חפש מאמרים:
שלום אורח
27.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מכולה גנובה תושב לבעליה החוקיים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים31/05/2012620 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

עו"ד גיל נדל, ליאור מנשרוף

 

לאחרונה, קיבל בית משפט השלום בחיפה תביעה של חברת ספנות זרה, בגין מכולה שלטענתה נגנבה ממנה.

המקרה עוסק בכלל המכונה "תקנת השוק", לפיה אדם יכול לרכוש בעלות בנכס מסוים גם כאשר הנכס נמכר לו על ידי מי שאינו הבעלים של אותו נכס, וזאת בהתקיים מספר תנאים:

הנכס נקנה מאדם אשר עוסק במכירת נכסים מסוגו של הממכר. לדוגמא קניית נעליים ממוכר נעליים.

העסקה נעשתה במהלך העסקים הרגיל, לדוגמא בשעות העבודה המקובלות ובמקום ציבורי ולא באופן "מחתרתי".

הקונה שילם תמורה ריאלית ביחס לשוויו המלא של הנכס.

הקונה קיבל את הנכס לחזקתו.

הקונה עשה את כל תהליך הרכישה בתום לב ובלא ידיעה על כך שהנכס נמכר שלא על ידי בעליו האמיתיים.

במקרה זה, המכולה נמצאה אצל צד שלישי שטען שרכש אותה בתום לב אך בית המשפט דחה את הטענה והורה על השבת המכולה לבעליה החוקיים, חברת הספנות הזרה.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

חברת הספנות הזרה טענה כי המכולה אשר כעת נמצאת בידיה של חברה ישראלית, נגנבה ממנה בעת שהמכולה הייתה במחסן של חברה אחרת. לכן, דרשה חברת הספנות הזרה מבית המשפט לקבוע כי היא הבעלים האמיתי של הנכס - המכולה - וכי על החברה הישראלית להחזירה לחזקתה.

מנגד, טענה החברה הישראלית כי היא רכשה את המכולה כדין מחברה ישראלית הרשומה בישראל. לטענתה, הרכישה בוצעה בתום לב ובתמורה ולכן הבעלות על המכולה למעשה עברה אליה מכוח "תקנת השוק".

פסיקת בית המשפט:

בית משפט השלום דחה את טענתה של החברה הישראלית, משום שעל פי דעתו לא התקיימו התנאים להוכחת "תקנת השוק", אשר מכוחה ביקשה החברה הישראלית לרכוש בעלות במכולה.

כך, ייחס בית המשפט חשיבות לכך שהחברה הישראלית שילמה 6,000 ש"ח + מע"מ עבור רכישת המכולה, סכום המהווה שליש ממחירה הריאלי של המכולה, דבר המעיד על חוסר תום ליבה של החברה הישראלית.

כך, ציין בית המשפט כי גם הימנעותה של החברה הישראלית מלברר פרטים נוספים הנוגעים לחברה ממנה רכש את המכולה, גם היא מעידה על חוסר תום ליבה של החברה הישראלית.

כמו כן, קבע בית המשפט כי החברה הישראלית רכשה את המכולה מחברה שעיסוקה אינו מכירת מכולות אלא בתיווך עובדי סיעוד, ולכן תנאי נוסף של "תקנת השוק" אינו מתקיים.

בסופו של עניין, פסק בית משפט השלום כי על החברה הישראלית להחזיר את המכולה לחברת הספנות הזרה תוך 7 ימים, וחייב את החברה הישראלית בתשלום הוצאות בסכום של 5,000 ש"ח.

[ת.א. (שלום חיפה) 21795-03-12 ADMIRAL COTINER LINES INC נ' יוסף מאי ואח', פסק-דין מיום 26.3.12, בפני השופטת אילת דגן. באי כוח הצדדים לא צוינו].

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל

מאת: עו"ד גיל נדלמכס27/02/2018 צפיות
עניינה של סקירה זו, בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי יצרנית היינות יקבי כרמל כנגד אגף המכס ברשות המיסים, בעקבות מחלוקת בין הצדדים בסוגיית פטור מותנה מתשלום מס קניה בעת יבוא כוהל לייצור משקאות משכרים.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס24/02/2029 צפיות
בית המשפט הגיע למסקנה כי החלטת רשות המכס היא סבירה, ואין מקום להצהיר על בטלותה של הודעת הגירעון.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס17/02/2058 צפיות
לאחרונה אישר בית המשפט השלום בחיפה הסדר אליו הגיעו הצדדים בתובענה ייצוגית, שתוצאתו היא הסתלקות של מגיש התביעה ודחיית תביעתו האישית של המגיש התביעה, דבר המבטל את המשך ניהול ההליך בכתליי בית המשפט לתובענות ייצוגיות.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס12/02/2085 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, אשר קבע כי הייתה אפוא הצדקה להגשת העתירה על ידי החטיבה וכי המדינה לא מילאה אחר חובתה הקבועה בסעיף סעיף 7(ב) לחוק חופש המידע, המורה כי על הרשות הציבורית לקבל החלטה בבקשה לקבלת מידע ולהודיעה עליה למבקש ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס30/01/20145 צפיות
במסגרת גזר דין שניתן ממש לאחרונה, גזר בית משפט השלום בתל אביב-יפו, על 3 נאשמים, עונשי מאסר בפועל, בשל עבירות בתחום המע"מ ומס הקניה, אשר מתשלומם התחמקו הנאשמים, במסגרת עיסוקם.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס28/01/20150 צפיות
בית המשפט בחן את המקרה לאור ההלכה הפסוקה וקבע בהסתמך על מכלול השיקולים כי מקרה זה נמנה על אותם מקרים חריגים בהם ניתן להימנע מהרשעת הנאשם למרות הודייתו והטיל על העובד צו מבחן לתקופה של 12 חודשים ללא הרשעה.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס28/01/20145 צפיות
סקירה זו עוסקת בשאלה האם תעודות המקור שנחתמו על ידי המשלח, בהסכמת היצואן בדיעבד, הינן תעודות מקור הזכאיות להעדפת מכס או לא, בהנחה שכל שאר התנאים להסכם הסחר מתקיימים.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19320 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19312 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19337 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19320 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19286 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19240 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19329 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica