חפש מאמרים:
שלום אורח
26.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מתקני משחקים בגנים ציבוריים – חלק ב'

מאת: עידן מורהפקת אירועים27/02/2011527 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מתקני משחקים בגנים ציבוריים – חלק ב'

מקור המאמר: באדיבות אתר עריית ירושלים http://www.jerusalem.muni.il

האגף לשיפור פני העיר

בעיות הבטיחות נגרמות בעיקר מהסיבות האלה: מתקנים ישנים שהתכנון וההתקנה שלהם היו לקויים במקור,תחזוקה לקויה והיעדר בדיקות כנדרש, ומתקנים חדשים יחסית אך לא תקניים. בחוזר מוצעות דרכים אחדות לשיפור מצב הבטיחות ובהן: עריכת סקר, הדרכת עובדים, ביצוע בדיקות כנדרש בתקן ורכישת מתקנים חדשים בעלי תו תקן בלבד.

2.4 בעקבות פניית הוועדה של הכנסת לקידום מעמד הילד למשרד ראש הממשלה הוקמה ועדה בין משרדית בנושא ליקויי בטיחות במתקני משחקים לילדים. בוועדה השתתפו נציגים ממשרד ראש הממשלה, ממשרד התעשייה והמסחר, ממשרד החינוך, ממשרד הפנים, ממשרד הבריאות, ממשרד העבודה והרווחה וכן נציגי השלטון המקומי ומכון התקנים. הוועדה כונסה לראשונה ב-16.3.97. חברי הוועדה נפגשו בחמש ישיבות שהאחרונה שבהן התקיימה ב-11.4.99.

הוועדה הבין משרדית אשר הוקמה בניסיון לתאם בין הגופים השונים המטפלים בנושא וכדי לגבש פתרונות לבעיית הבטיחות במתקני משחקים לילדים, קבעה כי האחריות על בטיחות מתקני משחקים ותיקון ליקויים במתקנים אלה היא על הרשויות המקומיות ומחובתן.

מדיוני הוועדה עולה, כי למרות שיפור ניכר בפעולות המשרדים והתיאום ביניהם עדיין קיימת בעיה קשה באכיפת התקן וביישומו הנובעת בעיקר ממודעות ומהיענות נמוכות של הרשויות המקומיות לנושא. למרות אחריותן של הרשויות המקומיות על בטיחות המתקנים מעטות מהן פונות למכון התקנים לבדיקת המתקנים. עוד עולה כי גם לאחר מציאת ליקויים אשר מהווים מפגעי בטיחות חמורים, הן בבדיקה יזומה לפי בקשת הרשות המקומית והן בבדיקות מדגמיות שעורך אגף התקינה במשרד התעשייה והמסחר, הליקויים לא תמיד מתוקנים.

2.5 הוועדה של הכנסת לקידום מעמד הילד קיימה בסוף שנת 2000 שתי ישיבות (ב-13.11.00 וב-11.12.00) שעל סדר יומן היה בטיחות מתקני המשחקים בגנים ציבוריים ובגני הילדים. לישיבות אלה הוזמנו נציגים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, ממכון התקנים ומגופים נוספים.

בישיבה הראשונה מבין השתיים הוזמן ונכח גם נציג ממחלקת הגננות בעירייה.

2.6 על פי הוראות התקן (חלק 4 סעיף 4) יש לבצע לכל מתקן משחקים לילדים בדיקות תקינות שוטפות המחולקות לשתי רמות:

2.6.1 בדיקה חודשית – בדיקה חזותית לפחות פעם בחודש כדי לגלות בהקדם פגמים אפשריים. את הבדיקה יבצעו בעלי המתקן או האחראים לו ותכלול את הפרטים האלה:

הפרטיםהנבדקים

פגמים אפשריים

מבנה כללי

היעדר חלקי מבנה, סדקים, שברים וכדומה

אמצעי חיבור

היעדר אמצעי חיבור, התרופפות סגירה, היעדר אמצעי אבטחה מפני התרופפות

חלקים נעים

היעדר חומר סיכה במסבים, פגם בתנועה (חופש יתר או היתפסות)

שרשרות

אי תקינות החיבורים ושחיקתם

יסודות

חופש בין היסוד לקרקע, בליטת היסוד מעל פני הקרקע

כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים ובסביבתם

היעדר כיסוי, ניקיון הכיסוי

חבלים

השחתה

2.6.2 בדיקה תקופתית – כל מתקן ייבדק לפחות פעם ב-12 חודשים בבדיקה תקופתית על ידי מעבדה מאושרת. לפי התקן, מעבדה כזו היא מכון התקנים וכל מי שאושר על ידי הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר על פי סעיף 12(א) בחוק התקנים התשי"ג-1953 לבדוק את התאמת המתקנים לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך.

הבדיקה התקופתית תכלול את הפרטים האלה:

הפרטים הנבדקים

פגמים אפשריים

מבנה

כיפופים, עיוותים, עיקולים, סדקים, שבריםוכדומה

גימור פני השטח

חוסר ציפוי מגן, שיתוך (קורוזיה), סדקים אוחריצים

אמצעי חיבור

היעדר אמצעי חיבור, התרופפות סגירה, היעדראמצעי אבטחה מפני התרופפות, היעדר כיסויים, בליטות וקצוות חדים

קצוות

בליטות, נקודות חדות או קצוות חדים

חלקים נעים

שחיקת המסבים, היעדר חומר סיכה במסבים, פגםבתנועה (חופש יתר או היתפסות), רעש מופרז, חוסר מכסים וכדומה

מעקי יד

היעדר מעקי יד, כיפופים, שברים, התרופפותוכדומה

אמצעי עלייה

מדרגות או שלבים חסרים, שבורים או רופפים

מושבים

היעדר מושבים, התרופפות בחיבורים ושחיקה,מושבים פגומים, פינות חדות וכדומה

שרשרות

סדקים, סימני שיתוך (קורוזיה), נקודות חדות,התרופפות בחיבורים ושחיקה

כבלים

תקינים בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1202.

מתיחת הכבל בהתאם להוראות היצרן המתקין

יסודות

סדקים, שברים, חופש בין היסוד לקרקע, בליטתהיסוד מעל הקרקע

כיסוי המשטחים מתחת למתקנים ובסביבתם

היעדר כיסוי, תזוזה של הכיסוי, כיסוי שגודלואינו מספיק כדי לכסות את השטח הדרוש, ניקיון הכיסוי

פריטים מתכלים

היעדר פריטים, כיפופים, שחיקה, שברים,התרופפות, אנקולים פתוחים וכדומה

חלקים עשויים עץ

ריקבון, התקפת חרקים, סדקים מסוכנים

חבלים

השחתה, השפעת קרינה על סגולה, שחיקה

בכל בדיקה תקופתית ימלא הבודק דוח בדיקה ויציין בו את תוצאותיה.

התקן כולל דוגמת דוח בדיקה כזו הנוגע לכל מתקן ומתקן (לא מתקן מתנפח). בדוח יש לציין האם הפריט שנבדק במתקן תקין או לא, יש לפרט את הפגם, ולציין את עבודות התיקון הנדרשות ואת תאריך סיומן. כמו כן יש לציין בדוח אם המתקן תקין לשימוש, טעון תיקון או אסור לשימוש. בסוף הדוח יש מקום לתאריך מסירת ההודעה ולתאריך שבו תתבצע בדיקה נוספת.

דוח הבדיקה יימסר לבעל המתקן. אם נדרשים תיקונים ייבדק המתקן בבדיקה חוזרת לאחר ביצועם, ותינתן תעודה המעידה על תקינותו.

אם המתקן מסוכן לשימוש יש לציין זאת בדוח הבדיקה. במקרה כזה ימנע בעל המתקן שימוש בו עד לתיקון הפגם ונתינת תעודת בדיקה המאשרת שהמתקן תקין לשימוש. דוחות הבדיקה יישמרו בידי בעל המתקן במשך כל התקופה עד לקבלת דוח חדש.

Text Box: 3 טיפול האגף בנושא בדיקות בטיחות ותחזוקה

3.1 בדיקה חודשית

לפי המבנה הארגוני החדש (שהחל לפעול מאוגוסט 2000) של מחלקת הגננות באגף שפ"ע, מחולקת העיר ל-21 אזורים. בראש כל אזור עומד מנהל המשמש כראש צוות הפועלים שבאזורו. בכל אזורי העיר יש כ-300 פועלים וכן גם עובדי קבלן גינון חיצוני. תקציב אחזקת הגנים באמצעות קבלנים עמד על שלושה מיליון ש"ח בשנת 2001.

3.2 בסוף שנת 1997 השתתפו 23 עובדים ממחלקת הגננות בקורס בטיחות מתנפחים של מכון התקנים. ההשתלמות הייתה בהיקף של 16 שעות ומטרתה היכרות עם דרישות התקן (חלק 4) והכשרת המשתתפים לביצוע בדיקות תחזוקה חודשיות למתקני המשחקים.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

בברכה, עידן מור
idan's - אטרקציות לאירועים

בר ממתקים
מפלי שוקולד
בר אקטיבי לילדים
מתנפחים
שולחנות משחק
ג'ימבורי ועוד!

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עידן מור

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12558 צפיות
נספח מספר 3 - בדיקה שגרתית מספר הנושא הנבדק הערות 1. בדיקה כי המקום מתאים להתקנת המתקן 2. כל העגינות בטוחות ומחוברות לקרקע כנדרש 3. ציוד משני כמו מזרוני הגנה קיים ומונח במקום 4. אין חורים או קרעים משמעותיים באריג ובתפרים 5. נעשה שימוש במפוח המתאים 6. לחץ האוויר הכולל מספיק כדי להעניק בסיס יציב וקשיח במתקנים מתנפחים (לא קשור לג'ימבורי להשכרה) 7. אין חלקים אלקטרוניים חשופים והכבלים אינם שחוקים וגלויים. 8. אין נזק לפלגים, שקעים ומתגים. 9. צינור הקישור והמפוח מחוברים בחוזקה זה לזה. 10. המפוח ממוקם

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12580 צפיות
נוהל הפעלת מתנפחים - מרץ 2008 - משרד החינוך, התרבות והספורט - חלק 10 האגף הבכיר לביטחון, בטיחות ושע"ח יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12637 צפיות
חלונות א. שטח החלונות בגן הילדים יהיה לפי התקנות והתקנים המקובלים של המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה. ב. כאשר הסף התחתון של החלון נמצא בגובה מעל 2 מ' מפני הקרקע יהיו החלונות מובטחים מפני כל אפשרות של נפילה חופשית דרכם. החלונות יוגנו מפני נפילה על ידי מניעת הפתיחה של אגף מעל 100 מ"מ (ראה מתקן מגביל פתיחה אוניברסלי של חלונות כאחד מן הפתרונות נגד נפילה דרך חלונות). מפתח מגביל פתיחה יימצא בקופסת ניפוץ אדומה, בידי המורה/הגננת, בארון המפתחות ובידי המנקה של החלונות. כל המפתחות בגן הילדי

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12534 צפיות
יא. אופן ההתקנה 1. השטח המינימלי הנדרש - אורך 15 מטר ורוחב 6 מטר. 2. מספר יתדות עגינה - 6 3. מזרוני מגן - להניח 3 מזרונים באיזור עליה למתקן ו- 4 מזרונים באיזור הנחיתה. (כל מזרון באורך 2 מטר, ברוחב 1 מטר ובעובי 10 ס"מ.

מאת: עידן מורבידור ופנאי - כללי11/11/12943 צפיות
הניהול של מתקני משחקים באתרים ציבוריים בעיר הינו בתחום האחריות של אגף שפי"ר בעירייה. מתקני משחקים נמצאים בעיקר בגנים ציבוריים ובגני ילדים.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12586 צפיות
שלום לכולם, שמי עידן מור ואני מנהל את העסק המשפחתי "עידנ'ס" כבר מספר שנים (אבא שלי בחר את שם העסק... אין לי שיגעון גדלות או משהו...). בתחילת הדרך, בין השנים 2002 ל-2007 תפעלתי 3 משחקיות לילדים, אחת בפ"ת ושתיים בר"ג, אחת במרכז אלרם ברח' ביאליק והשניה ב"מרום סנטר", בשכונת מרום נווה.

מאת: עידן מורהפקות אירועים11/11/12734 צפיות
חוגגים אירוע ומעוניינים לשדרג אותו משמעותית? השכרת מכונת פופקורן תעשה בשבילכם את העבודה! השכרת מכונות פופקורן דרכנו יכולה להתקיים בכל ימי השבוע ובהתראה קצרה. במידה ותבצעו השכרת מכונת פופקורן אנו מבטיחים לכם אירוע שלא תשכחו!

מאמרים נוספים בנושא הפקת אירועים

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים02/09/19614 צפיות
מה הופך ערב גיבוש עובדים לאירוע בלתי נשכח? אווירה משוחררת, אוכל טעים, הפעלה מתאימה וקונספט שמוביל את הערב למקומות מפתיעים. ערב גיבוש יווני יכול להפוך לטוויסט מעניין.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים06/02/19739 צפיות
שנת 2019 משופעת באירועי לילה כמו חוגי בית לגיבוש בזמן בחירות, ערבי גיבוש משפחתיים עם הכלה מאיסטנבול ואירועים כמו הקמתו של מפעל אינטל החדש. הרצאה מצחיקה לערב גיבוש קבוצת עובדים היא חלק חשוב מאוד משמירת התלכיד הקבוצתי ושמירה על הצביון הייחודי של צוות עובדים.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים28/01/19568 צפיות
הפקת יום כיף לעובדים בדרום מפסטיבל "דרום אדום" ועד ים המלח -אילת. זאת הזדמנות לשלב בין ערכי ציונות לבין אטרקציות לעובדים, פעילות גיבוש בשטח, טיולים ולינה.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים27/01/19539 צפיות
כאשר בנו את החומה הסינית בין המאה החמישית לפני הספירה ועד המאה השש עשרה לא בטוח שעשו שם סדנאות גיבוש לעובדים החומה משתרעת על פני 8851 ק"מ. סדנאות גיבוש לצוותים הם חלק מהז'רגון התרבותי של חברות, מוסדות וארגונים במדינה ובעולם.

מאת: עידן אברהמיהפקת אירועים21/02/18603 צפיות
אצל איזו חברה כדאי לשכור אוהלי אבלים? צריכים לשכור אוהל אבלים? חשוב לדעת כי יש מספר חברות שמציעות שירות בתחום זה. כמה חשוב לכם לבחור בחברה טובה ומומלצת בה תקבלו שירות מושלם שעונה על הצורך שלכם. כאשר נזקקים לשכור מוצר חשוב למצוא את נותן השירות שיש בידו את היכולת לספק את המוצר ואת השירות בצורה מושלמת. שימו לב שזה נכון גם באשר לשכירת אוהלי אבלים. ניתן לברר ולמצוא את החברה המומלצת בה תוכלו לקבל מענה מושלם לצורך שלכם. קראו על כך בשורות הבאות.

מאת: יובל בן בסטהפקת אירועים26/09/171258 צפיות
רעיון למסיבת רווקות בחוץ הוא מעולה לחודשי הקיץ אבל מסתבר שלא כל בחורה מעדיפה לחגוג אותו. 9.5% סרבו בכלל לחגוג בחוץ. איפה כן? במקום הראשון 59 נשים שהן (29.5%) מכלל הסקר מעדיפות לחגוג במסיבת בריכה מתוך מאתיים נשים. כנראה שיש משהו בבריכה שגורם לתחושה של חופש. מספיק להיזכר בתמונות מהבריכה במסיבת הרווקות של הדוגמנית שלומית מלכה כדי להבין את תחושת השמחה והכיף.

מאת: דוד דרומרהפקת אירועים08/09/171433 צפיות
להקת "דוסה נובה" הינה להקת אירועים וחומר מקורי הקיימת כשמונה שנים ומופיעה בארץ ובחו"ל.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica