חפש מאמרים:
שלום אורח
14.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

בטיחות מתקני משחקים לילדים-חלק 1

מאת: עידן מורהפקת אירועים08/04/20091260 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

בטיחות מתקני משחקים לילדים - חלק 1

מוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט

כתיבה: יובל וורגן

אישור: הודיה קין, ראש צוות

עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת" כ"ב בסיוון תשס"ו

18 ביוני 2006

הכנסת, מחלקת מידע ומחקר

מוגש ע"י עידן מור - השכרת מתנפחים בטיחותיים, מגוון מתנפחים למגוון גילאים ומתנפחים ליום הולדת.

מבוא

מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא ליקויים בטיחותיים במתקני שעשועים. המסמך מציג את התקן למתקני משחקים לילדים, נתונים על אכיפת התקן ועל עריכת בדיקות בטיחות במתקני משחקים, מידע על הכשרת כוח אדם לעריכת בדיקות בטיחות ונתונים על היפגעות ילדים עקב נפילות במגרשי משחקים.

1. המצב החוקי

תקן מתקני משחקים לילדים מס' 1498 נקבע בשנת 1994 כתקן הרשמי החל על מתקני משחקים לילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים ופרטיים. בינואר 2006 נכנס לתוקף תקן רשמי מחודש, בן שמונה חלקים, שהוא אימוץ של התקן האירופי בנושא זה. משרד התמ"ת הכריז על התקן על כל חלקיו כתקן רשמי. משמעות ההכרזה הזאת היא שחובה לפעול לפי הכללים הקבועים בתקן. התקן מחייב את כל היצרנים לעמוד בכללי תו התקן של מכון התקנים, וכך אין למכור מתקן משחקים ללא תווית תו התקן. באופן מעשי, האחריות להצבת מתקנים ולהפעלת מערך תחזוקה לפי התקן חלה על בעל המקום – הרשות המקומית בגני שעשועים ציבוריים ובעל השטח בגן שעשועים פרטי.

התקן מפרט את הדרישות הנוגעות למתקנים עצמם: מבנה המתקן, החומרים שהוא עשוי מהם ובטיחותו הכללית, תחזוקת מתקנים ובדיקתם, סימון מתקנים, מיקום המתקנים ומיקום אתר המשחקים ועוד.

אשר לבדיקות בטיחות, התקן קובע כי יש לערוך בדיקות בטיחות למתקני משחקים בשלוש רמות:

1. בדיקה חזותית חודשית של נציג מטעם בעל המתקן שהוסמך לכך.

2. בדיקה שנתית של מהנדס מכונות מורשה או של מהנדס אזרחי מורשה, שהוכשר לכך במכון התקנים הישראלי; זו הבדיקה העיקרית.

3. בדיקה תקופתית של מעבדה מאושרת אחת לשלוש שנים.

מכון התקנים הוא הגוף המקצועי האחראי למתן אישורי העמידה בתקן, ובסמכותו להכשיר ולהסמיך גופים אחרים לערוך את הבדיקות התקופתיות הנדרשות לפי התקן.

לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953, האחריות לאכיפת תקנים רשמיים בכלל והתקן למתקני משחקים בפרט מוטלת על הממונה על התקינה במשרד התמ"ת.

יצוין כי כל המתקנים שהיו קיימים עוד לפני כניסת התקן המחודש לתוקף יוסיפו להיבדק לפי התקן הקודם, וכך לא יידרשו בעלי מגרשי המשחקים להחליף מתקנים אשר יוצרו לפני כניסת התקן המחודש לתוקף.

2. בדיקות בטיחות תקופתיות של מתקני משחקים

מעבדת מכון התקנים היא הגוף העיקרי העוסק בבדיקת מתקני משחקים. המכון עורך בדיקה של מתקנים חדשים לפני שבעליהם (בעיקר רשויות מקומיות) פותחים אותם לשימוש, וכן בדיקה תקופתית של המתקנים במהלך השימוש בהם, בהזמנת בעלי המתקן, על-פי דרישות התקן.

להלן הנתונים העיקריים על בדיקות בטיחות במתקני שעשועים שעשה מכון התקנים בשנת 2005:

• 1,233 בדיקות של מתקנים חדשים (טרם הפעלתם); ב-199 מתקנים (16.2%) נמצאו ליקויים שחייבו תיקון ובדיקה חוזרת.

הליקויים השכיחים שנמצאו: העדר מחסום יציאה לכביש או גדר לאורך קטע המתקן הגובל בכביש; קצוות חדים העלולים לגרום לפציעה חמורה של המשתמשים; אי-התאמה לדרישות התקן בדבר מרווחים במתקנים שנועדו למנוע סכנת הילכדות איברים או לבוש של הילדים.

• 3,749 בדיקות תקופתיות של מתקנים פעילים; ב-2,998 (89%) נמצאו ליקויים שחייבו תיקון ובדיקה חוזרת.

הליקויים השכיחים שנמצאו: בלאי של משטחים בולמי הלם; שברים שגרמו להיווצרות פינות חדות; ברגים ומסמרים בולטים העלולים לפצוע את הילדים המשחקים במתקן; התרופפות של אמצעי הידוק; חלקי מבנה חסרים – שלבים בסולמות, מושבים בנדנדות וכו'.

יצוין כי הנתונים על בדיקות תקופתיות שמכון התקנים עושה הם על בדיקות בהזמנת בעלי המתקן בלבד. להערכת ראש מדור מערכות מכאניות במכון התקנים, מר טל כהנא, יש בישראל עשרות אלפי מגרשי משחקים, ושיעור המגרשים הנבדקים מדי שנה הוא קטן ביותר.

3. אכיפה

הסמכות לאכוף את יישום התקנים הרשמיים, ובהם גם את התקן שעניינו מתקני משחקים, היא בידי הממונה על התקינה במשרד התמ"ת. מדי שנה הממונה עושה בדיקות יזומות של התאמה לתקן בכמה רשויות מקומיות. בכל רשות נבדקים בין חמישה לעשרה גנים ציבוריים, לרבות אופן תחזוקתם.

בכל מגרשי המשחקים שבדק הממונה על התקינה במשרד התמ"ת נמצאו ליקויים ואי-התאמה לדרישות התקן. יצוין כי הממונה על התקינה יוזם בדיקות ברשויות מקומיות אשר לא הזמינו בדיקה שנתית במכון התקנים. נוסף על כך, מהנדסי יחידת הממונה על התקינה עורכים סיורים מקדימים, טרם בדיקות המעבדה, לצורך איתור ויזואלי של מפגעים במגרשי שעשועים המיועדים לבדיקה. תגיות המאמר: ילדים, מתנפחים, מתקנים


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

בברכה, עידן מור
idan's - אטרקציות לאירועים

בר ממתקים
מפלי שוקולד
בר אקטיבי לילדים
מתנפחים
שולחנות משחק
ג'ימבורי ועוד!

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עידן מור

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12613 צפיות
נספח מספר 3 - בדיקה שגרתית מספר הנושא הנבדק הערות 1. בדיקה כי המקום מתאים להתקנת המתקן 2. כל העגינות בטוחות ומחוברות לקרקע כנדרש 3. ציוד משני כמו מזרוני הגנה קיים ומונח במקום 4. אין חורים או קרעים משמעותיים באריג ובתפרים 5. נעשה שימוש במפוח המתאים 6. לחץ האוויר הכולל מספיק כדי להעניק בסיס יציב וקשיח במתקנים מתנפחים (לא קשור לג'ימבורי להשכרה) 7. אין חלקים אלקטרוניים חשופים והכבלים אינם שחוקים וגלויים. 8. אין נזק לפלגים, שקעים ומתגים. 9. צינור הקישור והמפוח מחוברים בחוזקה זה לזה. 10. המפוח ממוקם

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12644 צפיות
נוהל הפעלת מתנפחים - מרץ 2008 - משרד החינוך, התרבות והספורט - חלק 10 האגף הבכיר לביטחון, בטיחות ושע"ח יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12716 צפיות
חלונות א. שטח החלונות בגן הילדים יהיה לפי התקנות והתקנים המקובלים של המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה. ב. כאשר הסף התחתון של החלון נמצא בגובה מעל 2 מ' מפני הקרקע יהיו החלונות מובטחים מפני כל אפשרות של נפילה חופשית דרכם. החלונות יוגנו מפני נפילה על ידי מניעת הפתיחה של אגף מעל 100 מ"מ (ראה מתקן מגביל פתיחה אוניברסלי של חלונות כאחד מן הפתרונות נגד נפילה דרך חלונות). מפתח מגביל פתיחה יימצא בקופסת ניפוץ אדומה, בידי המורה/הגננת, בארון המפתחות ובידי המנקה של החלונות. כל המפתחות בגן הילדי

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12592 צפיות
יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורבידור ופנאי - כללי11/11/121011 צפיות
הניהול של מתקני משחקים באתרים ציבוריים בעיר הינו בתחום האחריות של אגף שפי"ר בעירייה. מתקני משחקים נמצאים בעיקר בגנים ציבוריים ובגני ילדים.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12651 צפיות
שלום לכולם, שמי עידן מור ואני מנהל את העסק המשפחתי "עידנ'ס" כבר מספר שנים (אבא שלי בחר את שם העסק... אין לי שיגעון גדלות או משהו...). בתחילת הדרך, בין השנים 2002 ל-2007 תפעלתי 3 משחקיות לילדים, אחת בפ"ת ושתיים בר"ג, אחת במרכז אלרם ברח' ביאליק והשניה ב"מרום סנטר", בשכונת מרום נווה.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12796 צפיות
חוגגים אירוע ומעוניינים לשדרג אותו משמעותית? השכרת מכונת פופקורן תעשה בשבילכם את העבודה! השכרת מכונות פופקורן דרכנו יכולה להתקיים בכל ימי השבוע ובהתראה קצרה. במידה ותבצעו השכרת מכונת פופקורן אנו מבטיחים לכם אירוע שלא תשכחו!

מאמרים נוספים בנושא הפקת אירועים

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים23/07/2080 צפיות
דמיינו שהייתה לך אפליקציה שבה ניתן היה לכוון את מכשיר האיפון / האנדרואיד לערב צוות מושלם. או למצוא היכן יש מסעדות ואולמות אירועים עם חדרי אירוח קרובים. הצלחת ערב גיבוש תלויה במיקום, בתכנים, בציפיות ובתקשורת בין העובדים. להלן רעיונות לערב גיבוש איכותי:

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים02/09/19698 צפיות
מה הופך ערב גיבוש עובדים לאירוע בלתי נשכח? אווירה משוחררת, אוכל טעים, הפעלה מתאימה וקונספט שמוביל את הערב למקומות מפתיעים. ערב גיבוש יווני יכול להפוך לטוויסט מעניין.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים06/02/19827 צפיות
שנת 2019 משופעת באירועי לילה כמו חוגי בית לגיבוש בזמן בחירות, ערבי גיבוש משפחתיים עם הכלה מאיסטנבול ואירועים כמו הקמתו של מפעל אינטל החדש. הרצאה מצחיקה לערב גיבוש קבוצת עובדים היא חלק חשוב מאוד משמירת התלכיד הקבוצתי ושמירה על הצביון הייחודי של צוות עובדים.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים28/01/19652 צפיות
הפקת יום כיף לעובדים בדרום מפסטיבל "דרום אדום" ועד ים המלח -אילת. זאת הזדמנות לשלב בין ערכי ציונות לבין אטרקציות לעובדים, פעילות גיבוש בשטח, טיולים ולינה.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים27/01/19637 צפיות
כאשר בנו את החומה הסינית בין המאה החמישית לפני הספירה ועד המאה השש עשרה לא בטוח שעשו שם סדנאות גיבוש לעובדים החומה משתרעת על פני 8851 ק"מ. סדנאות גיבוש לצוותים הם חלק מהז'רגון התרבותי של חברות, מוסדות וארגונים במדינה ובעולם.

מאת: עידן אברהמיהפקת אירועים21/02/18701 צפיות
אצל איזו חברה כדאי לשכור אוהלי אבלים? צריכים לשכור אוהל אבלים? חשוב לדעת כי יש מספר חברות שמציעות שירות בתחום זה. כמה חשוב לכם לבחור בחברה טובה ומומלצת בה תקבלו שירות מושלם שעונה על הצורך שלכם. כאשר נזקקים לשכור מוצר חשוב למצוא את נותן השירות שיש בידו את היכולת לספק את המוצר ואת השירות בצורה מושלמת. שימו לב שזה נכון גם באשר לשכירת אוהלי אבלים. ניתן לברר ולמצוא את החברה המומלצת בה תוכלו לקבל מענה מושלם לצורך שלכם. קראו על כך בשורות הבאות.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים26/09/171351 צפיות
רעיון למסיבת רווקות בחוץ הוא מעולה לחודשי הקיץ אבל מסתבר שלא כל בחורה מעדיפה לחגוג אותו. 9.5% סרבו בכלל לחגוג בחוץ. איפה כן? במקום הראשון 59 נשים שהן (29.5%) מכלל הסקר מעדיפות לחגוג במסיבת בריכה מתוך מאתיים נשים. כנראה שיש משהו בבריכה שגורם לתחושה של חופש. מספיק להיזכר בתמונות מהבריכה במסיבת הרווקות של הדוגמנית שלומית מלכה כדי להבין את תחושת השמחה והכיף.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica