חפש מאמרים:
שלום אורח
23.10.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

רשות המיסים מציגה: כלי חדש ללוחמה בסרבני מס - גם במיסי יבוא

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים17/09/2014545 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

רשות המיסים מציגה: כלי חדש ללוחמה בסרבני מס - גם במיסי יבוא

עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

רשות המיסים מנהלת מלחמה מתמדת בגביית מסים מסרבני מס.

דבר החקיקה העיקרי המתיר לרשות המסים לבצע פעולות גבייה נגד חייבי מס הוא פקודת המסים (גבייה) והתקנות שיצאו מכוח אותה פקודה.

מדובר בחקיקה אשר מעניקה סמכויות נרחבות לרשות המיסים לצורך גביית חובות מס, כמו עיקול מיטלטלין או חשבונות בנק. רשות המיסים נוקטת בפעולות אלה ללא פנייה לבית משפט, והחייב, אם ברצונו לחלוק על כך, הוא שנדרש להגיש תביעה לבית המשפט בעניין.

על מנת לנקוט בהליכי גבייה שכאלה, הפקודה קובעת הליך מסודר של דרישת חוב בכתב, מתן הרשאה לגובה מס לנקוט בפעולות גבייה, ושליחת אזהרה לחייב בטרם ביצוע פעולות הגבייה.

לאחרונה (יולי 2014) העניקה הכנסת אישור לחוק חדש(1)(2), שיעניק לרשות המיסים כלים חדשים ואגרסיביים לגביית המסים, ובין היתר, החוק יאפשר לרשות המיסים לעקל כלי רכב של החייב במס, להביא לעיכוב יציאה מארץ נגד החייב במס ולנקוט בהליכים נגד מי שערב לחוב של נישום.

על אילו חובות מס יחול התיקון החדש?

החוק מתייחס לחובות במס הכנסה, מס שבח מקרקעין, מס ערך מוסף, בלו על הדלק, מכס ומס קניה.

ביחס למיסי יבוא כגון מע"מ, מכס ומס קניה, הסמכות תתיר עיקול רכב ובנסיבות מסוימות תוך פנייה למרכז לגביית קנסות של בתי המשפט, תאפשר עיכוב יציאה מן הארץ או נקיטת סנקציות נוספות.

כלומר- אם לצורך הדוגמא חברה מסוימת תהיה חייבת מכס או מס קניה ולא תעמיד ערבויות, תהא רשאית רשות המיסים לעקל כלי רכב הרשומים על שם אותה חברה לצורך גביית המס.

האם הרשות רשאית לעקל כלי רכב של חייב מס?

הסמכות שניתנה לרשות המסים תאפשר עיקול ברשות הפרט, כאשר הרכב חונה ליד ביתו של החייב, ובאם הרכב חונה במקום אחר- תוכל רשות המיסים לעקלו בתנאי שנרשם עיקול במשרד הרישוי ונשלחה אזהרה לחייב.

לא יהיה ניתן להטיל עיקול במחסומי פתע במהלך נסיעתו של הרכב.

המאבק ההיסטורי של חייבי מס נגד רשות המיסים בנושא עיקולי רכב(3)

נושא עיקול כלי רכב על ידי רשות המיסים ללא קבלת צו מבית משפט, הגיע לדיון משפטי בבית המשפט העליון עוד בשנת 2010.

באותו מקרה, המשטרה נהגה לעצור לבדיקות שגרתיות אזרחים הגרים במזרח ירושלים, כאשר בבדיקות אלו נכחו נציגי רשות המסים.

כאשר התברר בבדיקה, כי האדם שנעצר חייב כספים לרשות המסים, גבתה ממנו המשטרה את החוב לאלתר, ולעתים אף עיקלה את רכבו באופן מיידי, וכל זאת כמובן ללא מתן אזהרה בכתב בטרם נקיטת הליכי הגבייה.

העותרים באותו מקרה טענו, כי שיטת פעולה כזו של רשות המסים אינה חוקית, שכן היא לא מאפשרת לאדם שנעצר במחסום להגיש השגה על החוב, משום שהדבר תופס אותו בהפתעה בזמן שאינו מוכן לכך. כמו כן, טענו העותרים, כי לרשויות המדינה - כמו רשות המסים - סמכויות להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ, להיכנס, בתנאים מסוימים, לבתיהם של חייבי מס לצורך גבייה, אך פקודת המסים (גבייה) אינה מתירה לרשות המסים לגבות חובות מס במחסומי פתע במקומות ציבוריים לעיני כל.

רשות המסים טענה להגנתה, כי מחסומים משטרתיים אלה לא מוקמים לצורך גביית חובות מס, אלא לצורך ביצוע תפקידיה המסורתיים של המשטרה, לרבות מניעת פעילות חבלנית עוינת, תפיסת שוהים בלתי חוקיים ובדיקת כלי רכב, ורק אם כלי הרכב "נופל" באחד מן המבחנים הללו, ממשיכים ומבצעים לגביו בדיקה נוספת של רשות המסים. לגבי טענת אי-החוקיות בהליכי הגבייה, טענה רשות המסים, כי מאחר שפקודת המסים (גבייה) מקנה לה סמכות לעקל רכוש של חייב מס בביתו הפרטי בתנאים מסוימים, הרי שמקל וחומר מוקנית לה הזכות לעקל רכוש של חייב מס בשטח ציבורי, אגב המעבר במחסום, וזאת מכיוון שזכותו של החייב לפרטיות נפגעת יותר בביתו הפרטי.

בית המשפט דחה את קו ההגנה של רשות המסים וקבע, כי אף שאין ספק כי גביית חוב מס במחסום פתע היא אפקטיבית יותר מגבייה בצורה אחרת, לכל אדם מוקנית הזכות לכבוד, וכאשר אדם מעוכב במחסום ונדרש ממנו תשלום מס באופן מיידי, בשונה מדרישת תשלום בביתו הפרטי - נפגעת זכותו לכבוד ואף נפגעת זכותו לפרטיות. בית המשפט העליון ציין, כי ייתכן שאדם לא שילם את המס בשל בורות, חוסר התמצאות, מאחר שלא קיבל אזהרה בכתב, מאחר שלא ידע על החוב, או שמדובר בטעות של המדינה - אך כאשר נדרש ממנו חוב בצורה פתאומית, לא קיימת אפשרות ריאלית לסרב לשלם את החוב, לנסות ולטעון טענות מהותיות נגד החוב, או להיעזר באחרים לצורך תשלומו.

בעניין פרשנות הפקודה קבע בית המשפט, כי אין לפרש פקודה זו בצורה מרחיבה, כך שאף אם הפקודה מאפשרת גבייה בביתו של החייב, אין לקרוא לתוך סעיף זה מה שלא נאמר בו, ולכן אין לקבוע, שסעיף זה מאפשר לרשות המסים לגבות חוב מס במקום ציבורי, במחסום משטרתי, ללא מתן אזהרה מראש.

האם החוק הנוכחי מרחיב את אפשרויות העיקול מעבר למה שנקבע בפסיקת בית המשפט?

כן. בפסק-הדין נאמר כי סמכות רשות המיסים לעקל כלי רכב של חייב מס מתמקדת ברשות הפרט, כאשר הרכב חונה בביתו של החייב.

בעקבות תיקון החקיקה הנוכחי, הורחבה סמכות רשות המיסים תוך סטייה מסוימת מפסק-הדין, וכעת תהא רשות המיסים רשאית לעקל כלי רכב, בנסיבות מסוימות, גם ברשות הרבים.

(1)חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014;

(2) חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) (מס' 2), התשע"ד-2014;

(3)בג"צ 6824/07 ד"ר עאדל מנאע ואח' נ' רשות המסים ואח', מ-20.12.10;

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.


 





 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19505 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בתל-אביב במחלוקת בנושא הפרת הוראות תקן ישראלי. במקרה זה, יבואן ייבא סוכריות ממותקות ברכב-כוהל סורביטול מגרמניה ולא ציין על גבי האריזה, ליד המילה "ללא סוכר", כי הוא מכיל רב-כהלים כנדרש בתקן. בית המשפט אישר את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית וקבע כי היבואן הפר את הוראות תקן ישראלי.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19484 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19485 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19482 צפיות
במאמר זה נתאר את הוראות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018, אשר מטרתו להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית. כמו כן, נסביר כיצד משפיע החוק על חברות ישראליות גלובליות, בעלות פעילות מסחרית בינלאומית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19489 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בערעורה של רשות המסים כנגד מדרג הענישה בו נקט בית המשפט השלום כנגד נאשם אשר עבר ב"מסלול הירוק", זמן שהיה צריך לעבור ב"מסלול האדום". בית המשפט קיבל את ערעורה של רשות המסים וקבע כי יש להחמיר את עונשו של הנאשם בשל חומרת המעשה ונסיבותיו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19358 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בחיפה בעתירתה של יבואנית נגד משרד החקלאות, לאחר שמשרד החקלאות סרב לשחרר את משלוח הבוטנים של היבואנית מהנמל. בית המשפט קבע כי משלוח הבוטנים המעוכב ישוחרר תוך זמן סביר, בכפוף להעמדת הבוטנים לבדיקת מעבדה או לחיטוי. כמו כן, בית המשפט קבע כי המדינה תישא בהוצאות המשפט של היבואנית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19317 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בקריות, בבקשתו של בעל רכב להורות על השבת הרכב שנתפס על-ידי המכס וצורך חילוטו, וזאת בעקבות שיפורים שנעשו ברכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בית המשפט דחה התביעה להשבת הטובין המחולט שנתפס, אישר את החרמתו וקבע כי רשות המכס פעלה כדין.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19505 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בתל-אביב במחלוקת בנושא הפרת הוראות תקן ישראלי. במקרה זה, יבואן ייבא סוכריות ממותקות ברכב-כוהל סורביטול מגרמניה ולא ציין על גבי האריזה, ליד המילה "ללא סוכר", כי הוא מכיל רב-כהלים כנדרש בתקן. בית המשפט אישר את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית וקבע כי היבואן הפר את הוראות תקן ישראלי.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19484 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19485 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19482 צפיות
במאמר זה נתאר את הוראות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018, אשר מטרתו להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית. כמו כן, נסביר כיצד משפיע החוק על חברות ישראליות גלובליות, בעלות פעילות מסחרית בינלאומית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19489 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בערעורה של רשות המסים כנגד מדרג הענישה בו נקט בית המשפט השלום כנגד נאשם אשר עבר ב"מסלול הירוק", זמן שהיה צריך לעבור ב"מסלול האדום". בית המשפט קיבל את ערעורה של רשות המסים וקבע כי יש להחמיר את עונשו של הנאשם בשל חומרת המעשה ונסיבותיו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19358 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בחיפה בעתירתה של יבואנית נגד משרד החקלאות, לאחר שמשרד החקלאות סרב לשחרר את משלוח הבוטנים של היבואנית מהנמל. בית המשפט קבע כי משלוח הבוטנים המעוכב ישוחרר תוך זמן סביר, בכפוף להעמדת הבוטנים לבדיקת מעבדה או לחיטוי. כמו כן, בית המשפט קבע כי המדינה תישא בהוצאות המשפט של היבואנית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19317 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בקריות, בבקשתו של בעל רכב להורות על השבת הרכב שנתפס על-ידי המכס וצורך חילוטו, וזאת בעקבות שיפורים שנעשו ברכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בית המשפט דחה התביעה להשבת הטובין המחולט שנתפס, אישר את החרמתו וקבע כי רשות המכס פעלה כדין.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica