חפש מאמרים:
שלום אורח
20.08.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פרשת דברים - איכה אשר לבדי?

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/2013962 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

בס"ד

פרשת דברים – הפרשה הראשונה בספר דברים הנקרא גם "משנה תורה"

ספר דברים הינו בעצם משא הפרידה של משה מן העם ימים ספורים לפני מותו הצפוי.

פרשה זו נקראת תמיד לפני תשעה באב גם משום הדמיון בגלל הדמיון שבין "איכה אשא לבדי" בפרשת דברים לבין "איכה ישבה בדד" במגילת איכה הנקראת בתשעה באב.

והפרשה מתחילה "ואלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן" (דברים א, א)

וזה מזכיר לנו "דברים" אחרים שאמר משה: "לא איש דברים אנוכי" כשמינה אותו הקב"ה להתייצב בפני פרעה כדי שישלח את בני ישראל ממצרים.

ואיך זה נעשה משה, שהעיד על עצמו כי "לא איש דברים אנוכי" (שמות ד, י) אותו משה פותח את ספר דברים בנאום הגדול שלו ופתאום יש לו הרבה דברים לומר "ואלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן" |(שם)

אלא שכאשר עומד הוא מול הקב"ה כמשה - אין לו דבר מעצמו לומר. אבל עם היותו שליח של הקב"ה הרי שכבר איש דברים הוא מכוח השליחות ששלח אותו הקב"ה והעניק לו כוח ויכולת להנהיג ולהוביל וגם לדבר מולם והוא כבר "איש דברים".

ושוב – מול הכניסה לארץ המובטחת

שלושים ושמונה שנים לאחר שנשלחו המרגלים לתור את הארץ, כשעמדו לפני כניסה לארץ אולם עלה בהם החשש שמא לא יוכלו לתושבי הארץ. שמא לא יוכלו לכבוש לעצמם את נחלותיהם המובטחות להם, שוב ניצבים בני ישראל בפני הארץ המובטחת להם.

וזהו כבר הדור החדש.

הדור החדש שנולד לחופש. דור שלא גדל כעבד.

ועתה, לפני הכניסה מתייצב מולם משה ומזכיר את הדרך שעשו. מזכיר את חטאי אבותיהם. מגולל בפניהם את חטא המרגלים. אותו חטא שבשלו נאלצו לסבוב במדבר עוד 38 שנים בטרם יגיעו שוב אל מול הארץ המובטחת להם. חטא חוסר האמונה של אבותיהם שלא בטחו בה' שיעזרם והיו חלשים מעצם טבע העבד שדבק בהם.

שהרי דור המדבר גדלו כעבדים ונשמתם היתה נשמת עבדים. משום כך צריך היה להמתין שיגדל הדור החדש

38 שניים סובבו במדבר עד מות האחרון מבני דור זה. ונותרו רק שניים -  אותם שדיברו טוב על האר  - כלב בן יפונה ויהושע בן נון שעתיד להנהיג את העם לאחר מות משה, מכין משה את הדור החדש הדור החופשי שכבר ראוי ומסוגל להיכנס לארץ ולנחול אותה.

.

והנה מלמד אותנו הרמב"ם כיצד מגדלים דור לוחמים שיוכל לילידי ענק, דור מחושל באופיו ובגופו.

"שאין בטבע האדם שיגדל על מלאכת עבדות בחומר ובלבנים והדומה להם, ואחר כך ירחץ ידיו לשעתו מלכלוכם ויילחם עם "ילידי הענק" פתאום...שהיה מחוכמת השם להסב אותם במדבר עד שילמדו גבורה, כמו שנודע, שההליכה במדבר ומיעוט הנאות הגוף מרחיצה וסיכה וכיוצא בהם יולידו הגבורה, והפכם יולידו רוך הלבב, ונולדו גם כן אנשים שלא הורגלו בשפלות ובעבדות"

(הרמב"ם – מורה נבוכים, חלק ג,פרק לב).

ושפטתם  צדק

"ואצוה את שופטיכם בעת ההיא לאמור:

שמוע בין אחיכם

ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גירו.

לא תכירו פנים במשפט

כקטון כגדול תשמעון

לא תגורו מפני איש

כי המשפט לאלוקים הוא". (דברים א, טז-יז)

שמוע בין אחיכם – שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו (ר' חנינה).

"לא תכירו פנים במשפט" - שיוויון כלפי שני הצדדים, ללא כל התחשבות בחזק או בחלש. בצדיק או ברשע. שלא יאמרו – הואיל וחלש הוא, יש להתחשב, או הואיל ורשע הוא אפשר להטות עליו את הדין. אלא – "כגדול וכקטן תשמעון"

שיהיו שווים בעיניכם.

בטבע האדם לנטות לפעמים אחר העשיר שלא לבזותו. להניח שישלם את החוב לעני, אבל בהסתר. לאחר הדין. והעני הרי לא יקפיד. עני הוא ורגיל בביזיונות.

וכן כשרואה השופט צדיק ומולו מי שמוכר כרשע, אולי יטהו ליבו לצדד בצדיק ולא להתייחס במלוא ההקשבה למי שמוכר כרשע.

"שלא תאמר: זה עני הוא וחברו עשיר ומצווה לפרנסו, אזכה את העני ונמצא מתפרנס מנקיות.

דבר אחר: שלא תאמר: היאך אני פוגם כבודו של עשיר זה בשביל דינר? אזכנו עכשיו וכשיוצא לחוץ, אומר לו: תן לו, שאתה חייב לו" (רש"י)

אין לנו עניין להגן על מי שמוכר לנו כצדיק דווקא, ואין עניין להגן על החלש מפני החזק ממנו,

או להגן על העני מפני העשיר

אלא יש להגן על הצדק.

ועל כך הציווי: "ושפטתם צדק"

מתוך האתר "פרשת השבוע

http://www.2all.co.il/web/Sites8/parashathashavooa/

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ציפורה בראבי -

ד.א.  teilot1@walla.com

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ציפורה בראבי

מאת: ציפורה בראבייהדות22/07/18662 צפיות
יום תשעה באב המוכר כיום צום ואבל לעם היהודי הינו יום מלא משמעות וכוח. לא רק זיכרון חורבן הבית נמצא ביום זה. גם התקווה לראות בבניינה ועוד כמה נושאים חשובים לעם ישראל. להתנער מן העפר. .

מאת: ציפורה בראביתרבות דיגיטלית19/07/184625 צפיות
המקום אליו מחוברים הילדים והצעירים בכלל וגם מבוגרים רבים הוא – הטלפון הנייד שלהם, החיבור הדיגיטלי שלהם לעולם. רק נסו לקחת אותו מהם. לא יעלה על הדעת!

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/131326 צפיות
על נוח נאמר: איש צדיק תמים. על אברהם נאמר: התהלך לפני היה תמים. בשבחי התמימות.

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/131101 צפיות
הבחירה בין טוב ורע - וארץ ישראל כנגד המצוות כולן!

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/131112 צפיות
לא רק קשיים כלכליים הינם מבחן לאמונה. גם עושר יכול להיות מבחן.

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/131139 צפיות
משה משתף את העם בכאבו על כך שאינו מורשה להיכנס אל הארץ המובטחת. ואתחנן אל ה'..

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע04/07/13896 צפיות
לאחר תיאור מסעות בני ישראל במדבר, הקב"ה מפרט בפני משה את גבולות הארץ המובטח להם.

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18764 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18791 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18724 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18749 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18768 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18768 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18837 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica