חפש מאמרים:
שלום אורח
13.11.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

סלחנות כלפי איחור או פגם טכני בהגשת תעודות מקור- לא בכל המקרים

לאחרונה, דחה בית משפט השלום בבית שמש תביעה של יבואן נגד רשות המכס וקבע כי על אף שיתכן שתונהג מדיניות סלחנית כלפי פגמים טכניים בהגשת תעודת מקור או איחור קל בהגשתה- אין זה המקרה דנן.

משמעות פסק-הדין היא שהיבואן יידרש לשלם מכס על סחורה שאין מחלוקת בין הצדדים שהינה זכאית לפטור ממכס על פי הסכמי סחר, רק בשל אי-הצגת תעודה במועד.

על אף תוצאת פסק-הדין, קיימות בו אמירות שעשויות לעודד את ציבור היבואנים שכן בית המשפט קבע כי במקרים המתאימים יתכן שתונהג מדיניות סלחנית כלפי יבואנים שלא הגישו במועד תעודות מקור או שהגישו תעודות עם פגמים טכניים, ולא תישלל הטבת המכס בשל כך.

סיפור המקרה:

חברת קומסקו ייבאה לישראל בשנת 2007 שתי מכונות לגריסת אבן מארה"ב ושילמה בגינם מכס של כ-290,000 ש"ח. סוכן המכס של החברה ציין במסמכי היבוא כי מדובר ביבוא "רגיל" ובמסמכים המצורפים לא צוינה תעודת מקור, וזאת בשונה מסוג רשימון "שוק" שמאפשר מתן פטור ממכס עם הצגת תעודת מקור.

לאחר השחרור, הציג היבואן למכס תעודת מקור המעידה על כך שמקור הטובין הוא בארה"ב וביקש להשיב לו את המכס ששולם.

המכס דחה את הבקשה והיבואן פנה לבית המשפט.

היבואן טען כי על פי הסכם הסחר עם ארה"ב מדינת ישראל רשאית לוותר על הצגת תעודת מקור במצבים מסוימים אם היא משוכנעת שהטובין עומדים בכללי המקור, כמו גם כי מדינת ישראל רשאית להפעיל שיקול דעת בעניין פגמים טכניים בתעודות.

לכך השיבה רשות המכס כי הוחלט שלא לוותר על תעודות מקור אלא במצבים חריגים בהם היבואן מודיע מראש כי תוצג תעודת מקור ומפקיד ערבות בנקאית בשווי המיסים עד להצגת התעודה, וזאת לא נעשה במקרה זה. בעניין פגמים טכניים, טענה רשות המכס כי תעודה שהוגשה באיחור כמו במקרה זה אינה נחשבת כליקוי טכני.

פסק-הדין:

במקרה הנוכחי, קבע בית המשפט כי מבחינה עובדתית לא מדובר באיחור בהגשת התעודה אלא בתעודה שטרם נוצרה נכון למועד שחרור הטובין מן המכס, שכן התעודה נחתמה על ידי היצואן בארה"ב לאחר שהטובין בישראל כבר שוחררו.

כמו כן, זקף בית המשפט לחובת היבואן וסוכן המכס את העובדה שתהליך הפקת מסמכי היבוא היה שגוי והסחורה לא הוגדרה כזכאית להטבת מקור.

יחד עם זאת, העיר בית המשפט כי דעתו אינה נוחה מכך שהטובין שמקומם בארה"ב ישלמו מכס, וכך נאמר:

"קיימת תחושת אי נוחות עקב כך שככל הנראה אין מחלוקת על כך שהטובין אכן יוצרו בארה"ב ויכולים היו לזכות בפטור ממכס אילו עמדו בכללים. נטיית הלב היא לקבוע כי במצב כזה יש להעלים עין מהתקלות ולאפשר לתובעת ליהנות מהפטור ממכס".

אך בנסיבות העניין קבע בית המשפט כי אין לאפשר ליבואן פטור ממכס, שכן לא מדובר בתקלה טכנית קלה או שכחה או טעות אנוש, אלא בתעודה שלא נוצרה נכון למועד השחרור מן המכס.

לפיכך, דחה בית המשפט את התביעה ובנסיבות העניין חייב את היבואן בהוצאות משפט נמוכות יחסית בסך של 10,000 ש"ח בשים לב לכך שהיבואן שילם מכס שככל הנראה היה ניתן לקבל פטור ממנו.

[ת"א (שלום בית שמש) 1201-08 קומסקו בע"מ נ' מדינת ישראל - רשות המסים - אגף המכס, פסק-דין מיום 22.4.14, השופטת מאק קלמנוביץ'. היבואן יוצג ע"י משרדנו. רשות המכס יוצגה ע"י פרקליטות מחוז ירושלים-אזרחי].

פרשנות:

יצוין כי משרדנו ייצג את היבואן בהליך זה ובימים אלה אנו שוקלים הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי.

על אף שתוצאת פסק-הדין במקרה הספציפי אינה מיטיבה עם היבואן, ציבור היבואנים יכול לראות עצמו מעודד מאמירות שונות בפסק-הדין אשר לפיהן יתכן שבית המשפט היה "סולח" ליבואן על פגמים טכניים או איחור קל או טעות אנוש בנושא תעודות מקור ובמצב כזה מכיר בכל זאת בהטבת המכס שנשללה.

פסק-דין זה מצטרף לפסק דין נוסף שניתן ביוני 2013 שבו יבואן הגיש באיחור של חודשיים תעודת מקור המעידה על מקור אמריקאי לטובין. באותו מקרה נקבע מבחינה עובדתית כי האיחור בהגשה היה משמעותי (חודשיים) ולפיכך לא ניתן יהיה לאפשר הגשה מאוחרת, אך צוין כי יתכן שיש מקום להקל עם היבואן כאשר מדובר באיחור קל כתוצאה מאילוצים טכניים או מטעויות אנוש. יצוין עוד כי באותו המקרה התעודה הייתה קיימת במועד היבוא אך בשל טעות אנוש לא הוגשה במועד.

[ת.א. (שלום בית שמש) 1040/07 מטרו מוטור נ' מדינת ישראל-רשות המיסים, פסק-דין מיום 10.6.13]

*           *           *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. 
לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים, בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים11/05/15941 צפיות
פעמים רבות, פונים יבואנים שהגישו תביעות נגד רשות המכס בנוגע לסיווג טובין לבית המשפט, בבקשה לחייב את רשות המכס לחשוף החלטות סיווג שניתנו על ידה ליבואנים אחרים ביחס לטובין דומים.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים25/04/15426 צפיות
ביום 16.4.15 נתן בית המשפט המחוזי בירושלים (בערעור) פסק-דין שקבע כי עלויות השגחת כשרות של שמן המיובא לישראל, ייכללו בערך השמן לצרכי מכס. בית המשפט המחוזי בירושלים אימץ את קביעתו העקרונית של בית המשפט המחוזי מרכז, בפסק-דין שניתן בתיק אחר ביוני 2014, שם נקבע כי עלויות שחיטה והשגחת כשרות על מוצר אחר- בשר כבש מיובא, ייכללו בערך לצרכי מכס [ע"א (מחוזי מרכז) 2107-11-13 25410-10-13 נטו מלינדה סחר בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל-רשות המכס, פסק-דין מיום 23.6.14].

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים25/04/15391 צפיות
פעמים רבות, פונים יבואנים שהגישו תביעות נגד רשות המכס בנוגע לסיווג טובין לבית המשפט, בבקשה לחייב את רשות המכס לחשוף החלטות סיווג שניתנו על ידה ביחס לטובין דומים. בקשות אלו מוגשות שכן במדינת ישראל, בשונה מארה"ב מהאיחוד האירופי, לא קיים מאגר ממוחשב וזמין של החלטות סיווג (pre-ruling). בהיעדר מאגר כזה, האם תידרש רשות המכס לחשוף בפני היבואן התובע החלטות סיווג דומות או שטענת החיסיון תעמוד לרשותה?

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרמכס16/04/15801 צפיות
פעמים רבות, פונים יבואנים שהגישו תביעות נגד רשות המכס בנוגע לסיווג טובין לבית המשפט, בבקשה לחייב את רשות המכס לחשוף החלטות סיווג שניתנו על ידה ביחס לטובין דומים. בקשות אלו מוגשות שכן במדינת ישראל, בשונה מארה"ב מהאיחוד האירופי, לא קיים מאגר ממוחשב וזמין של החלטות סיווג (pre-ruling).

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים05/03/15687 צפיות
לאחרונה פורסם כי רשות המכס עצרה לחקירה עובדים בכירים בחברה מהגדולות בענף המזון, בחשד כי החברה לא דיווחה למכס על עלויות כשרות המוצרים המיובאים ולא הכלילה את עלויות הכשרות בערך המדווח למכס, ובכך התחמקה מתשלום מכס כדין בשווי מיליוני שקלים.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים05/03/15713 צפיות
משלחים בינלאומיים נשכרים על ידי לקוחותיהם לצורך טיפול בשינוע סחורות מנקודה אחת לנקודה שניה. לעיתים, תוך כדי ביצוע תפקידו מבצע המשלח הבינלאומי מטלות נוספות עבור הלקוח, מעבר לעניין השינוע. נשאלת השאלה, האם המשלח הבינלאומי נושא באחריות למתן השירותים הנוספים במידה ואלה לא צלחו לשביעות רצון הלקוח?

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים05/03/15334 צפיות
מחלוקות בין יבואנים לבין רשות המכס בנושא גילוי מסמכים במהלך ניהול תביעה משפטית, הן נפוצות ומתקיימות כדבר שבשגרה. לרוב, מתגוננת רשות המכס בטענה של חיסיון או מעלה טענה לפיה המסמך מהווה תרשומת פנימית שאין לגלותו, ומנגד, היבואן טוען כי מדובר במסמך החיוני לצורך ניהול תביעתו, ובית המשפט נדרש לבצע איזון ולקבוע זכותו של מי גוברת.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19581 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בתל-אביב במחלוקת בנושא הפרת הוראות תקן ישראלי. במקרה זה, יבואן ייבא סוכריות ממותקות ברכב-כוהל סורביטול מגרמניה ולא ציין על גבי האריזה, ליד המילה "ללא סוכר", כי הוא מכיל רב-כהלים כנדרש בתקן. בית המשפט אישר את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית וקבע כי היבואן הפר את הוראות תקן ישראלי.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19562 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19560 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19559 צפיות
במאמר זה נתאר את הוראות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018, אשר מטרתו להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית. כמו כן, נסביר כיצד משפיע החוק על חברות ישראליות גלובליות, בעלות פעילות מסחרית בינלאומית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19569 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בערעורה של רשות המסים כנגד מדרג הענישה בו נקט בית המשפט השלום כנגד נאשם אשר עבר ב"מסלול הירוק", זמן שהיה צריך לעבור ב"מסלול האדום". בית המשפט קיבל את ערעורה של רשות המסים וקבע כי יש להחמיר את עונשו של הנאשם בשל חומרת המעשה ונסיבותיו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19369 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בחיפה בעתירתה של יבואנית נגד משרד החקלאות, לאחר שמשרד החקלאות סרב לשחרר את משלוח הבוטנים של היבואנית מהנמל. בית המשפט קבע כי משלוח הבוטנים המעוכב ישוחרר תוך זמן סביר, בכפוף להעמדת הבוטנים לבדיקת מעבדה או לחיטוי. כמו כן, בית המשפט קבע כי המדינה תישא בהוצאות המשפט של היבואנית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19323 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בקריות, בבקשתו של בעל רכב להורות על השבת הרכב שנתפס על-ידי המכס וצורך חילוטו, וזאת בעקבות שיפורים שנעשו ברכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בית המשפט דחה התביעה להשבת הטובין המחולט שנתפס, אישר את החרמתו וקבע כי רשות המכס פעלה כדין.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica