חפש מאמרים:
שלום אורח
24.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

העברת נכסים לחברה על ידי בעל מניותיה – פרק א'

מאת: yanaiamirמס הכנסה13/11/20136506 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

העברת נכסים לחברה על ידי בעל מניותיה – פרק א'

יש לך נכס שאתה מעוניין להעביר אותו לחברה בבעלותך? האם אתה מעוניין להעביר את הפעילות של עסקך לחברה שבבעלותך? אם כן יתכן ומאמר זה יסייע לך להבין טוב את פעילותך הכלכלית והעסקית תוך שכלול גורמי המס המושתתים במשק. פנה לרואה חשבון לקבלת ייעוץ מיטבי בדבר שינויי מבנה בחברתך. כמו כן, במאמר זה ננסה לסקור דרכים להעברת נכסים בפטור ממס ומתי כדי להעביר את הנכסים לחברה בפטור ממס כמפורט בסעיפי 104 לפקודת המס ומתי כדי להעביר את הכנסים במכירה חייבת במס, אכן לא תמיד עדיף להשתמש בפטור ממס, משפט זה עשוי להיות מוזר כלפי אנשים רבים אבל יש עימו צדק, המשיכו לקרוא ותוכלו להבין את פני הדברים.

ראשית מעבר של נכסים מישות אחת לשנייה הינו אירוע החייב במס בהתאם לפקודת מס הכנסה, האומנם אין להיבהל כיוון שלא תמיד אירוע החייב במס מגיע לכדי תשלום מס, כיוון שיתכן והמכירה תתבצע באמצעות שווי הנכס אשר הינו אקווילנטי לעלותו המפוחת של הנכס או אפילו נמוכה מימנו. בתרחיש כזה מוכר הנכס אינו יהיה חייב בתשלומי מסים כיוון שאין כלל  רווח בעת המכירה ואפילו אף נוצר הפסד אשר יהא ניתן לקיזוז כנגד רווחים אחרים. לצורך בדיקת כדאיות נית לפנות לרואה חשבון

לצורך כך הבא נסקור את כל האפשריות העומדות בפנינו טרם העברת נכסים לחברה או העברת פעילות לחברה בידי בעל מניותיה:

א. העברת נכסים לחברה במכירה חייבת במס.

ב. העברת נכס על ידי בעל מניות המחזיק במעל ל 90% במניות החברה

ג. העברת נכס לחברה על ידי מספר בני אדם

ד. העברת נכס בין חברות אחיות

ה. העברת נכס לחברת האם spin - off

להלן פירוט לגבי כל אחת מהשיטות המפורטות לעיל

העברת נכסים לחברה במכירה חייבת במס

העברת נכסים לחברה הינה אירוע החייב במס, פקודת מס הכנסה מעניקה מספר פטורים בעת העברת נכסים לחברה מאת בעל מניותיה של החברה, אך פטורים אלו כוללים תנאים רבים, אי עמידה בדרישות הפטור עשויה לחייב את בעל המניות במכירה חייבת בעת העברת נכסים לחברה.

ראשית יש לבחון את כדאיות השימוש בפטור שכן הפטורים המוצעים בפקודת מס הכנסה לרוב הינם פוטרים אשר בתמורה להעברת נכסים לחברה מוקצות לבעל המניות זכויות בחברה. בדרך זו בעל המניות העביר לחברה נכס, אך אינו יכול למשוך כספים מהחברה בגין העברת הנכס. למה הכוונה כאשר בעל המניות מוכר לחברה שבבעלותו נכס במכירה חייבת במס הוא עשוי לשלם מס על הרווח אך מנגד הוא צפוי לקבל תמורה בגין מכירת הנכס, התמורה יכולה להיעשות במזומן או אפילו באמצעות  מתן הלוואה או האשראי לחברה ומשיכת הכספים במועד מאוחר יותר. כאשר בעל המניות משתמש בפטורים להעברת נכסים המפורטים בסעיף 104 לפקודה למעשה בעל המניות מקבל בתמורה מניות ולא כסף, ורק בעת מכירת מניותיה של החברה יוכל להיפגש עם התמורה בגין מכירת הנכס.

לכן לא תמיד רצוי להעביר לחברה נכסים בפטור ממס, ולעיתים תכנון מס נכון הוא ליצור מכירה חייבת במס אשר עשויה להטיב עם בעל המניות. במכירה חייבת במס הנכס עשוי להימכר לחברה בהתאם לשוויו ביום המכירה. האומנם חוקי המס דוגלים בביצוע עסקאות שוק בהתאם לשווים אך לקיימים מספר חוקים אנטי תכנוניים בחוק במטרה למנוע תכנוני מס בלתי הולמים. אחד מהם הוא סעיף 24 בפקודת מס הכנסה, אשר עניינו הוא העברה של נכס בר פחת מישות לישות אשר השליטה בנכס נשארה עדיין בידי המעביר, במקרה זה שווי הנכס המועבר יהיה עלותו המופחתת של הנכס בר הפחת ביום העברה. כלומר הוראה זו באה למנוע מצב בו אדם בעל הפסדים רבים מעביר נכסים לחברה שבבעלותו המלאה או בין חברות שבבעלותו המלאה באמצעות ניפוח שווי הנכסים הנמכרים בכדי לקזז מצד אחד הפסדים ומנגד ליהנות מהוצאות פחת גבוהות בחברה הרווחית יותר.

לכן, אם אתה מעוניין להעביר לחברה שבבעלותך נכסים לעיתים רצוי להעביר את הנכסים במכירה חייבת במס לשם קבלת תמורה מאשר העברת נכסים בתמורה למניות. כמובן שאין כלל ברזל שלפיו ניתן לקבוע אילו דרכים לפעול בכל תרחיש, כיוון שתכנון מס כולל פרמטרים רבים אשר נדרש לבחון את כולם טרם קבלת החלטה מיטבית ודלת מיסים עבור הנישום. אך לחלוטין אין לשלול את האפשרות של מכירה חייבת במס רק בגלל תשלומי המס אשר עשויים להיות זניחים.

המשך לקרוא הפרק ב'

 

הוראות החוק כוללות תנאים נוספים, יתכן והמידע הנ"ל מציג נתונים שאינם עדכניים ואינם נכונים, אין להסתמך על מאמר זה ללא קבלת אישור ממשרדינו. פנה למשרד רואה חשבון לצורך קבלת מענה מקצועי.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם כותב המאמר.

ינאי אמיר רואה חשבון

הנהלת חשבונות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת yanaiamir

מאת: yanaiamirמיסוי בינלאומי01/07/143382 צפיות
יש לכם הכנסות ממקורות זרים? אתם לא מדווחים על כלל הכנסותיכם מכל העולם לרשויות המס בישראל? אם כן רצוי שתדעו כי אי דווח משמעו עבירה פלילית אשר יכול להסב לכם אי נעימות מול רשויות המדינה ותשלום קנסות רבים. מומךץ לפנות בהקדם לייעוץ עם רואה חשבון בדבר גילוי מרצון והתחלת התהליך מול רשויות המס.

מאת: yanaiamirראיית חשבון02/06/144028 צפיות
הנהלת חשבונות היא תחום העוסק ברישום שיטתי של פעילות העסק לשפה חשבונאית מקובלת בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים המפורסמים, בהתאם לכללים אלו נדרשת הישות לדווח את דוחותיה דוחותיה הכספיים עשויים לכלול דוח רווח והפסד או מספר דוחות כגון: מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון דוח על תזרימי המזומנים.

מאת: yanaiamirראיית חשבון02/06/143746 צפיות
משרדי רואה חשבון רבים מקנים ללקוחותיהם מגוון רחב של שירותים החל משירותי הנהלת חשבונות וכלה בשירותי ביקורת וחוות דעת מקצועיות . נשאלת השאלה האם כאשר משרד רואה החשבון המבצע ביקורת במבוקר ובמקביל נותן שירותי הנהלת חשבונות מפר את כללי האי תלות או שלא?

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/143503 צפיות
הנהלת חשבונות הינה תחום העוסק ברישום ותיעוד של פעולות העסק, במילים אחרות הנהלת חשבונות כוללת תיעוד פעילות העסק בעבר בהתאם לשפה חשבונאית, המשמעות היא שנדרש לבחון כיצד מתבצע הליך הרישום האם הרישום מתבצע בהתאם למהות כלכלית או בהתאם למהות המשפטית.

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14657 צפיות
מעוניינים לקבל שירותי ייעוץ עסקי? העסק שלכם לא רווחי? ועוד שאלות רבות, כדאי שאת היועץ העסקי שלכם תבחרו בקפידה!! למה אני מתכוון, יועץ עסקי הוא מנטור לעסק שלכם והוא צריך לתת לכם ערך מוסף כיצד לשווק את העסק וכיצד להרחיב את פעילותכם, כמו זריקת מרץ

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14658 צפיות
האם כדאי לנהל את הנהלת החשבונות של העסק באמצעות תוכנה ייעודית? או שמא רצוי לפנות למשרד הנהלת חשבונות לצורך קבלת שירותים כוללים לעסק שלכם לרבות ליווי וייעוץ שוטף. לצורך כך נבחן את הפרמטרים בעת שימוש תוכנה מול קבלת ייעוף ממשרד הנהלת חשבונות.

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14825 צפיות
לימודי הנהלת חשבונות אינם קלים והם כוללים לימודים במגוון רחב של תחומים חשבונאיים ותחומי משפט רבים החל מתקינה חשבונאית וחוקי מיסוי, חוקי ביטוח לאומי, חוקי עבודה ועוד. במאמר זה נתאר את הליכי לימודי הנהלת החשבונות.

מאמרים נוספים בנושא מס הכנסה

מאת: רוני הכהןמס הכנסה23/04/18605 צפיות
איך בדיוק מקבלים מאת מס הכנסה החזר מס ומה צריכים לבצע כדי שכל זה יקרה? קראו את הדברים הבאים.

מאת: רוני הכהןמס הכנסה19/07/171470 צפיות
הרמה של ההוצאות רק הולכת וגדלה לה בעוד הרמה של ההכנסות רק הולכת ומצטמקת מנגד, מה כבר יכולים לעשות

מאת: נטלי הרוש מס הכנסה01/01/171652 צפיות
בעקבות חישובים שאינם מדויקים או משתנים במהלך השנה נוצרים עודפים ומכאן מגיעים לחלק ממשלמי המיסים גם החזרי מס. החזרי מס הכנסה..

מאת: מנחם כהןמס הכנסה30/12/153733 צפיות
תיקון 206 לפקודת מס הכנסה[1] הינו תיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015. תחילתו של התיקון מיום פרסומו ב-5.11.15.

מאת: מנחם כהןמס הכנסה05/11/152052 צפיות
1. כללי תוספת ז' להוראות עוסקת בניהול החשבונות על ידי בעלי בתי ספר לנהיגה, וקובעת לאמור: "תוספת ז' ניהול פנקסי חשבונות על-ידי בעלי בתי-ספר לנהיגה

מאת: מנחם כהןמס הכנסה28/07/151567 צפיות
מטרתה של תקנה 2(6) לתקנות הדיווח במס הכנסה היא להצביע בפני רשויות המס על אותם מקרים, שבהם מסיבות שונות עלול בעל המניות להסוות הכנסה בצורה של הלוואה שניטלה. זאת, באמצעות סגירת יתרת החובה שלו בחברה לקראת סיומה של השנה, והגדלת יתרת החובה בחזרה בתחילת השנה העוקבת. כך, למשל, במקום להצהיר על משיכת דיבידנד בסכום מסוים ולהתחייב במס, בעל מניות עשוי לתת למהלך כסות של נטילת הלוואה מהחברה, אשר מוחזרת על ידו לקראת סוף השנה, כאשר בתחילת השנה הבאה נותנת החברה לבעל המניות "הלוואה" נוספת.

מאת: אלוני שחר- יועץ מסמס הכנסה15/09/142056 צפיות
בעת פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה צצות, בדרך כלל, שאלות רבות בנושא. להלן הסבר קצר, מתוך אתר מס הכנסה, לעצמאי החדש.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica