חפש מאמרים:
שלום אורח
15.01.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

סוכות לפי הקבלה

מאת: משה שרוןקבלה13/12/20101011 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

הכנה רוחנית לחג הסוכות

 

עין חיצונית תראה כמה קרשים ישנים שמעליהםעלים וענפים וכמה ילדים תולים קישוטים ולא תבין מה הוואו הגדול, אבל האמתהיא שמאחורי הסוכה הזו עומדים כמה שיעורים חשובים מאין כמוהם לחיים שלנו..

לקחתם אוויר? מתחילים:

מחשבה - דיבור - מעשה:כמו בכל שינוי שאדם עושה בחייו, גם סדרת חגי תשרי מביאה לידי ביטוי אתשלושת השלבים ההכרחיים. ראש השנה הוא חג שעיקרו מחשבה (ראש מלשון מחשבה ולאמלשון ראשית, כי הרי ניסן הוא ראשית השנה)- אחרי חשבון הנפש של חודש אלולמגיע הזמן לשאול - מה המטרה שלי לשנה הקרובה. גם כשבונים בית מתחילים קודםכל מתוכניות עבודה.

אח"כ מגיע שלב הדיבור - אדם מתחיל להוציאלאור את המחשבה הנכונה ע"י דיבורים נכונים, ואחרי שהחליט בראש השנה איך הוארוצה שהשנה שלו תראה, הוא מבקש, ע"י תפילה, ועושה תיקון על הפה: מצד אחדלא אוכל ומצד שני רק מבקש סליחה ומתפלל. והנה, הגיע הזמן אחרי שתכננווביקשנו - להתחיל ליישם - סוכות נקרא זמן המעשה. קבלת השפע בפועל מגיעהלאדם מעצם הישיבה בשמחה בסוכה לאורך שבעה ימים עד הרגע הגדול - שמחת תורה.

כל התהליך המכווץ הזה של חגי תשרי, שנמשך21 ימים, כולו בשמחה, כמאמר הכתוב - "והיית אך שמח", אך גימטריה 21, נועדלעזור לאדם להשתנות באמת ולהתחיל מחדש בלי הקבעונות והגבולות שסגרו אותובד' אמותיו.

צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי - הנה,כמו בכל שינוי שאדם עושה, לא ייתכן שימשך באותם הרגלים קבעוניים שצבר.החלטת לשנות - צא. ולכן, בסיס היציאה מהבית לשבעה ימים של אכילה, לימוד,שינה ומה לא בתוך סוכה היא היציאה מהשגרה הנוחה והמוכרת. כמו שאדם יחליטלהפסיק לעשן אבל ימשיך להסתובב עם סיגריות בתיק וילך לאותם בתי קפה ופאביםשבילה בהם עד כה. לא, אומרת התורה, החלטת לשנות - צא.

אז למה דווקא לסוכה? חכמי הקבלה מגלים לנו שעצם המילה צא טומנת בחובה את סוד הסוכה. צא בגימטריה - 91 וגםסוכה היא 91. העניין הוא שלא רק שאני צריך לצאת אלא גם בשמחה. למה? כי אדםשמחליט על שפע חדש בראש השנה, מקבל אותו כבר בסוכות. מי שמחליט במחשבה עלשינוי אבל לא שמח עם השינוי הזה - לא יקבל אותו. מחשבה אותיות בשמחה.

מנהגי החג על פי הקבלה - חכמתהקבלה לא מתייחסת לסוכות כאל חג חקלאי ותו לא אלא מראה לנו כמו בכל חג,שלא מדובר על הסטוריה או מצבת זיכרון למשהו שהיה פעם, אלא אותו כח רוחניחוזר בזמן הזה של החג ומלמדת אותו איך כל מנהג או מצווה בסוכות קשורותלתהליך הזה של השינוי המיוחל.

סוד הסכך מורכב משני חלקים:

  1. ענני הכבוד
  2. פסולת גורן ויקב. ביאור:

כתוב שהסוכה והסכך שמעליה מסמלים את שבעתענני הכבוד שליוו את עם ישראל במדבר. מה הפירוש הפנימי? מסביר הרב יהודהאשלג שענן פירושו "כיסוי על השמש". מהי השמש? השמש היא מקור האור והשפע שלהאדם. אז למה צריך לעשות עליה כיסוי? כי כמו שבעולם שלנו אי אפשר להסתכלבצורה ישירה על השמש ולהנות מאורה אלא צריכים לכסות, מלמדת אותנו הקבלה שכךאנו צריכים לעבוד במהלך כל החיים - לעשות כיסוי, גבול על השפע. למה?

אנחנו הרי, כבני אדם, נבראנו ככלי קבלתתענוג. אנחנו רוצים לקבל כמה שיותר תענוג: וכאן ועכשיו ותמיד - מקסימוםתענוג במינימום מאמץ. אם כך- מה הבעיה? יש שפע, יש כלי שרוצה את השפע, נשמעאידיאלי, לא? אז זהו, שלא - כל הקלקולים בחיים שלנו מתחילים מזה שאנחנו לאיודעים איך לקבל את השפע. לאכול זה תענוג, אבל יותר מדי זה סבל. כסף הואתענוג אבל יכול לחרפן את האדם בקלות אם לא יעשה לו סייגים וכמו כן כלהתענוגות שלנו. יותר מדי שפע הופך לפשע. ענג מתהפך לנגע. אז מה עושים? שמיםסכך. הסכך הוא סוג של סינון, הגבלה, הגנה פנימית מפני הרצון שלי לקבל אתהאור בצורה ישירה. בשפת הקבלה, ההגבלה הזו נקראית מסך - מגיע אור ואני עושהעליו גבול בכדי לקבל אותו בצורה נכונה. העבודה הזו נקראת בכתבים הקדושים -צילא דמהימנותא - בעברית - צל האמונה. המסך הזה, שעושה צל על האור, לא באלאדם באופן טבעי - זו עבודה רוחנית שמתחילה באמונה.

הסוד השני של הסכך הוא שעלפי הגמרא במסכת סוכה, הסכך אמור להיות מורכב מפסולת גורן ויקב., ז"אשאריות קש ושאריות של אשכולות וענבים. נשמע קצת לא הגיוני נכון? האמת היאשיש סוד גדול בהוראה הזו לקחת את המיץ של הזבל, של עבודת היום יום ולעלותאותה מעל לראשי בחג הסוכות. הסוד הוא במילה פסולת. ניתן להבין שהפסולת שאנימייצר מורכבת למעשה מהחטאים שלי, ההרגלים הגרועים שלי, הרגעים שפגעתיבאחרים וכו' אבל זה לא רק זה.  לא רק האגואיזם שלי והעובדה שאיכפת לי רקמעצמי זה מה שפסול אלא גם מה שאני עצמי פוסל. מה אני פוסל?

אני פוסל דעות של אחרים, הסתכלות על החיים.אני פוסל את ההוא שנראה פחות דתי ממני או קצת מכוער או שמנמן, אני פוסלאפילו את עצמי בסיטואציות מסוימות.

נו, ומה לא בסדר בזה? איןבזה שום דבר לא בסדר חוץ מזה ש"הפוסל במומו פוסל", קרי, אדם קטן חיבגבולות של מותר ואסור, נכון ולא נכון, טוב ורע וכו', יש לו חוסר יכולתבסיסית לקבל את השונה ממנו ולכן כשהוא פוסל את האחר הוא בעצם מעיד בכך עלקטנותו שלו. אדם גדול לעומת זאת מסוגל להכיל שונות וניגודים. העניין שלסוכות הוא שמכיוון שאנחנו צריכים להיות בשמחה אסור לנו לייצר את הפסולת הזו- שמחה היא שמחה שלמה. אנחנו שמחים בכל מה שקיבלנו מלמעלה - שום דבר איננומיותר. גם התכונות שנראות לי שליליות בעצמי ובאחרים הם למעשה טובות אניפשוט לא רואה את זה.

הסוד הנ"ל בא לידי ביטוי בעוד שניים ממנהגי החג - האושפיזין וארבעת המינים - אם הפסקתי בסוכות, למשך שבעה ימים לפסול את כל מי ששונה ממני - אני צריך להתקרב אליו, לא?

סוכות הוא חג של קירבה, אחדות וסולידריותחברתית - אנחנו מזמינים בלב שלם ובכוונה אמיתית כל אחד ואחד להיכנס ולהתארחאצלנו, לא במטרה לנקר עיניים על הסוכה המפוארת שלנו כי זו רק סוכה ולאבמטרה לחנך אותו, אלא לסעוד ולהתחבר. מבחינתי - כל האנשים סביבי הםהאושפיזין בכבודם ובעצמם.

גם השימוש בארבעת המינים: אתרוג, ערבה,לולב והדס (ר"ת אעל"ה) מעביר את אותו המסר בדיוק - כל אחד מהמינים מסמל סוגאחר של בן אדם. כדי לקיים את המצווה - כל הארבעה צריכים לגעת זה בזהולהיות מאוחדים באגודה אחת. כשם שארבעת המינים מהווים מבחינת קיום המצווהיחידה אחת ולא ניתן לקיים את המצווה ללא אחד מהם, כך גם כל סוגי האנשיםהמצויים בו משלימים האחד את רעהו. לאתרוג יש טעם וריח. לפירות הדקל (שעליוגדל הלולב) יש טעם אך אין להם ריח. ההדסים מפיקים ריח נעים, אך אין בהםטעם, ואילו ענפי הערבה הם חסרי טעם וריח כאחד.

עם ישראל מאגד בתוכו סוגי אנשים שונים - ישכאלה שדומים לי ויש שמאוד שונים, יש כאלה שלא היתי רוצה לפגוש ויש כאלהשאני חפץ ביקרם. יש שעוסקים בתורה, יש העוסקים במעשים טובים, יש העוסקיםבתורה ובמעשים טובים ויש גם כאלו שכל מה שמעניין אותם זה הם עצמם. ובכל זאתעל פניו היינו מצפים שהתורה תגיד שיש מקום רק לאותם אנשים עם "התכונות שלהאתרוג", אולם, למרבה הפלא והיופי, היא אומרת שלכולם יש מקום. למה? כיבסוכות מעלים את הפסולת מעל הראש.

 

איחולי "והיית סכך שמח" לכל בית ישראל...

משה שרון

www.mo6.co.il

הכותב הינו מרצה בחכמת הקבלה

 

 

 

קבלה | משה שרון 054-6970455 www.mo6.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

משה שרון

לימודי קבלה

054-6970455

www.mo6.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת משה שרון

מאת: משה שרוןאימון אישי31/03/11933 צפיות
הוא יושב מולי, בחור רציני, גבוה, שיער שחרפור משוח לאחור, קולו בס רדיופוני ואומר "אני צריך לפחד קצת. אין בי פחד" עיניו מישירות אלי מבט אמיתי, הוא לא מזייף את המשפט, לפני שאמר זאת חשבתי שארבעים שנות חייו העניקו לו קצת יותר חכמת חיים מלרוב בני גילו, עכשיו אני פחות חושב כך ומתחיל להרצות לו על כמה שהפחד הופך אותנו קטנים וחלשים, ושכמה אני מעריך את היוזמה והבטחון העצמי שהפגין.

מאת: משה שרוןאימון למערכות יחסים31/03/111090 צפיות
שירי היא בחורה בת 38, יפת תואר, ויש לה עוד כמה תארים. את הרגע הקשה ביותר בחייה היא לא שוכחת. זה קרה לפני 6 שנים. האיש שהיה אמור להיות עכשיו אב ילדיה, לחבוק אותה בלילות ולהתעורר לצידה בימים, מתעורר עכשיו עם מישהי אחרת. לא אוהבים ליפול. נקודה אנחנו לא אוהבים ליפול. נקודה. גם אם יגידו לנו שזה לטובה ועוד צירופים כבולים של רוחניקים. כשזה פוגע לנו בול בפוני אנחנו לא זוכרים את כל המילים המתיפייפות ורק מחפשים איך לברוח מהקרקעית, בדרכים אפקטיביות או בדרכים סטלניות. העיקר לצאת.

מאת: משה שרוןקבלה19/01/111113 צפיות
יש כמה משפטים כבולים ששזורים לנו בדיבור עד כדי כך שאנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים, אחד מהם הוא המשפט המוכר: "כי האדם עץ השדה" שנאמר בספר דברים. תגידו, במה בדיוק האדם דומה לעץ, במראה? בתכונות? בפירות? כי אם היה כתוב "כי האדם לא דומה אפילו לעץ השדה" זה גם היה נכון. העץ לא בתנועה, אני כן בתנועה. העץ שולח שורשים אני ממש לא. העץ לא מדבר ואני כן. התרגלנו להגיד את זה אבל המשפט הזה לא פשוט כמו שהאוזן שלנו מתייחסת אליו.

מאת: משה שרוןקבלה13/12/10986 צפיות
משק המים בישראל נתון במשבר קשה. במשך עשרות שנים אנחנו שואבים מהכנרת ומשתמשים במאגרי אקוויפר החוף ללא פיקוח. רשויות המים בישראל פשוט ממלאות את הביקוש ההולך וגדל למים. במקביל היא עושה פרסומות. כמו אחד שיש לו סרטן ריאות. הוא יוצא מההקרנות ומדליק סיגריה. ב 1.6.08 החליטה ממשלת ישראל להגדיל משמעותית את היקף התפלת מי הים בישראל ולספק כמות מים הדומה לכמות הנשאבת מהכנרת בכל שנה. ההתפלה, כך על פי התחזיות, תספק את הצורך, תסייע בהעלאת מפלס הכנרת ותפתור את בעיית המים בישראל.

מאת: משה שרוןקבלה13/12/10983 צפיות
אי אפשר להבין קבלה בכל פעם שהאדם רוצה ללמוד משהו - באוניברסיטה, בבית הספר או בכל מקום אחר, הוא בוחר ללמוד בצורה מסוימת שאליה הוא התרגל עם השנים. מאז שהוא ילד, הוא רגיל שכשהוא יושב מצד אחד וממולו עומד מישהו ומסביר או משרטט על הלוח, אז יש לו תבנית בראש, והוא רוצה להבין מה שהמורה מסביר. להבין על מה מדובר. עד כה מטרתו הייתה ללמוד פיזיקה או מתמטיקה, ועכשיו הוא בא ללמוד להתפתח רוחנית, מה ההבדל? הוא יושב ומנסה להבין. לא סביר בעיניו שיש דרך אחרת ללמוד

מאת: משה שרוןקבלה13/12/101521 צפיות
אינני יודע מתי בפעם האחרונה שמנו לב לעובדה הפלאית הבאה – אנחנו מדברים. יש בתוכנו מערכת מורכבת המסוגלת ליצור צלילי הברות שונות מהאויר היוצא מהפה ולחבר אותן למילים בעלות משמעות, המצטרפות למשפטים שתוכן ורעיונות יצוקים בהן. דמיינו את חיינו ללא האוצר הזה.

מאת: משה שרוןקבלה13/12/10869 צפיות
פעם הגעתי להעביר הרצאה בנושא 'שיפור השירות' בארגון גדול, ההרצאה הייתה למנהלים ולמנכ"ל שלהם. אחד המשתתפים, רון שמו, עשה לי פרצופים אינסופיים במהלך ההרצאה, בהפסקה נגשתי אליו ושאלתי אותו אם אמרתי משהו שפגע בו, הוא הסתכל עלי מופתע ואמר, לא, זה לא אתה, אתה בסדר, פשוט מלראות את הבוס שלי על הבוקר אני נכנס לדכאון. למה, שאלתי בתמימות, למה? כי הוא מחפש אותי, ואיך הגעת לזה? תגיד אתה, הוא ענה, אני כבר 3 שנים עובד בארגון הזה, מכניס כסף, מצליח בפרוייקטים, כולם מעריכים אותי, מילה אחת טובה לא שמעתי ממנו.

מאמרים נוספים בנושא קבלה

מאת: בתיה כץקבלה15/05/1935706 צפיות
מעשה בזוג, בעל ואישה שחיו להם באושר ובשלום, גם פרנסה היתה להם ברווח אך דבר אחד העיב על אושרם, הם לא זכו להיפקד בילדים

מאת: בתיה כץקבלה15/05/1927404 צפיות
ביום ל"ג בעומר מציינים את יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי כאשר הספר המזוהה איתו ביותר הוא ספר הזוהר הקדוש, ספר יסודי בתורת הקבלה.

מאת: בתיה כץקבלה08/05/1921216 צפיות
"רבי שמעון הצדיק, באתי לציון במיוחד לכבודך על מנת לספר את שערות בני יחיד אשר נתן לי האלוקים בזכותך, קיימתי את נדרי, אתמול הבאתי אותו חי וגזזתי את שיער ראשו בשירה ובזמרה, איך עתה אוכל לסוע מכאן בלעדי בני יחידי.

מאת: בתיה כץקבלה08/05/1928378 צפיות
ידוע ומפורסם שלהחזיק את ספר הזוהר בבית זה מעין כלי מחזיק ברכה, כמו קמע שמסוגל לישועות רבות ולכן אנשים רבים מכל המגזרים מחזיקים בביתם את ספר הזוהר הקדוש, יתרה מכך ישנם גם הלומדים בספר הזוהר כיוון שהלימוד ב...

מאת: בתיה כץקבלה25/02/19787 צפיות
כל אחד חשוף לעין הרע בפרט תינוקות יפים, אנשים בעלי כישרונות, עושר, מעמד מיוחד ועוד. הדברים הטובים האלה מושכים איתם עין הרע כיוון שהם גורמים לקנאה ולצרות עין, ובמקום שיש צרות עין וקנאה בא עין הרע על האדם.

מאת: בתיה כץקבלה25/02/19650 צפיות
שתשעים ותשעה אחוז מהמתים מתו מחמת עין הרע, ורק אחוז אחד מת בדרך ארץ, דהיינו משום שהגיע זמנו. הנה יוצא מדברי הגמרא, שיש מציאות של עין הרע בעולם.

מאת: בתיה כץקבלה07/01/19962 צפיות
גם לאחר פטירה של אדם קרוב ניתן להועיל לו ולשמח אותו על ידי שנעשה לו תיקון לנפטר, אותו תיקון שמביא לנשמתו נחת רוח גדולה, גורם למירוק עוונות של הנפטר ועושה עילוי נשמה גדול בעולמות עליונים.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica