חפש מאמרים:
שלום אורח
28.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הנחיות בטיחות ואחזקה במתקני משחק בחצר - חלק 1

מאת: עידן מורהפקת אירועים27/02/2011575 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

הנחיות בטיחות ואחזקה במתקני משחק בחצר - חלק 1

מתוך גני ילדים – סב/6(ב) פברואר 2002

מתקני משחק בחצר

א.תקן מתקני משחק

1)מתקני החצר המותקנים בגני הילדים יהיו בהתאם לדרישות התקן 1498, "מתקני משחקים לילדים", שפורסם על ידי מכון התקנים הישראלי על כל חלקיו (כללי, תוכן המתקנים, התקנת המתקנים, בדיקות ותחזוקה ודרישות מיוחדות למינים שונים של מתקנים). אין להכניס לגן הילדים מתקני חצר מכל סוג שהוא שלא בהתאם לאמור לעיל. כמו כן לא יותקנו בגני ילדים מתקנים שגובהם עולה על 2.5 מ'. אחזקת המתקנים ואבטחת אמינותם יהיו בהתאם להוראות שפורסמו על ידי היצרנים ובהתאם להנחיות המפורטות בתקן 1498 ובפיקוח מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית/הבעלות.

2)רשויות מקומיות ובעלויות הרוכשות ומתקינות מתקני חצר בגני הילדים תקפדנה שהציוד הנרכש יישא תו תקן.

3)הצבתם ומיקומם של המתקנים חייבים להיות בהתחשב באזורי המשחק השונים ובאופי הפעילות ובהתאם לדרישות לכל מתקן כפי שמפורט בתקן הישראלי הנוגע בדבר.

4) מתקני שעשועים (מתקנים מתנפחים, גלגל מסתובב וכד'), שאינם מוגדרים כמתקני משחקים שחלות עליהם דרישות התקן 1498, חייבים לעמוד בדרישות של תקן 1604 על חלקיו (תקן הסמכה למתנפחים ועוד).

5)מתחת למתקני חצר שקיימת אפשרות נפילה מהם, כגון מגלשה, נדנדות וכו', יש לפזר חול נקי בעומק של 30 ס"מ לפחות או להתקין משטח בולם נפילה אחר המאושר על ידי מכון התקנים. המרווח בין מתקן כזה למשטח קשיח יהיה לפחות 2 מ'.

6)מתקני חצר יותקנו באופן שלא יתאפשר להמשיך ולטפס מהם על עצים, אל חלקי בניין, אל גדרות ואל מתקנים אחרים.

7)בפירוט המתקנים השונים המובאים בהמשך ניתנו עיקרי הדרישות הבטיחותיות החשובות לידיעתה ולטיפולה של הגננת.

ב.הדרישות הכלליות לגבי מתקני משחק

1) שטחי המשחק של המתקנים השונים לא יחפפו זה את זה.

2)השטח שמתחת למתקנים שקיימת אפשרות נפילה מהם ירופד בחול טבעי בעומק של 30 ס"מ לפחות או בחומר אחר בעל כושר בלימה תואם.

3)במתקני המשחק שיותקנו בגני הילדים לא תהיינה פינות חדות, נקודות הילכדות שקוטרן בין 89 ל230- מ"מ, ולא תהיינה נקודות היצבטות או היחתכות, לפי דרישות התקן.

4)בסיסי העיגון של המתקנים השונים לא יבלטו מעל פני הקרקע.

5) תקינות המתקנים ושלמותם תיבדק באופן חזותי מדי יום על ידי הגננת. פעם בשבוע תבדוק הגננת את יציבות המתקנים (נקודות שחיקה כגון חיבורים, אמצעי תלייה וכו'). מתקן פגום, העלול לסכן את המשתמשים בו, יוצא משימוש עד לתיקונו.

ג.הדרישות העיקריות לגבי מתקני משחק שונים

1)סככת בובות

א)אין להציב סככת בובות סמוך לעצים, למדרגות וכד', מחשש שהילדים יטפסו עליה.

ב)גג הסככה יהיה עשוי עץ או חומר בלתי שביר עמיד לשנים רבות.

2)סככת צל

א)גובהה של סככת הצל יהיה 2.5 מ'. הסככה תהיה יציבה, ובסיסי העיגון לא יבלטו מעל פני הקרקע.

ב)שטח הסככות יותאם לאקלים האזור, אך שיעורו יהיה 15% משטח החצר לפחות.

ג)אין להתקין סככה סמוך לעצים, לגדרות ולמתקנים שונים, כדי למנוע טיפוס ילדים עליהם.

ד)יש לדאוג להתקנת מקומות ישיבה מתחת לאזורים מוצלים.

3)ארגז חול

א)הבעלות תדאג, שארגז החול ימולא כדי שני שלישים מבית קיבולו. יש לנקות את החול פעמיים בשנה לפחות. רצוי להתקין סככת צל מעל לארגז החול.

ב)בתחילתו של כל יום לימודים יש לגרף את החול שבארגז ולסלק מתוכו את החפצים הזרים. יש להקפיד במיוחד על סילוק חפצים חדים. בסיום יום הפעילות יש לכסות את ארגז החול.

ג)אבני השפה של ארגז החול תהיינה גבוהות 20 ס"מ מפני הקרקע, לכל היותר, בעלות פינות מעוגלות, ורצוי מחומר פלסטי.

4)נדנדת "עלה ורד"

א)יש להתקין בנדנדה אמצעי אחיזה למתנדנד.

ב)יש להתקין אמצעי בלימה כדי למנוע היתקלות בקרקע (אמצעי הבלימה: חול בעומק 30 ס"מ, צמיגים או משטח בלימה אחר המאושר ע"י מכון התקנים).

ג)מספר הילדים המתנדנדים בנדנדה יהיה כמספר המושבים שלה. לא יורשו להתנדנד על מושב אחד יותר משני ילדים.

ד)הגובה המרבי של משטחי הישיבה יותאם לגיל המשתמש בו ולא יעלה על מטר אחד.

ה)יש להרחיק ילדים אחרים לפחות 1.5 מ' מהנדנדה בעת השימוש בנדנדה על ידי ילד אחר.

5)נדנדה תלויה

א)הנדנדה תמוקם באזור ובאופן שתנועתה לא תפריע לפעולות משחק אחרות.

ב)משטחי הישיבה יהיו בגובה 45 ס"מ לפחות מעל פני הקרקע, אך לא גבוהים מ63- ס"מ.

ג)החבלים/השרשראות יהיו בתוך צינור פלסטי שקוף.

ד)השימוש בנדנדה תלויה מחייב השגחה צמודה של מבוגר.

ה) כאשר מורידים את מושב הנדנדה מהחבלים/מהשרשראות, יש ללפף אותם על משקוף הנדנדה או לקשור אותם אל אחד העמודים.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

בברכה, עידן מור
idan's - אטרקציות לאירועים

בר ממתקים
מפלי שוקולד
בר אקטיבי לילדים
מתנפחים
שולחנות משחק
ג'ימבורי ועוד!

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עידן מור

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12558 צפיות
נספח מספר 3 - בדיקה שגרתית מספר הנושא הנבדק הערות 1. בדיקה כי המקום מתאים להתקנת המתקן 2. כל העגינות בטוחות ומחוברות לקרקע כנדרש 3. ציוד משני כמו מזרוני הגנה קיים ומונח במקום 4. אין חורים או קרעים משמעותיים באריג ובתפרים 5. נעשה שימוש במפוח המתאים 6. לחץ האוויר הכולל מספיק כדי להעניק בסיס יציב וקשיח במתקנים מתנפחים (לא קשור לג'ימבורי להשכרה) 7. אין חלקים אלקטרוניים חשופים והכבלים אינם שחוקים וגלויים. 8. אין נזק לפלגים, שקעים ומתגים. 9. צינור הקישור והמפוח מחוברים בחוזקה זה לזה. 10. המפוח ממוקם

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12580 צפיות
נוהל הפעלת מתנפחים - מרץ 2008 - משרד החינוך, התרבות והספורט - חלק 10 האגף הבכיר לביטחון, בטיחות ושע"ח יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12639 צפיות
חלונות א. שטח החלונות בגן הילדים יהיה לפי התקנות והתקנים המקובלים של המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה. ב. כאשר הסף התחתון של החלון נמצא בגובה מעל 2 מ' מפני הקרקע יהיו החלונות מובטחים מפני כל אפשרות של נפילה חופשית דרכם. החלונות יוגנו מפני נפילה על ידי מניעת הפתיחה של אגף מעל 100 מ"מ (ראה מתקן מגביל פתיחה אוניברסלי של חלונות כאחד מן הפתרונות נגד נפילה דרך חלונות). מפתח מגביל פתיחה יימצא בקופסת ניפוץ אדומה, בידי המורה/הגננת, בארון המפתחות ובידי המנקה של החלונות. כל המפתחות בגן הילדי

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12534 צפיות
יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורבידור ופנאי - כללי11/11/12944 צפיות
הניהול של מתקני משחקים באתרים ציבוריים בעיר הינו בתחום האחריות של אגף שפי"ר בעירייה. מתקני משחקים נמצאים בעיקר בגנים ציבוריים ובגני ילדים.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12586 צפיות
שלום לכולם, שמי עידן מור ואני מנהל את העסק המשפחתי "עידנ'ס" כבר מספר שנים (אבא שלי בחר את שם העסק... אין לי שיגעון גדלות או משהו...). בתחילת הדרך, בין השנים 2002 ל-2007 תפעלתי 3 משחקיות לילדים, אחת בפ"ת ושתיים בר"ג, אחת במרכז אלרם ברח' ביאליק והשניה ב"מרום סנטר", בשכונת מרום נווה.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12735 צפיות
חוגגים אירוע ומעוניינים לשדרג אותו משמעותית? השכרת מכונת פופקורן תעשה בשבילכם את העבודה! השכרת מכונות פופקורן דרכנו יכולה להתקיים בכל ימי השבוע ובהתראה קצרה. במידה ותבצעו השכרת מכונת פופקורן אנו מבטיחים לכם אירוע שלא תשכחו!

מאמרים נוספים בנושא הפקת אירועים

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים02/09/19614 צפיות
מה הופך ערב גיבוש עובדים לאירוע בלתי נשכח? אווירה משוחררת, אוכל טעים, הפעלה מתאימה וקונספט שמוביל את הערב למקומות מפתיעים. ערב גיבוש יווני יכול להפוך לטוויסט מעניין.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים06/02/19739 צפיות
שנת 2019 משופעת באירועי לילה כמו חוגי בית לגיבוש בזמן בחירות, ערבי גיבוש משפחתיים עם הכלה מאיסטנבול ואירועים כמו הקמתו של מפעל אינטל החדש. הרצאה מצחיקה לערב גיבוש קבוצת עובדים היא חלק חשוב מאוד משמירת התלכיד הקבוצתי ושמירה על הצביון הייחודי של צוות עובדים.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים28/01/19569 צפיות
הפקת יום כיף לעובדים בדרום מפסטיבל "דרום אדום" ועד ים המלח -אילת. זאת הזדמנות לשלב בין ערכי ציונות לבין אטרקציות לעובדים, פעילות גיבוש בשטח, טיולים ולינה.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים27/01/19539 צפיות
כאשר בנו את החומה הסינית בין המאה החמישית לפני הספירה ועד המאה השש עשרה לא בטוח שעשו שם סדנאות גיבוש לעובדים החומה משתרעת על פני 8851 ק"מ. סדנאות גיבוש לצוותים הם חלק מהז'רגון התרבותי של חברות, מוסדות וארגונים במדינה ובעולם.

מאת: עידן אברהמיהפקת אירועים21/02/18604 צפיות
אצל איזו חברה כדאי לשכור אוהלי אבלים? צריכים לשכור אוהל אבלים? חשוב לדעת כי יש מספר חברות שמציעות שירות בתחום זה. כמה חשוב לכם לבחור בחברה טובה ומומלצת בה תקבלו שירות מושלם שעונה על הצורך שלכם. כאשר נזקקים לשכור מוצר חשוב למצוא את נותן השירות שיש בידו את היכולת לספק את המוצר ואת השירות בצורה מושלמת. שימו לב שזה נכון גם באשר לשכירת אוהלי אבלים. ניתן לברר ולמצוא את החברה המומלצת בה תוכלו לקבל מענה מושלם לצורך שלכם. קראו על כך בשורות הבאות.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים26/09/171258 צפיות
רעיון למסיבת רווקות בחוץ הוא מעולה לחודשי הקיץ אבל מסתבר שלא כל בחורה מעדיפה לחגוג אותו. 9.5% סרבו בכלל לחגוג בחוץ. איפה כן? במקום הראשון 59 נשים שהן (29.5%) מכלל הסקר מעדיפות לחגוג במסיבת בריכה מתוך מאתיים נשים. כנראה שיש משהו בבריכה שגורם לתחושה של חופש. מספיק להיזכר בתמונות מהבריכה במסיבת הרווקות של הדוגמנית שלומית מלכה כדי להבין את תחושת השמחה והכיף.

מאת: דוד דרומרהפקת אירועים08/09/171434 צפיות
להקת "דוסה נובה" הינה להקת אירועים וחומר מקורי הקיימת כשמונה שנים ומופיעה בארץ ובחו"ל.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica