חפש מאמרים:
שלום אורח
24.05.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2021

תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2021

הותורן, ניו יורק, 27 בינואר 2022, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות ברבעון ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021.

ההודעה במקור באנגלית:

https://www.businesswire.com/news/home/20220127005955/en/Taro-Provides-Results-for-December-31-2021

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2021 – לעומת 31 בדצמבר 2020

*המכירות נטו של 139.0 מיליון דולר ירדו ב-1.2 מיליון דולר.

*הרווח הגולמי של 76.0 מיליון דולר גדל ב-2.8 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 54.7% לעומת 52.2%.

*מחקר ופיתוח (מו"פ) של 14.2 מיליון דולר היו בהתאם לרבעון המקביל אשתקד.

*הוצאות מכירה, שיווק, כלליות ומנהליות (SG&A) בסך 24.8 מיליון דולר גדלו ב-2.0 מיליון דולר.

*הרווח התפעולי עמד על 37.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 26.6% לעומת 25.9%.

*הריבית וההכנסות הפיננסיות האחרות בסך 2.1 מיליון דולר ירדו ב-1.9 מיליון דולר, המשקפים את סביבת הריבית העולמית הנמוכה יותר.

*הוצאות המס בסך 13.2 מיליון דולר גדלו ב-7.1 מיליון דולר. בניכוי השפעת המס מפריטים מסוימים הקשורים לחיובי הייחוס וההפסד שנגבו בתקופות קודמות, הוצאות המס גדלו ב-0.2 מיליון דולר וכתוצאה מכך שיעור מס אפקטיבי של 15.8% לעומת 15.6%.

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-26.3 מיליון דולר בהשוואה ל-32.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה עמד על 0.70 דולר לעומת 0.86 דולר.

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021 – לעומת 31 בדצמבר 2020

*המכירות נטו של 418.1 מיליון דולר גדלו ב-17.5 מיליון דולר.

*הרווח הגולמי של 215.8 מיליון דולר ירד ב-3.9 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 51.6% לעומת 54.8%.

*הוצאות מו"פ של 39.6 מיליון דולר ירדו ב-3.9 מיליון דולר.

* SG&Aשל 72.5 מיליון דולר גדל ב- 3.4 מיליון דולר.

*הסדרים והפסדים בסך 61.4 מיליון דולר מורכבים מההתניה המשפטית הנוספת בסך 60.0 מיליון דולר (שנלקחה ברבעון הראשון) הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים רב-תחומיים ו-1.4 מיליון דולר הקשורים להחלטה הגלובלית הנ"ל עם משרד המשפטים ("DOJ") בקשר לחקירותיה בנוגע לתעשיית התרופות הגנריות בארה"ב. בשנה הקודמת, סעיפים והפסדים בסך 478.9 מיליון דולר כללו 418.9 מיליון דולר הקשורים להחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו על תעשיית התרופות הגנריות בארה"ב והוראה נוספת של 60.0 מיליון דולר הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים מרובי תחומי שיפוט; עם זאת, לא יכול להיות ביטחון לגבי התוצאה הסופית.

*הכנסות תפעוליות של 42.2 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של 371.9 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח התפעולי עמד על 103.6 מיליון דולר לעומת 107.0 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 24.8% בהשוואה ל-26.7%.

*ריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 7.5 מיליון דולר ירדו ב-9.5 מיליון דולר.

*הוצאות המס בסך 22.0 מיליון דולר גדלו ב-3.4 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הוצאות המס ירדו ב-3.4 מיליון דולר וכתוצאה מכך שיעור מס אפקטיבי של 13.2% לעומת 14.8%.

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-30.9 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 356.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל (הפסד) למניה הסתכם ב-0.82 דולר בהשוואה ל-9.33 דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח הנקי עמד על 99.2 מיליון דולר לעומת 107.1 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל למניה של 2.64 דולר לעומת 2.80 דולר.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

*תזרים המזומנים ששימש לפעילות הסתכם ב-200.0 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, תזרים המזומנים שסופק על ידי הפעילות עמד על 124.6 מיליון דולר לעומת 97.5 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020.

*נכון ל-31 בדצמבר 2021, מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים (הן לטווח קצר והן לטווח ארוך), ירדו ב-257.4 מיליון דולר ל-1.3 מיליארד דולר מה-31 במרץ 2021; המשקף את ההשפעה מתשלומים למשרד המשפטים בסך 317.6 מיליון דולר - כתוצאה מההחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו על תעשיית התרופות הגנריות בארה"ב, ורכישות חוזרות של מניות בסך 24.9 מיליון דולר.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו אמר: "למרות תנאי השוק המאתגרים, במיוחד בשוק הגנרי בארה"ב, הגנו בהצלחה על נתח השוק שלנו בכל עסק. הביצועים הנוכחיים שלנו ברבעון ובתשעה חודשים משקפים זאת. מתוך כוונה לחזק את העתיד, אנו נשארים ממוקדים בהשקעות מו"פ בתשואה גבוהה וכן בחיפוש אחר הזדמנויות פיתוח עסקי חדשות".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") ליישומי תרופות חדשות במסלול מקוצר ("ANDA"): אבקת Sildenafil למתן דרך הפה, 10 מ"ג /מ"ל וג'ל אדפאלין, USP 0.1% . לחברה יש כיום בסך הכול 17 בקשות ANDA שמחכות לאישור ה-FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים.

תרו פרמצבטיקה ארה"ב בע"מ ("תרו ארה"ב") חותמת על הסכם פשרה עם תובעי הרוכשים הישירים

תרו ארה"ב חתמה על הסכם פשרה עם קבוצת הרוכשים הישירים ב-4 בנובמבר 2021, אשר אם תאושר על ידי בית המשפט, תפתור את כל התביעות שהוגשו על ידי קבוצת הרוכשים הישירים נגד תרו ארה"ב וחברות בנות, שותפיה, נושאי משרה והדירקטורים שלה בנושא תמחור תרופות גנריות נגד הגבלים עסקיים. על פי תנאי הסכם הפשרה, תרו ארה"ב תשלם מקסימום של 67.6 מיליון דולר, בכפוף להפחתה של עד 8.0 מיליון דולר בהתאם להחלטות של חברי קבוצה מסוימים לבטל את ההסדר. ההסדר כפוף לאישור בית המשפט.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל לא מבוקר ויכול להיות כפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com/

אנשי קשר

William J. Coote
VP, Chief Financial Officer
(914) 345-9001
William.Coote@taro.com

מקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

 תגיות המאמר: ביזנס וייר, נוי תקשורת


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, עורך ראשי לשעבר סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת חיים נוי

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי23/05/2218 צפיות
רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד משקיעים בתאגיד International Business Machines , לעבור ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 6 ביוני בתביעה ייצוגית בניירות ערך – IBM

מאת: חיים נויהודעות לעיתונות - כללי23/05/2213 צפיות
רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד משקיעים ב- Innovative Industrial Properties, Inc, לעבור ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה ביוזמת המשרד– IIPR, IIPR-PA

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים23/05/2212 צפיות
רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד משקיעים ב- First High-School Education Group Co., Ltd., לעבור ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – FHS

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים23/05/2212 צפיות
רוזן, היועץ למשקיעים גלובליים, מעודד את המשקיעים ב- Li-Cycle Holdings Corp. f/k/a Peridot Acquisition Corp. שצברו עודף הפסדים לעבור ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שיזמה החברה– LICY, PDAC

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים23/05/229 צפיות
רוזן, היועץ למשקיעים גלובליים, מעודד את המשקיעים ב- Li-Cycle Holdings Corp. f/k/a Peridot Acquisition Corp. שצברו עודף הפסדים לעבור ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שיזמה החברה– LICY, PDAC

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים21/05/2223 צפיות
Jetex מכריזה על ה-FBO הראשון שלה בלונדון, יעד מהשורה הראשונה להתרחבות הבינלאומית החזקה של המותג

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים20/05/2229 צפיות
Elektros (OTC PINK:ELEK), מובילה מתפתחת בתעשיית הרכב החשמלי, הודיעה שהחברה יזמה הזמנת רכש של מספר כלי רכב מ-Tesla, Inc כדי להזניק את חטיבת השכרת המכוניות הכל חשמליות של החברה

מאמרים נוספים בנושא עסקים, מימון וכספים

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים23/05/2212 צפיות
רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד משקיעים ב- First High-School Education Group Co., Ltd., לעבור ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – FHS

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים23/05/2212 צפיות
רוזן, היועץ למשקיעים גלובליים, מעודד את המשקיעים ב- Li-Cycle Holdings Corp. f/k/a Peridot Acquisition Corp. שצברו עודף הפסדים לעבור ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שיזמה החברה– LICY, PDAC

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים23/05/229 צפיות
רוזן, היועץ למשקיעים גלובליים, מעודד את המשקיעים ב- Li-Cycle Holdings Corp. f/k/a Peridot Acquisition Corp. שצברו עודף הפסדים לעבור ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שיזמה החברה– LICY, PDAC

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים21/05/2223 צפיות
Jetex מכריזה על ה-FBO הראשון שלה בלונדון, יעד מהשורה הראשונה להתרחבות הבינלאומית החזקה של המותג

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים20/05/2229 צפיות
Elektros (OTC PINK:ELEK), מובילה מתפתחת בתעשיית הרכב החשמלי, הודיעה שהחברה יזמה הזמנת רכש של מספר כלי רכב מ-Tesla, Inc כדי להזניק את חטיבת השכרת המכוניות הכל חשמליות של החברה

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים19/05/2245 צפיות
Velocity Global, הספקית המובילה של פתרונות כישרונות גלובליים, הודיעה היום כי גייסה 400 מיליון דולר בסבב הגיוס שלה מסדרה ב', ובכך הגדילה את הערכת השווי של החברה פי שבעה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מאת: חיים נויעסקים, מימון וכספים19/05/2238 צפיות
הרכישה תעזור למפתחים ליצור כלכלות משחקי וידאו וחוויות Web3 טובות יותר באמצעות תובנות עמוקות על שחקנים וניתוח נתונים

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica