חפש מאמרים:
שלום אורח
18.11.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא

יבואנים ויצואנים נוטים כדרך קבע לעשות שימוש בשירותים של משלחים בינלאומיים וסוכני מכס לצורך טיפול בפרוצדורה הכרוכה ביבוא או ביצוא.

כאשר מתעוררת תקלה כזו או אחרת, לעיתים בוחרים היבואנים או היצואנים לתבוע בבית המשפט את המשלחים או סוכני המכס וטוענים לרשלנות שלהם בטיפול במשלוחים.

בדרך כלל, היבואנים/יצואנים נוטים לטעון במצב כזה כי הם אינם מבינים בתחום הזה וכי פנו למשלחים/סוכני המכס בשל מומחיותם בתחום, וכי מעבר לתפקיד הלוגיסטי, אותם משלחים/עמילי מכס הדריכו אותם צעד אחרי צעד בנוגע לטיפול במשלוח, וכי ההדרכה לא הייתה מספקת.

האם בית המשפט עשוי לקבל טענות מסוג זה או שהוא נוטה לצמצם את תפקידי המשלח/סוכן המכס לטיפול הלוגיסטי ולא לתפקיד ה"יועץ"?

לאחרונה, דחה בית המשפט תביעה של יצואן מוצרי איפור לארה"ב, נגד חברת השילוח שטיפלה בייצוא בנושא זה.

המשלוח שיוצא לצורך הצגה בתערוכה בארה"ב לא שוחרר בשל טעות במסמכים והיצואן טען כי חברת השילוח או איש שיווק נוסף עימו נחתם חוזה, נושאים באחריות לכך.

בית המשפט קבע כי היצואן רכש שירותי שילוח ולא שירותי ייעוץ בענייני דרישות מכס, ולכן ככל שהייתה בעיה במסמכים שלא אפשרה את היצוא, הרי שזוהי אשמתו של היצואן ולא של חברת השילוח.

האם משלח הוא יועץ לענייני מילוי מסמכי יצוא ?

חברת "ניו פרמננט מייק-אפ" ביקשה להשתתף בתערוכה בלאס-ווגאס נבאדה שארה"ב ולהציג את מוצריה השונים. לצורך קידום המכירות ומשלוח המוצרים לארה"ב התקשרה החברה עם שני גורמים. האחד, חברת שילוח בינלאומית, והשני, בעל עסק בתחום השיווק לחו"ל שתפקידו היה לאתר רוכשים פוטנציאליים.

בתאריך ה-11.7.10 נאסף משלוח, הכולל את מוצרי החברה, במטרה לשלחו ליעד לשם הצגתו בתערוכה שהייתה עתידה להתקיים  ביום ראשון ה-18.7.10. המשלוח הגיע לארה"ב בתאריך 14.7.10 אך עוכב במכס האמריקאי במשך מספר ימים בשל העדר נתונים או מסמכים שהיו דרושים לצורך שחרורו. בין היתר, חסר היה פירוט בשטר המטען לגבי תכולת המשלוח וצוין על גביו באופן כללי מדי כי הוא כולל: "EXHIBITION DEMONSTRATION MEANS". בשל כך, לא הגיע המשלוח אל היעד עובר למועד פתיחת התערוכה. בהמשך, בהוראת המכס, הוחזר המשלוח לישראל, באמצעות המשלח הבינלאומי.

היצואן טען מספר טענות הן כנגד המשלח הבינלאומי והן כנגד המשווק. כנגד המשווק טען היצואן, בין היתר, כי במסגרת הסכם השיווק עליו חתמו הצדדים היה המשווק אחראי גם על התחום הלוגיסטי של היציאה לתערוכה, לרבות הכנת המשלוח וביצועו בפועל. כנגד המשלח הבינלאומי טען היצואן בשני מישורים: האחד, שהמשלח הבינלאומי התרשל כלפי היצואן בכך שלא סיפק לו הסברים מספקים באשר לאופן הכנת מסמכי המשלוח בטרם יציאתו את גבולות הארץ. בתוך כך נכללה גם הטענה לפיה המשלח הבינלאומי היה מודע מראש לכך שהמשלוח נועד לתערוכה, והיה עליו לפקח באופן הדוק על המשלוח ולוודא את הגעתו במועד המתוכנן ליעד ולתערוכה. הטענה השנייה נוגעת להתנהלות המשלח הבינלאומי לאחר שהחל העיכוב של המשלוח במכס, נטען כי הוא לא עשה די לעדכון היצואן או לטיפול במשלוח המעוכב על מנת שישתחרר במועד לפני התערוכה.

סכום התביעה הועמד על סך של 250,000 ש"ח.

בעניינו של המשווק קבע בית המשפט, בהתבסס הן על החוזה שנחתם בין הצדדים והן על היחסים בין הצדדים מעבר לכתוב בחוזה, כי לא היה זה מתפקידו של המשווק לדאוג לענייני הלוגיסטיקה והשילוח וכי גם לא לקח כל חלק בשילוח המשלוח בפועל שעשוי היה להטיל עליו אחריות כלשהי לנזק שהתגבש. לכן התביעה נגדו נדחתה.

בעניינו של המשלח הבינלאומי קבע בית המשפט כי לא נמצאו פגמים בהתנהלות מי מאנשי החברה. שכן, באשר לטענה הראשונה קבע בית המשפט כי השירותים המוצעים על ידי המשלח הבינלאומי הם שירותי שילוח (יבוא או יצוא) וכי לא נמצא בהסכם השירות בין היצואן להמשלח הבינלאומי סעיף של שירותי ייעוץ והנחיות שמעניק המשלח הבינלאומי לעניין דרישות מכס או דרישות דומות אחרות לגבי משלוחים ספציפיים. כלומר, בית המשפט קבע כי השירות הבסיסי שהציע המשלח הבינלאומי ושאותו רכש היצואן, מתייחס לשילוח בלבד.

וכך פסק בעניין זה בית המשפט:

"השירותים המוצעים על ידי ... הם שירותי משלוח (ייבוא או ייצוא), כאשר במסגרת הסכם השירות יש ללקוח אפשרות לרכוש שירותים נלווים נוספים, ובהם ביטוח, שירות של עדכונים על מצב המשלוח בזמן אמת והסדרי תשלום באשראי מראש לגבי עלויות שקשורות בביצוע המשלוח (עלויות מכס, מע"מ וכיו"ב). לא מצאתי שהסכם השירות מפרט כי ... מספקת ללקוחות גם שירותים של ייעוץ והנחיות לעניין דרישות מכס או דרישות דומות אחרות לגבי משלוחים ספציפיים, משמע שהשירות הבסיסי שמציעה ... ושאותו רכשה התובעת, מתייחס לביצוע העברת המשלוח בלבד".

באשר לטענה השנייה קבע בית המשפט כי כבר ביום ה-14.7.10, לכשנודע הדבר אודות עיכוב המשלוח במכס, שלחו נציגי המשלח הבינלאומי הודעת דואר-אלקטרוני לאחד ממנהלי היצואן ובעל המניות בו, שלמעשה היה הגורם שטיפל בתערוכה ובלוגיסטיקה הכרוכה בכך.

לא-זו-אף-זו, הוכח כי נציגת המשלח הבינלאומי אף יצרה קשר טלפוני עם היצואן בארץ ועדכנה אותו אודות העיכוב במכס.

בית המשפט קבע כי על-אף שהמנהל אצל היצואן קיבל את הודעת הדואר האלקטרוני ארבעה ימים לפני פתיחת התערוכה, לא נעשה על ידו די על-מנת להשלים את הפרטים החסרים במסמכים על מנת לשחרר את המשלוח, ואין ליצואן להלין אלא על עצמו.

לכן, גם התביעה כנגד המשלח הבינלאומי נדחתה, והיצואן חויב בהוצאות של 16,000 ש"ח עבור שכר טרחת עו"ד, מחצית מן הסכום למשווק ומחצית למשלח הבינלאומי.

[ת.א. (שלום חיפה) 4936-07-11 , פסק-דין מיום 11.3.14, השופטת תמר נאות פרי].

האם סוכן מכס אחראי לעניין פסילת מקור?

פסק-הדין למעשה משרטט קו הפרדה בין תפקידו של משלח- לטפל בענייני לוגיסטיקה הכרוכים בשינוע המטען לחו"ל או ממנו, לבין תפקידו של יועץ מקצועי בנושא הדין כמו יועץ מס, עורך דין ועוד, ונאמר כי משלח אינו יועץ מקצועי ואינו נושא באחריות בעניינים מעין אלו.

בשנת 2008 התעורר מקרה דומה בו יבואן תבע גורם אחר בשרשרת הלוגיסטיקה- סוכן מכס, בטענה של רשלנות בייעוץ בנוגע למקור אירופאי של סחורה.

רשות המכס שלחה תעודת מקור של היבואן לאימות בדיעבד והתברר כי הטובין לא עומדים בכללי המקור ולפיכך נדרש היבואן לשלם גרעון מכס של 800,000 ש"ח.

היבואן טען כי תפקידו של סוכן המכס היה לייעץ לו בכל הנוגע לשלב היבוא, וכי סוכן המכס התרשל בכך שלא ייעץ לו לשמור מסמכים רלוונטיים למשך שנים למקרה שיתבצע אימות בדיעבד של מקור הסחורה. כמו כן, טען היבואן כי סוכן המכס היה צריך להתריע בפניו כי קיימת סכנה שיבוצע אימות ולהדריך אותו כיצד עליו להתנהג בזמן אמת כדי להיערך לאותו אימות.

בית המשפט פטר את סוכן המכס מאחריות וקבע כי אין זה מתפקידו להתריע מפני סכנות כגון מעשי מרמה של הצד המוכר שכן במצב כזה יידרש הסוכן להתריע גם מפני סכנות נוספות כגון אי אספקה של הסחורה, אספקת סחורה פגומה וכיו"ב.

[ת.א (שלום ירושלים) 10456/02, פסק-דין מיום 30.4.08]

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. 
לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים, בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים11/05/15941 צפיות
פעמים רבות, פונים יבואנים שהגישו תביעות נגד רשות המכס בנוגע לסיווג טובין לבית המשפט, בבקשה לחייב את רשות המכס לחשוף החלטות סיווג שניתנו על ידה ליבואנים אחרים ביחס לטובין דומים.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים25/04/15428 צפיות
ביום 16.4.15 נתן בית המשפט המחוזי בירושלים (בערעור) פסק-דין שקבע כי עלויות השגחת כשרות של שמן המיובא לישראל, ייכללו בערך השמן לצרכי מכס. בית המשפט המחוזי בירושלים אימץ את קביעתו העקרונית של בית המשפט המחוזי מרכז, בפסק-דין שניתן בתיק אחר ביוני 2014, שם נקבע כי עלויות שחיטה והשגחת כשרות על מוצר אחר- בשר כבש מיובא, ייכללו בערך לצרכי מכס [ע"א (מחוזי מרכז) 2107-11-13 25410-10-13 נטו מלינדה סחר בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל-רשות המכס, פסק-דין מיום 23.6.14].

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים25/04/15391 צפיות
פעמים רבות, פונים יבואנים שהגישו תביעות נגד רשות המכס בנוגע לסיווג טובין לבית המשפט, בבקשה לחייב את רשות המכס לחשוף החלטות סיווג שניתנו על ידה ביחס לטובין דומים. בקשות אלו מוגשות שכן במדינת ישראל, בשונה מארה"ב מהאיחוד האירופי, לא קיים מאגר ממוחשב וזמין של החלטות סיווג (pre-ruling). בהיעדר מאגר כזה, האם תידרש רשות המכס לחשוף בפני היבואן התובע החלטות סיווג דומות או שטענת החיסיון תעמוד לרשותה?

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרמכס16/04/15801 צפיות
פעמים רבות, פונים יבואנים שהגישו תביעות נגד רשות המכס בנוגע לסיווג טובין לבית המשפט, בבקשה לחייב את רשות המכס לחשוף החלטות סיווג שניתנו על ידה ביחס לטובין דומים. בקשות אלו מוגשות שכן במדינת ישראל, בשונה מארה"ב מהאיחוד האירופי, לא קיים מאגר ממוחשב וזמין של החלטות סיווג (pre-ruling).

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים05/03/15688 צפיות
לאחרונה פורסם כי רשות המכס עצרה לחקירה עובדים בכירים בחברה מהגדולות בענף המזון, בחשד כי החברה לא דיווחה למכס על עלויות כשרות המוצרים המיובאים ולא הכלילה את עלויות הכשרות בערך המדווח למכס, ובכך התחמקה מתשלום מכס כדין בשווי מיליוני שקלים.

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים05/03/15713 צפיות
משלחים בינלאומיים נשכרים על ידי לקוחותיהם לצורך טיפול בשינוע סחורות מנקודה אחת לנקודה שניה. לעיתים, תוך כדי ביצוע תפקידו מבצע המשלח הבינלאומי מטלות נוספות עבור הלקוח, מעבר לעניין השינוע. נשאלת השאלה, האם המשלח הבינלאומי נושא באחריות למתן השירותים הנוספים במידה ואלה לא צלחו לשביעות רצון הלקוח?

מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנרדיני מיסים05/03/15335 צפיות
מחלוקות בין יבואנים לבין רשות המכס בנושא גילוי מסמכים במהלך ניהול תביעה משפטית, הן נפוצות ומתקיימות כדבר שבשגרה. לרוב, מתגוננת רשות המכס בטענה של חיסיון או מעלה טענה לפיה המסמך מהווה תרשומת פנימית שאין לגלותו, ומנגד, היבואן טוען כי מדובר במסמך החיוני לצורך ניהול תביעתו, ובית המשפט נדרש לבצע איזון ולקבוע זכותו של מי גוברת.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19600 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בתל-אביב במחלוקת בנושא הפרת הוראות תקן ישראלי. במקרה זה, יבואן ייבא סוכריות ממותקות ברכב-כוהל סורביטול מגרמניה ולא ציין על גבי האריזה, ליד המילה "ללא סוכר", כי הוא מכיל רב-כהלים כנדרש בתקן. בית המשפט אישר את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית וקבע כי היבואן הפר את הוראות תקן ישראלי.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19579 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19577 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19576 צפיות
במאמר זה נתאר את הוראות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018, אשר מטרתו להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית. כמו כן, נסביר כיצד משפיע החוק על חברות ישראליות גלובליות, בעלות פעילות מסחרית בינלאומית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19574 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בערעורה של רשות המסים כנגד מדרג הענישה בו נקט בית המשפט השלום כנגד נאשם אשר עבר ב"מסלול הירוק", זמן שהיה צריך לעבור ב"מסלול האדום". בית המשפט קיבל את ערעורה של רשות המסים וקבע כי יש להחמיר את עונשו של הנאשם בשל חומרת המעשה ונסיבותיו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19370 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בחיפה בעתירתה של יבואנית נגד משרד החקלאות, לאחר שמשרד החקלאות סרב לשחרר את משלוח הבוטנים של היבואנית מהנמל. בית המשפט קבע כי משלוח הבוטנים המעוכב ישוחרר תוך זמן סביר, בכפוף להעמדת הבוטנים לבדיקת מעבדה או לחיטוי. כמו כן, בית המשפט קבע כי המדינה תישא בהוצאות המשפט של היבואנית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19323 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בקריות, בבקשתו של בעל רכב להורות על השבת הרכב שנתפס על-ידי המכס וצורך חילוטו, וזאת בעקבות שיפורים שנעשו ברכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בית המשפט דחה התביעה להשבת הטובין המחולט שנתפס, אישר את החרמתו וקבע כי רשות המכס פעלה כדין.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica