חפש מאמרים:
שלום אורח
20.01.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

רשות המיסים מציגה: כלי חדש ללוחמה בסרבני מס - גם במיסי יבוא

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים17/09/2014564 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

רשות המיסים מציגה: כלי חדש ללוחמה בסרבני מס - גם במיסי יבוא

עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

רשות המיסים מנהלת מלחמה מתמדת בגביית מסים מסרבני מס.

דבר החקיקה העיקרי המתיר לרשות המסים לבצע פעולות גבייה נגד חייבי מס הוא פקודת המסים (גבייה) והתקנות שיצאו מכוח אותה פקודה.

מדובר בחקיקה אשר מעניקה סמכויות נרחבות לרשות המיסים לצורך גביית חובות מס, כמו עיקול מיטלטלין או חשבונות בנק. רשות המיסים נוקטת בפעולות אלה ללא פנייה לבית משפט, והחייב, אם ברצונו לחלוק על כך, הוא שנדרש להגיש תביעה לבית המשפט בעניין.

על מנת לנקוט בהליכי גבייה שכאלה, הפקודה קובעת הליך מסודר של דרישת חוב בכתב, מתן הרשאה לגובה מס לנקוט בפעולות גבייה, ושליחת אזהרה לחייב בטרם ביצוע פעולות הגבייה.

לאחרונה (יולי 2014) העניקה הכנסת אישור לחוק חדש(1)(2), שיעניק לרשות המיסים כלים חדשים ואגרסיביים לגביית המסים, ובין היתר, החוק יאפשר לרשות המיסים לעקל כלי רכב של החייב במס, להביא לעיכוב יציאה מארץ נגד החייב במס ולנקוט בהליכים נגד מי שערב לחוב של נישום.

על אילו חובות מס יחול התיקון החדש?

החוק מתייחס לחובות במס הכנסה, מס שבח מקרקעין, מס ערך מוסף, בלו על הדלק, מכס ומס קניה.

ביחס למיסי יבוא כגון מע"מ, מכס ומס קניה, הסמכות תתיר עיקול רכב ובנסיבות מסוימות תוך פנייה למרכז לגביית קנסות של בתי המשפט, תאפשר עיכוב יציאה מן הארץ או נקיטת סנקציות נוספות.

כלומר- אם לצורך הדוגמא חברה מסוימת תהיה חייבת מכס או מס קניה ולא תעמיד ערבויות, תהא רשאית רשות המיסים לעקל כלי רכב הרשומים על שם אותה חברה לצורך גביית המס.

האם הרשות רשאית לעקל כלי רכב של חייב מס?

הסמכות שניתנה לרשות המסים תאפשר עיקול ברשות הפרט, כאשר הרכב חונה ליד ביתו של החייב, ובאם הרכב חונה במקום אחר- תוכל רשות המיסים לעקלו בתנאי שנרשם עיקול במשרד הרישוי ונשלחה אזהרה לחייב.

לא יהיה ניתן להטיל עיקול במחסומי פתע במהלך נסיעתו של הרכב.

המאבק ההיסטורי של חייבי מס נגד רשות המיסים בנושא עיקולי רכב(3)

נושא עיקול כלי רכב על ידי רשות המיסים ללא קבלת צו מבית משפט, הגיע לדיון משפטי בבית המשפט העליון עוד בשנת 2010.

באותו מקרה, המשטרה נהגה לעצור לבדיקות שגרתיות אזרחים הגרים במזרח ירושלים, כאשר בבדיקות אלו נכחו נציגי רשות המסים.

כאשר התברר בבדיקה, כי האדם שנעצר חייב כספים לרשות המסים, גבתה ממנו המשטרה את החוב לאלתר, ולעתים אף עיקלה את רכבו באופן מיידי, וכל זאת כמובן ללא מתן אזהרה בכתב בטרם נקיטת הליכי הגבייה.

העותרים באותו מקרה טענו, כי שיטת פעולה כזו של רשות המסים אינה חוקית, שכן היא לא מאפשרת לאדם שנעצר במחסום להגיש השגה על החוב, משום שהדבר תופס אותו בהפתעה בזמן שאינו מוכן לכך. כמו כן, טענו העותרים, כי לרשויות המדינה - כמו רשות המסים - סמכויות להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ, להיכנס, בתנאים מסוימים, לבתיהם של חייבי מס לצורך גבייה, אך פקודת המסים (גבייה) אינה מתירה לרשות המסים לגבות חובות מס במחסומי פתע במקומות ציבוריים לעיני כל.

רשות המסים טענה להגנתה, כי מחסומים משטרתיים אלה לא מוקמים לצורך גביית חובות מס, אלא לצורך ביצוע תפקידיה המסורתיים של המשטרה, לרבות מניעת פעילות חבלנית עוינת, תפיסת שוהים בלתי חוקיים ובדיקת כלי רכב, ורק אם כלי הרכב "נופל" באחד מן המבחנים הללו, ממשיכים ומבצעים לגביו בדיקה נוספת של רשות המסים. לגבי טענת אי-החוקיות בהליכי הגבייה, טענה רשות המסים, כי מאחר שפקודת המסים (גבייה) מקנה לה סמכות לעקל רכוש של חייב מס בביתו הפרטי בתנאים מסוימים, הרי שמקל וחומר מוקנית לה הזכות לעקל רכוש של חייב מס בשטח ציבורי, אגב המעבר במחסום, וזאת מכיוון שזכותו של החייב לפרטיות נפגעת יותר בביתו הפרטי.

בית המשפט דחה את קו ההגנה של רשות המסים וקבע, כי אף שאין ספק כי גביית חוב מס במחסום פתע היא אפקטיבית יותר מגבייה בצורה אחרת, לכל אדם מוקנית הזכות לכבוד, וכאשר אדם מעוכב במחסום ונדרש ממנו תשלום מס באופן מיידי, בשונה מדרישת תשלום בביתו הפרטי - נפגעת זכותו לכבוד ואף נפגעת זכותו לפרטיות. בית המשפט העליון ציין, כי ייתכן שאדם לא שילם את המס בשל בורות, חוסר התמצאות, מאחר שלא קיבל אזהרה בכתב, מאחר שלא ידע על החוב, או שמדובר בטעות של המדינה - אך כאשר נדרש ממנו חוב בצורה פתאומית, לא קיימת אפשרות ריאלית לסרב לשלם את החוב, לנסות ולטעון טענות מהותיות נגד החוב, או להיעזר באחרים לצורך תשלומו.

בעניין פרשנות הפקודה קבע בית המשפט, כי אין לפרש פקודה זו בצורה מרחיבה, כך שאף אם הפקודה מאפשרת גבייה בביתו של החייב, אין לקרוא לתוך סעיף זה מה שלא נאמר בו, ולכן אין לקבוע, שסעיף זה מאפשר לרשות המסים לגבות חוב מס במקום ציבורי, במחסום משטרתי, ללא מתן אזהרה מראש.

האם החוק הנוכחי מרחיב את אפשרויות העיקול מעבר למה שנקבע בפסיקת בית המשפט?

כן. בפסק-הדין נאמר כי סמכות רשות המיסים לעקל כלי רכב של חייב מס מתמקדת ברשות הפרט, כאשר הרכב חונה בביתו של החייב.

בעקבות תיקון החקיקה הנוכחי, הורחבה סמכות רשות המיסים תוך סטייה מסוימת מפסק-הדין, וכעת תהא רשות המיסים רשאית לעקל כלי רכב, בנסיבות מסוימות, גם ברשות הרבים.

(1)חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014;

(2) חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשע"ד-2014;

(3)בג"צ 6824/07 ד"ר עאדל מנאע ואח' נ' רשות המסים ואח', מ-20.12.10;

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.


 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19163 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19156 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19174 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19161 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19163 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19180 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19275 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19163 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19156 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19174 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19161 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19163 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19180 צפיות
במאמר זה נסקור את השינויים המשמעותיים העומדים להתרחש החל מינואר הקרוב בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים וזאת בעקבות התיקונים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו) וצו תעריף המכס ומס קניה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19275 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica