חפש מאמרים:
שלום אורח
27.02.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

טעויות של NLP, טעויות של שכנוע, טעויות של מכירות, איך ללמוד NLP? איך ללמוד לשכנע? ממי ללמוד NLP, איפה ללמוד NLP? איפה ללמוד מכירות? איפה ללמוד שכנוע?

טעויות של NLP,טעויות של שכנוע, טעויות של מכירות, איך ללמוד NLP? איך ללמוד לשכנע? ממי ללמודNLP, איפה ללמוד NLP? איפה ללמוד מכירות? איפה ללמוד שכנוע? איך ללמוד נכון? לימודNLP

שלום לכולםהפעם אני רוצה לדבר על אחת מהטעויות של אנשים שלומדים שכנוע לומדים NLP לומדיםשכנוע, לומדים מכירות לומדים ניהול משא ומתן או בעיקרון לומדים כל תחום, כן אבלכרגע נתמקד כי מה שאני אגיד עכשיו זה נכון גם בכל תחום אבל כרגע נתמקד באנשיםשלומדים את כל הנושא של שכנוע ומכירות ואחת הטעויות שלהם. ואחת הטעויות היא שאנשיםשהם מנסים ללמוד שכנוע בעצם לומדים איך לשכנע, מה זאת אומרת למה שמישהו שלומד איךלשכנע זאת תהיה טעות מה הוא צריך ללמוד? התשובה היא שבן אדם שלומד איך לשכנע איךלמכור צריך ללמוד לא רק איך לשכנע אלא למה השיטה של השכנוע היא כך ולא אחרת.

מה זאת אומרתלדוגמא נגיד אומרים לך "אם אתה רוצה לשתול למישהו מחשבה תגיד ככה תעשה ככה" ואז בןאדם לומד "וואלה אם אני ארצה לשתול מחשבה אני אעשה ככה אני אגיד ככה" אבל השאלה היאהאם אתה מבין למה אם אתה תעשה ככה זה ישתול לו מחשבה למה אם אתה תעשה ככה זה ישכנעאותו, למה אם אתה תגיד ככה וככה הוא יקנה פחות למה אם תגיד ככה וככה הוא יקנה יותר.עכשיו חלק גדול מהאנשים גם יגידו "מה זאת אומרת? אנחנו לומדים מה לעשות ואנחנו גםלומדים למה לעשות, אנחנו לומדים גם למה זה ככה" אבל מה שהם לא שמים לב שהרבה מאודפעמים אם נשאל אותו "תגיד ולמה זה ככה?" אז הוא יגיד "כי מחקרים גילו שהמוח של בניאדם מעדיף לשמוע את המילה לא מאשר לשמוע את המילה כן" או סתם איזה משהו אחר כן.

ומה שהבן אדםלא מבין שלהגיד מחקרים אמרו או שהמוח של הבן אדם אוהב ככה או ככה זה לא נקרא להביןלמה זה כי מחקרים בעצם מראים לך, סטטיסטיקות יכולות להראות לבן אדם מה בדרך כללקורה אבל למה זה קורה ככה, זה כמו להגיד למישהו "אתה אומר שצריך לעשות דבר כזה וכזהאבל למה מה ההיגיון של זה, למה המוח של הבן אדם אוהב כשאומרים לו ככה ולא אוהבכשאומרים לו ככה, למה אם נדבר לבן אדם בצורה כזאת הוא ישתכנע ואם נדבר בצורה כזאתהוא לא ישתכנע, למה פה יש יותר סיכוי שהוא ישתכנע ופה פחות סיכוי שהוא ישתכנע למהמה הסיבה?".

תכף אני גםאסביר גם למה חשוב להבין את ה - "למה" הזה אבל מה שאני רוצה לחדד שבן אדם שיגיד כי"מחקרים הראו ש..." או "מחקרים שנעשו הראו ש..." אין לזה משמעות כי אתה עדיין לאמבין אבל למה זה ככה, זה שעשו סטטיסטיקה וראו שב - 99% מהמקרים אנשים שאומרים להםא' אז, מאיימים עליהם באקדח והם עושים פעולה מסוימת זה עדיין לא מסביר למה אנשיםעושים את זה אתה יכול להגיד "למה אנשים עושים את זה? כי הם עושים את זה" לא אבל למההם עושים את זה. עכשיו מה זה אומר להבין למה? להבין למה פירושו להבין מה החוקיותהמוחלטת שימו לב שנכונה ב - 100% מהמקרים לא ב - 99% מהמקרים לא ב - 80% לא ב -20%, מה החוקיות האחת והיחידה שנכונה ב - 100% מהמקרים לגבי איך לשכנע אנשים ואיךהיא מתבטאת בחוק שנגזר ממנה לגבי אם להגיד בצורה כזאת או להגיד לבן אדם בצורהאחרת.

ועכשיו אניאסביר את זה קצת יותר לעומק והנושא הוא פשוט יש תהליכים של מכירה, בסופו של דבר אםנגיד ניקח תהליך בן אדם קנה מוצר, אוקי עכשיו איך למכור לו את המוצר? אפשר ככה אפשרמפה אפשר משם אבל בסוף כל השיטות מכירה מתנקזות לזה שבסופו של דבר הבן אדם צריךלקנות את המוצר, זאת אומרת בסופו של דבר התרחשה המכירה. עכשיו מה זה בעצם אומר? זהבעצם אומר שיש איזה תהליך שבהתחלה שלו הוא רב ערכי ובסוף שלו הוא חד ערכי, מה זאתאומרת חד ערכי? זאת אומרת שכל שיטות המכירה לצורך העניין יכוונו אותנו לדבר החדערכי שבו בסוף הבן אדם רכש את המוצר כי רכישת מוצר זה דבר מוגדר הוא רכש את המוצראו לא רכש את המוצר, שכנעת אותו לא שכנעת אותו עשה שיעורים לא עשה שיעורים, אוקי זהחד ערכי לעומת זאת איך להגיע לאותו דבר חד ערכי? אז בכל מיני דרכים תעשה מפה תעשהמשם.

ועכשיו מהשאני מנסה לומר זה שיש איזו חוקיות אחת חד ערכית שכאשר היא קוראת מצליחים לשכנע אתהבן אדם מצליחים לסגור את העסקה, כשהיא לא קוראת לא מצליחים. עכשיו כל השיטות הן רקדרכים לנסות להגיע לאותה חוקיות ואת אותה חוקיות רוב ככל האנשים לא יודעים ולאלומדים ולא מבינים, עכשיו מה הבעיה באנשים שלומדים שכנוע למה זאת טעות ללמוד שכנועבלי להבין למה זה ככה מה הטעות בזה? הטעות בזה היא די פשוטה הבעיה הי די פשוטה כירוב החוקים שמלמדים אנשים הם חוקים שהם לא נכונים ב - 100% מהמקרים הם נכוניםבמקרים מסוימים.

זאת אומרת אםהיו מלמדים את הבן אדם חוק נגיד שמלמדים בן אדם חוק ואומרים לו "תקשיב אם אתה מדברללקוח בצורה כזאת הוא יקנה את המוצר", עכשיו אתה בתור אחד בתור בן אדם שהולך ללמודשכנוע מכירות NLP או כל שטות אחרת, למה אני קורא לזה שטות? כי בסופו של דבר מישמבין את הפרינציפ אז זה כבר נחשב לשטות, מי שיודע איך עובד המוח של הבן אדם אז גםכל הנושא של שכנוע זה כבר הופך למשחק ילדים עבורו כי זה לא מורכב יותר מדי.

בכל מקרה בןאדם הולך ללמוד ואז אומרים לו "תקשיב תעשה ככה תעשה ככה וזה יעבוד", עכשיו אתה כאדםשלומד את הנושא הזה צריך לשאול את המורה שלך את זה שמלמד אותך להגיד לו "תגיד לי אםאני אעשה ככה וככה מה שאמרת לי מה שאמרת אני אעשה, האם ב - 100% מהמקרים זה יעבוד100% מהמקרים אני יכול להיות בטוח שזה יעבוד?", אם אתה לוקח מטבע זורק אותו 100%מהמקרים שהוא נופל למטה לא עף למעלה, נכון בהנחה שחוקי המשיכה נכונים ובהנחה שאיןאיזה "קסם" איזה חוט שקשר את המטבע וחוק המשיכה הוא תמיד נכון, "האם החוק שאתה נתתלי לגבי מכירות האם החוק הזה נכון ב - 100% מהמקרים כן או לא?".

עכשיו אניאומר לכם שב - 99% מהמקרים אותו מורה בהנחה שהוא הגון וישר הוא יגיד "לא אדוני זהלא 100% מהמקרים אני לא להתחייב לך שתמיד זה יעבוד אולי לפעמים זה יהיה ההפך" ואזמה שבעצם צריך לעשות התלמיד אז זה כזה דבר, עכשיו שימו לב בא נניח נגיד שהחוק הזהנכון ב - 100% מהמקרים יש או שהחוק הזה נכון ב - 100% מהמקרים או שלא, עכשיו אםהחוק הזה לא נכון ב - 100% מהמקרים אז אנחנו רוצים להבין אז ההיגיון אומר "אוקי אזבא תסביר לי מתי זה עובד ומתי זה לא עובד", עכשיו זה הצוואר בקבוק של כל אלהשמלמדים מכירות או לצורך העניין מלמדים כל נושא.

כשאומרים לבןאדם "אם תגיד לילד שלך ככה הוא יפעל ככה ואם תגיד לו ככה הוא יפעל ככה" בכל תחוםבכל עניין "אם תעשה ככה יקרה ככה ואם תעשה ככה יקרה ככה" ואז אומרים לו "רגע אבל ב- 100% מהמקרים אם אני אעשה ככה אז יקרה ככה?" ואז הוא אומר לך "לא זה לא נכון ב -100% מהמקרים אבל יש סיכוי", אתה אומר "אוקי ומתי זה כן יעבוד ומתי זה לא יעבוד, מהההיגיון מה החוקיות מה החוק החוקיות שלפיה יוחלט בסוף אם זה יעבוד או לא יעבוד?"ואת זה רוב האנשים שמלמדים לא יודעים, למה הם לא יודעים? כי פשוט הם לא יודעים, לאיודעים לא חקרו לא מבינים את התחום שאותו הם מתיימרים ללמד.

בכל מקרהעכשיו אם התלמיד חכם, אוקי אם הוא עוד לומד והוא רוצה להיות חכם אז מה שהוא צריךלעשות זה לנסות להבין למה נגיד שאתה אומר לי שב - 90% מהמקרים 90% מהאנשים אוהביםשמציעים להם כוס מים, "למה 90% מהאנשים אוהבים את זה אני רוצה לדעת למה 10% מהאנשיםלא אוהבים את זה, אני רוצה לדעת איך לפעול אני רוצה לדעת לזהות גם את ה10% מהמקרים"כי שימו לב כשיודעים את החוק את החוקיות האמיתית אז המכירה הופכת להיות טובה פיאינסוף יותר מאשר אם לא יודעים את החוקיות.

כי אם לאיודעים את החוקיות זה כמו לראות באפלה אתה משאר ש - 99% מהאנשים זה עובד אז אתהעושה אבל אתה לא באמת מבין אתה לא באמת יודע, אתה לא באמת יודע לדייק את הפעולה כיאתה לא יודע מה בדיוק קרה שם מה החוק מה הנוסחה המדויקת שלפיה זה יעבוד או לאיעבוד, מה הדיוק גם כדי לקלוע ל - 10% האחרים ולדעת אולי הלקוח שעכשיו אתה יושבאיתו הוא בכלל שייך ל - 10% שאצלם זה לא עובד וגם בתוך ה - 90% אם בן אדם היה מביןלמה בדיוק זה עובד אז הוא גם את מה שהוא עושה הוא היה יכול לעשות טוב פי הרבה מאודולהצליח למכור הרבה יותר.

אז זאת אומרתאז דבר ראשון ברגע שיש חוק שאומרים לך אם אתה רוצה לשכנע אנשים תעשה ככה תגיד ככהוכו' אז מה שצריך לשאול "ולמה זה עובד רגע זה נכון ב - 100% מהמקרים, 100% מהמקריםאם אני אגיד לו את המילה הזאת הוא יקנה 100% מהמקרים עדיף לדבר ככה זה תמיד עובד,תמיד 100% אין יוצא דופן?" מספיק שיש מקרה אחד יוצא דופן זה אומר שלא הבנת את החוקלעומקו כי זה כמו בחוקי הפיזיקה אם יש שתי תופעות שסותרות זה אומר שיש חוק שמקיף אתשתי התופעות האלה והוא הנכון ושתי התופעות שראית הן רק ביטוי של החוק הפנימייותר.

אותו דבר גםבנושא של שכנוע אם אתה יש לך איזה חוק שאומר "אם תעשה ככה זה יעבוד תעשה ככה" ובדרךכלל זה יעבוד לא תמיד זה יעבוד לנסות להבין מה החוק הבסיסי יותר מה המקיף, מה החוקשמקיף את שני החוקים האלה שלפיו יוחלט אם אני אצליח לשכנע את הבן אדם או לא. עכשיוכפי שאמרתי למה זה טוב כדי לדעת לזהות את הסיטואציה המתאימה כדי באמת להבין שכנוע,באמת להבין איך זה עובד אבל נניח שמישהו אומר לך "כן אם אתה תעשה את זה 100%מהמקרים זה יעבוד" ונניח שהוא גם לא שיקר אותך, דהיינו, נניח שבאמת 100% מהמקרים זהיעבוד גם אז כדאי להבין "ולמה 100% מהמקרים זה עובד מה ההיגיון בזה, למה זה ככה ולאאחרת?".

עכשיו לכאורהמה אכפת לנו מה אכפת לבן אדם להבין למה זה עובד אם זה עובד אמרו לך תעשה את זה וזהיעבוד מה אכפת לך איך זה עובד ולמה זה עובד? התשובה פשוטה כי אם תבין למה זה עובדיכול להיות שמזה תוכל לגזור עוד חוקים נוספים שגם הם נכונים ב - 100% מהמקרים. שימולב אומרים לך "אם תעשה פעולה מסוימת תצליח למכור" אתה שואל את המורה שלך "ב - 100%מהמקרים אני אצליח למכור?", "100% מהמקרים אתה תצליח למכור" ואז אתה חושב בהיגיון"הוא מרמה אותי? לא הוא לא מרמה אותי, וואלה אז יש בזה היגיון שאין שום אפשרותלדמיין מישהו שאם נגיד לו את זה הוא לא ירצה לקנות, אין אפשרות זאת אומרת 100%מהמקרים זה עובד".

עדיין שווה גםבמקרה כזה גם לחוק הזה שווה לשאול "ולמה זה מה ההיגיון בזה, למה שזה יעבוד מההרציונל?", ולמה בכל זאת שווה להבין את הרציונל? כי אם נבין את הרציונל ממנו נוכללגזור עוד חוקים נוספים. עכשיו עוד נוסיף ונעמיק מה שאני בא להראות ולהסביר שככה ישאנשים שהולכים לפי מחקרים לפי כל מיני איזה רעיונות, כל מיני דברים "אתה יודעהמחקרים הראו ש..." ואפילו מסבירים דרך אגב אפילו גם מסבירים את ההיגיון יש כאלהשביאים איזה טיפים למכירות ואפילו מסבירים את ההיגיון אבל אם נגיד לו "תגיד לי וזהנכון ב - 100% מהמקרים מה שאמרת עכשיו ההיגיון הזה הוא תמיד נכון, אני יכול בעינייםעצומות תמיד כשאומרים לי את המילה הזאת תמיד להגיד את המילה הזאת ותמיד זה יעבודבטוח יעבוד?", "לא תראה זה", "תגיד לי ומתי זה יעבוד ומתי זה לא יעבוד?" לא יודעיםלמה כי המורים לא באמת מבינים את החומר שאותו הם מלמדים.

אותו דבר סתםכמטאפורה כדימוי נגיד אומנויות לחימה מלמדים בן אדם איך לתת אגרוף אבל האם יש באמתדרך אחת נכונה לתת אגרוף? תשובה כן יש דרך אחת נכונה לתת אגרוף אבל זה תלויבסיטואציה ספציפית זה תלוי במאה פרמטרים נוספים, במילים אחרות אין דרך אחת נכונהלתת אגרוף זה תלוי בסיטואציה. עכשיו הטיפש מה עושה? "איך אמרו לך לתת אגרוף תלמדככה נותנים אגרוף תן את האגרוף", אבל מה יקרה? יש מקרים שבהם הוא צריך לא לתת אגרוףבהם הוא צריך לתת אגרוף עם האצבע, משהו אחר הוא ייתן אגרוף והיד שלו לא תכנס הידשלו תישבר למה כי הוא טיפש הוא לא הבין למה עושים את זה ככה מה הסיבה מה היתרונותמה החסרונות.

אותו דבר לגבינושא של שכנוע ומכירות בשכנוע ומכירות מה השיטה הטובה ביותר לשכנע אנשים מה השיטההטובה ביותר למכור, איך למכור איך לשכנע איך מטפלים בהתנגדויות, איך לסגור עסקאותאיך להצליח במשא ומתן כל הביזנס הזה הוא שיש הרבה מאוד דרכים שנכונות ב - 100% אבלבמקרים מסוימים. מה זאת אומרת נכונות ב - 100%? הכוונה שבאופן יחסי הן האלטרנטיבותהטובות ביותר למקרים מסוימים כי עדיין יש בחירה חופשית לבן אדם והוא לא חייב בסופושל דבר להסכים עם שום דבר והוא גם יכול לבחור שלנגד השכל הוא רוצה לעשות מה שהוארוצה וזה נושא שהסברתי אותו במקום אחר האם ברמה הלוגית באמת אפשר לשכנע כל אחד בכלדבר כן או לא.

אבל בכל מקרההמהות היא שיש הרבה מאוד שיטות והעניין הוא, שצריך ללמוד את כל השיטות וכל שיטהשלומדים צריך גם ללמוד את השיטה ההפוכה שלה, שימו לב כל שיטה שלומדים צריך ללמוד אתהשיטה ההפוכה שלה זאת אומרת אם אומרים לך "בשביל למכור למישהו משהו תגיד ככה" אםאתה רוצה באמת לדעת את האמת תנסה למצוא באיזה מקרים אתה דווקא צריך להגיד הפוך כדילמכור. נגיד אומרים לך "אם לקוח תביא לו כוס מים תהיה נחמד אליו יש יותר סיכוי שהואיקנה" אתה רוצה להיות בטוח שהבנת את זה מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך "אוקיבאיזה מקרים כשלקוח בא אלי אני צריך לשפוך עליו כוס מים ולהיות לא נחמד אליו בשבילשהוא יקנה?".

למה כי האםבאמת ב - 100% מהמקרים אם אתה תציע ללקוח תהיה נחמד אליו הוא יקנה 100% מהמקרים הואיקנה? לא בהכרח תפעיל טיפה את ההיגיון ותראה שלא בהכרח. האם אתה יכול לדמיין מקרהשבו אתה דווקא תהיה מגעיל ללקוח ודווקא בגלל זה הוא יקנה? אתה יכול לדמיין יפה אזבא נבין את ההיגיון באיזה מקרים אתה צריך להיות מגעיל ללקוח ובאיזה מקרים אתה צריךלהיות נחמד ללקוח. עכשיו גם אם נאמר שברוב המקרים אתה צריך להיות נחמד ללקוח אבלאולי אתה צריך להיות נחמד ברמה מסוימת ומגעיל ברמה אחרת.

שימו לב גם אםבן אדם יגיד "אבל מה אני צריך את זה בכל מקרה ברוב המקרים צריך להיות נחמד ללקוח אזאני אלך על ה - 90% מהמקרים שבהם צריך להיות נחמד ללקוח, אני אהיה נחמד ללקוחומספיק לי 90%" אבל מצד שני קודם כל אתה לא באמת מקצוען כי אתה לא מבין את ה - 10%האחרים וכו' ודבר נוסף האמת היא שאם אתה תבין את החוקיות מה ההיגיון שאתה צריךלהיות נחמד ללקוח אז אתה תוכל להיות נחמד אליו בצורה יותר מדויקת, בצורה יותרממוקדת. ודבר נוסף אם יש לנו כמה אחוז מקרים שבהם אתה דווקא צריך להיות מגעיל ללקוחכדי שהוא יקנה אז אם אתה תדע את זה אז יכול להיות שבסופו של דבר זה לא שיש 90%מהאנשים שאתה צריך להיות נחמד ו - 10% שאתה צריך להיות מגעיל זה כל לקוח ולקוח בפניעצמו אתה צריך להיות במינון מסוים נחמד כלפיו ובמינון מסוים מגעיל אליו.

אבל איך תדעמה המינון איך תדע מי הלקוח, איך תדע איך לעשות איך תדע מתי להיות מגעיל ומתי להיותנחמד, איך תדע אם להיות נחמד מגעיל נחמד או מגעיל נחמד נחמד איך תדע, הכוונה בסדראיך תדע אם להיות קודם נחמד קודם מגעיל איך תדע את כל הדברים האלה? אם בן אדם לאמבין את ההיגיון אם בן אדם הוא כמו תוכי לימדו אותו והוא הלך קיבל תעודה הוא יש לותעודה דוקטור בשכנוע דוקטור ב - NLP, דוקטור במכירות דוקטור בשקר כלשהו אבל הוא לאמבין "אבל תגיד לי ולמה זה ככה למה זה ככה רק ב - 95% מהמקרים, למה לא ב - 100%מהמקרים?".

ראיתם פעם חוקמחוקי הפיזיקה שנכון ב - 95% מהמקרים חוק שהוא נכון לא רק שהוא לא נכון, איך יודעיםאם דבר נכון או לא? האם הוא נכון ב - 100% מהמקרים אם גילית שיטה שהיא לא נכונה ב -100% מהמקרים זאת לא שיטה נכונה היא חלק משיטה נכונה אבל היא לא השיטה הנכונה, אתהעוד צריך ללכת ללמוד צריך להשלים את ההשכלה עד שתגיע לחוק שהוא ב - 100% מהמקריםנכון וכל סיטואציה היא מקרה לגופו. אותו דבר בנושא של השכנוע כל מה שמלמדים להביןאת ההיגיון של זה ולבדוק למה לפעמים זה ככה ולמה לפעמים זה ההפך וכשאומרים חוק תעשהככה לשאול את עצמך "ובאיזה מקרים אני צריך לעשות הפוך, תמיד ככה 100% מהמקרים ככהואם זה לא תמיד ככה אז מתי זה ככה ומתי זה לא ככה, לפי איזה חוקיות ואם זה ב - 100%מהמקרים ככה למה ב - 100% מהמקרים זה ככה מה ההיגיון בזה, מה הרציונל אולי? מזהנלמד עוד דבר חדש".

עכשיו כל מהשהסברתי עכשיו נכון כמובן גם באופן כללי לגבי כל תחום יש הרבה יועצים בהרבה מאודתחומים בהרבה מאוד הקשרים ובהרבה מאוד עניינים, עכשיו כשמישהו נותן לך עצה "אתהרוצה להיות מאושר? תחשוב בצורה מסוימת תאמין בעצמך, תחשוב חיובי תהיה שמח, תהיהפסימי תהיה אופטימי" לא משנה כל תחום בכל עניין איך להצליח במבחן איך להצליחבלימודים, איך להצליח עם ילדים איך להצליח בזוגיות לא משנה כל תחום, יש הרבה עצותבן אדם שמקבל עצה אם הוא לא חכם בלשון המעטה אז הוא אומר "אוקי מה העצה? בא נעשהאותה" אם הוא עוד יותר "חכם" אז הוא בודק "בדרך כלל זה עובד? יאללה בא נעשה אותה"אבל אם הוא חכם אמיתי או רוצה להיות חכם אמיתי הוא אומר "אבל למה זה ככה מה ההיגיוןלמה אם אני אעשה את זה זה יעבוד, למה מה בא תסביר לי את ההיגיון".

למה כי רובהעצות הן לא נכונות ב - 100% מהמקרים רוב העצות נכונות בחלק מהמקרים, עכשיו מישהושהוא טיפש הוא לוקח את העצה נצמד אליה ואז לפעמים זה מצליח ולפעמים זה לא מצליח אבלמישהו שהוא חכם הוא אומר "בוא נבין מה ההיגיון של זה ואז תמיד נוכל להצליח כי נוכללהתאים את עצמנו לסיטואציה". בקיצור עוד נוסיף ונעמיק אל תהיו פתאים כשמישהו מלמדאותכם שיטות לשאול "תמיד זה נכון 100% מהמקרים זה נכון?" אם הוא אומר "כן 100%מהמקרים זה נכון", "למה זה נכון ב - 100% מהמקרים תסביר לי את ההיגיון למה שזה יהיהנכון ב - 100% מהמקרים?" והוא אומר לך "כי ככה בני האדם מתנהגים", "ולמה ככה בניהאדם מתנהגים מי החליט אולי לא, אולי הם לא מתנהגים ככה איך אתה יודע שהם מתנהגיםאולי זה חד פעמי, אולי רק בקבוצה שבדקו הם מתנהגים ככה ובמקרה אחר הם לא מתנהגיםככה" צריך למצוא חוקיות מוחלטת...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן אישי, קואצ'ר מומלץ,טעויות של מכירות, ללמוד מכירות, פסיכולוגיה, ממי ללמוד, איך ללמוד..., לימוד, איךללמוד nlp..., למידה ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון לכסף

מאת: בנימין קלינגראימון לכסף03/04/205320 צפיות
קורונה- כלכלת העולם משתנת מענק לעצמאים חובה!

מאת: דרור אטריאימון לכסף19/10/182804 צפיות
הבנק סירב למשכנתא? מחפשים מה לעשות ואיך לצאת מהפלונטר? נעים מאוד, שמי מרטין ואני יועץ משכנתאות- אני מתמחה בהשגת משכנתאות במקרים הכי מורכבים, כאשר הבנק מסרב ואתם לא יודעים מה לעשות.

מאת: לילה בן הרוש אימון לכסף14/02/173284 צפיות
סביר להניח שכמו כולם, גם אתה עובד בשביל הכסף שלך. וגם אתה גדלת על מערכת אמונות שקשורות בכסף. כסף צריך לחסוך, כסף הוא לא הכל בחיים, כסף לא גדל על עצים וכו וכו. בעולם שבו אנחנו חיים "בעל המאה הוא בעל הדעה". לאנשים עם כסף מתייחסים אחרת מאשר לאנשים עניים.

מאת: איילתאימון לכסף20/01/163931 צפיות
טיפים - איך לצאת מהמינוס מאת עורך הדין רוני ברוש: לא קשה לחלום על זכיה בלוטו כפתרון של קסם ליציאה מהמינוס. עם זאת, כדאי הרבה יותר להשקיע בכמה צעדים אופרטיביים שיהיו יעילים

לשתול מחשבות, שכנוע סובייקטיבי, לזהות נקודת תורפה, שכנוע אובייקטיבי, איך לטפל בהתנגדות מכירה, התמודדות עם לקוח, טיפול אישי, מורה רוחני: שלום לכולם הפעם אני רוצה לדבר על עוד היבט בעניין של שכנוע ומכירות ולהשפיע על אנשים וכו', והנושא הוא מתייחס לעניין של דיבור בצורה אובייקטיבית ודיבור בצורה סובייקטיבית, מה זה אומר אובייקטיבי ומה זה אומר סובייקטיבי? אובייקטיבי פירושו דבר שהוא נכון מצד עצמו סובייקטיבי פירושו דבר שהוא נכון מצד זה שמתבונן בדבר. לדוגמא נגיד שבן אדם אומר "היום הטמפרטורה ...

לא רוצה להתאמץ, עצלנות לעבוד קשה, לא מצליח לעשות כסף, רוצה כסף, לא מוכן להתאמץ, רוצה להיות עשיר, אימון אישי לחיים, מטפל רוחני: מה הסיבה שלך קשה לעשות כסף או שלבן אדם קשה לעשות כסף מה הסיבה? אחת מהסיבות הסיבה היא בגלל שאתה לא באמת רוצה כסף יש משהו שאתה רוצה יותר מכסף, בגלל שאתה רוצה אותו יותר מכסף לכן הוא דופק לך את הדרך להשיג כסף. עכשיו מה אתה רוצה יותר מכסף? חופש ובגלל שאתה רוצה חופש בגלל זה אתה לא מצליח להשיג כסף כי כל פעם כשאתה צריך לעבוד בצורה מסודרת בצורה מאורגנת אתה אומר ...

מניפולציות שיווקיות, מניפולציות במכירות, שכנוע בדרך השלילה, מניפולציות פסיכולוגיות, איך לשתול מחשבות, איך שותלים מחשבות, מאמן אישי מומלץ, מאמן אישי ועסקי: שלום לכולם הפעם אני רוצה לדבר על עוד אחד מהעקרונות בנושא של שכנוע והעברת מסרים ואיך להעביר מסרים ואיך לשכנע, והרעיון הולך כך כל פעם שהמוח שומע איזה משפט והסברתי את זה בהקשרים אחרים אני אסביר את זה עוד פעם עכשיו בהקשר אחר, כל פעם כשהמוח שומע משפט שומע איזה רעיון הוא מנתח אותו גם כיחידה אחת של המשפט וגם כל חלק בפני עצמו. לדוגמא ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica