חפש מאמרים:
שלום אורח
25.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

עוסק מורשה או חברה

מאת: yanaiamirמס הכנסה13/11/20137183 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

האם להקים עסק כעוסק מורשה או להתאגד כחברה? כרואה חשבון שאלה אשר מעסיקה המון אנשים בעת פעילותם, ואף עשויה להיות מורכבת מידי. במאמר זה ננסה לבאר את הסוגיות העיקריות אשר עשויים לסייע לכם בקבלת החלטה לגבי אופן צורת ההתאגדות

טרם הקמת עסק נדרש להבין את מכלול פעילות העסק באמצעות תחזיות עתידיות אשר עשויות לסייע לרואה חשבון שלך בקבלת החלטה. אך לאחר שהחלטנו להקים עסק או שהעסק צמח אנו עשויים להישאל לא מעט פעמים האם להתאגד כחברה או כבתור עוסק מורשה. היות וקיימים מספר רב של היבטים ננסה לבחון את כולם. בחינת היטב אחד בלבד אין בה משום קבלת החלטות נכונה, ולצורך כך נדרש לבחון מספר רב של פרמטרים.

ריכזנו עבורכם מספר פרמטרים אשר עשויים לסייע לכם בעת בחירת צורת ההתאגדות, כמפורט להלן:

· חברה בע"מ ישות משפטית נפרדת – חברה בע"מ מקנה לבעלי מניותיה הגנה משפטית היות והיא נחשבת כישות משפטית נפרדת מבעליה. כלומר לחברה קיימים זכויות לתבוע ולהיתבע, לרבות הפרדה בין נכסי בעל המניות לבין נכסי החברה למעט מיקרים שבהם בעל המניות "סרח" בחברה ובית המשפט הורה על הרמת מסך. איך ספק שהגנה זו הינה בעלת ערך כלכלי בפני בעלי  מניותיה של החברה אשר בשונה מעוסק מורשה שנושיו של העוסק יכולים להגיע לנכסיו. אם כי כיום עסקים רבים דורשים ערבות אישית של בעל המניות מה שעשוי להטיל אחריות אישית על בעל המניות ואף ניתן להגיע לנכסיו במקרה שבו החברה חדלת פירעון.

· מס שולי או מס חברות – כיום שיעור מס חברות הינו 25% (בשנת 2014 שיעור המס יעלה ל 26.5%) ובעת חלוקת דיווידנד יוטל מס נוסף של 25% (בעל מניות מהותי 30%). מנגד עוסק מורשה משלם מס שולי בהתאם להכנסותיו שיעור מס אשר עשוי להגיד לכדי 48% בצירוף מס יסף של 2% . במקרה בו העוסק אינו מושך את כל רווחיו מהחברה הוא יוכל ליהנות מהגנת מס משמעותית היות והוא יידרש לשלם מס חברות בלבד בשיעור קבוע ללא תשלום נוסף או דמי ביטוח לאומי. את הסכומים אשר הוא חוסך יוכל להשקיע אותם בחברה שבבעלו לצורך שיפור העסק

· דמי ביטוח לאומי – הכנסותיה של חברה אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי, גם משיכת כספי החברה כדיווידנד אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי. משיכת הכספים כשכר עבודה עשויים להתחייב בדמי ביטוח לאומי מופחתים ביחס עוסק עצמאי. כמו כן, בעל מניות עובד שכיר בחברה זכאי לזכויות נוספות כגון ימי חופשה, דמי הבראה, דמי אבטלה, פיצויים ועוד כאשר עוסק מורשה אינו זכאי להם כלל וכלל.

· אופן משיכת הכספים כבעל מניות אתה יכול למשוך את הכספים בכמה אופנים דיווידנד, שכר עבודה, דמי ניהול ולתכנן את אופן חיסכון המס שלך האופן מיטבי. עוסק מורשה אינו מושך את כספו הוא מתחייב בו כאדם בעל הכנסות מעסק. ככל שהכנסות כעוסק עצמאי גבוהות יותר הפערים בתשלומי המס גדולים יותר, לכן רצוי לבחון כל פעילות האם להפוך אותה לחברה או לא בהתאם לרמת הצריכה הפרטית של בעל המניות

· השקעת הכספים בעסק – בעל מניות יכול להשקיע בעסק כמתן הלוואה לעסק ולמשוך את הכספים בפטור ממס. יש לציין כי ההלוואה יכולה להיות צמודה למדד המחירים לצרכן בפטור ממס. מנגד עוסק מורשה המשקיע בעסק השקעתו תירשם כרכוש קבוע, אשר יותר לו כהוצאה על פני השנים לעיתים ההוצאה יכולה להיות מופחתת על פני 15 שנה!!!

· הוראות ניהול ספרים - עוסק מורשה אשר מעסיק מספר רב של עובדים או שמחזור פעילותו מעל לתקרה הנקובה בהוראות ניהול ספרים נדרש לנהל הנהלת חשבונות כפולה, עובדה אשר עשויה למזער את הפער העלויות בין התנהלות כעוסק מורשה לבין התנהלות כחברה.

· תדמית – פעילות תחת מעטפת של חברה בעלת תדמית טובה יותר בפני הלקוח בהשוואה לפעילות כעוסק מורשה

· תכנוני מס – חברה ניתן לבצע תכנוני מס רבים יותר

· הוצאות – בחברה ניתן לדרוש הוצאות רבות יותר בהשוואה ליחיד. כמו כן, הוצאות שאינן מותרות בחברה חייבות במס חברות בלבד מאשר הוצאות שאינן מותרות בידי עוסק מורשה חייבות במס שולי ודמי ביטוח לאומי.

· עלויות הקמה והפעלה של חברה – עלויות הקמה והפעלה של חברה כרוכות בעלויות של אגרת רשם, שכר טרחת עו"ד, הנהלת חשבונות בחברה הינו תהליך מורכב יותר ולכן דורש עלויות גבוהות יותר, מינוי רואה חשבון, חברה נדרשת להגיש דוחות כספיים מבוקרים,  אגרה שנתית לרשם החברות ועוד

· מכירה הונית של נכסים או פעילות העשויות להניב רווחים גבוהים – מכירה של נכסים הוניים חייבת במס חברות בחברה ובעת חלוקת הרווח ליחיד משתלם מס דיווידנד, כך שסך הכל המס המשתלם צפוי להגיע לכדי 44%-48% מנגד רווח הון בידי היחיד חייב במס רווח הון בשיעור של 25%

במאמר האמור לעיל, סקרנו את עיקרי הפרמטרים אשר נדרש לבחון טרם הקמת חברה, כמו כן ישנם פרמטרים נוספים אשר לא נסקרו במאמר זה, לצורך כך אנו ממליצים לבחון בצורה מושכלת מעבר לחברה על פני כלל הפרמטרים.

הוראות החוק כוללות תנאים נוספים, יתכן והמידע הנ"ל מציג נתונים שאינם עדכניים ואינם נכונים, אין להסתמך על מאמר זה ללא קבלת אישור ממשרדינו. פנה למשרד רואה חשבון לצורך קבלת מענה מקצועי.

 תגיות המאמר: עוסק מורשה או חברה


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם כותב המאמר.

ינאי אמיר רואה חשבון

הנהלת חשבונות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת yanaiamir

מאת: yanaiamirמיסוי בינלאומי01/07/143384 צפיות
יש לכם הכנסות ממקורות זרים? אתם לא מדווחים על כלל הכנסותיכם מכל העולם לרשויות המס בישראל? אם כן רצוי שתדעו כי אי דווח משמעו עבירה פלילית אשר יכול להסב לכם אי נעימות מול רשויות המדינה ותשלום קנסות רבים. מומךץ לפנות בהקדם לייעוץ עם רואה חשבון בדבר גילוי מרצון והתחלת התהליך מול רשויות המס.

מאת: yanaiamirראיית חשבון02/06/144028 צפיות
הנהלת חשבונות היא תחום העוסק ברישום שיטתי של פעילות העסק לשפה חשבונאית מקובלת בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים המפורסמים, בהתאם לכללים אלו נדרשת הישות לדווח את דוחותיה דוחותיה הכספיים עשויים לכלול דוח רווח והפסד או מספר דוחות כגון: מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון דוח על תזרימי המזומנים.

מאת: yanaiamirראיית חשבון02/06/143747 צפיות
משרדי רואה חשבון רבים מקנים ללקוחותיהם מגוון רחב של שירותים החל משירותי הנהלת חשבונות וכלה בשירותי ביקורת וחוות דעת מקצועיות . נשאלת השאלה האם כאשר משרד רואה החשבון המבצע ביקורת במבוקר ובמקביל נותן שירותי הנהלת חשבונות מפר את כללי האי תלות או שלא?

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/143503 צפיות
הנהלת חשבונות הינה תחום העוסק ברישום ותיעוד של פעולות העסק, במילים אחרות הנהלת חשבונות כוללת תיעוד פעילות העסק בעבר בהתאם לשפה חשבונאית, המשמעות היא שנדרש לבחון כיצד מתבצע הליך הרישום האם הרישום מתבצע בהתאם למהות כלכלית או בהתאם למהות המשפטית.

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14657 צפיות
מעוניינים לקבל שירותי ייעוץ עסקי? העסק שלכם לא רווחי? ועוד שאלות רבות, כדאי שאת היועץ העסקי שלכם תבחרו בקפידה!! למה אני מתכוון, יועץ עסקי הוא מנטור לעסק שלכם והוא צריך לתת לכם ערך מוסף כיצד לשווק את העסק וכיצד להרחיב את פעילותכם, כמו זריקת מרץ

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14658 צפיות
האם כדאי לנהל את הנהלת החשבונות של העסק באמצעות תוכנה ייעודית? או שמא רצוי לפנות למשרד הנהלת חשבונות לצורך קבלת שירותים כוללים לעסק שלכם לרבות ליווי וייעוץ שוטף. לצורך כך נבחן את הפרמטרים בעת שימוש תוכנה מול קבלת ייעוף ממשרד הנהלת חשבונות.

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14825 צפיות
לימודי הנהלת חשבונות אינם קלים והם כוללים לימודים במגוון רחב של תחומים חשבונאיים ותחומי משפט רבים החל מתקינה חשבונאית וחוקי מיסוי, חוקי ביטוח לאומי, חוקי עבודה ועוד. במאמר זה נתאר את הליכי לימודי הנהלת החשבונות.

מאמרים נוספים בנושא מס הכנסה

מאת: רוני הכהןמס הכנסה23/04/18605 צפיות
איך בדיוק מקבלים מאת מס הכנסה החזר מס ומה צריכים לבצע כדי שכל זה יקרה? קראו את הדברים הבאים.

מאת: רוני הכהןמס הכנסה19/07/171471 צפיות
הרמה של ההוצאות רק הולכת וגדלה לה בעוד הרמה של ההכנסות רק הולכת ומצטמקת מנגד, מה כבר יכולים לעשות

מאת: נטלי הרוש מס הכנסה01/01/171653 צפיות
בעקבות חישובים שאינם מדויקים או משתנים במהלך השנה נוצרים עודפים ומכאן מגיעים לחלק ממשלמי המיסים גם החזרי מס. החזרי מס הכנסה..

מאת: מנחם כהןמס הכנסה30/12/153736 צפיות
תיקון 206 לפקודת מס הכנסה[1] הינו תיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015. תחילתו של התיקון מיום פרסומו ב-5.11.15.

מאת: מנחם כהןמס הכנסה05/11/152052 צפיות
1. כללי תוספת ז' להוראות עוסקת בניהול החשבונות על ידי בעלי בתי ספר לנהיגה, וקובעת לאמור: "תוספת ז' ניהול פנקסי חשבונות על-ידי בעלי בתי-ספר לנהיגה

מאת: מנחם כהןמס הכנסה28/07/151569 צפיות
מטרתה של תקנה 2(6) לתקנות הדיווח במס הכנסה היא להצביע בפני רשויות המס על אותם מקרים, שבהם מסיבות שונות עלול בעל המניות להסוות הכנסה בצורה של הלוואה שניטלה. זאת, באמצעות סגירת יתרת החובה שלו בחברה לקראת סיומה של השנה, והגדלת יתרת החובה בחזרה בתחילת השנה העוקבת. כך, למשל, במקום להצהיר על משיכת דיבידנד בסכום מסוים ולהתחייב במס, בעל מניות עשוי לתת למהלך כסות של נטילת הלוואה מהחברה, אשר מוחזרת על ידו לקראת סוף השנה, כאשר בתחילת השנה הבאה נותנת החברה לבעל המניות "הלוואה" נוספת.

מאת: אלוני שחר- יועץ מסמס הכנסה15/09/142057 צפיות
בעת פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה צצות, בדרך כלל, שאלות רבות בנושא. להלן הסבר קצר, מתוך אתר מס הכנסה, לעצמאי החדש.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica