חפש מאמרים:
שלום אורח
14.07.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פרוטוקול וועדת רישוי תל אביב לאשר בהליך מקוצר תוספת בניה על הגג ושיפור מיגון

מאת: בנימין קלינגרעיצוב פנים09/04/20222868 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
כמות קומות לתוספת: 1 ,מספר יח"ד מורחבות: 1 ,מספר תכנית הרחבה: ג1 ,קומה בה מתבצעת התוספת: 2 ,שטח התוספת )מ"ר(: 40 ,שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 125 ,מבוקשים שינויים פנימיים: שיפור מיגון לחסר קיים, בקומת הגג: שטח התוספת )מ"ר(: 40 ,שטח פרגולה )מ"ר(: 8.9 ,חומר הפרגולה: אלומיניום, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 2012 ,השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 4.6 ,נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 5 ,נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 04.2 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, גן ילדים: קיים ממ"ד: לא ההחלטה : החלטה מספר 1 16/03/2022 מתאריך 1-22-0082 מספר רישוי רשות לאשר את הבקשה להסדרת חדר מחוזק בדירה העליונה – בקומה א'; והקמת חדר יציאה לגג עבור הדירה העליונה הקיימת בכניסה האמצעית, חיבור בין שני המפלסים ע"י גרם מדרגות פנימי, והסדרת פרגולה בצמוד לקירות המבנה בחזית הדרומית. בכפוף לכל דין, תיאום תכנון ובתנאים הבאים: תנאים למתן היתר 1 .בקרת תכן לנושא כיבוי אש. 2 .אישור פיקוד העורף לפטור מהצגת מיגון תיקני. תנאים בהיתר מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה הערות 1 .ההיתר אינו מהווה כל אישור לבניה, הקיימת בתחום המגרש ו/או הבניין, שאינה כלולה בהיתר זה. 2 .החלטת רשות הרישוי תקפה ל: 45 ימים. הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה.הרבה שואלים אותנו במשרד קלינגר מהוא תוקף היתר בניה? ראה החלטה בנדון:אלדד הדני 16 בקשה מספר: 0326-22 גוש: 6637 חלקה: 867 תאריך בקשה: 2022/02/24 שכונה: נוה דן תיק בניין: 016-0830 סיווג: שינויים/חידוש היתר בקשת מידע: 0 שטח: מ"ר תא' מסירת מידע: מבקש הבקשה: צבעון עומר צמרות 14 , הרצליה 4642412 עורך הבקשה: מור מאירה גור יהודה 1 , תל אביב - יפו 62158 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה( במרתפים: ללא מרתף, ההחלטה : החלטה מספר 1 16/03/2022 מתאריך 1-22-0081 מספר רישוי רשות לאור הנימוק המובא בבקשת בעל היתר, לאשר את הבקשה לחידוש היתר מס' 0911-18 לשלוש שנים נוספות, מ-2022/02/05 עד -2025/02/05 בהתאם לפסק דין עת"מ 17-12-56322 מיום 24 לאוקטובר 2018 על פיו ניתן לחדש היתר בנייה עד סך מצטבר של 6 שנים מיום כניסתו לתוקף. בכפוף להערות והתנאים של ההיתר המקורי. לתקופה הנ"ל תתווסף "התקופה הקובעת" כהגדרתה בתקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש( )דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה, ותנאים למתן תעודת גמר(, התש"ף – 2020.
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:
קלינגר בנימין יועץ בכיר לתכנון בנייה ורישוי נייד 0523-888813
 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרמוסדות שלטון25/07/232639 צפיות
הרבה לקוחות מגיעים למשרדינו לאחר שקבלו צו הריסה למצללה או גגון שחשבו בתמימות רבה שבנייתה אינה דורשת היתר בנייה . כן "חוק הפרגולות" תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה קיבל תוקף והרבה עבודות פטורות מהיתר. ההנחיות די ברורות אך הרבה אזרחים לא מודעים למדניות העיריה או המועצה המקומית שצריכים להצמד אליה. כן ויש גם את תוכנית העיצוב הסביבתית .

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון25/07/232771 צפיות
התהליך מחייב אותנו לעבור מספר שלבים עד לקבלת ההיתר. השלב הראשון הוא בדיקת מידע, שלב בו אנו בודקים מול המועצה המקומית האם בכלל קיימת אופציה לתוספת בניה מצד המועצה המקומית ואגף השיכון והבינוי.

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים25/07/232861 צפיות
מה ניתן לעשות במקרה של צו הריסה מנהלי צו הריסה מנהלי: בענף הבנייה, כל הליך של בנייה נדרש לאישורים מתאימים. אין זה סוד כי במקרה של היתרי בנייה, מדובר בביורוקרטיה מורכבת ומעייפת שעלולה להתארך חדשים ואף שנים, אך עם זאת אסור להתעלם מחשיבותם ונחיצותם העילאית של היתרי בנייה, אשר מבטיחים בנייה מורשית ובטוחה שעברה את כל הבדיקות הנדרשות וקיבלה היתר.

מאת: בנימין קלינגריזמות עסקית13/12/222979 צפיות
ידוע כי בנייה בשטחים המשותפים בבית משותף, תתאפשר רק בהסכמת 75% ומעלה מכלל דיירי הבניין בבית המשותף, וזאת עפ"י חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. אך מה הדין כאשר דיירים הרחיבו את דירת הגג שלהם תוך ניצול שטח המוצמד לדירת גג זו על חשבון השטח המשותף של הבית המשותף, בלא הסכמה של 75% מכלל דיירי הבית המשותף? ודוק – האם הצמדתו של שטח משותף לדירה, מקנה לבעלי הדירה זכות בנייה בשטח זה?

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל20/11/222661 צפיות
קיבלת התראה על קנס מינהלי? בנית ללא היתר? חשוב לדעת את החוק בעניין קנסות מנהליים ,קנס קצוב ובעניין שימוש שלא ע"פ היתר הבנייה. חשוב גם לדעת שעומדים בפנייך מספר אםפשרויות בכדי לצמצם את ה"נזק" ולהמנע מקנס מינהלי. וגם אם קיבלת קנס מינהלי עדיין יש מה לעשות- לא סוף פסוק!

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון18/11/222715 צפיות
הרפורמה בתכנון, רישוי ובניה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה לוחות זמנים לתהליכי רישוי שונים עבור רשות הרישוי ומכון הבקרה וזאת במטרה לקצר, לייעל ולפשט הליכי רישוי בניה. לצורך כך וכחלק מתהליך הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, בשנת 2016 הושקה מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון המאפשרת הגשת בקשה להיתר בניה באופן מקוון. תהליך הוצאת היתר בניה לא אמור לארוך זמן רב לפי זמני המערכת, אך בפועל פרק הזמן מתארך כתוצאה מהתנהלות לקויה של הועדות ו/או של המבקש. במאמר זה נציג את פרקי הזמן המפורטים בחוק ואת פרקי הזמן המיושמים במציאות עד לקבלת היתר בניה. נציין שהזמן הממוצע היום לקבלת היתר בניה על פי לשכת האדריכלים הוא מעל שנתיים וחצי, הזמנים הרשומים מטה הם הזמנים של משרדים אשר מומחיותם היא הוצאת היתרי בניה. משרד קלינגר בנימין הינו המשרד היעיל ומהיר ביותר בקבלת היתרי בנייה.

מאת: בנימין קלינגרמו"מ16/11/222480 צפיות
דירת מגורים בראי העליון שדחה את עתירת רשות המסים פה אחד-פסיקה זו מחזירה עשרות אלפי דירות מגורים בישראל להיכנס לגדר דירת מגורים, על פי הפרשנות של החוק במשך עשרות בשנים, לפיה מבחן העל בחוק מיסוי מקרקעין הוא מבחן השימוש, ולא קיומה של תב״ע מתאימה או רישום בטאבו. העליון (14.11.2022), גם הפעם, אישר את החלטת ועדת הערר ודחה את ערעור המדינה בעניין שטיין (ע״א 1073/20): הסוגייה המרכזית שנדונה האם דירת מגורים המשמשת למגורים, ואולם אין לה היתר מתאים כחוק לשימוש למגורים, חרף שימוש בה למגורים ובידיעת העירייה, האם בעת מכירתה ניתן לקבל בגינה פטור ממס שבח או חישוב לינארי מיטיב במסגרת סעיף 48א(ב2) לחוק?

מאמרים נוספים בנושא עיצוב פנים

מאת: בנימין קלינגרעיצוב פנים06/09/222623 צפיות
ברור כי כדי לקבל היתר בנייה, יש להגיש בקשה להיתר בנייה לוועדה המקומית, וככל שזו תחליט לאשר את הבקשה להיתר בנייה, ניתן יהיה להפיק את היתר הבנייה מכוחה של אותה החלטה, כל עוד היא בתוקף. מועדי תוקפה של החלטה ליתן היתר בנייה, ואפשרויות הארכת תוקפה, קבועים ב-תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 (להלן: "התקנות").

מאת: דוד כהןעיצוב פנים27/11/202933 צפיות
עיצוב חלל הבית יכול להעשות באמצעות שילוב תמונות יפות לחדרי השינה והסלון. אפשר לבחור תמונות מסוגים שונים וזה המקום לעשות סדר.

מאת: אבי דוידיעיצוב פנים20/11/202775 צפיות
המלצה על מיטה זוגית עם ארגז מצעים לשמירה על חדר שינה מסודר. מיטה זוגית עם ארגז מצעים היא רהיט עם ערך מוסף.

מאת: גיא רונאלעיצוב פנים14/05/202840 צפיות
הדפסה על זכוכית הינה טרנד עולה בעולם עיצוב הבית והמשרד. בשנים האחרונות חלו התפתחויות טכנולוגיות המאפשרות שימושים רבים שלא התאפשרו קודם להדפסות מסוג זה. לכל שיטה יש את היתרונות והחסרונות ומכאן את השימושים המומלצים עבורה

מאת: דוד כהןעיצוב פנים02/04/202303 צפיות
הבאנו לכם כמה טיפים איך לתחזק את השטיח שלכם בצורה הנכונה כדי שתישמר לאורך זמן במראה המקורי

מאת: דוד כהןעיצוב פנים11/03/202291 צפיות
גם היום בעידן המודרני או הפוסט המודרני, בעידן בו אנחנו מחפשים עיצובים מינימליסטיים, עיצובים שמתאימים יותר לרוח התקופה ובוודאי למאה ה-21, הרי שיש תחומים מסוימים בהם אנחנו דווקא מעדיפים להיצמד לעיצובים קלאסיים, עיצובים ישנים וטובים, כאלה שאנחנו מכירים וכמו שטיחים קלאסיים.

מאת: ניב אבןעיצוב פנים08/11/192596 צפיות
איך יודעים ליצור את המראה המעוצב עבור חדר של ילד או ילדה ללא עיכובים מיותרים?

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica