חפש מאמרים:
שלום אורח
16.09.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

יודע נסתרות בני האדם - הרשב"י (רבי שמעון בר יוחאי)

מאת: עמותת אור הרשב"י יהדות02/01/2013460 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מעשה בשני בני אדם מהעיר צידון, שהיו שותפים במשא ומתן. היו השניים מוליכים סחורה מצידון לבבל ומבבל לצידון, ושניהם לא היו זזים זה מזה, רק שניהם קונים יחד, ושניהם שומרים על סחורתם עד שמוכרים אותה בנוכחות שניהם. ועל כן, אף שהיה אחד מהם רמאי לא יכל לרמות, כי יד חברו לא זזה מתוך ידו תמיד. שותפותם נמשכה שנים רבות, ומעולם לא הפסידו במסחרם, רק תמיד היו מרויחים ומצליחים.פעם אחת חלה הנאמן שבהם ברגליו, ואז שבת מסחרם כמה חודשים, כי לא היה לבו בטוח בחברו להמשיך במסחר לבדו. אך כאשר ראה שארכו ימי חליו קרוב לשנה, אמר לחברו שילך לבבל, להוליך סחורה ולהביא סחורה כדרכם. חברו שמח בלבו, כי מצא שעת הכושר להוציא רמאותו לפועל. וכך עשה: קנה הרבה סחורה, נשא אותה על הגמלים ונסע עמה לבבל ומכרה והרויח, ועוד נשא ונתן שם בבבל בכסף סחורתו והרויח הרבה, ושוב קנה סחורה והביא לצידון, ועשה כל מיני ערמה ורמאות: קנה הרבה מהרווח שבו מכר בסחורה שהוליך מצידון לבבל. וכל מה שהרויח במשא ומתן שעשה בבבל העלימו מחברו ולקחו לעצמו, וחברו האמינו לכל אשר אמר.אחר שמכרו הסחורה כולה, עשו חשבון ומצאו שהפסידו. הנאמן שתק ולא אמר כלום, רק המתין מעט זמן עד שנתרפא, וקנה סחורה הוא וחברו והלכו שניהם יחדיו לבבל. וגם בפעם זו קנו סחורה והפסידו, וכן בפעם השלישית שוב הפסידו. האיש הנאמן נבהל, ויאמר לחברו: מה זה עשה אלקים לנו? זה שלש פעמים רצופות שאנחנו מפסידים, דבר אשר לא היה לנו מיום שנשתתפנו זה כמה שנים?! ויאמר לו חברו: כך דרך המסחר, פעם רווח פעם הפסד. ויאמר לו חברו: לא כן אחי, אין זה אלא יד ההשגחה העליונה! ועתה נלך אצל התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, והוא יודיענו את סיבת הדבר ברוח הקודש אשר בקרבו.ויענהו חברו האחר ויאמר: וכי נטרפה דעתך?! וכי רשב"י בקי בדרכי המסחר? הלוא הוא רק אחד מהתנאים, נלך אצל הסוחרים הבקיאים היטב בדרכי המסחר והם יודיעונו. אמר לו חברו: כלך מהדברים האלו, כי בדרכי המסחר אין בקי יותר מאיתנו, כי מנעורינו ועד עתה עוסקים אנחנו בסחורה, ואנחנו שני הותיקים שבעיר המסחר, ודבר זה מעולם לא קרה אותנו, ומה גם שלוש פעמים רצופות. אין זה אלא יד השם עשתה זאת. נלך אצל הקדוש הרשב"י זיע"א והוא יודיענו סיבת הדבר. ואם גם הוא לא ידע, נשים יד לפה. ובכן, לא ארפך ואל אעזבך עד שתלך עמי!אז בעל כרחו הלך עמו רעהו הגנב אצל רשב"י זיע"א, ויספרו לו כל המאורע, והוא צפה ברוח הקודש וראה כל רמאויות הרמאי. ויאמר להם: דעו לכם בני, כי המסחר הוא דומה לעץ, שבהיות שרשיו בריאים וחזקים – כל ענפיו הם רעננים ונותנים פירות גדולים וטובים ומתוקים. אך אם שרשיו לקו ונרקבו ונשחתו, אזי נהפך הודו למשחית ונעשה עץ יבש, שאינו ראוי אלא להסקה. כך גם המסחר: השורש שעליו עומד ומצליח ומתקיים הוא האמונה. כל עוד שהסוחר נושא ונותן באמונה, אזי מסחרו הולך הלוך וגדל עד כי גדל מאד, אך אם אבדה האמונה – מסחרו הולך ודל ומתמעט מיום ליום, ובעליו מגיעים עד כיכר לחם. כן אתם: בהיותכם נאמנים במסחרכם, הייתם מרויחים ומצליחים, ועכשיו שרימיתם זה את זה, אתם מפסידים הפסד אחר הפסד.ויאמרו שניהם יחדיו: רבי, לא נכנסה שום רמאות בינינו, רק הננו גם עתה כמו תמיד נאמנים זה עם זה. אז ענה הרשב"י זיע"א לאותו רמאי: הוי, רשע! אני חשבתי שתודה על פשעך לחברך ותשיב לו את הגזלה והעושק אשר עשקתו ברמאותך, והשם יעביר חטאתך, וגם חברך ימחל לך. ועתה אתה מעז פניך ואומר שאתה איש נאמן! עתה אגלה את נבלותך. זכור אל תשכח מה שגנבת מהרווח שהרוחת בסחורה שהולכת מצידון לבבל לעצמך, והסחורה שהבאת הוספת במחירה ולקחת התוספת לעצמך, ועוד חישבת עליו חלקו בהוצאות שהוצאת באותם הימים שנשאת ונתת לבדך, ולקחת כל הרוח לעצמך. הוי בוגד! הוי גזלן! כל כך הרבה רשע עשית, ומחשיב אתה את עצמך לאיש נאמן? צא רשע מלפני! לא אוכל להביט בפניך, כי עוונותיך העצומים חקוקים במצחך!אז נפל אותו אדם על פניו והודה על פשעיו אחת לאחת, ויבכה בכי גדול ויבקש תשובה על עוונו. ויאמר לו הרשב"י זיע"א: לא תוכל להתנקות מהעוון רק עד שתחזיר את הגזלה לחברך, וכל ההפסד שהפסדתם בסחורתכם יהיה נחשב עליך לבדך. גם תתן לחברך רווח ערך הפעמים שהייתם מרויחים, כי בשלך באה לכם הרעה במסחרכם, ועוד תכפול כנגד הכל ותתן לעניים צנועים שיודעים את התורה, ותבקש מחילה מחברך על שצערתו, ותלך למסחר שלש פעמים לבדך ותתנהג באמונה, ואז יכופר עוונך. וכך עשה אותו האיש, וחזר לפני הרשב"י זיע"א, והביט בפניו והודיעו שנמחל עוונו, וישמח בו מאד על תשובתו.

לסיפור המקורי מאתר הרשב"י

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

כל יהודי יודע כי "רבי שמעון" הוא אחד מדמויות ההוד שקמו לעם ישראל. שמו נישא ונערץ יותר משאר התנאים והאמוראים, ויעיד על כך גם ציונו שהוא כמעט היחיד בארץ ההומה אדם בכל ימות השנה. אך לא רבים יודעים מי הוא זה שהקים את הציון שעל הקבר.

לאתר העמותה

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עמותת אור הרשב"י

מאמרים נוספים בנושא יהדות

מאת: בתיה כץיהדות08/09/1945 צפיות
אם נגזר עלינו חלילה וחס דברים לא טובים אז שהם יהיו על החפץ בו עושים את הפדיון ותמורת זאת האדם יכנס לחיים טובים

מאת: בתיה כץיהדות26/05/1918925 צפיות
חג שבועות הידוע גם בכינויו חג הביכורים וחג מתן תורה מגיע לאחר ספירת העומר, שבעה שבועות בדיוק לאחר חג הפסח, את שבועות חוגגים בתאריך ו' בסיון והחג הנפלא הזה הינו החג האחרון החותם את מועדי ישראל.

מאת: בתיה כץיהדות21/05/1918515 צפיות
מצוות זכירת מעמד הר סיני לזכור את מעמד הר סיני היא מצווה כמו שמובא בספר דברים "השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב" גם בי"ג עיקרים מובא: "וְשֶׁהַתּוֹרָה כֻלָּה נְתוּנָה מִן הַשָּׁמָיִם וְשֶׁלֹּא תִּשְׁתַּנֶּה בְשּׁוּם זְמַן חַס וְשָׁלוֹם".

מאת: בתיה כץיהדות07/05/19526 צפיות
ישנן הרבה נבואות שהתגשמו, אביא להלן 7 דוגמאות יפות וקצרות, כי כדי לסקור את כל הנבואות שהתגשמו צריך ספר שלם, לכן מומלץ לעיין בספרים הבאים להרחבת הידע: נבואה והשגחה, מסע אל פסגת הר סיני, מסילות אל האמונה, מסע אל האמת.

מאת: בתיה כץיהדות07/05/1917864 צפיות
זה ההסבר הפשוט למה נתן אלוקים את התורה רק לעם ישראל כי לכל עם יש את ה"אופי" המתאים לו ועם ישראל הוא העם שהכי התאים לו התורה.

מאת: בתיה כץיהדות07/05/1919191 צפיות
לפני שנביא את דברי הארכיאולוגים וההיסטוריונים צריך להדגיש שגם אילו ההיסטוריונים מסיקים מתוך מחקריהם שהדברים התרחשו אחרת ממה שכתוב בתורה, הדבר לא היה מעלה ולא מוריד למי שהשתכנע למעלה מכל ספק שהתורה נכתבה במדבר סיני וכל הכתוב בה מדוייק, וזה משתי סיבות:

מאת: בתיה כץיהדות07/05/191717 צפיות
אבל יש סיבה יותר גדולה מדוע רוב העם לא מקיים מצוות התורה - והיא מפני שרוב העם היהודי עדיין לא זכה להסברה נכונה ואמיתית מהי היהדות וכיצד היא יכולה לתרום לחיים שלו. העובדות מדברות שכאשר יהודי זוכה להכיר את התורה ואת המצוות בצורה אמיתית ועם הסברה טובה ונעימה

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica