חפש מאמרים:
שלום אורח
06.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פחד מנפצים, פחד מרעשים חזקים, פחד מכלבים, טיפול בהלם קרב, טיפול בטראומה, נפגעי הלם קרב, התמודדות עם טראומה, להתמודד עם טראומה, פוסט טראומה, הפרעת דחק

פחד מנפצים, פחדמרעשים חזקים, פחד מכלבים, טיפול בהלם קרב, טיפול בטראומה, נפגעי הלם קרב, התמודדותעם טראומה, להתמודד עם טראומה, פוסט טראומה, הפרעת דחק פוסט טראומטית, הפרעתחרדה

כן.

ש: לי ישאיזשהו פחד מפיצוצים מרעש.

אליעד: אוקיאטמי אוזניים.

ש: עכשיוברצינות אני רוצה להבין איך כל התיאוריות פה וכל הדיבורים פה יכולים בזמן אמת.

אליעד: בזמןאמת? נגיד שזה בזמן אמת.

ש: כן מן הסתםשזה זמן אמת לא לפחד, כאילו מה לפני הפיצוץ אפשרי לא אפשרי כאילו מה, לא אני מדברתעל זה כי זה דוגמא אישית שלי אני מדבר על הפחד הזה שזה פחד שהוא מאוד נוגע אליעכשיו בגלל פורים, בגלל הפיצוצים שהיו שאני פשוט הסתגרתי בבית וכל פיצוץ זה ממשפוביה רצינית.

אליעד: אוליאת מושפעת לרעה מבעלי חיים?

ש: מה זה קשורלבעלי חיים?

אליעד: אמרולך כמו כלבים.

ש: אה טובכולנו סוג של בעלי חיים חיות.

אליעד: טובאני אמצא לך פה מה רבי נחמן אמר על הנושא הספציפי הזה.

ש: על הכל הואדיבר, עוד מאט תוציא ספר.

אליעד: הוצאנוכבר את הספר, הוא אומר על הקטע שבן אדם שומע רעש והוא לא יודע ממה הוא מפחד ואף עלפי כן הוא מפחד אבל פה אני לא מוצא את זה זה משהו בהקשר אחר, בכל מקרה רבי נחמן אמרשאתה מפחד ממשהו, אתה שומע רעש ואתה מפחד אבל אתה עוד לא יודע מה קרה מה אתה מפחד.בואי תסבירי את השאלה שלך עוד פעם, מה את רוצה לא לפחד מפיצוצים? תשובה אין אפשרותרק אם תגידי "לא אכפת לי" זה הפתרון.

ש: אני אומרתאת זה וזה לא עובד.

אליעד: אוקיאז אין פתרון אם גם כשאת אומרת זה לא עובד אז אין פתרון, שאלת

ש: מה זאתהתשובה הזאת, לא במובן מאליו שאלתי.

אליעד: שאלת,רגע את רוצה את האמת או את רוצה שאשקר אותך?

ש: כן אנירוצה את האמת.

אליעד: האמתהיא שאם לפני כן תקראי תהילים ותתפללי חזק כשתגידי זה לא עוזר, רוצה את האמת? האמתהיא שאין פתרון מה לעשות אם את אומרת וזה לא עובד אז אין פתרון. תגידי מה את באמתלא יודעת את התשובה?

ש: לא.

אליעד: התשובהפשוטה אם כשאת קמה בבוקר יש לך את כל הרצונות שלך ואת חושבת שהם מחויבים אז אם אתשומעת בום זה בעצם אומר לך "תקשיבי", הרי למה את מפחדת מהבום, מה הבום מייצג? בוםמייצג אסוציאציה למשהו שיכול לקרות לך רע. למה את מפחדת כשאת שומעת בום?

ש: בדיוק מהשאמרת.

אליעד: כי בוםמזכיר לך אסון פיגוע, רצח ירי, מוות הרג, אובדן רעידת אדמה.

ש: משהו רענגיד.

אליעד: יפהעכשיו מה האמת, האם יכול להיות שהפיצוץ הזה זה טיל שעומד להתפוצץ עלייך? יכוללהיות.

ש: הכלאפשרי.

אליעד: אז מהשיכולתי לעשות זה להגיד לך "תקשיבי לכי לחלון ותראי שזה רק ילדים שמפוצצים נפצים"בסדר?

ש: מה שזה עודיותר גרוע מבחינתי.

אליעד:למה?

ש: כי זהפיצוץ מה זה משנה אם זה טיל או לא טיל זה פיצוץ.

אליעד: תראימה האמת? שזה יכול לפגוע בך או לא זאת השאלה.

ש: אני יודעתבאופן לוגי שזה לא פוגע בי זה לא משנה זאת אסוציאציה.

אליעד: לא, אתיודעת שזה לא פוגע בך אבל זה מזכיר לך את האופציה שיפגע בך, אז מה הדרך להתמודד עםזה? רק על ידי, תקשיבי יש פה שתי תשובות אפשריות תשובה אחת אומרת תביני בשכל שזה לאבאמת יכול לפגוע בך ולמרות שאת מפחדת מהמוות את לא הולכת למות מחר זאת תשובה אחת,תשובה שניה אומרת "כן אבל זה לא עוזר לי, אבל אני זה לא עוזר לי", תשובה את צריכהלא בזמן אמת להגיד "לא אכפת לי" לא "לא אכפת לי מהפיצוצים", להגיד "גם אם זה מזכירלי את זה שיכול לקרות לי אסון לא אכפת לי מהאסון עצמו". אני אתן לך דוגמא נגיד כשאתשומעת נפצים מה באמת מפחיד אותך?

ש: אני לאיודעת זה פשוט מפחיד.

אליעד: אתתמיד מתחילה בלא יודעת לא, אסוציאטיבית נגיד מה זה מזכיר לך פיצוץ? נגיד מסיבתהפתעה.

ש: לא זה לאמקשר אותי לשום דבר.

אליעד:בלונים, זיקוקי דינור אז זה אמור לשמח אותך.

ש: כן בלוניםאני יודעת, אבל זה לא מקשר אותי לשום סיטואציה שהייתה.

אליעד: אניאתן לך דוגמא אם נגיד היו עושים לך מסיבת הפתעה עם בלונים רגע נניח והיו עושים אתזה מאה פעם רצוף ואז היית שומעת פיצוץ ישר היית חושבת "אה מסיבת הפתעה" אבל מאחרשכל הפעמים האחרונות ששמעת פיצוץ זה היה או תאונת דרכים או איזה מישהו נפל, אומישהו מת או זה אז זה מזכיר לך דברים רעים, אמת או לא אמת?

ש: מאיפה הבאתאת זה, לא.

אליעד: אז מהזה מזכיר לך פיצוץ, סתם רעש?

ש: לא כלהפיצוצים שלי שאני זוכרת שיש לי את הפחד זה לכאורה אירועים מאוד שמחים זה ימיהולדת.

אליעד: אתמפחדת מאירועים שמחים?

ש: לא אז מה,אבל אתה מאיפה הבאת את כל זה זה לא.

אליעד: אז אנישואל שאלה.

ש: אני לאיודעת למה זה קשור.

אליעד: עכשיולוקחים נפץ מדליקים ומפוצצים פה זה מפחיד אותך?

ש: כן.

אליעד:למה?

ש: לאיודעת.

אליעד: אוקיאת רוצה לדעת?

ש: כן.

אליעד: אוקיבואי ננתח, תקשיבי שומעת את הרעש הזה, מפחיד אותך?

ש: לא.

אליעד: בכלללא?

ש: לא, זה לאחזק.

אליעד: אוקיתקשיבי מההבדל בין הרעש הזה?

ש:ווליום.

אליעד: רקווליום ואם היו שמים מוזיקה חזקה זה גם היה מפחיד אותך?

ש: לא.

אליעד: ואםהיו מפעילים שקט מאוד חזק זה היה מפחיד אותך, נגיד ששמים מוזיקה של שקט מאוד חזק,נגיד של ציפורים מצייצות חזק זה היה מפחיד אותך?

ש: לא כי זהמשהו אחר.

אליעד: יפה אזלא רק ווליום זה גם הצליל עצמו נכון?

ש: כן צליליםחזקים ומקוטעים.

אליעד: יפהעכשיו אתה זוכר מה שדיברנו על צלילים אדוני? יפה, תסביר לה מה הסברנו עלצלילים.

ש: שצליל כלהרעיון בו זה שיש בו חלקים שהם מרגיעים ויש בו חלקים שהם גורמים לך לעצבנות והשילובשלהם.

אליעד: ולפימה זה עובד, למה דבר אחד מרגיע אותך ודבר שני מלחיץ אותך, מה דיברנו?

ש: הצליל.

אליעד: לפי מהשזה מזכיר לך אבל, צלילים מתחברים אצלך לאירועים נגיד.

ש: רק צלילים?גם ריחות.

אליעד: לא,בסדר אנחנו אבל עכשיו מדברים על צלילים, עכשיו תראי אם עושים ככה זה לא מפחיד אותךאם יש משהו זה לא מפחיד אותך אבל אם נגיד יש איזה בום מפחיד אותך, עכשיו מה שמפחידאותך זה לא הווליום מה שמפחיד אותך זה ההקשרים שאת נזכרת בהם כשאת שומעת את הבוםהזה, נכון? יפה אז בואי תגידי לי מה מזכיר לך הרעש של הבום.

ש: לאיודעת.

אליעד: אין לךשום זיכרונות?

ש: זה מדהיםאתה חושב שאני יכולה להעלות את זה מהר ככה.

אליעד: לא אנילא שתגידי לי "כן זה מזכיר לי שהייתי בגיל חמש הלכתי ברחוב וזה" לא כזה אני לאפסיכולוג, תקשיבי אני לא פסיכולוג אל תתני לי פה סיפורים תני דברים רגילים.

ש: אולימנקודת המחשבה בגלל שזה מסוכן.

אליעד: מהמסוכן למה שזה יהיה מסוכן זה סתם צליל.

ש1: אולי ישלה מחשבה שזה מסוכן.

ש2: זה משהושקשור אצלי ל...

אליעד: בוםנתפס כסכנה.

ש: כן.

אליעד: למה מהקשור בום לסכנה, אוקי את רוצה תקשיבי, בבוקר תקומי תגידי "בום זה לא סכנה", תגידיאת זה מאה פעמים ולא תפחדי. האם את חושבת שאת סתם חושבת שבום זה סכנה או שיש משהואחר מאחורה, אם זה סתם אז מה הבעיה? אני אומר לך, אגלה לך סוד בום זה לא סכנה.

ש: כן ברורשזה משהו מעבר למרות שהייתי רוצה לחשוב שזה סתם אז הייתי יכולה לפתור את זה.

אליעד: יפה כיאם זה היה סתם היית אומרת "אוקי, אם זה סתם זה לא אומר כלום, יאללה נתקדם קדימה".יפה אז בואי ננסה להבין מה יכול להיות שהבום הזה, למה בום נותן לך תחושה שלסכנה?

ש: זה מןתחושה של חוסר אונים אולי.

אליעד: לא,בגלל שזה מזכיר לך סכנה לכן זה נותן לך חוסר אונים.

ש: כן.

אליעד: אבללמה שזה יהיה סכנה וחוסר אונים, איפה שמעת רעשים דומים לרעש הזה בחייך?

ש:בטלוויזיה.

אליעד: הנהנתן לך דוגמא נגיד.

ש: גם כןבחגים בסרטים.

אליעד: באיזהחגים שמעת בום אצלכם במגזר יורים?

ש: בפורים כלפורים בשבילי "it’s the same nightmare".

אליעד: איךשומעים את הבום הזה בפורים? דרך חומרי נפץ, מה זה חומרי נפץ, מתי משתמשים בחומרינפץ חוץ מפורים?

ש: בצבא לאהייתי בשטחים.

אליעד: מתיעושים בום בפורים, למה מלכתחילה התחילו לעשות בום בפורים, מי יודע?

ש: אמן הרשעלא?

אליעד: נכון,איך התחילו לעשות בום בפורים? כי עשו מחאות עם חטא זכר עמלק ואז התחילו לעשות עםהרגליים ועכשיו אמרו "רגליים זה חלש בא נעשה עם הרעשן", אמרו "הרעשן זה חלש בא נעשהפיצוצים" זאת אומרת הם כאילו עושים נפץ כדי לחסל מישהו, עכשיו אם הוא היה חי היומחברים עליו את הנפצים מפוצצים אותו. למה את חושבת שאמן מת לפני הרבה שנים הואהעדיף כבר אמר עדיף למות שם מאשר שיפוצצו אותי פה, ככה החליטו לעשות את הסיפור עםהנפצים. עכשיו אני שואל עוד פעם בואי תנסי לחשוב בהיגיון.

ש: "cut".

אליעד:יצאת?

ש: כן.

אליעד: אוקי,בא נמשיך איתך למה הנפצים מלחיצים אותך?

ש: בעיקרהאסוציאציה.

אליעד: איזואסוציאציה לדוגמא?

ש: אסוציאציהשל מלחמה.

אליעד: מלחמההיית במלחמה?

ש: מה שהרעשמייצג.

אליעד: מהשמייצג לך באותו רגע שאתה שומע אותו, עכשיו אני אומר לך עוד פעם שזה עניין שלהתניות במוח אם נגיד באמת מאז שהיית נולד כל פעם שהיית שומע בום היה אחר כך מגיעביצת הפתעה אז אם היית מתעורר בלילה ושומע בום היית אומר "אה איפה ה - ביצת הפתעהשלי" אבל אתה ראית הרבה סרטי קולנוע, את איתנו?

ש: כן.

אליעד: אבלראית הרבה סרטי קולנוע, הרבה פה הרבה שם, בדרך כלל בום מגיע מאסונות, בום מגיעמחדשות במלחמות, בפיצוצים ובטראומות עכשיו השאלה היא מה בן אדם יכול לעשות ברגעשהוא שומע בום, נגיד אחד שיש לו הלם קרב ההלם קרב יש אנשים שסובלים מזה שעברו מלחמהוכל פעם שהם שומעים בום אפילו דלת נטרקת הוא לא נרדם בלילות מדלת שנטרקת, את מכירהאת הסיפורים האלה? אחד עבר מלחמה והוא אומר "אני שומע את היריות ואת החברים שלימתים לידי" כל שאר הסיפורים והאגדות, מה לעשות איך להירדם בלילה בכל זאת, אז מההתשובה? יש שתי תשובות.

מה התשובה?תשובה אחת אומרת תיצמד לאמת שזאת דלת ולא מלחמה זאת תשובה אחת, עכשיו אם הפתרון הזהעזר לך להגיד "כן זאת רק דלת וזאת לא מלחמה וכל פעם שאתה הולך לישון תיזכר שאתה פהולא בקרב וכו' " אם זה לא עזר לך צריך ללכת על התרופה היותר חזקה שאומרת "כן נכוןיכול להיות שאני במלחמה" אבל אתה צריך לשנות את הפחד שלך מהמלחמה, אתה צריך להגיעלמצב שגם אם באמת היית במלחמה והיית שומע את הבום לא היית מפחד. אתה מבין? אם אתהאומר "מחויב לי שאם אני במלחמה אני אפחד" אז הבום מזכיר לך את המלחמה אתה מפחד אבלאם אתה תשב עם עצמך ובמקום לנסות לשכנע את עצמך שהמלחמה כבר קרתה ועכשיו אנחנו לאמלחמה לא, בא נניח שאנחנו במלחמה ועכשיו אתה שומע את הבום נחזור לפחד המקורי ונטפלבו.

איך נטפל בו?דמיין שאתה בתוך המלחמה בתוך שדה הקרב ועכשיו אתה שומע את הבום מסביבך, " מה אתהמרגיש? פחד לחץ, למה אתה מרגיש פחד לחץ וחרדה? "כי אני יכול למות, אז מה אם אתהיכול למות, מה למות, אז מה אם אתה יכול למות", אם אתה חופר את זה אתה וואלה לאמפחד, אתה כבר לא מפחד אז מבחינתך גם אם יהיה באמצע הלילה פיצוצים אתה אומר"מקסימום אני אמות נגמר הסיפור" זה הכל.

ש: זה קשורלסיבה שאתה אוכל בשר?

אליעד: אם זהקשור זה קשור כי הכל קשור איכשהו.

ש: זאת הסיבהשאתה אוכל בשר כי כאילו.

אליעד: מה זאתהשאלה הזאת אם זה קשור הכל קשור, לא הבנתי מה הקשר אבל זה קשור.

ש: להסביר אתהדבר?

אליעד: אוקיתסבירי אבל בואי נדבר על זה בנפרד, לא הבנתי תסבירי איפה את רואה קשר בעינייך.

ש: כי כאילואם אתה אוכל בשר אז אתה לא פוחד להיות הפרה שאוכלים אותה.

אליעד: לא,אני פוחד להיות הפרה שאוכלים אותה.

ש: אז למה אתהאוכל בשר?

אליעד: למה לאכי אני לא הפרה שאוכלים אותה.

ש: לא אכפת לךלפחד כאילו אתה לא פוחד מזה.

אליעד: בואינדבר על זה אחר כך בנפרד, למה אני אוכל את הפרה? בדיוק מאותה סיבה שאם הפרה הייתהרעבה והייתה יכולה לאכול אותי היא הייתה אוכלת אותי, זה בדיוק מאותה סיבה אני אוכלאותה אבל זאת שאלה אחרת. בואו נסביר עוד פעם בן אדם יש לו טראומה, נכון? טראומההלאה, תקשיב מאיפה אני מביא את התשובות? תקשיב אני קורא מהטקסט לפי זה אני מביא לךאת התשובות, עכשיו התשובות נכתבות לפי השאלה כאילו התשובה נכתבת ואני מביא לך אתהתשובה.

בכל מקרה זהעובד ככה אם יש לך טראומה יש שתי דרכים לטפל בטראומה אחד על ידי שאתה אומר "אוקיהכלב קשור" נגיד שכלב נשך אותך, דוגמא כלב נשך אותך עכשיו כל פעם שעובר כלב ונובחאתה מפחד, תשובה אחת אומרת "תקשיב כלב שנשך אותך לא היה קשור, הכלב הזה קשור" זאתתשובה אחת ואם אתה אומר "לא אבל אני לא יכול אני נזכר בכלב שנשך אותי" אומרים לך מההפתרון, הפתרון הוא שאתה צריך להגיע למצב שגם אם אתה רואה עכשיו מולך כלב רץ ורוצהלנשוך אותך אתה צריך לדעת להתמודד עם הפחד הזה כי אם לא אתה כל כך מפחד מזה שכלבינשוך אותך אז אין לזה פתרון, כל פעם הכלב מזכיר לך את הפחד שלך מה אתה יכול לעשותופתרון נוסף או תשובה נוספת, הבנו את שני הצדדים, מה אתה הבנת אתה? תסביר מההבנת.

ש: לגביהכלב?

אליעד: לא אניאתן לך דוגמא, מישהי אמרה לך "לא" נגיד, עכשיו אתה מפחד להתחיל עם מישהי נגיד מישהישאומרת לך שהיא רוצה אותך ואתה מפחד לדבר איתה, אתה אומר "אולי היא לא תרצה אותי"נגיד, מה הפתרון?

ש: 1. להגיד"זאת לא אותה אחת אולי היא לא כזאת", 2. גם אם היא תגיד לא אז מה אכפת לך.

אליעד: נכוןיפה ומה הפתרון השלישי? ראית איך זה היה קשור, הנה סתם דוגמא יומיומית פעם קרה לך"לא" אתה מפחד. הפתרון השלישי להגיד "נכון אני אמשיך לסבול מהטראומה הזאת, למה? כיבתמורה לזה יש לי יתרונות". הרי למה אני מפחד מהנפצים? בגלל שאני מפחד שיקרה ליאיזה אסון, מה אני מקבל בתמורה? שאם יש שקט מה זה טוב לי שחבל על הזמן כי אם אתה לאמפחד מנפצים אז גם כשיש שקט זה לא עושה לך טוב, זה לא מרגש אותך. אני אומר בתמורהלזה שאתה מפחד מהנפצים בתמורה לזה אתה מקבל בונוס שאם אין נפצים זה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מגשר, טיפול רגשי, טיפול, טיפול, טראומה,פילוסופיה, לקוחות, מאמן אישי, NLP, הפרעה ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון לרוחניות

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica