המשפט שנתן את הכרעת הדין, לשמיעה מחודשת של התיק, בכדי לאפשר להם לערוך הליך הוגן ותקין, שכן ברשותם ראיות (ולמשל, התכתבויות עם מכון התקנים ומנהל התקינה; תעודות בדיקה מלאות; ועוד), שלא הוצגו בערכאה הדיונית, אשר יוכיחו למעלה מכל ספק כי עשו כל שביכולתם בכדי למנוע את ביצוע העבירות.

טענות המדינה - המדינה, אשר לא היתה "מאושרת" מחזרת המערערים מהסכמתם להסדר הדיוני שהוגש, טענה כי למערערים היה את יומם בבית המשפט, ולכל היותר דגרו על זכויותיהם. מדובר בהיתממות מעושה לכל היותר, שכן המערערים לא הופיעו לדיונים בבית המשפט, על אף שהיו מודעים להליך הפלילי ולעובדה כי הם מיוצגים.

זאת ועוד, פרקליטם הקודם הגיש תגובה בה הכחיש מכל וכל את הטענה כי מרשיו לשעבר לא זכו להגנה ראויה, ועל כן המדינה טענה כי מדובר ב- "גרסה נגד גרסה" כאשר הפרקליט מכחיש את הטענות, ועל כן על בית המשפט לבכר את עמדת המדינה.

ממילא, המשיכה וטענה המדינה, תעודת הבדיקה שהציגו המערערים בערעור, מתייחסת לבדיקה שבוצעה לפי חלק 1 לתקן ולא לפי חלק 3 לתקן. כך, שאין בבדיקה זו כדי להוות ראיה לכך שהמערער 3 עשה כל שביכולתו כדי להימנע מביצוע העבירות ועל כן גם אם יתקבל הערעור, אין בכך לשנות מתוצאות הכרעת הדין.

פסק הדין בערעור:

במסגרת פסק הדין, בחנה ערכאת הערעור את מכלול נתוני המקרה. בית המשפט בדק את טיעוני הצדדים, נימוקי הכרעת הדין על בסיס החומר הראייתי שהונח בפני בית המשפט קמא פרי ההסדר הדיוני, ההליכים שהתקיימו בפני הערכאה הראשונה. בית המשפט הגיע לכלל מסקנה כי קמה למערערים טענת "כשל בייצוג" אשר בשלו יש להורות על ביטול ההליך שהתקיים בבית משפט קמא ולהחזיר את התיק לדיון מחודש למן תחילתו של ההליך.

לא זו אף זו, בית המשפט אף סבור כי ההסדר הדיוני פגם בתקינות ההליך הפלילי, כך שהמערערים לא זכו להליך הוגן, נגרם להם עיוות דין, ואלמלא כשל זה - יתכן שהתוצאה בעניינם היתה שונה, דהיינו - על אף שייבאו ושיווקו צעצוע אשר יש לו היתר יבוא אך אין לו אישור תקינה, יתכן שיש למערערים ראיות שיוכיחו כי עשו כל שביכולתם למנוע את העבירות.

ע"פ 57187-10-19 צעצועי דניאל בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 22.12.2019)

 תגיות המאמר: מיסים, יבוא, יצוא, מכס


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל

מאת: עו"ד גיל נדלמכס11/05/2092 צפיות
בית המשפט קבע כי המשלח הפר את ההסכם אשר נכרת בינו לבין החברה בכך ששינה את מסלול ההובלה על דעת עצמו וכי הוא איחר במועד הגעת המשלוח ליעדו ברוסיה.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס05/05/20113 צפיות
בקשה לאישור תובענה כייצוגית הוגשה בטענה כי החברה המשווקת הטעתה את ציבור הצרכנים בעת שפרסמה פרסומים המייחסים למוצר בשם "ג'ינקו בילובה" סגולות מרפא, כגון סיוע במניעת היווצרות טרשת עורקים, אלצהיימר ודמנציה, ייעול הטיפול באסתמה וברונכיטיס, וזאת באופן המפר את האיסור על ייחוס סגולות ריפוי למצרכי מזון.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס01/05/20122 צפיות
פסק דינו של בית משפט השלום בענין חברת הזרע סידס מגולל סיפור סיווגי ומכסי מענין בענין יבוא של זרעי מלון. אלא שפסק הדין המנומק חורג בהרבה משאלת סיווג קונקרטית, ויכול לספק לציבור היבואנים הצצה חשובה ומרתקת על ההתנהגות המצופה מיבואן מזווית הראיה של בית המשפט, ועל גבולותיו של השופינג הסיווגי.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס20/04/20159 צפיות
בית המשפט קבע, כי הודעות החיוב שהוצאו לבעל היאכטה היו בהתאם לדין ולסמכויות רשות המכס, והן מהוות גביית חסר במס, כדין.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס07/04/20206 צפיות
בית המשפט קבע כי הוכח כי סוכנות הביטוח לא ידעה אודות הדיווח השגוי לרשות המיסים, וכי סוכנות הביטוח לא נתנה ערבות שתכסה דרישת מיסים גבוהה יותר מהמתוכנן בשל דיווח שגוי לרשויות.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס10/03/20300 צפיות
סעיף 3 לחוק מסים עקיפים, מאפשר לנישום לקבל פטור מתשלום חוב מס עקיף גם כאשר הרשות צודקת, עקרונית, בעמדתה. נביא מספר טיפים שיסייעו, במקרה הצורך, להשיג את הפטור הנכסף.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס05/03/20337 צפיות
לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון אשר דן בשאלה האם יש לכלול בערך הטובין לצרכי מכס גם תמלוגים להפעלת חנויות קונספט ממותגות.

מאמרים נוספים בנושא מכס

מאת: עו"ד גיל נדלמכס11/05/2092 צפיות
בית המשפט קבע כי המשלח הפר את ההסכם אשר נכרת בינו לבין החברה בכך ששינה את מסלול ההובלה על דעת עצמו וכי הוא איחר במועד הגעת המשלוח ליעדו ברוסיה.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס05/05/20113 צפיות
בקשה לאישור תובענה כייצוגית הוגשה בטענה כי החברה המשווקת הטעתה את ציבור הצרכנים בעת שפרסמה פרסומים המייחסים למוצר בשם "ג'ינקו בילובה" סגולות מרפא, כגון סיוע במניעת היווצרות טרשת עורקים, אלצהיימר ודמנציה, ייעול הטיפול באסתמה וברונכיטיס, וזאת באופן המפר את האיסור על ייחוס סגולות ריפוי למצרכי מזון.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס01/05/20122 צפיות
פסק דינו של בית משפט השלום בענין חברת הזרע סידס מגולל סיפור סיווגי ומכסי מענין בענין יבוא של זרעי מלון. אלא שפסק הדין המנומק חורג בהרבה משאלת סיווג קונקרטית, ויכול לספק לציבור היבואנים הצצה חשובה ומרתקת על ההתנהגות המצופה מיבואן מזווית הראיה של בית המשפט, ועל גבולותיו של השופינג הסיווגי.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס20/04/20159 צפיות
בית המשפט קבע, כי הודעות החיוב שהוצאו לבעל היאכטה היו בהתאם לדין ולסמכויות רשות המכס, והן מהוות גביית חסר במס, כדין.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס07/04/20206 צפיות
בית המשפט קבע כי הוכח כי סוכנות הביטוח לא ידעה אודות הדיווח השגוי לרשות המיסים, וכי סוכנות הביטוח לא נתנה ערבות שתכסה דרישת מיסים גבוהה יותר מהמתוכנן בשל דיווח שגוי לרשויות.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס10/03/20300 צפיות
סעיף 3 לחוק מסים עקיפים, מאפשר לנישום לקבל פטור מתשלום חוב מס עקיף גם כאשר הרשות צודקת, עקרונית, בעמדתה. נביא מספר טיפים שיסייעו, במקרה הצורך, להשיג את הפטור הנכסף.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס05/03/20337 צפיות
לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון אשר דן בשאלה האם יש לכלול בערך הטובין לצרכי מכס גם תמלוגים להפעלת חנויות קונספט ממותגות.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica