חפש מאמרים:
שלום אורח
28.06.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פרוטוקול וועדת רישוי תל אביב לאשר בהליך מקוצר תוספת בניה על הגג ושיפור מיגון

מאת: בנימין קלינגרעיצוב פנים09/04/2022237 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
כמות קומות לתוספת: 1 ,מספר יח"ד מורחבות: 1 ,מספר תכנית הרחבה: ג1 ,קומה בה מתבצעת התוספת: 2 ,שטח התוספת )מ"ר(: 40 ,שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 125 ,מבוקשים שינויים פנימיים: שיפור מיגון לחסר קיים, בקומת הגג: שטח התוספת )מ"ר(: 40 ,שטח פרגולה )מ"ר(: 8.9 ,חומר הפרגולה: אלומיניום, הדירה, לרבות הבנייה על הגג קיימת בהיתר משנת: 2012 ,השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, גובה המבנה הקיים )מטר(: 4.6 ,נסיגה מהמעקה מצד אחד )מטר(: 5 ,נסיגה מהמעקה מצד שני )מטר(: 04.2 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים, גן ילדים: קיים ממ"ד: לא ההחלטה : החלטה מספר 1 16/03/2022 מתאריך 1-22-0082 מספר רישוי רשות לאשר את הבקשה להסדרת חדר מחוזק בדירה העליונה – בקומה א'; והקמת חדר יציאה לגג עבור הדירה העליונה הקיימת בכניסה האמצעית, חיבור בין שני המפלסים ע"י גרם מדרגות פנימי, והסדרת פרגולה בצמוד לקירות המבנה בחזית הדרומית. בכפוף לכל דין, תיאום תכנון ובתנאים הבאים: תנאים למתן היתר 1 .בקרת תכן לנושא כיבוי אש. 2 .אישור פיקוד העורף לפטור מהצגת מיגון תיקני. תנאים בהיתר מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה הערות 1 .ההיתר אינו מהווה כל אישור לבניה, הקיימת בתחום המגרש ו/או הבניין, שאינה כלולה בהיתר זה. 2 .החלטת רשות הרישוי תקפה ל: 45 ימים. הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה.הרבה שואלים אותנו במשרד קלינגר מהוא תוקף היתר בניה? ראה החלטה בנדון:אלדד הדני 16 בקשה מספר: 0326-22 גוש: 6637 חלקה: 867 תאריך בקשה: 2022/02/24 שכונה: נוה דן תיק בניין: 016-0830 סיווג: שינויים/חידוש היתר בקשת מידע: 0 שטח: מ"ר תא' מסירת מידע: מבקש הבקשה: צבעון עומר צמרות 14 , הרצליה 4642412 עורך הבקשה: מור מאירה גור יהודה 1 , תל אביב - יפו 62158 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה( במרתפים: ללא מרתף, ההחלטה : החלטה מספר 1 16/03/2022 מתאריך 1-22-0081 מספר רישוי רשות לאור הנימוק המובא בבקשת בעל היתר, לאשר את הבקשה לחידוש היתר מס' 0911-18 לשלוש שנים נוספות, מ-2022/02/05 עד -2025/02/05 בהתאם לפסק דין עת"מ 17-12-56322 מיום 24 לאוקטובר 2018 על פיו ניתן לחדש היתר בנייה עד סך מצטבר של 6 שנים מיום כניסתו לתוקף. בכפוף להערות והתנאים של ההיתר המקורי. לתקופה הנ"ל תתווסף "התקופה הקובעת" כהגדרתה בתקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש( )דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה, ותנאים למתן תעודת גמר(, התש"ף – 2020.
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרעסקים - כללי30/05/22106 צפיות
הריני להעלות בפניכם נוהל עבודה, לדיון בהתנגדויות בפני הוועדה המקומית לבקשות להיתרי בניה ולתכניות בנין עיר. נוהל העבודה יועלה לאתר האינטרנט ההנדסי של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה. הנכם מתבקשים לפעול מעתה ואילך בהתאם להנחיות המפורטות בנוהל העבודה. הנוהל נערך בהיוועצות עם היועץ המשפטי ומושתת על ההוראות הקבועות בחוק התכנון והבניה התשכ״ה 1965( כהגדרתו בנוהל – חוק התכנון והבניה( ועל הקבוע בתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, תשע״ו 2016( כהגדרתן בנוהל – תקנות רישוי בניה(.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומנהל30/05/22110 צפיות
מילון מונחים גולש יקר, האתר של קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה מעניק לך מידע כללי עדכני ודינמי , ומידע נקודתי בתחומים ההנדסיים השונים ובהם רשוי ופקוח על הבנייה ותכנון בשילוב מפות גאוגרפיות עדכניות ומדויקות. בחלון זה תוכל לקבל מידע על מונחי יסוד בתחום ההנדסי / גאוגרפי ומידע אודות יכולות המערכת בתחומים שונים. להלן תאור של מספר מונחי יסוד שיקלו עליך את הגלישה

מאת: בנימין קלינגרצבא וביטחון29/05/2255 צפיות
פיקוד העורף מחלקת מיגון לשכת רע"ן הנדסה ורגולציה 80-8703088 :'טל 80-8703850 :פקס כ"ה אייר תשפ"ב 0800 מאי 02

מאת: בנימין קלינגראקטואליה03/05/22194 צפיות
מי רשאי להגיש בקשה להיתר בניה? הנדסאי בנין, אדריכל, מהנדס , קונסטרוקטור או כולם? בקשות כעורך ראשי להיתר בנייה ובאילו מבנים? פסק דין שהתקבל בימים האחרונים בבית המשפט המחוזי בחיפה מפזר את הערפל ועושה סדר בסוגיה הבוערת. השופטת תמר שרון נתנאל, קבעה כי אדריכלים בלבד יוכלו לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר למבנים של ארבע קומות ומעלה. מהנדסים לעומתם, יהיו רשאים לשמש עורכים ראשיים ולהגיש בקשות להיתר רק כאשר מדובר במבנים פשוטים בשימושים מוגבלים, כשהכוונה היא למבני מגורים, אחסנה ומלאכה בני פחות מארבע קומות.

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי02/05/22176 צפיות
השקעה בקרקע חקלאית היא נושא שמעניין אנשים רבים וניתן לדון בו בהרבה מאוד אספקטים. קיימים היבטים רבים שצריך לבדוק לבחינת כדאיות השקעה בקרקע כזו ובמאמר זה נתמקד באחד הקריטריונים המרכזיים. ראשית, כשבאים להשקיע בקרקע חקלאית, חשוב לזכור את המובן מאליו, כי מדובר בהשקעה ספקולטיבית בהגדרה. קיים בה סיכון וגם המשקיע צריך להביא בחשבון שהרבה פעמים טווח השקעה עד להפקת תשואה ראוייה הוא ארוך יחסית – הוא לא טווח קצר! לרוב שינוי יעוד לא יתרחש בתוך שנים בודדות. אין בעובדה הזו בכדי לפסול את ההשקעה כקרקע כזו, אבל חשוב לזכור את הדבר.

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי02/05/22177 צפיות
אז מה זה ארנונה ? ארנונה זה מס שמוטל מכוח חוק בכל שנה והוא מורכב לכאורה ממשוואה מאוד פשוטה: "שטח הנכס" כפול "תעריף לכל מ"ר" – המכפלה של שניהם יוצרת בעצם את החיוב השנתי. אבל למען האמת, זה לא כל כך פשוט, וכפי שנציג כאן, הנתונים של "שטח" ו"תעריף" מצריכים בדיקה דקדקנית ועשויים להתפרש במספר אופנים. וכל שינוי קטן במשוואה הזאת יכול להביא להפחתה של עשרות אחוזים בחיוב הארנונה!

מאת: בנימין קלינגראדריכלות09/04/22248 צפיות
הודבק לך צו הריסה מינהלי על הנכס ואולי מצאת אותו זרוק בחצר. אסכם כאן מה שחשוב לדעת על צו הריסה מנהליוהכי חשוב זכרו שעליכם לפעול מהר בכדי לנסות לעקבו או לבטלו. לנו במשרד בנימין קלינגר נסיון מוכח של שנים בנושאי הסדרת עברות בניה וביטול צווי הריסה. צו הריסה מנהלי הוא אחד מהצעדים הקיצוניים ביותר שנוקטת רשות מקומית כלפי תושביה. צו כזה כולל בתוכו לוח זמנים צפוף במיוחד, ועל כן חשוב לפעול כנגדו במהירות האפשרית,תוך מקצועיות ומומחיות, כי הזמן לרעתכם. דרוש יידע נסיון ויצירתיות בהרבה מקרים. מהו צו הריסה מנהלי? ככלל, צו הריסה הוא הוראה של אחד מגופי השלטון להרוס מבנה. צו הריסה מנהלי הוא הוראה כזאת שניתנת על ידי וועדת התכנון והבנייה המקומית, מהנדס הוועדה, או ראש יחידת האכיפה, מכוח סעיף 221 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 (להלן: חוק התכנון והבנייה).

מאמרים נוספים בנושא עיצוב פנים

מאת: דוד כהןעיצוב פנים27/11/202056 צפיות
עיצוב חלל הבית יכול להעשות באמצעות שילוב תמונות יפות לחדרי השינה והסלון. אפשר לבחור תמונות מסוגים שונים וזה המקום לעשות סדר.

מאת: אבי דוידיעיצוב פנים20/11/202035 צפיות
המלצה על מיטה זוגית עם ארגז מצעים לשמירה על חדר שינה מסודר. מיטה זוגית עם ארגז מצעים היא רהיט עם ערך מוסף.

מאת: גיא רונאלעיצוב פנים14/05/202412 צפיות
הדפסה על זכוכית הינה טרנד עולה בעולם עיצוב הבית והמשרד. בשנים האחרונות חלו התפתחויות טכנולוגיות המאפשרות שימושים רבים שלא התאפשרו קודם להדפסות מסוג זה. לכל שיטה יש את היתרונות והחסרונות ומכאן את השימושים המומלצים עבורה

מאת: דוד כהןעיצוב פנים02/04/201755 צפיות
הבאנו לכם כמה טיפים איך לתחזק את השטיח שלכם בצורה הנכונה כדי שתישמר לאורך זמן במראה המקורי

מאת: דוד כהןעיצוב פנים11/03/201794 צפיות
גם היום בעידן המודרני או הפוסט המודרני, בעידן בו אנחנו מחפשים עיצובים מינימליסטיים, עיצובים שמתאימים יותר לרוח התקופה ובוודאי למאה ה-21, הרי שיש תחומים מסוימים בהם אנחנו דווקא מעדיפים להיצמד לעיצובים קלאסיים, עיצובים ישנים וטובים, כאלה שאנחנו מכירים וכמו שטיחים קלאסיים.

מאת: ניב אבןעיצוב פנים08/11/192184 צפיות
איך יודעים ליצור את המראה המעוצב עבור חדר של ילד או ילדה ללא עיכובים מיותרים?

מאת: רוני הכהןעיצוב פנים31/10/192212 צפיות
איך בוחרים את הצבע הנכון?

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica