חפש מאמרים:
שלום אורח
01.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

סלחנות כלפי איחור או פגם טכני בהגשת תעודות מקור- לא בכל המקרים

לאחרונה, דחה בית משפט השלום בבית שמש תביעה של יבואן נגד רשות המכס וקבע כי על אף שיתכן שתונהג מדיניות סלחנית כלפי פגמים טכניים בהגשת תעודת מקור או איחור קל בהגשתה- אין זה המקרה דנן.

משמעות פסק-הדין היא שהיבואן יידרש לשלם מכס על סחורה שאין מחלוקת בין הצדדים שהינה זכאית לפטור ממכס על פי הסכמי סחר, רק בשל אי-הצגת תעודה במועד.

על אף תוצאת פסק-הדין, קיימות בו אמירות שעשויות לעודד את ציבור היבואנים שכן בית המשפט קבע כי במקרים המתאימים יתכן שתונהג מדיניות סלחנית כלפי יבואנים שלא הגישו במועד תעודות מקור או שהגישו תעודות עם פגמים טכניים, ולא תישלל הטבת המכס בשל כך.

סיפור המקרה:

חברת קומסקו ייבאה לישראל בשנת 2007 שתי מכונות לגריסת אבן מארה"ב ושילמה בגינם מכס של כ-290,000 ש"ח. סוכן המכס של החברה ציין במסמכי היבוא כי מדובר ביבוא "רגיל" ובמסמכים המצורפים לא צוינה תעודת מקור, וזאת בשונה מסוג רשימון "שוק" שמאפשר מתן פטור ממכס עם הצגת תעודת מקור.

לאחר השחרור, הציג היבואן למכס תעודת מקור המעידה על כך שמקור הטובין הוא בארה"ב וביקש להשיב לו את המכס ששולם.

המכס דחה את הבקשה והיבואן פנה לבית המשפט.

היבואן טען כי על פי הסכם הסחר עם ארה"ב מדינת ישראל רשאית לוותר על הצגת תעודת מקור במצבים מסוימים אם היא משוכנעת שהטובין עומדים בכללי המקור, כמו גם כי מדינת ישראל רשאית להפעיל שיקול דעת בעניין פגמים טכניים בתעודות.

לכך השיבה רשות המכס כי הוחלט שלא לוותר על תעודות מקור אלא במצבים חריגים בהם היבואן מודיע מראש כי תוצג תעודת מקור ומפקיד ערבות בנקאית בשווי המיסים עד להצגת התעודה, וזאת לא נעשה במקרה זה. בעניין פגמים טכניים, טענה רשות המכס כי תעודה שהוגשה באיחור כמו במקרה זה אינה נחשבת כליקוי טכני.

פסק-הדין:

במקרה הנוכחי, קבע בית המשפט כי מבחינה עובדתית לא מדובר באיחור בהגשת התעודה אלא בתעודה שטרם נוצרה נכון למועד שחרור הטובין מן המכס, שכן התעודה נחתמה על ידי היצואן בארה"ב לאחר שהטובין בישראל כבר שוחררו.

כמו כן, זקף בית המשפט לחובת היבואן וסוכן המכס את העובדה שתהליך הפקת מסמכי היבוא היה שגוי והסחורה לא הוגדרה כזכאית להטבת מקור.

יחד עם זאת, העיר בית המשפט כי דעתו אינה נוחה מכך שהטובין שמקומם בארה"ב ישלמו מכס, וכך נאמר:

"קיימת תחושת אי נוחות עקב כך שככל הנראה אין מחלוקת על כך שהטובין אכן יוצרו בארה"ב ויכולים היו לזכות בפטור ממכס אילו עמדו בכללים. נטיית הלב היא לקבוע כי במצב כזה יש להעלים עין מהתקלות ולאפשר לתובעת ליהנות מהפטור ממכס".

אך בנסיבות העניין קבע בית המשפט כי אין לאפשר ליבואן פטור ממכס, שכן לא מדובר בתקלה טכנית קלה או שכחה או טעות אנוש, אלא בתעודה שלא נוצרה נכון למועד השחרור מן המכס.

לפיכך, דחה בית המשפט את התביעה ובנסיבות העניין חייב את היבואן בהוצאות משפט נמוכות יחסית בסך של 10,000 ש"ח בשים לב לכך שהיבואן שילם מכס שככל הנראה היה ניתן לקבל פטור ממנו.

[ת"א (שלום בית שמש) 1201-08 קומסקו בע"מ נ' מדינת ישראל - רשות המסים - אגף המכס, פסק-דין מיום 22.4.14, השופטת מאק קלמנוביץ'. היבואן יוצג ע"י משרדנו. רשות המכס יוצגה ע"י פרקליטות מחוז ירושלים-אזרחי].

פרשנות:

יצוין כי משרדנו ייצג את היבואן בהליך זה ובימים אלה אנו שוקלים הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי.

על אף שתוצאת פסק-הדין במקרה הספציפי אינה מיטיבה עם היבואן, ציבור היבואנים יכול לראות עצמו מעודד מאמירות שונות בפסק-הדין אשר לפיהן יתכן שבית המשפט היה "סולח" ליבואן על פגמים טכניים או איחור קל או טעות אנוש בנושא תעודות מקור ובמצב כזה מכיר בכל זאת בהטבת המכס שנשללה.

פסק-דין זה מצטרף לפסק דין נוסף שניתן ביוני 2013 שבו יבואן הגיש באיחור של חודשיים תעודת מקור המעידה על מקור אמריקאי לטובין. באותו מקרה נקבע מבחינה עובדתית כי האיחור בהגשה היה משמעותי (חודשיים) ולפיכך לא ניתן יהיה לאפשר הגשה מאוחרת, אך צוין כי יתכן שיש מקום להקל עם היבואן כאשר מדובר באיחור קל כתוצאה מאילוצים טכניים או מטעויות אנוש. יצוין עוד כי באותו המקרה התעודה הייתה קיימת במועד היבוא אך בשל טעות אנוש לא הוגשה במועד.

[ת.א. (שלום בית שמש) 1040/07 מטרו מוטור נ' מדינת ישראל-רשות המיסים, פסק-דין מיום 10.6.13]

*           *           *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. 
לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים, בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים11/05/151013 צפיות
פעמים רבות, פונים יבואנים שהגישו תביעות נגד רשות המכס בנוגע לסיווג טובין לבית המשפט, בבקשה לחייב את רשות המכס לחשוף החלטות סיווג שניתנו על ידה ליבואנים אחרים ביחס לטובין דומים.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים25/04/15494 צפיות
ביום 16.4.15 נתן בית המשפט המחוזי בירושלים (בערעור) פסק-דין שקבע כי עלויות השגחת כשרות של שמן המיובא לישראל, ייכללו בערך השמן לצרכי מכס. בית המשפט המחוזי בירושלים אימץ את קביעתו העקרונית של בית המשפט המחוזי מרכז, בפסק-דין שניתן בתיק אחר ביוני 2014, שם נקבע כי עלויות שחיטה והשגחת כשרות על מוצר אחר- בשר כבש מיובא, ייכללו בערך לצרכי מכס [ע"א (מחוזי מרכז) 2107-11-13 25410-10-13 נטו מלינדה סחר בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל-רשות המכס, פסק-דין מיום 23.6.14].

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים25/04/15462 צפיות
פעמים רבות, פונים יבואנים שהגישו תביעות נגד רשות המכס בנוגע לסיווג טובין לבית המשפט, בבקשה לחייב את רשות המכס לחשוף החלטות סיווג שניתנו על ידה ביחס לטובין דומים. בקשות אלו מוגשות שכן במדינת ישראל, בשונה מארה"ב מהאיחוד האירופי, לא קיים מאגר ממוחשב וזמין של החלטות סיווג (pre-ruling). בהיעדר מאגר כזה, האם תידרש רשות המכס לחשוף בפני היבואן התובע החלטות סיווג דומות או שטענת החיסיון תעמוד לרשותה?

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרמכס16/04/15871 צפיות
פעמים רבות, פונים יבואנים שהגישו תביעות נגד רשות המכס בנוגע לסיווג טובין לבית המשפט, בבקשה לחייב את רשות המכס לחשוף החלטות סיווג שניתנו על ידה ביחס לטובין דומים. בקשות אלו מוגשות שכן במדינת ישראל, בשונה מארה"ב מהאיחוד האירופי, לא קיים מאגר ממוחשב וזמין של החלטות סיווג (pre-ruling).

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים05/03/15746 צפיות
לאחרונה פורסם כי רשות המכס עצרה לחקירה עובדים בכירים בחברה מהגדולות בענף המזון, בחשד כי החברה לא דיווחה למכס על עלויות כשרות המוצרים המיובאים ולא הכלילה את עלויות הכשרות בערך המדווח למכס, ובכך התחמקה מתשלום מכס כדין בשווי מיליוני שקלים.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים05/03/15789 צפיות
משלחים בינלאומיים נשכרים על ידי לקוחותיהם לצורך טיפול בשינוע סחורות מנקודה אחת לנקודה שניה. לעיתים, תוך כדי ביצוע תפקידו מבצע המשלח הבינלאומי מטלות נוספות עבור הלקוח, מעבר לעניין השינוע. נשאלת השאלה, האם המשלח הבינלאומי נושא באחריות למתן השירותים הנוספים במידה ואלה לא צלחו לשביעות רצון הלקוח?

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים05/03/15399 צפיות
מחלוקות בין יבואנים לבין רשות המכס בנושא גילוי מסמכים במהלך ניהול תביעה משפטית, הן נפוצות ומתקיימות כדבר שבשגרה. לרוב, מתגוננת רשות המכס בטענה של חיסיון או מעלה טענה לפיה המסמך מהווה תרשומת פנימית שאין לגלותו, ומנגד, היבואן טוען כי מדובר במסמך החיוני לצורך ניהול תביעתו, ובית המשפט נדרש לבצע איזון ולקבוע זכותו של מי גוברת.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19539 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19520 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19544 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19471 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19354 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19305 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19382 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica