חפש מאמרים:
שלום אורח
19.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

בטיחות מתקני משחקים לילדים-חלק 2

מאת: עידן מורהפקת אירועים08/04/2009768 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

בטיחות מתקני משחקים לילדים - חלק 2 

מוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט 
כתיבה: יובל וורגןאישור: הודיה קין, ראש צוות עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת" כ"ב בסיוון תשס"ו 18 ביוני 2006מקור המאמר - הכנסת, מחלקת מידע ומחקר 

להלן נתונים על מספר הבדיקות שערך הממונה על התקינה בשנים 2006-2003: 
שנה 
מספר הרשויות המקומיות 
שנבדקו 
מספר הגנים הציבוריים 
שנבדקו 
2003 

80 
2004 
11 
100 
2005 
15 
101 
2006 (רבעון ראשון) 

41 

בשנת 2005 היה התקציב לבדיקות ההתאמה של מוצרים לתקנים רשמיים (כ-200 תקנים) 700,000 ש"ח, ו-10% ממנו (70,000 ש"ח) הופנו לבדיקות יזומות של מגרשי משחקים. נבדקו 101 מגרשים. בשנת 2006 עתיד התקציב שיופנה לבדיקות יזומות של מגרשי משחקים לעלות לכ-125,000 ש"ח, והוא יאפשר בדיקה של 200 מגרשים. 
הממונה על התקינה מפרסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת את כתובות מגרשי המשחקים שנבדקו במסגרת פעולות האכיפה ונמצא שהם מסוכנים לשימוש. כמו כן, הוא מפרסם את כתובות מגרשי המשחקים שנבדקו בהזמנת הרשויות המקומיות במסגרת בדיקה שנתית הנדרשת על-פי התקן. 
לדברי הממונה על התקינה במשרד התמ"ת, מר גרישה דייטש, האתגר הראשי העומד היום בפני מי שרוצה לאכוף את התקן ביעילות אינו מספר הבדיקות הנערכות, אלא יצירת מודעות מלאה בקרב בעלי מגרשי המשחקים (בעיקר הרשויות המקומיות) לאחריות המוטלת עליהם לפי חוק. כיום חוק התקנים מטיל על הרשויות המקומיות ועל בעלי המגרשים האחרים חובה לעמוד בדרישות התחזוקה לפי תקנים רשמיים. כלומר, אי-עמידה בדרישות התחזוקה שבתקן בדבר מתקני שעשועים היא עבירה על החוק. עם זאת, עד כה לא ננקטו צעדים משפטיים נגד בעלי מגרשים או ראשי רשויות מקומיות אשר נמצא כי לא עמדו בדרישות התקן המחייבות. 
לדברי מר דייטש, המודעות לנושאי בטיחות במגרשי משחקים גבוהה הרבה יותר מבעבר. עם זאת, יש לאפשר נקיטת צעדי אכיפה שיגבירו עוד יותר את המודעות ואת ההרתעה (גם אם לא במישור הפלילי), כגון הוצאת צו מינהלי לראשי רשויות מקומיות המונע שימוש במתקני משחקים לא תקניים, ומחייב את הרשויות לתקנם ולקבל תעודה המעידה על תיקונם ממעבדה מאושרת בתוך חודש ימים. צעד הרתעתי נוסף הניתן ליישום הוא פרסום תוצאות בדיקות הבטיחות בעיתונים, נוסף על הפרסום באתר האינטרנט של משרד התמ"ת. פעולות כגון אלו טעונות אישור של היועץ המשפטי לממשלה, והוא טרם ניתן. 
4. הכשרת כוח אדם 
בעבר, בעקבות דיוני הוועדה לקידום מעמד הילד ובעקבות דיונים של ועדה בין-משרדית שעסקה בנושא ליקויי הבטיחות במתקני משחקים, הוחלט כי יוכשר כוח-אדם ברמה הארצית וברשויות המקומיות ובגני-הילדים לעריכת הבדיקות הדרושות במתקנים, להגברת המודעות לבעיית הבטיחות במתקני השעשועים ולפיתוח המיומנות של זיהוי בעיות בטיחות. הקורסים גובשו במשרד ההדרכה במכון התקנים, ונערכו בשלוש רמות: 
- קורס לממוני בטיחות ברשויות המקומיות - האחראים לבדיקה החודשית. 
- קורס לבדיקת מתקני משחקים במעבדה מאושרת - הבדיקה השנתית (על-פי התקן הקודם; כיום הבדיקה במעבדה מאושרת מחויבת אחת לשלוש שנים). 
- קורס לגננות שנועד לתת להן כלים לזהות בעיות בטיחות במתקנים שבאחריותן. 
בעקבות פרסום התקן המחודש, נפתח בחודש יוני 2006 קורס ראשון להכשרת מהנדסים בנושאי בטיחות מתקני משחקים ולהסמכתם לערוך בדיקות שנתיות של מתקני משחקים (לא מתנפחים) לפי התקן המחודש. היקף הקורס הוא כ-120 שעות, ובמחזור הראשון משתתפים בו כ-15 מהנדסים. 

5. היפגעות ילדים במגרשי משחקים 
מנתוני רישום הטראומה בישראל עולה כי בשנים 2004-1998 אושפזו 1,039 ילדים עקב נפילות במגרשי משחקים. יודגש כי הנתונים הם על היפגעות במגרשי משחקים עקב נפילות בלבד, ומוגבלים לאשפוז בבתי-החולים שבהם נערך רישום טראומה על-ידי המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה במכון גרטנר. כלומר, הנתונים אינם כוללים היפגעות במגרשי משחקים עקב פגיעות אחרות, מקרי מוות ופניות לחדר המיון, ואינם מקיפים את כל בתי-החולים בישראל. להערכת מנהל המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה, ד"ר קובי פלג, היחס בין פניות לחדר מיון לבין אשפוז הוא כ-1:10, כלומר אשפוז אחד על כל 10 פניות לחדר המיון. לפיכך, אפשר להעריך כי מספר הפניות לחדר מיון עקב היפגעות במגרשי משחקים בשנים האמורות הוא יותר מ-10,000. 
מדוח שפרסם ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים באפריל 2004, עולה כי רוב הפגיעות במגרשי משחקים בשנים 2002-1997 נגרמו מנפילות מגובה, וכ-62% מהן היו נפילות ממתקנים (לא מתקנים מתנפחים). מהדוח עולה עוד כי קבוצת הגיל הנתונה בסיכון לנפילה במגרשי משחקים היא בני שנתיים עד שש שנים. מהתפלגות נסיבות הנפילות בטיולים ובמגרשי משחקים בשנים 2002-1997 המצוינות בדוח, עולה כי 55% מהנפילות נגרמו מציוד בשטח או במגרש המשחקים, 19% היו נפילה אחרת מגובה וכ-4% היו נפילה מסולם, ממדרגות או מצוק. לדברי ד"ר קובי פלג, מנהל המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה במכון גרטנר, אין שינוי מהותי בהתפלגות נסיבות הנפילות בשנים 2004-2003

 תגיות המאמר: ילדים, מתנפחים, מתקנים


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

בברכה, עידן מור
idan's - אטרקציות לאירועים

בר ממתקים
מפלי שוקולד
בר אקטיבי לילדים
מתנפחים
שולחנות משחק
ג'ימבורי ועוד!

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עידן מור

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12554 צפיות
נספח מספר 3 - בדיקה שגרתית מספר הנושא הנבדק הערות 1. בדיקה כי המקום מתאים להתקנת המתקן 2. כל העגינות בטוחות ומחוברות לקרקע כנדרש 3. ציוד משני כמו מזרוני הגנה קיים ומונח במקום 4. אין חורים או קרעים משמעותיים באריג ובתפרים 5. נעשה שימוש במפוח המתאים 6. לחץ האוויר הכולל מספיק כדי להעניק בסיס יציב וקשיח במתקנים מתנפחים (לא קשור לג'ימבורי להשכרה) 7. אין חלקים אלקטרוניים חשופים והכבלים אינם שחוקים וגלויים. 8. אין נזק לפלגים, שקעים ומתגים. 9. צינור הקישור והמפוח מחוברים בחוזקה זה לזה. 10. המפוח ממוקם

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12577 צפיות
נוהל הפעלת מתנפחים - מרץ 2008 - משרד החינוך, התרבות והספורט - חלק 10 האגף הבכיר לביטחון, בטיחות ושע"ח יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12633 צפיות
חלונות א. שטח החלונות בגן הילדים יהיה לפי התקנות והתקנים המקובלים של המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה. ב. כאשר הסף התחתון של החלון נמצא בגובה מעל 2 מ' מפני הקרקע יהיו החלונות מובטחים מפני כל אפשרות של נפילה חופשית דרכם. החלונות יוגנו מפני נפילה על ידי מניעת הפתיחה של אגף מעל 100 מ"מ (ראה מתקן מגביל פתיחה אוניברסלי של חלונות כאחד מן הפתרונות נגד נפילה דרך חלונות). מפתח מגביל פתיחה יימצא בקופסת ניפוץ אדומה, בידי המורה/הגננת, בארון המפתחות ובידי המנקה של החלונות. כל המפתחות בגן הילדי

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12531 צפיות
יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורבידור ופנאי - כללי11/11/12939 צפיות
הניהול של מתקני משחקים באתרים ציבוריים בעיר הינו בתחום האחריות של אגף שפי"ר בעירייה. מתקני משחקים נמצאים בעיקר בגנים ציבוריים ובגני ילדים.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12583 צפיות
שלום לכולם, שמי עידן מור ואני מנהל את העסק המשפחתי "עידנ'ס" כבר מספר שנים (אבא שלי בחר את שם העסק... אין לי שיגעון גדלות או משהו...). בתחילת הדרך, בין השנים 2002 ל-2007 תפעלתי 3 משחקיות לילדים, אחת בפ"ת ושתיים בר"ג, אחת במרכז אלרם ברח' ביאליק והשניה ב"מרום סנטר", בשכונת מרום נווה.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12731 צפיות
חוגגים אירוע ומעוניינים לשדרג אותו משמעותית? השכרת מכונת פופקורן תעשה בשבילכם את העבודה! השכרת מכונות פופקורן דרכנו יכולה להתקיים בכל ימי השבוע ובהתראה קצרה. במידה ותבצעו השכרת מכונת פופקורן אנו מבטיחים לכם אירוע שלא תשכחו!

מאמרים נוספים בנושא הפקת אירועים

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים02/09/19609 צפיות
מה הופך ערב גיבוש עובדים לאירוע בלתי נשכח? אווירה משוחררת, אוכל טעים, הפעלה מתאימה וקונספט שמוביל את הערב למקומות מפתיעים. ערב גיבוש יווני יכול להפוך לטוויסט מעניין.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים06/02/19731 צפיות
שנת 2019 משופעת באירועי לילה כמו חוגי בית לגיבוש בזמן בחירות, ערבי גיבוש משפחתיים עם הכלה מאיסטנבול ואירועים כמו הקמתו של מפעל אינטל החדש. הרצאה מצחיקה לערב גיבוש קבוצת עובדים היא חלק חשוב מאוד משמירת התלכיד הקבוצתי ושמירה על הצביון הייחודי של צוות עובדים.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים28/01/19563 צפיות
הפקת יום כיף לעובדים בדרום מפסטיבל "דרום אדום" ועד ים המלח -אילת. זאת הזדמנות לשלב בין ערכי ציונות לבין אטרקציות לעובדים, פעילות גיבוש בשטח, טיולים ולינה.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים27/01/19532 צפיות
כאשר בנו את החומה הסינית בין המאה החמישית לפני הספירה ועד המאה השש עשרה לא בטוח שעשו שם סדנאות גיבוש לעובדים החומה משתרעת על פני 8851 ק"מ. סדנאות גיבוש לצוותים הם חלק מהז'רגון התרבותי של חברות, מוסדות וארגונים במדינה ובעולם.

מאת: עידן אברהמיהפקת אירועים21/02/18599 צפיות
אצל איזו חברה כדאי לשכור אוהלי אבלים? צריכים לשכור אוהל אבלים? חשוב לדעת כי יש מספר חברות שמציעות שירות בתחום זה. כמה חשוב לכם לבחור בחברה טובה ומומלצת בה תקבלו שירות מושלם שעונה על הצורך שלכם. כאשר נזקקים לשכור מוצר חשוב למצוא את נותן השירות שיש בידו את היכולת לספק את המוצר ואת השירות בצורה מושלמת. שימו לב שזה נכון גם באשר לשכירת אוהלי אבלים. ניתן לברר ולמצוא את החברה המומלצת בה תוכלו לקבל מענה מושלם לצורך שלכם. קראו על כך בשורות הבאות.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים26/09/171250 צפיות
רעיון למסיבת רווקות בחוץ הוא מעולה לחודשי הקיץ אבל מסתבר שלא כל בחורה מעדיפה לחגוג אותו. 9.5% סרבו בכלל לחגוג בחוץ. איפה כן? במקום הראשון 59 נשים שהן (29.5%) מכלל הסקר מעדיפות לחגוג במסיבת בריכה מתוך מאתיים נשים. כנראה שיש משהו בבריכה שגורם לתחושה של חופש. מספיק להיזכר בתמונות מהבריכה במסיבת הרווקות של הדוגמנית שלומית מלכה כדי להבין את תחושת השמחה והכיף.

מאת: דוד דרומרהפקת אירועים08/09/171429 צפיות
להקת "דוסה נובה" הינה להקת אירועים וחומר מקורי הקיימת כשמונה שנים ומופיעה בארץ ובחו"ל.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica