חפש מאמרים:
שלום אורח
24.10.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

כיצד ניתן לבטל מינוי של בן ממשיך במשק חקלאי

מאת: עו"ד רגב אלקייםדיני ירושה04/11/20101108 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

נושא הבן הממשיך מעורר בעיות וסוגיות משפטיות מורכבות ומסובכות שחלקם טרם קיבל ביטוי מלא וממצא בפסיקה. במאמר דלהלן, נעמוד על אלמנט מסוים של סוגיה סבוכה זו. האם להורים (ברי הרשות במשק) אשר מינו את בנם כ-'בן ממשיך', קיימת אפשרות לחזור בהם מהמינוי, או שמה המינוי הוא סופי וחלוט ואין דרך חזרה הימנו .

'בן ממשיך' הוא בן אשר מתמנה על-ידי ההורים, בעלי זכויות בר-הרשות במשק חקלאי, כממשיך למשק החקלאי. יש מטרות ו/או סיבות שונות במינוי 'בן ממשיך' על-ידי ההורים. הדרך השכיחה ביותר היא מינוי 'בן ממשיך' מתוך מטרה שהבן הממשיך יקבל לידיו את כל הזכויות במשק לאחר פטירת ההורים. אולם, ישנם הורים אשר ממנים 'בן ממשיך' במטרה לקבל מהבן הממשיך התחייבות לסעוד אותם ולתמוך בהם לעת זקנתם, וישנם הורים אשר ממנים את הבן הממשיך לצורך פורמאלי, כגון לשם קבלת אישורים לבניית בית שני בנחלה.   

ביטול מעמדו של 'בן ממשיך' תלוי קודם כל בדרך מינויו ובמילוי ההליכים הפרוצדוראליים. על מנת שמינוי הבן הממשיך יהיה תקין ושלם יש לבצע הליכים פרוצדוראליים מסודרים ומוגמרים באגודה החקלאית, בסוכנות היהודית ובמנהל מקרקעי ישראל. מנהל מקרקעי ישראל מקפיד על  מילוי הפרוצדורה, ובלעדיה לא ייתן הכרה למעמד זה.
על המבקש לבטל מינוי 'בן ממשיך' לבדוק את ההליכים, המסמכים וההסכמים כדלקמן:
האם נפלו פגמים בהליך המינוי עצמו. על המבקש לבדוק האם כל המוסדות הרלוונטיים חתמו כנדרש על הטפסים וההסכמים. אי חתימה של אחד הגורמים הרלוונטיים (אגודה/סוכנות/מנהל) עלולה לבטל את המינוי מעיקרו.
האם אחד ההורים (ברי הרשות במשק) אינו חתום על המסמכים הנדרשים. חוסר חתימה של הורה אחד יכולה להוות חוסר מינוי  מלכתחילה.    
האם יש חוזה בין ההורים לבן הממשיך (בכתב ו/או בע"פ ו/או ע"פ התנהגות הצדדים). עילת הביטול, במקרה זה, תלויה, קודם כל, בתנאי החוזה, ובקיומו  או הפרתו. לדוגמא, כאשר הבן הממשיך ובן/בת זוגו מתחייבים בחוזה לדאוג כלכלית להורים והם אינם עושים כן - יכול הדבר להקנות זכות לביטול החוזה.

המבקש לבטל מינוי 'בן ממשיך' מסתמך בעיקר על חוק המתנה התשכ"ח- 1968 (להלן: "חוק המתנה") ותנאיו, ועל ההוראות הכלליות של דיני החוזים, החלות על כל החוזים לסוגיהם. ע"פ חוק המתנה, נותן ההתחייבות ליתן מתנה רשאי לחזור בו מהתחייבותו (במקרים מסוימים), כאשר התנהגות מקבל המתנה (הבן הממשיך) כלפי המתחייב (ההורים) הנה התנהגות מחפירה.  המתחייב ליתן מתנה רשאי לחזור בו מהתחייבותו גם כאשר חלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי.

הסכם מתנה חוסה, אם כן, בצילן של שתי הוראות חוק, חוק המתנה כאשר ההורה מנוע מלחזור בו מהמינוי של הבן הממשיך מכוח חוק המתנה, יכול ההורה להסתמך על הוראות חוק החוזים בנוגע  לפגמים שנפלו לדידו בכריתת ההסכם. ההורה יוכל לטעון, כי התקשר בהסכם הבן הממשיך עקב הטעיה ו/או טעות. במקרה זה, נטל ההוכחה, כי נפל פגם בהתקשרות בהסכם מונח על כתפי ההורה (נותן המתנה).
קיימים, כמובן, מקרים רבים נוספים בהם ניתן ולפעמים רצוי לבטל את המינוי של הבן הממשיך, ויש לבדוק כל מקרה לגופו.

לסיכום, מינוי 'בן ממשיך' הוא צעד בעל משמעויות והשלכות רבות הן לנותן הזכות והן למקבל הזכות, ורצוי מאוד שההתקשרות בין הצדדים תהיה בכתב ומפורטת, אשר תאפשר לצדדים, במקרים מסוימים וחריגים, לחזור בהם מהמינוי. שני הצדדים צריכים להיות ערים לעובדה, כי מינוי הבן הממשיך, אינו מינוי בלתי חוזר, וכי במקרים מסוימים ניתן להורה לבטל את המינוי.

נכתב ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. 

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

רגב אלקיים, עו"ד

שרף, אלקיים ושות' - משרד עורכי דין

רחוב תובל 11, רמת גן (בית לז-רום)

טל': 03-6122772  ; פקס': 03-6122773 ; נייד: 050-7577899

E-Mail:  regev@se-law.co.il  WEB: www.se-law.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד רגב אלקיים

מאת: עו"ד רגב אלקייםנדל"ן ומקרקעין16/05/11882 צפיות
זכרון דברים מהווה חוזה מחייב בין הצדדים, אשר נסיגה ממנו מהווה הפרת חוזה ומזכה את הצד הנפגע מההפרה, בפיצויים ו/או באכיפת החוזה. טרם החתימה על זכרון דברים רצוי לשקול היטב את השלכות צעדיכם.

מאת: עו"ד רגב אלקייםדיני ירושה02/05/11910 צפיות
צוואה פגומה אינה פסולה בהכרח, ולבית המשפט קיימת סמכות, במקרים מסוימים, להורות על קיום הצוואה אף אם נפל בה פגם צורני ו/או פגם בכשרות העדים וכיו"ב.

מאת: עו"ד רגב אלקייםנדל"ן ומקרקעין27/04/11972 צפיות
ביום 3.4.2011 נעשה צעד חשוב ומשמעותי בקידומה של יצירת אנרגיה מתחדשת ונקיה, עם חתימתו של שר הפנים, מר אלי ישי, על תקנות התכנון והבניה (עבודה מצומצמת), שמקלות באופן יחסי את אפשרות הצבת מתקנים סולאריים ללא צורך בקבלת היתרי בניה להצבתם.

מאת: עו"ד רגב אלקייםנדל"ן ומקרקעין27/04/111428 צפיות
תכנית מתאר ארצית - למתקנים פוטו וולטאיים (תמ"א 10/ד/10) חלה על כל שטח מדינת ישראל. מטרת התכנית היא, לקבוע הנחיות והוראות שיפשטו את ההליכים הדרושים להקמת מתקנים פוטו וולטאיים בשטחים שונים שמפורטים בסעיף 5 לתכנית, על מנת לעודד את השימוש בהם לניצול ארגיית השמש לייצור חשמל.

מאת: עו"ד רגב אלקייםנדל"ן ומקרקעין27/04/11918 צפיות
בעת האחרונה עולה קרנן של האנרגיות החלופיות ליצירת חשמל והפקת מים, ומידי יום אנו שומעים על טכנולוגיות חדשות שמפותחות לצורך הפקת אנרגיה מן הטבע, בעלויות נמוכות, מהן יכול כל אדם ליהנות. כיצד יכול בעל זכויות במשק חקלאי לנצל את שטח המשק להנחת קולטי שמש, ליצירת והפקת אנרגיה סולארית ומכירתה לחברת החשמל?

מאת: עו"ד רגב אלקייםנדל"ן ומקרקעין21/04/11958 צפיות
מונית לבן ממשיך? עליך לוודא חתימת שני ההורים על מסמכי המינוי (גם אם המשק רשום על שם הורה אחד בלבד). חתימת הורה אחד עלולה לגרום לבטלות המינוי.

מאת: עו"ד רגב אלקייםנדל"ן ומקרקעין21/04/111004 צפיות
בן ממשיך אינו מפצה את אחיו היורשים, אלא אם כן זכות זו נקבעה כחלק מהסכם המשבצת. ומאחר והסכם המשבצת אינו כולל חובת פיצוי על הבן הממשיך, הרי שהבן הממשיך אינו חב בפיצוי אחיו

מאמרים נוספים בנושא דיני ירושה

מאת: רוני הכהןדיני ירושה30/09/20305 צפיות
עם השנים זה נעשה יותר ויותר ברור עד כמה זה חשוב להכין צואה.

מאת: רוני הכהןדיני ירושה21/09/20146 צפיות
החיים ממשיכים בלעדי כל אלה, וכאן, טמונה לה תורה שלמה של ירושה.

מאת: yoni romדיני ירושה14/11/19342 צפיות
נקודת ההנחה אומרת כי אדם אשר החליט לכתוב צוואה עשה זאת על מנת להשאיר הוראות התואמות את רצונו. מימוש הצוואה משמעותה לכבד את בקשותיו של אותו אדם. לכן, רוב הצוואות יכובדו כפי שנכתבו. עם זאת לעתים ישנו תהליך של ביטול של הצוואה כאשר האדם עצמו יכול לשנות את דעתו ולהחליט לבטלה או לעדכן אותה.

מאת: yoni romדיני ירושה03/07/19756 צפיות
כשאדם קרוב אלינו נפטר זו בשורה לא נעימה במיוחד, לפעמים אפילו מכאיבה מאוד במידה ומודבר בבן משפחה קרוב או בן משפחה שנפטר בטרם עת. בנוסף לכאב הגדול על האובדן עצמו לעיתים מתעוררות בעיות נוספות שגורמות לכאב נוסף - בעיות הירושה שהותיר אחריו המנוח.

מאת: רוני הכהןדיני ירושה24/04/18769 צפיות
כדי למנוע ריבים מיותרים אנשים רבים לקראת הזקנה עורכים מול עורך דין ירושה את כל הנדרש במסמך ירושה מסודר לכל הילדים.

מאת: יוסף מימוןדיני ירושה19/08/151900 צפיות
מאמר זה בא לתת מידע על סוגי צוואות ובמה יכול לסייע עורך דין צוואות, ירושות ועזבונות מומחה.

מאת: רגב אלקיים דיני ירושה04/12/143349 צפיות
ראוי להדגיש, כיעצם ההכרה בבן כ"בן ממשיך" אינה מעניקה לבן הממשיך זכויות קנייניות במשק. משמעות הצהרת בעל המשק על בנו כ-'בן ממשיך' מהווה הגדרת מערכת היחסים שבין 'הבין הממשיך', האגודה, הסוכנות והמנהל – ותו לא! ללא אישור בכתב של בעל המשק, וללא חתימת בעל המשק על המסמכים הרלוונטיים, הבן הממשיך אינו רשאי לבנות במשק

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica