חפש מאמרים:
שלום אורח
24.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

העברת נכסים לחברה על ידי בעל מניותיה – פרק ב'

מאת: yanaiamirמס הכנסה13/11/20137268 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

העברת נכסים לחברה על ידי בעל מניותיה – פרק ב'

פרק א'- עסק במבוא לנושא העברת נכסים לחברה על ידי בעל מניות ובעברת נכסים במכירה חייבת במס ובחינת ניצול הפטור ממס בעברת נכסים לחברה באופן אפקטיבי – לקריאה לחץ כאן

העברת נכס על ידי בעל מניות המחזיק במעל ל 90% במניות של החברה

סעיף 104א' לפקודת מס הכנסה קובע פטור בעת העברת נכסים על ידי בעל מניותיה של החברה, המחזיק בשיעור של 90% ומעלה בזכויות בחברה מיד לאחר העברה. כמו כן החוק קובע מספר תנאים אשר הפרה של אחד מהתנאים הנ"ל עשויה לגרור חיוב במס בגין העברת הנכסים לחברה. לכן, שימוש בפטור הנ"ל מצריך זהירות קפידה בכדי לא להיגרר לתשלומי מיסים לא נחוצים. לשם ניצול החוק באופן מיטבי רצוי להתייעץ טרם עם רואה חשבון

במה מדובר, בעל מניות מחזיק בפעילות או בנכסים, זה יכול להיות כל דבר בעל שווי כלכלי לרבות אדם שהוא בעל פעילות של עסק הפועל בכובע של עוסק מורשה המעוניין להעביר את פעילותו לחברה או העברת נכסים לחברה שבבעלותו. לצורך כך נקבעו הקלות בחוק המתירות מעבר של נכסים אלו בפטור ממס בהתאם לתנאים.

סעיף 104א' קובע פטור בעת העברת נכסים לחברה כך שלאחר העברת הכנסים לחברה בעל המניות מעביר הנכסים יחזיק בזכויות בחברה בשיעור של 90% ומעלה מיד לאחר העברת הנכס לחברה ולתקופה של שנתיים החל מיום העברה (קיים חריג עליו נרחיב בהמשך), כמו כן, החברה מתחייבת להחזיק את הנכסים המועברים אליה לתקופה של שנתיים לפחות החל מיום העברה. העברת הנכסים תתבצע כנגד הנפקת מניות בחברה לבעל המניות ולא כנגד מזומן או יתרת חוב כלשהי. הנפקת המניות תהא בהתאם לשווי החברה ושווי הנכסים המועברים. במידה והנכס המועבר הינו קרקע פנויה אשר לא בנוי עליה כלל, העברה תהא פטורה ממס אם ורק אם תוך תקופה של 4 שנים ממועד העברה הושלמה הבניה על הקרקע

היתרון בניצול הוראות החוק כמפורט לעיל, הינו בעת מעבר נכס לחברה בעל שווי גבוה כאשר העלות בידי בעל המניות הינו אפסית כך שכל הרווח בגין העברת הנכסים יהא חייב במס. באמצעות שימוש בפטור ניתן לדחות את תשלום המס על ליום מכירת הנכס על ידי החברה. לבדיקת כדאיות ניצול הפטור פנה לרואה חשבון

העברת נכס לחברה על ידי מספר בעלי מניות

מספר ישויות, יחידים או חברות המחזיקים יחד בנכס או בשותפות ומעוניינים להעביר את הנכס לחברה. העברת הנכס כאמור לחברה הינו אירוע החייב במס, אך פקודת מס הכנסה מאפשרת בתנאים מסוימים ליהנות מפטור ממס בעת העברת נכסים המוחזקים על ידי מספר בני אדם בשותפות לחברה.

לצורך כך נקבעה בפקודה הוראה בסעיף 104ב' לפיה מספר יחידים המעוניינים להעביר נכס לחברה יוכלו לעשות זאת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק אשר מפורטים להלן: (תנאים מצטברים)

א. הוקמה חברה חדשה לצורך העברת הנכסים – כלומר נדרש שזו תהיה חברה חדשה שהוקמה למטרת העברת הנכס.

ב. בעלי הכנסים העבירו את שליטתם בנכסים בתמורה להקצאת מניות.

ג. הקצאת המניות בוצעה לפי שווי חלקו של כל בעל זכות בנכס כך שלאחר חלוקת המניות הוא מחזיק באותו שווי במניות המוקצות. כלומר אין הטבה כלכלית, לאחר העברה עדיין כל אחד מחזיק במניות הזהה לשווי החזקתו בנכסים

ד. מוטלת מגבלה על החברה לפיה היא נדרשת להחזיק בנכסים תקופה של שנתיים לפחות

ה. בעלי המניות חברה נדרשים להחזיק במניות החברה תקופה של שנתיים לפחות ממועד העברה (למעט חריג אשר יפורט בהמשך)

ו. הועברה קרקע פנויה יוענק הפטור רק בתנאי שתוך תקופה של 4 שנים ממועד העברה הושלמה הבניה על הקרקע

על אך האמור לעיל, פקודת מס הכנסה כוללת הקלה לפיה חברה אשר הוקמה בגין העברת נכס משותפים לחברה לפי סעיף 104ב' כמפורט לעיל תוכל לקבל בעתיד עוד נכסים מבעלי מניותיה בתנאי שהנכס מוחזק בשיעורים זהים לשיעור אחזקת בעלי המניות בחברה. אך מה קורה אם היחסים אינם זהים? טרם העברת הנכס ניתן לבצע מכירת חלק מזכיות ההחזקה בנכס בין השותפים בכדי להתאים את שיעור אחזקתם בנכס לשיעור אחזקתם בחברה. הכללים הקבועים לעיל יחולו גם על העברת נכס נוסף.

המשך לקרוא בפרק ג'

הוראות החוק כוללות תנאים נוספים, יתכן והמידע הנ"ל מציג נתונים שאינם עדכניים ואינם נכונים, אין להסתמך על מאמר זה ללא קבלת אישור ממשרדינו. פנה למשרד רואה חשבון לצורך קבלת מענה מקצועי.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם כותב המאמר.

ינאי אמיר רואה חשבון

הנהלת חשבונות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת yanaiamir

מאת: yanaiamirמיסוי בינלאומי01/07/143383 צפיות
יש לכם הכנסות ממקורות זרים? אתם לא מדווחים על כלל הכנסותיכם מכל העולם לרשויות המס בישראל? אם כן רצוי שתדעו כי אי דווח משמעו עבירה פלילית אשר יכול להסב לכם אי נעימות מול רשויות המדינה ותשלום קנסות רבים. מומךץ לפנות בהקדם לייעוץ עם רואה חשבון בדבר גילוי מרצון והתחלת התהליך מול רשויות המס.

מאת: yanaiamirראיית חשבון02/06/144028 צפיות
הנהלת חשבונות היא תחום העוסק ברישום שיטתי של פעילות העסק לשפה חשבונאית מקובלת בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים המפורסמים, בהתאם לכללים אלו נדרשת הישות לדווח את דוחותיה דוחותיה הכספיים עשויים לכלול דוח רווח והפסד או מספר דוחות כגון: מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון דוח על תזרימי המזומנים.

מאת: yanaiamirראיית חשבון02/06/143746 צפיות
משרדי רואה חשבון רבים מקנים ללקוחותיהם מגוון רחב של שירותים החל משירותי הנהלת חשבונות וכלה בשירותי ביקורת וחוות דעת מקצועיות . נשאלת השאלה האם כאשר משרד רואה החשבון המבצע ביקורת במבוקר ובמקביל נותן שירותי הנהלת חשבונות מפר את כללי האי תלות או שלא?

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/143503 צפיות
הנהלת חשבונות הינה תחום העוסק ברישום ותיעוד של פעולות העסק, במילים אחרות הנהלת חשבונות כוללת תיעוד פעילות העסק בעבר בהתאם לשפה חשבונאית, המשמעות היא שנדרש לבחון כיצד מתבצע הליך הרישום האם הרישום מתבצע בהתאם למהות כלכלית או בהתאם למהות המשפטית.

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14657 צפיות
מעוניינים לקבל שירותי ייעוץ עסקי? העסק שלכם לא רווחי? ועוד שאלות רבות, כדאי שאת היועץ העסקי שלכם תבחרו בקפידה!! למה אני מתכוון, יועץ עסקי הוא מנטור לעסק שלכם והוא צריך לתת לכם ערך מוסף כיצד לשווק את העסק וכיצד להרחיב את פעילותכם, כמו זריקת מרץ

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14658 צפיות
האם כדאי לנהל את הנהלת החשבונות של העסק באמצעות תוכנה ייעודית? או שמא רצוי לפנות למשרד הנהלת חשבונות לצורך קבלת שירותים כוללים לעסק שלכם לרבות ליווי וייעוץ שוטף. לצורך כך נבחן את הפרמטרים בעת שימוש תוכנה מול קבלת ייעוף ממשרד הנהלת חשבונות.

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14825 צפיות
לימודי הנהלת חשבונות אינם קלים והם כוללים לימודים במגוון רחב של תחומים חשבונאיים ותחומי משפט רבים החל מתקינה חשבונאית וחוקי מיסוי, חוקי ביטוח לאומי, חוקי עבודה ועוד. במאמר זה נתאר את הליכי לימודי הנהלת החשבונות.

מאמרים נוספים בנושא מס הכנסה

מאת: רוני הכהןמס הכנסה23/04/18605 צפיות
איך בדיוק מקבלים מאת מס הכנסה החזר מס ומה צריכים לבצע כדי שכל זה יקרה? קראו את הדברים הבאים.

מאת: רוני הכהןמס הכנסה19/07/171470 צפיות
הרמה של ההוצאות רק הולכת וגדלה לה בעוד הרמה של ההכנסות רק הולכת ומצטמקת מנגד, מה כבר יכולים לעשות

מאת: נטלי הרוש מס הכנסה01/01/171652 צפיות
בעקבות חישובים שאינם מדויקים או משתנים במהלך השנה נוצרים עודפים ומכאן מגיעים לחלק ממשלמי המיסים גם החזרי מס. החזרי מס הכנסה..

מאת: מנחם כהןמס הכנסה30/12/153733 צפיות
תיקון 206 לפקודת מס הכנסה[1] הינו תיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015. תחילתו של התיקון מיום פרסומו ב-5.11.15.

מאת: מנחם כהןמס הכנסה05/11/152052 צפיות
1. כללי תוספת ז' להוראות עוסקת בניהול החשבונות על ידי בעלי בתי ספר לנהיגה, וקובעת לאמור: "תוספת ז' ניהול פנקסי חשבונות על-ידי בעלי בתי-ספר לנהיגה

מאת: מנחם כהןמס הכנסה28/07/151567 צפיות
מטרתה של תקנה 2(6) לתקנות הדיווח במס הכנסה היא להצביע בפני רשויות המס על אותם מקרים, שבהם מסיבות שונות עלול בעל המניות להסוות הכנסה בצורה של הלוואה שניטלה. זאת, באמצעות סגירת יתרת החובה שלו בחברה לקראת סיומה של השנה, והגדלת יתרת החובה בחזרה בתחילת השנה העוקבת. כך, למשל, במקום להצהיר על משיכת דיבידנד בסכום מסוים ולהתחייב במס, בעל מניות עשוי לתת למהלך כסות של נטילת הלוואה מהחברה, אשר מוחזרת על ידו לקראת סוף השנה, כאשר בתחילת השנה הבאה נותנת החברה לבעל המניות "הלוואה" נוספת.

מאת: אלוני שחר- יועץ מסמס הכנסה15/09/142056 צפיות
בעת פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה צצות, בדרך כלל, שאלות רבות בנושא. להלן הסבר קצר, מתוך אתר מס הכנסה, לעצמאי החדש.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica