חפש מאמרים:
שלום אורח
25.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

עוסק פטור

מאת: yanaiamirמס הכנסה13/11/20137874 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מעוניינים להקים עסק? אך אינכם יודעים איך להתחיל? התנהלות מרובה מול הרשויות מרתיע אותכם? חוששים מלממש את הפוטנציאל הגלום בכם? בואו להתחיל בקטן ולצמוח לאט לאט. פנו לרואה חשבון לקבלת ייעוץ להקמת עסק. לצורך כך רשויות המס העניקו לכם את האפשרות להתאגד כעוסקים פטורים ולהפחית את נטל ההתחייבות שלכם כלפי רשויות המס.

טרם הקמת העסק מומלץ להכין תוכנית עסקית ביחד עם רואה חשבון המפרטת את הצורך, דרכי השיווק של העסק, המתחרים בענף, הסיכונים, ההזדמנויות היתרונות והחסרונות בעסק. לאחר שיקלול כל הנתונים נצא לדרך. כבר בתחילת הדרך נאלץ להכיר את רשויות המס שהם חלק בלתי מבוטל מהתנהלות העסק, אך אין כל חשש כל עוד נעמוד בכללים אין כל סיבה להסתבך עם רשויות המס.

קודם יש לפנות למע"מ הקרוב למקום העסק ולפתוח תיק בע"מ, כבר שם תהיו צריכים להחליט אם לפחות תיק כעוסק מורשה או כעוסק פטור. לאחר מיכן נדרש ללכת למס הכנסה לביטוח לאומי.

עוסק פטור או עוסק מורשה?

ההבדל בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה הינו בנפח המחזור, בעוד שעוסק פטור מוגדר כעוסק אשר מחזורו אינו עולה על התקרה הנקובה בחוק. כמו כן, עוסק פטור זכאי להקלות לגבי אופן ניהול ספרים, דיווח ולמע"מ ועוד

מיהו עוסק פטור?

אם כך, מיהו עוסק פטור? שכן הוא עשוי להיות מתאים לעסקים בראשית דרכם שאינם יודעים כיצד התפתחו הדברים. עוסק פטור הוא עוסק אשר לפי  חוק מע"מ בחר להיכלל בהגדרה זו ומחזור עסקאותיו אינו עולה על התקרה הנקובה בחוק. התקרה הנקובה בחוק מתעדכנת כל שנה (בשנת 2013 התקרה היא 77,993 ₪ ובשנת 2014 תהא התקרה 79,482 ₪ ). כמו כן, גם עוסק מורשה אשר במשך תקופה של שנתיים מחזורו לא עלה מעבר לקבוע בחוק, רשאי מנהל מס ערך מוסף להפוך אותו לעוסק פטור.

עוסק פטור מעצם היותו עוסק פטור, אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו, ובמקביל אינו רשאי לדרוש מע"מ תשומות עבור הוצאות שיצאו בגין יצור הכנסתו. היינו התנהלות מול מע"מ הופכת להיות פשטנית יותר, והוא נדרש לדווח רק בסוף שנה למע"מ. כמו כן, היות ועוסק פטור אינו משלם מע"מ הוא מנוע מלהוציא חשבונית מס בגין עסקאותיו

אילו ספרים נדרש אדם שהוא עוסק פטור לנהל?

כיוון הפעילות העוסק הפטור הינה בהיקפי פעילות קטנים נקבעו בחוק הקלות לגבי אופן ניהול ספרים בידי עוסק פטור. עוסק פטור נדרש לנהל את הספרים הבאים כמפורט להלן:

1. שובר קבלה או ספר פדיון יומי

2. חשבונית עסקה

3. תיק תיעוד חוץ

4. ספר תקבולים ותשלומים

אילו דיווחים נדרש לדווח לרשויות המס?

כעוסק פטור תידרש לדווח לרשויות המס את הדיווחים כמפורט להלן:

· דיווח מחזור עסקאות למע"מ – דיווח יעשה באופן שנתי בתום שנה עד ליום 31 בינואר לאחר שנת המס. במקרה בו תהא חריגה מתקרת הפטור, החריגה תתחייב בתשלום מע"מ.

· דיווח מקדמות למס הכנסה – עוסק פטור נדרש לשלם מקדמות כל חודשיים על חשבון המס העתידי הצפוי כאחוז ממחזור עסקאותיו

· דמי ביטוח לאומי – עוסק פטור נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי כל חודש בהתאם לקביעה של ביטוח לאומי

· דוח על ה

· דוח שנתי למס הכנסה – בתום שנה עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי לרשויות המס בגין כל הכנסותיו וכנסות בין זוגו באותה שנה.

· הצהרות הון – עוסק פטור נדרש להגיד הצהרת הון ולפרט בה את כל נכסיו והתחייבויותיו ליום הצהרת ההון. הצהרת הון נדרש להגיש בהתאם לדרישת רשות המיסים.

האם כל עוסק יכול להירשם כעוסק פטור?

לא כל עוסק רשאי להירשם כעוסק פטור, קיימת רשימה של עוסקים החייבים ברישום עוסק מורשה. להלן סוגי העוסקים אשר מכוח תקנות מע"מ חייבים להירשם כעוסקים מורשים:

· בעלי מקצועות חופשיים כמפורט בתקנות מע"מ

· בעל בית ספר לנהיגה

· בעל בית ספר או גן שיש בו מעל ל 5 ילדים

· סוחר או מתווך מקרקעין

· סוחר או מתווך רכבים

· חברה או אגודה שיתופית

חוקי המס כוללים כללים נוספים בנוגע לעוסק פטור שלא נדונו במאמר זה.

הוראות החוק כוללות תנאים נוספים, יתכן והמידע הנ"ל מציג נתונים שאינם עדכניים ואינם נכונים, אין להסתמך על מאמר זה ללא קבלת אישור ממשרדינו. פנה למשרד רואה חשבון לצורך קבלת מענה מקצועי.

 תגיות המאמר: עוסק פטור


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם כותב המאמר.

ינאי אמיר רואה חשבון

הנהלת חשבונות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת yanaiamir

מאת: yanaiamirמיסוי בינלאומי01/07/143384 צפיות
יש לכם הכנסות ממקורות זרים? אתם לא מדווחים על כלל הכנסותיכם מכל העולם לרשויות המס בישראל? אם כן רצוי שתדעו כי אי דווח משמעו עבירה פלילית אשר יכול להסב לכם אי נעימות מול רשויות המדינה ותשלום קנסות רבים. מומךץ לפנות בהקדם לייעוץ עם רואה חשבון בדבר גילוי מרצון והתחלת התהליך מול רשויות המס.

מאת: yanaiamirראיית חשבון02/06/144028 צפיות
הנהלת חשבונות היא תחום העוסק ברישום שיטתי של פעילות העסק לשפה חשבונאית מקובלת בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים המפורסמים, בהתאם לכללים אלו נדרשת הישות לדווח את דוחותיה דוחותיה הכספיים עשויים לכלול דוח רווח והפסד או מספר דוחות כגון: מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון דוח על תזרימי המזומנים.

מאת: yanaiamirראיית חשבון02/06/143747 צפיות
משרדי רואה חשבון רבים מקנים ללקוחותיהם מגוון רחב של שירותים החל משירותי הנהלת חשבונות וכלה בשירותי ביקורת וחוות דעת מקצועיות . נשאלת השאלה האם כאשר משרד רואה החשבון המבצע ביקורת במבוקר ובמקביל נותן שירותי הנהלת חשבונות מפר את כללי האי תלות או שלא?

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/143503 צפיות
הנהלת חשבונות הינה תחום העוסק ברישום ותיעוד של פעולות העסק, במילים אחרות הנהלת חשבונות כוללת תיעוד פעילות העסק בעבר בהתאם לשפה חשבונאית, המשמעות היא שנדרש לבחון כיצד מתבצע הליך הרישום האם הרישום מתבצע בהתאם למהות כלכלית או בהתאם למהות המשפטית.

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14657 צפיות
מעוניינים לקבל שירותי ייעוץ עסקי? העסק שלכם לא רווחי? ועוד שאלות רבות, כדאי שאת היועץ העסקי שלכם תבחרו בקפידה!! למה אני מתכוון, יועץ עסקי הוא מנטור לעסק שלכם והוא צריך לתת לכם ערך מוסף כיצד לשווק את העסק וכיצד להרחיב את פעילותכם, כמו זריקת מרץ

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14658 צפיות
האם כדאי לנהל את הנהלת החשבונות של העסק באמצעות תוכנה ייעודית? או שמא רצוי לפנות למשרד הנהלת חשבונות לצורך קבלת שירותים כוללים לעסק שלכם לרבות ליווי וייעוץ שוטף. לצורך כך נבחן את הפרמטרים בעת שימוש תוכנה מול קבלת ייעוף ממשרד הנהלת חשבונות.

מאת: yanaiamirראיית חשבון01/06/14825 צפיות
לימודי הנהלת חשבונות אינם קלים והם כוללים לימודים במגוון רחב של תחומים חשבונאיים ותחומי משפט רבים החל מתקינה חשבונאית וחוקי מיסוי, חוקי ביטוח לאומי, חוקי עבודה ועוד. במאמר זה נתאר את הליכי לימודי הנהלת החשבונות.

מאמרים נוספים בנושא מס הכנסה

מאת: רוני הכהןמס הכנסה23/04/18605 צפיות
איך בדיוק מקבלים מאת מס הכנסה החזר מס ומה צריכים לבצע כדי שכל זה יקרה? קראו את הדברים הבאים.

מאת: רוני הכהןמס הכנסה19/07/171471 צפיות
הרמה של ההוצאות רק הולכת וגדלה לה בעוד הרמה של ההכנסות רק הולכת ומצטמקת מנגד, מה כבר יכולים לעשות

מאת: נטלי הרוש מס הכנסה01/01/171652 צפיות
בעקבות חישובים שאינם מדויקים או משתנים במהלך השנה נוצרים עודפים ומכאן מגיעים לחלק ממשלמי המיסים גם החזרי מס. החזרי מס הכנסה..

מאת: מנחם כהןמס הכנסה30/12/153736 צפיות
תיקון 206 לפקודת מס הכנסה[1] הינו תיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015. תחילתו של התיקון מיום פרסומו ב-5.11.15.

מאת: מנחם כהןמס הכנסה05/11/152052 צפיות
1. כללי תוספת ז' להוראות עוסקת בניהול החשבונות על ידי בעלי בתי ספר לנהיגה, וקובעת לאמור: "תוספת ז' ניהול פנקסי חשבונות על-ידי בעלי בתי-ספר לנהיגה

מאת: מנחם כהןמס הכנסה28/07/151569 צפיות
מטרתה של תקנה 2(6) לתקנות הדיווח במס הכנסה היא להצביע בפני רשויות המס על אותם מקרים, שבהם מסיבות שונות עלול בעל המניות להסוות הכנסה בצורה של הלוואה שניטלה. זאת, באמצעות סגירת יתרת החובה שלו בחברה לקראת סיומה של השנה, והגדלת יתרת החובה בחזרה בתחילת השנה העוקבת. כך, למשל, במקום להצהיר על משיכת דיבידנד בסכום מסוים ולהתחייב במס, בעל מניות עשוי לתת למהלך כסות של נטילת הלוואה מהחברה, אשר מוחזרת על ידו לקראת סוף השנה, כאשר בתחילת השנה הבאה נותנת החברה לבעל המניות "הלוואה" נוספת.

מאת: אלוני שחר- יועץ מסמס הכנסה15/09/142057 צפיות
בעת פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה צצות, בדרך כלל, שאלות רבות בנושא. להלן הסבר קצר, מתוך אתר מס הכנסה, לעצמאי החדש.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica