חפש מאמרים:
שלום אורח
29.01.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הפרקים בבקשת פטנט כפי שהתגבשו בעולם במשך השנים

מאת: ראובן ברמןפטנטים16/07/20151379 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

להלן הפרקים של בקשת פטנט, כפי שהתגבש בעולם במשך השנים:

שם ההמצאה (Title of the Invention)

בפירוט של בקשה לפטנט נהוג להקפיד על התאמה בין שם ההמצאה לפתיח של התביעות הבלתי תלויות. למשל, אם תביעה בלתי תלויה נפתחה במשפט "מכשיר לחיתוך לחם", גם שם ההמצאה צריך להיות מנוסח כך.

תחום ההמצאה (Field of the Invention)

מגדיר באופן כללי את תחום ההמצאה שעליה מבקשים פטנט. לא נהוג לתאר בחלק זה את ההמצאה וזאת על מנת להבדיל באופן ברור בין ההמצאה לבין ידע קודם (Prior Art).

הרקע להמצאה (Background of the Invention)

תאור של הידע הכללי בנושא ההמצאה עליה מעוניינים לקבל פטנט, הבעיות שמאפיינות את תחום ההמצאה. גם כאן לא נהוג לתאר את ההמצאה.

תקציר ההמצאה (Summary of the Invention)

בחלק הזה מתארים את ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט. מבחינה קונצפטואלית המצאה היא פתרון טכני ולא מובן מאליו לבעיה. כפי שתשימו לב, תקציר ההמצאה דומה לניסוח של התביעות אולם הוא נעשה בלשון יותר חופשית. הדמיון נועד למנוע חוסר תאימות בין התביעות של הבקשה לפטנט לתקציר ההמצאה.

תיאור קצר של האיורים (Brief Description of the Drawings)

באיורים המלווים בקשת פטנט נהוג להקפיד על שוליים של לפחות 2.5 ס"מ. על הטקסט באיורים להיות בגובה של לפחות 3.2 מ"מ. על האיורים להיות רק בשחור לבן, ולא בצבע. בארה"ב גם אפור אינו מותר. כמן כן על הקווים להיות מספיק עבים על מנת שהאיור יהיה ניתן לצילום.

דוגמאות של מימושים מועדפים של ההמצאה

(Detailed Description of Preferred Embodiments)

תשומת הלב של הממציא מתרכזת בדרך כלל בחלק זה של הפירוט לבקשה לפטנט, אולם יש להדגיש שפרק זה מיועד לתיאור דוגמאות של יישום ההמצאה, ולא להגדרת ההמצאה, ולכן חשיבותו פחותה מאשר פרק התביעות. דרישות החוק אומרות שמסמך הפטנט צריך לתאר את ההמצאה ברמת פירוט כזו שאיש מקצוע בתחום ההמצאה יוכל לבצעה, ומכאן שלא חייבים לתאר את הדוגמאות בפרטי פרטים, אלא מספיק בדרגה כזו שאיש מקצוע בתחום ההמצאה יוכל להשלים את החסר.

פרק התביעות (CLAIMS)

חלק זה מגדיר את המונופול שהממציא מבקש מהמדינה על המצאתו, ולכן הוא הפרק החשוב ביותר בבקשה לפטנט. למשל, אם הגדרנו בפרק זה שולחן בעל תכונות מסוימות וגם קיבלנו על כך פטנט, הרי שכל מי שמייצר, מוכר, מייבא וכו' שולחן בעל תכונות כאלה מפר את הפטנט, וזכותו של בעל הפטנט לכפות על המפר את הפסקת ההפרה, ולדרוש ממנו פיצויים ושאר סעדים שהחוק להעמיד לרשות בעל הפטנט.

תיאור תמציתי של ההמצאה (ABSTRACT)

תיאור שנגזר בדרך כלל מתקציר ההמצאה. נהוג לרשום פרק זה כפסקה אחת ולהגביל את אורכה ל- 150 מילים. דרישות החוק והתקנות לעניין זה משתנות ממדינה למדינה, אולם המתכונת של פסקה יחידה המוגבלת ל- 150 מילים עומדת בדרישות הנהוגות ברוב מדינות העולם. חלק זה יופיע בדף הראשון של פרסום של פטנט אמריקני, PCT, ועוד. כמו כן יש מנועי חיפוש של פטנטים המבצעים את החיפוש של מילות מפתח בעיקר בחלק זה. בשל אופיו חלק זה יכול לשמש גם לצרכים מסחריים.

איורים (DRAWINGS)

במקום זה יופיעו השרטוטים שמלווים את התיאור דלעיל.

באשר לאיורים, בדרך כלל יש להקפיד על הכללים הבאים:

• דף A4 או פוליו.

• שוליים של לפחות 2.5 ס"מ מכל צד (ימין, שמאל, מעלה, מטה).

• שרטוטים בשחור / לבן. מוטב להימנע מגווני אפור, אלא אם כן הם שייכים לתמונה.

• למספר כל איור.

• יש מקומות בעולם (כולל ישראל) שבהם נהוג לרשום "שרטוט 1 מתוך 10" וכו'.

• בישראל נהוג לרשום גם את שם מבקש הבקשה בשוליים העליונים.

• בבקשות PCT הרישום של הדפים הוא לפי הפורמט 1/10.

בקשות לפטנט בישראל

להלן הסדר של המסמכים שיש להגיש לרשם בבקשת פטנט ישראלית:

• המסמך הראשון בבקשת פטנט ישראלית הוא מכתב פניה לרשם שבו מפורטים מספר הדפים של הפירוט של בקשת הפטנט, מספר האיורים, וסכום האגרה ששולמה על ידי מבקש הבקשה, ציון מסמך הבכורה (אם צורף), וכו'.

• טופס בקשה לפטנט.

• קבלה על תשלום האגרה.

• דף כותרת הבקשה לפטנט שמכיל את שם ההמצאה בעברית ובאנגלית.

• אפשר להוסיף תיאור תמציתי של ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט (לא חובה).

• הסברים.

• שרטוטים.

• פרק התביעות של בקשת הפטנט .

יש לשים לב שהפירוט צריך להסתיים בפרק התביעות ולא ב- Abstract כמקובל בעולם. אפשר להוסיף את פרק ה- Abstract כדף נפרד.

כמו כן, מגיש בקשה לפטנט חייב לחתום בסוף פרק התביעות.

באשר לשרטוטים: יש להקפיד על כך שגודל הכתב של מספור החלקים לא יהיה קטן מ- 3.2 מ"מ. כמו כן, יש לכלול בראש כל דף את (א) מספר הגיליון, (ב) המספר הכולל של גיליונות השרטוט, וכן (ג) את שמות מבקשי הבקשה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ראובן ברמן הוא עורך פטנטים.

מאמרים נוספים של ראובן ברמן ניתן למצוא באתר של אדיסון עורכי פטנטים www.epal.co.il, טל. 074-7042000

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ראובן ברמן

מאת: ראובן ברמןפטנטים28/08/152043 צפיות
אם זו ההיכרות הראשונה שלך עם תחום הפטנטים, אלה עשר הנקודות שכדאי לדעת.

מאת: ראובן ברמןפטנטים14/07/151525 צפיות
עורך הפטנטים ראובן ברמן מחברת אדיסון עורכי פטנטים מדבר על האפשרויות העומדות בפני המוסדות הפיננסיים למנוע מגורם בלתי מורשה לחגוג על חשבון הלקוחות שלהם

מאת: ראובן ברמןקנין רוחני14/07/151740 צפיות
עורך הפטנטים ראובן ברמן מחברת אדיסון עורכי פטנטים www.epal.co.il מסביר בצורה פשוטה מהו פטנט, התנאים לרישום פטנט, תהליך הרישום, ועוד.

מאמרים נוספים בנושא פטנטים

מאת: Daniel.Bפטנטים26/03/171157 צפיות
רישום פטנטים מבוצע אצל רשם פטנטים של מדינה מסוימת. ניתן לרשום המצאה חדשנית כפטנט אבל קבלת פטנט על אפליקציה מסובכת יותר מקבלת אישורים על המצאות אחרות. בארה"ב מקובל יותר לאשר פטנטים על אפליקציות, אך לא כן באירופה. רישום פטנט בישראל הוא בדומה לנהוג באירופה אם כי בשנים האחרונות מאושרים באופן יחסי יותר פטנטים על אפליקציות.

מאת: Daniel.Bפטנטים26/03/171248 צפיות
פטנט הוא זכות שניתנת לממציא לבלעדיות על המצאתו. זוהי זכות מוגבלת בזמן שמתקבלת לאחר הגשת בקשה לרישום הפטנט ושמוגבלת גם למדינה שבה הוגשה הבקשה, אם כי ישנן אמנות בין-לאומיות המקלות על רישום הפטנט גם במדינות החברות באמנה.

מאת: רוני הכהןפטנטים01/08/161473 צפיות
איך עוברים על פני הדברים ההכרחיים על מנת שזה יהיה עורך מקצועי לפי כל אמות המידה הסטנדרטיות במדינת ישראל?

מאת: ראובן ברמןפטנטים28/08/152043 צפיות
אם זו ההיכרות הראשונה שלך עם תחום הפטנטים, אלה עשר הנקודות שכדאי לדעת.

מאת: ראובן ברמןפטנטים14/07/151525 צפיות
עורך הפטנטים ראובן ברמן מחברת אדיסון עורכי פטנטים מדבר על האפשרויות העומדות בפני המוסדות הפיננסיים למנוע מגורם בלתי מורשה לחגוג על חשבון הלקוחות שלהם

מאת: רוני הכהןפטנטים19/11/141817 צפיות
פטנט חדש לבית הוא הזדמנות לשפר את איכות החיים, אם יש לכם רעיון טוב זה הזמן לקדם את התהליך, פיתוח פטנטים הוא תחום בו כל אחד יכול להצליח בעזרת ליווי מקצועי תומך.

מאת: בני דואניפטנטים30/09/142600 צפיות
לאורך שנים מדברים על המוח היהודי כאל אחד הדברים הבולטים ביותר בעולם. הממציאים הכי גדולים, הפרופסורים החכמים ביותר ובכלל, רבים מאנשי העסקים המצליחים בעולם, כולם יהודים וכולם מתגאים בהיותם צאצאים של אברהם אבינו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica