חפש מאמרים:
שלום אורח
03.08.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מהי הערבות שיפקיד בעל זכות קניין רוחני כתנאי לעיכוב טובין מפרים?

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים13/04/2011830 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

עו"ד גיל נדל, יגאל קורנר

חוקים שונים מאפשרים לנתבעים לבקש מבית המשפט לחייב את התובעים בהפקדת ערובות להבטחת הוצאות המשפט.

למשל, על פי פקודת המכס, כאשר חברה מגישה תביעה נגד יבואן שמשלוח שלו נתפס על ידי המכס בחשד לטובין מזויפים המפרים סימני מסחר, דורש המכס מהחברה התובעת להפקיד, כתנאי לעיכוב שחרור המשלוח, ערבות בנקאית להבטחת הוצאות היבואן, אם התביעה נגדו תידחה.

על פי חוק החברות, כאשר תביעה מוגשת בישראל על ידי חברה זרה נטולת נכסים בישראל, ניתן לחייב את החברה התובעת בהפקדת ערובה להבטחת ההוצאות.

נשאלת השאלה: כאשר חברה זרה נטולת נכסים בישראל מגישה תביעה נגד יבואן בחשד להפרת זכויותיה, האם די בערבות שדורש המכס או שיש הצדקה לחייב אותה בערבות נוספת על פי חוק החברות, בשל היעדר נכסים בישראל?

החלטה שניתנה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה דנה בשאלה זו.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

חברה קנדית בשם Spin Master העוסקת בייצור צעצועים, מחזיקה בפטנטים רשומים בארה"ב ובסימני מסחר ברחבי העולם, כולל בישראל, ביחס למשחק בשם "בקוגן".

חברה זו הגישה תביעה נגד חברה ישראלית בשם חי עמרה בע"מ, שעל פי החשד, ייבאה לישראל משלוח של כ- 40,000 יחידות של  משחקי בקוגן מזויפים.

בפועל, בית המכס חיפה עיכב בחודש אוגוסט 2010 את הטובין המיובאים, ומבדיקה פיזית של הטובין על ידי נציגי החברה הקנדית עלה החשד כי מדובר בטובין מזויפים.

בהתאם לקבוע בפקודת המכס, דרש המכס מן החברה הקנדית, כתנאי לעיכוב הטובין הפקדת ערבות בסך של 45,000 ש"ח להבטחת הוצאות היבואן אם תידחה התביעה, וערבות כזו הופקדה.

בנוסף, הפקידה החברה הזרה על פי דרישת המכס כתב התחייבות לשפות את היבואן בכל סכום שייפסק בבית המשפט מעבר לסכום זה.

היבואן שסחורתו עוכבה הגיש לבית המשפט בקשה להגדיל את הערבות ולחייב את החברה הקנדית בהפקדת ערבות של 100,000 ש"ח, וטען בין היתר כי הצעצועים המעוכבים בידי המכס הם מקוריים ולא מזויפים, וכל תביעת החברה הקנדית נועדה למנוע ממנו תחרות הוגנת בישראל, על ידי עיכוב ממושך והחזקת הטובין במכס, גרימת נזקים ללקוחות היבואן, לשמו הטוב, וכן לעלויות אחסנה כבדות.

היבואן טען כי מאחר והחברה הקנדית היא חברה זרה בלא כל אחיזה בשוק הישראלי- ללא נכסים או עסקים בישראל, יש לחייב אותה, בהתאם לחוק החברות, בהפקדת ערבות גבוהה יותר של 100,000 ש"ח, שכן ממילא הערבות המקורית ע"ס 45,000 ש"ח, כך נטען, הופקדה לכיסוי הוצאות המכס (השמדה, אחסנה) ולא לכיסוי הוצאות היבואן.

החברה הקנדית טענה כי די בערבויות שכבר הופקדו על ידה- ערבות על סך 45,000 ש"ח בתוספת לכתב התחייבות לשיפוי- על מנת להבטיח את הוצאות היבואן אם תידחה התביעה, וטענה כי היא חברה משגשגת שלא תתקשה לעמוד בהוצאות המשפט אם אלה ייפסקו כנגדה.

לגופו של עניין, טענה החברה הקנדית כי בדיקה פיזית העלתה שמדובר בוודאות בטובין מזויפים, וטענה גם כי היבואן במקרה זה הוא יבואן סדרתי שכבר קיימים נגדו מספר הליכים משפטיים בגין יבוא טובין מזויפים.

החלטת בית המשפט:

בית המשפט קבע כי השאלה המונחת לפניו, הנוגעת לחיוב בהפקדת ערובה לפי חוק החברות, צריכה להיות מוכרעת לפי איזון בין זכות החברה הזרה לפנות לבית המשפט, לבין זכות היבואן להגנה על הוצאותיו המשפטיות אם התביעה תידחה.

בית המשפט ציין כי החברה הקנדית, בעצם הפקדת הערבות על סך 45,000 ש"ח וכתב התחייבות לשיפוי בכל סכום מעבר לכך, כדרישת המכס, הוכיחה את מידת רצינותה בהגשת התביעה כאן, דבר אשר מביא למסקנה כי חברה זו לא תתקשה לשלם כל סכום הוצאות שייפסק כנגדה אם תידחה התביעה.

בית המשפט דחה את טענת היבואן כי הערבות שהפקידה החברה הזרה, על סך 45,000 ש"ח, מיועדת לכיסוי הוצאות המכס וקבע כי ערבות זו מיועדת לכיסוי הוצאות היבואן.

בסופו של דבר, קבע בית המשפט כי מאחר והחברה הזרה כבר הפקידה ערבות שסכומה מתקרב ל-50% מדרישת היבואן, תוך הוספת כתב התחייבות לשיפוי על יתרת דרישת היבואן, די בכך ומקרה זה אינו מצדיק לחייב את החברה הזרה בהפקדת ערבות נוספת לפי חוק החברות.

(ת.א. (מחוזי חיפה) 43006-08-10 Spin Master Ltd נ' חי עמרה בע"מ, השופט ד"ר עדי זרנקין, החלטה מיום 11.1.11, לא צוינו שמות ב"כ הצדדים)

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל

מאת: עו"ד גיל נדלמכס02/08/2024 צפיות
בית המשפט קבע, כי טירן זכאית להחזר אגרות והיטלי הנמל בהן נשאה בגין פקידות האניות את נמל חיפה, מתוקף מינויה כסוכנת נמל של Sisa.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס02/08/2023 צפיות
תוצאות פסק הדין הביא את בית המשפט למסקנה כי על החברות הנתבעות לפצות את חברות האלומיניום בגין בגניבת עין בסכומים של מאות אלפי ₪.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס15/07/2064 צפיות
העותרות - אשר עוסקות, בין היתר, בפיתוח, ייבוא, שיווק ומכירה של כלי תחבורה חשמליים, ובכלל זה קלנועיות - עתרו לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה, בדרישה לבטל הוראות נוהל שהוציא האגף אשר מגביל ייבוא קלנועיות עם "מרכב סגור".

מאת: עו"ד גיל נדלמכס12/07/2064 צפיות
מאמר זה עוסק בתביעה כספית ע"ס 474,306 ₪, שהגיש משלח בינלאומי כנגד חברות ייבוא בגין הוצאות שנגרמו לה כתוצאה מהזמנת משלוח מטען צעצועים מסין לישראל.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס08/07/20157 צפיות
תובע שהתקשר עם ספקית סינית בהסכם לרכישת פסולת נחושת תמורת 16,000 דולר, הגיש תביעה כספית נגד בנק בו פתח אשראי דוקומנטרי לצורך יבוא המטען מסין, לאחר שהתברר כי המטען שהגיע לנמל, הכיל דשן אדמה.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס05/07/2092 צפיות
בית המשפט קבע, לעניין אחריות רש"ת, כי היא פעלה לשם הבטחת ביטחונם של בני האדם שפקדו את המסוף, וגם אם רש"ת הביאה לכך שנותר ציוד בצד הפלסטיני, אין זה דבר בלתי סביר בהתאם למציאות הביטחונית המורכבת, ואשר על כן היא אינה אחראית לנזק שנגרם לחברה בגין הותרתו שם.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס22/06/20123 צפיות
בית המשפט קבע, כי היטל THC והיטל מעבר שלא שולמו לצדדים שלישיים לא יוחזרו ליצואן הישראלי.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19599 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19575 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19598 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19526 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19413 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19361 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19439 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica