חפש מאמרים:
שלום אורח
19.08.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

תכשיטים ואקולוגיה

מאת: ירון שאולאופנה08/03/20111183 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מכוניותמהירות, תעשייה עתירת ידע, מטוסים החוצים אוקיינוסים תוך שעותספורות,מחשבים משוכללים ומכשירי טלפון ניידים וחכמים הם מקצת מנפלאותהעידןהמודרני, ההופכים את החיים של כל אחד מאיתנו לטובים ומהנים הרבהיותר. אךלרוע המזל, החיים המודרניים הביאו עימם לא רק קידמה נהדרת אלא גםשורה שלרעות חולות; כמויות עצומות של פסולת בלתי מתכלה, התחממות של כדורהארץכתוצאה מפליטה בלתי פוסקת של גזי חממה, שינויים קיצוניים במזגהאוויר,הכחדה של זני בעלי חיים נדירים, התדלדלות אוצרות הטבע, צמצוםמקורות המיםוהמזון והמסה מסוכנת של קרחונים בקטבים הם כמה מההשפעותהמזיקות, המצטברותוהבלתי הפיכות של החיים האנושיים על פני האדמה. לאורךזמן עלולה פגיעהמתמשכת ובלתי מודעת זו להוביל לא רק לנזקים קיצונייםלסביבה אלא גם לאובדןמוחלט של החיים על פני כוכב הלכת המיוחד שלנו. בשלכך, בשנים האחרונות הפךנושא איכות הסביבה מתחום זניח ושולי יחסית לאחדהתחומים החשובים ביותרהעומדים על סדר היום, ברמה הלאומית, הבינלאומית וגםברמה האישית. פרוייקטהתכשיטים "אמא אדמה" הוא חלק בלתי נפרד ממאבק זה,והוא משמש כתזכורת ליחידעל החובה המוטלת עליו לקחת אחריות אישית ולשמורעל הסביבה.

קידמה, אסתטיקה ותכשיטים

הפגיעהבסביבה איננה תופעה חדשה, אלא מחדל מתמשך שבמהלך השנים רק הולךומתעצם.זרעי הפורענות החלו לנבוט כבר במאה ה-18, בתקופת "המהפכההתעשייתית". מהפכהזו, כפי שכולנו יודעים, חוללה שינוי משמעותי וחיוביבחיי האדם; היא הביאהעימה קידמה, גרמה להתפתחות מואצת של הטכנולוגיה,האריכה את תוחלת החייםוהכניסה לחיינו אינסוף שינויים חיוביים. עם זאת,לצד מנעמי הקדמה, העצימההמהפכה מאוד גם את תהליך הפגיעה בטבע ובעולם –בחי, בצומח וגם בדומם. בהווהמורגשת הפגיעה בסביבה בכל פינה ואיננה פוסחתעל שום תחום בחיינו, כוללתחומי האסתטיקה, האומנות והתכשיטים. לתכשיטיםאמנם היה תפקיד חשוב בחברההאנושית כבר בימי קדם ואפילו בתקופת התנ"ך, אךבפועל תהליך ייצורם גרםועדיין גורם לפגיעה בסביבה. אין ספק, כי לתכשיטיםישנו תפקיד חשוב ביותרבחברה האנושית, לא רק מבחינה אסתטית אלא גם מבחינהכלכלית, מעמדיתותרבותית, והם מלווים אותנו לאורך כל הדורות עד העידןהמודרני. אך כמו בכלתחום אחר, כך גם בתחום התכשיטים ישנם גם צדדים פחותנעימים. אמנם כולנואוהבים אסתטיקה, אומנות ויופי, אך לרוב כאשר אנומתבוננים בתכשיט מעוצבוייחודי, הנראה כיצירה מושלמת ותמימה, איננהמסוגלים לחשוב על כך שיופי זהכרוך לעיתים, לרוע המזל, גם בגרימת נזקים לסביבה.

מה קורה מאחורי הקלעים?

כרייתמתכות מתבצעת מדי יום באינספור מכרים בכל רחבי העולם, כאשר היאמשמשת, ביןהשאר, גם לצורך יצירת תכשיטים. לצד התועלת הכלכלית ושיפוראיכות החיים,גורמת מלאכת הכרייה האינטנסיבית גם לנזקים חמורים לסביבה.בתהליך כרייתהזהב או מתכות אחרות נוצרות כמויות עצומות של פסולת, לדוגמה,במהלך הפקתכמות זהב הנדרשת לייצור טבעת בודדת אחת, נוצרים מעל ל-20טונות של פסולת.מאוחר יותר, לצורך הפרדת הזהב ממרכיבי הקרקע האחרים, נעשהשימוש בחומריםרעילים, כדוגמת: ארסן, ציאניד וכספית. חומרים אלה מחלחליםלתוך הקרקע ואלמי התהום ומגיעים אל הנהרות ולעיתים גם אל מי השתייה שלנו,ומרעילים אותם.

זכויות אדם וכריית יהלומים

במכרותהיהלומים באפריקה המצב חמור אף יותר, כאשר לצד כריית היהלומיםהחוקיתמתנהלת גם כריית יהלומים אלימה ובלתי חוקית בעליל. "יהלומי הדמים"הםהכינוי ליהלומים, שמלאכת כרייתם מתבצעת על ידי גורמים פליליים הפועליםבשיטות של אלימות, אכזריות, ניצול, עבדות וגם רצח אוכלוסייה מקומית. בשלכריית היהלומים הלא חוקית, נאלצים לא אחת השבטים המקומיים לעזוב את שטחיהמחייה בהם התגוררו לאורך שנים, לאחר איומים והפעלת כוח, והמאזן האנושיוהטבעי באזור נפגע מאוד. עם זאת, למרות המציאות הקשה, בשנים האחרונות נעשיםמאמצים להילחם בתופעה. בשנת 2003 הוקם פורום בינלאומי של גופים שוניםבענףהיהלומים, ארגונים לא ממשלתיים וממשלות במטרה לצמצם את הסחר ב"יהלומיהדמים". במסגרת הפורום נוסחה "אמנת קימברלי", לפיה המדינות החותמות עלהאמנה וביניהן גם ישראל, מחויבות להימנע מרכישה, מסחר או משימוש ב"יהלומיהדמים". במדינות אלה מצורפת לכל יהלום נרכש תעודה מיוחדת המבטיחה שהוא נכרהונקנה בהתאם לתנאי סחר הוגן.

אפשר גם אחרת

גםבעידן בו אנו מחויבים לשמור על סביבתנו מכל משמר ניתן עדיין ליהנותמיופיים הרב של התכשיטים. בתחום ייצור התכשיטים, כמו בתחומים אחריםהקשוריםלאיכות הסביבה, קיימים שלושה עקרונות חשובים, הקרויים בשם "שלושתה-Rמים";Reuse-Recycle-Reduce  – צמצום השימוש, מיחזור ושימוש חוזר. בהקשרזה, ניתן היום לרכוש תכשיטים העשויים ממתכות ממוחזרות ומשומשות או למחזרתכשיטים קיימים. לא פעם, ניתן גם לחדש תכשיטים ישנים בתהליך יחסית זולופשוט. באותה מידה, יכולים התכשיטים לשמש כהשראה, להגביר את המודעותלנושאים אקולוגיים שונים ולעודד בעצם נוכחותם את ההירתמות למאבק האישי למעןשימור הטבע הסובב אותנו.

פרויקט אמא אדמה

"הטבעהוא מקור ההשראה שלי...", אומר האמן ומעצב התכשיטים, דודיוייצמן. בשלזיכרונות הילדות מהמשק החקלאי של סבו, תחושת הקרבה לאדמהוהעושר ואינסוףהצורות, הצבעים והצירופים של הטבע הנגלים כל יום לעיניו,רואה דודי במאבקהאישי שלו למען איכות הסביבה, הן כאדם פרטי והן כיוצר בעלהשפעה, ערךעליון. במסגרת מאמציו להגביר את המודעות לחשיבות השמירה עלהסביבה, יצרדודי את פרויקט "אמא אדמה", הכולל עיצוב של תכשיטים אקולוגיים.מטרתו של תליון "אמא אדמה" היא לחזק את הקשר בין האדם ובין כדור הארץ,המשמש לא רק כבית היחיד של כולנו אלא גם כרחם, המספק לנו את כל צרכינו.פגיעה בעולם היא בסופו של יום גם פגיעה בעצמנו. בנוסף למודעות הסביבתית, כלהרווחים ממכירות פרויקט "אמא אדמה" נתרמים לארגונים אקולוגים שונים. כך,משמש התכשיט לא רק כתזכורת תמידית לעוצמה של השפעתנו על הסביבה, לטובולרע,אלא גם תורם באופן מעשי לקידום פעילויות שונות המשפיעות על עתידכדורהארץ, אם בחקיקה ואם בעזרה חומרית מיידית הנחוצה כאוויר לנשימה (תרתימשמע)לארגונים המסורים לנושא חשוב זה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ירון הוא מנהל אתר תכשיטים קוסמיים.
תכשיטים קוסמיים מיוצרים בישראל משנת 1998 על ידי האומן דוד ויצמן. כל דגם עובר תהליך אנרגטי ייחודי וכל תכשיט מלוטש ביד. התכשיטים מביאים איתם יכולות ריפוי, איזון וחיזוק במסע העצמי של כל אדם אל השלם. כל תכשיט נמכר בתוך קופסא מעוצבת יחד עם חוט ומגילת נייר המכילה הסבר על משמעות התכשיט וייחודו.
http://www.ka-gold-jewelry.com/hebrew/

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ירון שאול

מאת: ירון שאולאופנה03/04/111141 צפיות
כולנו אוהבים תכשיטים. לרוב אנו נוהגים ליחס להם בעיקר ערך אסתטי, אך בפועל, יש להם תפקידים רבים נוספים. לתכשיטים ישנה היסטוריה עתיקה ומפוארת; גילם של הראשונים שבהם מוערך בכ-100,000 שנה, והם נמצאו במערות האדם הקדמון.

מאת: ירון שאולאסטרולוגיה03/03/111160 צפיות
האסטרולוגיה מפרשת את הקשרים הקיימים בין גרמי השמים ותנועתם של כוכבי הלכת ובין מאורעות, מעשים ותהליכים הקשורים לחיים האנושים על פני האדמה. המונח "אסטרולוגיה" הוא שילוב של המיליה "אסטרו", שמשמעותה ביוונית היא "כוכב", והמילה "לוגוס" שמשמעותה "היגיון"; בהתאם לכך, נבחנת המציאות באסטרולוגיה ביחס לתנועת השמש, הירח וכוכבי הלכת האחרים, כדוגמת: מאדים, צדק ונוגה.

מאמרים נוספים בנושא אופנה

מאת: דניאל מלמדאופנה16/02/22575 צפיות
האם שמלות חורף זה פריט לבוש שניתן לקנות אונליין?

מאת: רוני הכהןאופנה07/11/193397 צפיות
היכן רוכשים שמלות ערב לחתונה בתל אביב שגדולה עד מאוד? כאן התשובות

מאת: ניב אבןאופנה27/02/193413 צפיות
מה צריכים לצפות מבחינת טרנדים לראות כאשר יוצאים אל סיבוב חיפוש שמלות ערב לחתונה בתל אביב שמציעה מבחר רחב של בגדים לכל אישה?

מאת: רוני הכהןאופנה07/02/181372 צפיות
מכיוון שמחיר לא משקף איכות, ובהחלט יכולים למצוא אפילו מיטה במבצע נהדר שאיתה יהיה נעים ונוח ללכת לישון מידי לילה למשך של שנים רבות הלאה. איך יודעים לעשות בחירה נכונה? קראו את הדברים הבאים.

מאת: רוני הכהןאופנה23/01/181323 צפיות
מה יכולים לעשות כאשר אירוע חשוב מתקרב וצריכים את השמלה החגיגית מוקדם ככל האפשר? קראו הלאה.

מאת: רוני הכהןאופנה22/12/171395 צפיות
האם זה אומר כי רכישת טלפון חכם מבטלת גם את הצורך ברכישה של שעון ליד? ובכן, רבים רואים כי רכישה של שעון לגבר היא עדיין פעולה שמביאה איתה יתרונות שאי אפשר לבטל בקלות שכזו. קראו הלאה.

מאת: רוני הכהןאופנה18/11/171576 צפיות
איזה מקום יכול להכיל מלאי נהדר של שמלות יותר מעניינות שכאלה? קראו הלאה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica