חפש מאמרים:
שלום אורח
26.01.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

העברת נכסים בין חברות אחיות והעברת נכסים לחברת האם – פרק ג'

מאת: yanaiamirמס הכנסה13/11/201356903 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

העברת נכסים בין חברות אחיות והעברת נכסים לחברת האם  – פרק ג'

פרק א'- עוסק במבוא לנושא העברת נכסים לחברה על ידי בעל מניות ובעברת נכסים במכירה חייבת במס ובחינת ניצול הפטור ממס בעברת נכסים לחברה באופן אפקטיבי – לקריאה לחץ כאן

פרק ב' – עוסק בהעברת נכס על ידי מספר בעל מניות לחברה שבבעלותו כאשר מיד לאחר העברה הוא מחזיק בשיעור של 90% ומעלה בזכויות בחברה, ובהעברת נכס לחברה על ידי מספר בני אדם- לקריאה לחץ כאן

העברת נכסים בין חברות אחיות

העברת נכסים בין חברות אחיות הינו אירוע מס תדיר המתרחש לעיתים קרובות, לרוב מבוצע בסיוע של רואה חשבון, מטרתו הינה יצירת סינרגיה בין חברות וניצול אפקטיבי של נכסי התאגיד באופן מטיב, העברת נכסים בין חברות אחיות הינה מכירה החייבת מס בהתאם לפקודת מס הכנסה, אך כיוון שרשויות המס מבינות שלא חל כל שינוי בשליטה הוחלט להעניק פטור בעת העברת נכס בין חברות אחיות כמפורט להלן.

מי הן חברות אחיות אשר תהנה זכאיות להעברת הנכסים בפטור ממס? חברות אחיות מוגדרות בפקודת מס הכנסה כחברות אשר המוחזקות על ידי אתן בעלי מניות בשיעורי החזקה זהים. כלומר נדרשת זהות מוחלטת הן בבעלי המניות המחזיקים את החברות והן שיעור ההחזקה של כל בעל מניות חברות. העברת הנכסים בחברות אחיות תהנה פטורות ממס בהתאם להתקיימות התנאים הבאים:

א. העברת הנכסים נעשתה לשם תכלית עסקית,

ב. המטרה העיקרית של העברת הנכסים אינה הפחתת מס בלתי הולמת.

ג. לא שולמה תמורה בגין העברת הנכסים

ד. החברה הקולטת תחזיק בנכסים המועברים במשך שנתיים לפחות.

ה. בעלי המניות לא ימכרו את מניותיהן במשך שנתיים ממועד העברה (למעט החריג אשר יפורט בהמשך.

ו. הסעיף אינו חל על איגודי מקרקעין, ואף חל איסור על החברות להיות איגודי מקרקעין שנתיים לפני ושנתיים אחרי העברה.

ז. שווי השוק בחברה אשר מעבירה את הנכסים יהא גדול משווי התחייבויותיה. הוראה אנטי תכנונית הבאה למנוע מצב של הברחת נכסים

ח. הפחתת הון נדרשת אישור בית משפט

ט. נדרש לפנות למנהל רשות המיסים לקבלת רולינג

י. חלה הגבלה בקיזוז הפסדים בגובה שווי השוק של הנכסים המועברים למשך שנתיים ממועד העברה.

העברת מניות לחברת האם Spin-Off

Spin-Off הינו תהליך של העברת נכסיה של חברת הבת לחברת האם, העברה זו חייבת במס כמכירת נכסים מחברת הבת לחברת האם בהתאם לשווי הנכסים המועברים. פקודת מס הכנסה מעניקה פטור ממס בעת העברת מניות של חברה נכדה המוחזקות על ידי חברת בת לידי חברת האם, כך שלאחר העברה החברה הנכדה הופכת להיות לחברת בת של האם. לצורך ביצוע העברת מניות לחברת האם מומלץ להסתייע ברואה חשבון להלן התנאים לקבלת הפטור ממס:

א. העברת הנכסים לחברת האם נעשתה לשם תכלית עסקית

ב. מטרתה העיקרית של העברה אינה הפחתת מס בלתי נאותה.

ג. החברה נדרשת לפנות למנהל רשות המיסים לקבלת רולינג – החלטת מיסוי

ד. העברת מניות החברה הנכדה לחברת האם לא בוצעה תמורת כסף או שווה

ה. חברת האם נדרשת להחזיק במניות החברה המועברת (החברה הנכדה) תקופה של שנתיים לפחות ממועד העברה, למעט חריג שיפורט בהמשך.

ו. חברת האם נדרשת להחזיק במשך שנתיים לפחות בחברה המעבירה (חברת הבת) ללא שינוי בשיעור האחזקה

ז. יתכן ויהיה צורך לקבל אישור מבית המשפט לביצוע פעולה זו

חריג לעניין מכירת המניות

כפי שפורט לעיל חל איסור במכירת מניות של החברות כמפורט לעיל. אך בפקודת מס הכנסה נקבעו חריגים לכלל לפיהם לא תהא פגיעה בכללים אם לא יפחתו זכויותיהן של בעלי המניות שהיו לאחר העברת הנכסים משיעור אחזקה של 51% להלן האירועים החריגים:

א. מכירה של עד 10% משיעור אחזקת בעלי המניות בחברה

ב. הקצאה של עד 25% מהון המניות טרם ההקצאה – נועד לסייע לחברות לגייס הון לצורך פעילותן

ג. הנפקה מניותיה של החברה בבורסה – ניתן להנפיק עד 49% אחוז מהחברה

החוק כולל הוראות נוספות אשר מכירת המניות לפיהן לא תחשב כהפרה להלן סוגי המכירות:

א. הורשה

ב. פירוק

ג. פשיטת רגל

ד. גירושין

ה. כפיה על ידי רשות שלטונית

במקרה בו הנכס המועבר הינו מקרקעין או זכות במקרקעין, השתלם מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% משווי המקרקעין.

הוראות החוק כוללות תנאים נוספים, יתכן והמידע הנ"ל מציג נתונים שאינם עדכניים ואינם נכונים, אין להסתמך על מאמר זה ללא קבלת אישור ממשרדינו. פנה למשרד רואה חשבון לצורך קבלת מענה מקצועי.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם כותב המאמר.

ינאי אמיר רואה חשבון

הנהלת חשבונות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת yanaiamir

מאת: yanaiamirמיסוי בינלאומי01/07/143639 צפיות
יש לכם הכנסות ממקורות זרים? אתם לא מדווחים על כלל הכנסותיכם מכל העולם לרשויות המס בישראל? אם כן רצוי שתדעו כי אי דווח משמעו עבירה פלילית אשר יכול להסב לכם אי נעימות מול רשויות המדינה ותשלום קנסות רבים. מומךץ לפנות בהקדם לייעוץ עם רואה חשבון בדבר גילוי מרצון והתחלת התהליך מול רשויות המס.

מאת: yanaiamirראיית חשבון02/06/144272 צפיות
הנהלת חשבונות היא תחום העוסק ברישום שיטתי של פעילות העסק לשפה חשבונאית מקובלת בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים המפורסמים, בהתאם לכללים אלו נדרשת הישות לדווח את דוחותיה דוחותיה הכספיים עשויים לכלול דוח רווח והפסד או מספר דוחות כגון: מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון דוח על תזרימי המזומנים.

מאת: yanaiamirראיית חשבון02/06/143980 צפיות
משרדי רואה חשבון רבים מקנים ללקוחותיהם מגוון רחב של שירותים החל משירותי הנהלת חשבונות וכלה בשירותי ביקורת וחוות דעת מקצועיות . נשאלת השאלה האם כאשר משרד רואה החשבון המבצע ביקורת במבוקר ובמקביל נותן שירותי הנהלת חשבונות מפר את כללי האי תלות או שלא?

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/143602 צפיות
הנהלת חשבונות הינה תחום העוסק ברישום ותיעוד של פעולות העסק, במילים אחרות הנהלת חשבונות כוללת תיעוד פעילות העסק בעבר בהתאם לשפה חשבונאית, המשמעות היא שנדרש לבחון כיצד מתבצע הליך הרישום האם הרישום מתבצע בהתאם למהות כלכלית או בהתאם למהות המשפטית.

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14761 צפיות
מעוניינים לקבל שירותי ייעוץ עסקי? העסק שלכם לא רווחי? ועוד שאלות רבות, כדאי שאת היועץ העסקי שלכם תבחרו בקפידה!! למה אני מתכוון, יועץ עסקי הוא מנטור לעסק שלכם והוא צריך לתת לכם ערך מוסף כיצד לשווק את העסק וכיצד להרחיב את פעילותכם, כמו זריקת מרץ

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14754 צפיות
האם כדאי לנהל את הנהלת החשבונות של העסק באמצעות תוכנה ייעודית? או שמא רצוי לפנות למשרד הנהלת חשבונות לצורך קבלת שירותים כוללים לעסק שלכם לרבות ליווי וייעוץ שוטף. לצורך כך נבחן את הפרמטרים בעת שימוש תוכנה מול קבלת ייעוף ממשרד הנהלת חשבונות.

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14960 צפיות
לימודי הנהלת חשבונות אינם קלים והם כוללים לימודים במגוון רחב של תחומים חשבונאיים ותחומי משפט רבים החל מתקינה חשבונאית וחוקי מיסוי, חוקי ביטוח לאומי, חוקי עבודה ועוד. במאמר זה נתאר את הליכי לימודי הנהלת החשבונות.

מאמרים נוספים בנושא מס הכנסה

מאת: רוני הכהןמס הכנסה23/04/18857 צפיות
איך בדיוק מקבלים מאת מס הכנסה החזר מס ומה צריכים לבצע כדי שכל זה יקרה? קראו את הדברים הבאים.

מאת: רוני הכהןמס הכנסה19/07/171724 צפיות
הרמה של ההוצאות רק הולכת וגדלה לה בעוד הרמה של ההכנסות רק הולכת ומצטמקת מנגד, מה כבר יכולים לעשות

מאת: נטלי הרוש מס הכנסה01/01/171909 צפיות
בעקבות חישובים שאינם מדויקים או משתנים במהלך השנה נוצרים עודפים ומכאן מגיעים לחלק ממשלמי המיסים גם החזרי מס. החזרי מס הכנסה..

מאת: מנחם כהןמס הכנסה30/12/155741 צפיות
תיקון 206 לפקודת מס הכנסה[1] הינו תיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015. תחילתו של התיקון מיום פרסומו ב-5.11.15.

מאת: מנחם כהןמס הכנסה05/11/153888 צפיות
1. כללי תוספת ז' להוראות עוסקת בניהול החשבונות על ידי בעלי בתי ספר לנהיגה, וקובעת לאמור: "תוספת ז' ניהול פנקסי חשבונות על-ידי בעלי בתי-ספר לנהיגה

מאת: מנחם כהןמס הכנסה28/07/151839 צפיות
מטרתה של תקנה 2(6) לתקנות הדיווח במס הכנסה היא להצביע בפני רשויות המס על אותם מקרים, שבהם מסיבות שונות עלול בעל המניות להסוות הכנסה בצורה של הלוואה שניטלה. זאת, באמצעות סגירת יתרת החובה שלו בחברה לקראת סיומה של השנה, והגדלת יתרת החובה בחזרה בתחילת השנה העוקבת. כך, למשל, במקום להצהיר על משיכת דיבידנד בסכום מסוים ולהתחייב במס, בעל מניות עשוי לתת למהלך כסות של נטילת הלוואה מהחברה, אשר מוחזרת על ידו לקראת סוף השנה, כאשר בתחילת השנה הבאה נותנת החברה לבעל המניות "הלוואה" נוספת.

מאת: אלוני שחר- יועץ מסמס הכנסה15/09/142302 צפיות
בעת פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה צצות, בדרך כלל, שאלות רבות בנושא. להלן הסבר קצר, מתוך אתר מס הכנסה, לעצמאי החדש.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica