חפש מאמרים:
שלום אורח
21.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

כוחות על טבעיים, מיסטיקה, חשיבה חדה, גיימס רנדי, תקשור, מיסטיקנים, מיסטיקה, גרפולוגיה, אסטרולוגיה, נומרולוגיה, תופעות על טבעיות, תופעות על חושיות, אור

כוחות על טבעיים,מיסטיקה, חשיבה חדה, גיימס רנדי, תקשור, מיסטיקנים, מיסטיקה, גרפולוגיה,אסטרולוגיה, נומרולוגיה, תופעות על טבעיות, תופעות על חושיות, אורי גלר, הגדתעתידות, טלפתיה, מדע

זה סימן שאתההולך לשקר, אתה מתרגש.

ש: אוקי מהאני אומר קראתי ספר שכותב הספר מוכיח.

אליעד: מוכיחלך.

ש: מנסהלהוכיח.

אליעד: מוכיחאו הוכיח לך?

ש: הוכיח לישאין דבר כזה כוחות על טבעיים.

אליעד: שאיןדבר כזה כוחות על טבעיים זה מה שהספר מוכיח?

ש: כן.

אליעד: איךקוראים לספר "חשיבה חדה" נכון שמעת?

ש: כן.

אליעד: "חשיבהחדה" זה השם של הספר, לא מי שרוצה שיקרא את הספר.

ש: אתה מכיראת הספר?

אליעד:כן.

ש: כתבת אותובמקרה?

אליעד: לא אנימכיר את הספר הלאה.

ש: ועכשיו לארק זה בספר הוא מפרסם על מישהו בשם ג'יימס.

אליעד: ג'יימסרנדי כן.

ש: שהוא מציבפרס של מיליון דולר ועכשיו שמעתי שזה עלה לשני מיליון דולר לכל מי שיוכיח.

אליעד: למהשני מיליון למה לא מתאיים מיליון דולר?

ש: לא יודע כיזה מה שהיה לו בכיס באותו רגע.

אליעד: כלהאתאיסטים בעולם יש להם רק שני מיליון דולר, זה מה שהיה לו בכיס באותו רגע?

ש: לא יודע אםהוא אתאיסט או לא.

אליעד: אוקיאז הוא מציע שני מיליון דולר ל...?

ש: למי שיוכיחשיש לו כוחות על טבעיים.

אליעד:אוקי.

ש: וההגדרההזאת מה זה כוחות על טבעיים ומה הוא צריך להוכיח באיזה צורה הוא צריך להוכיחמוגדרים באיזושהי.

אליעד: תגידלי בן אדם שיש לו כוחות על טבעיים והוא לא רוצה שני מיליון דולר זה לא על טבעי?

ש: יכול להיותשזה על טבעי אבל זה לא כוח על טבעי.

אליעד: איזהכוח יכול לאפשר לך לא לרצות שני מיליון דולר?

ש: יכול להיותבן אדם שהוא לא רוצה את השני מיליון דולר האם זה שהוא לא רוצה זה מוכיח שיש לו משהועל טבעי? לא בהכרח.

אליעד: וזהשהוא מוכיח שיש לו כוח על טבעי זה אומר שאין לו כוח על טבעי, טוב לא משנה מה השורההתחתונה שאתה הסקת מהספר?

ש: השורההתחתונה שהתחזקה אצלי יותר ויותר.

אליעד: אז לאהוכיח לך, התחזקה אמונה.

ש: אמונה כןשהכל זה חרטא.

אליעד: הכלחרטא?

ש: כמעט הכלחרטא כן עד שלא יוכח אחרת.

אליעד: מה זאתאומרת הכל חרטא, לא רגע כשאתה אומר הכל תגיד למה אתה מתכוון הכל.

ש1: הכל זה כלהסיפורים של הנומרולוגיה אסטרולוגיה קריאה בקלפים, מזכיר גם את המושג הזה שנקראקריאה קרה או cold reading באנגלית.

ש2: איך?

ש1: coldreading.

ש2: מה זהקרה?

אליעד: אחר כךתחפש בגוגל כן.

ש: והוא מסבירגם.

אליעד: איךאתה הגעת מזה לגבי כוחות על טבעיים לא הבנתי שאין כוחות על טבעיים?

ש: כי הואניסה אותו ג'יימס רנדי הלכתי גם לחפש את הסיפור הזה של ג'יימס רנדי, עשה ניסיונותאחד מהם היה אורי גלר שהוא ניסה אותו.

אליעד: טובבוא נקצר את המהלך אוקי, למשפט "אין כוחות טבעיים" יש שני פירושים אפשריים למשפטהזה פירוש אחד נכון ופירוש אחד לא נכון.

ש: לאיזהמשפט?

אליעד: "איןכוחות על טבעיים" המשפט הזה ניתן לפרש אותו בשתי דרכים.

ש: לא הוכח עדעתה שיש דבר כזה שנקרא כוחות על טבעיים.

אליעד: איזהעוד פירוש יש?

ש: אותו בחורלא גילה את זה עוד, זאת אומרת יכול להיות שישנו אבל בעצם זה אותו דבר.

אליעד: מהאותו דבר.

ש: יש היבטשיש כוח על טבעי אבל או שמישהו שיש לו לא רוצה להוכיח את זה.

אליעד: מהפירוש "אין כוחות על טבעיים" איזה שני פירושים יש? פירוש אחד אומר "אין כוחות עלטבעיים" במובן של עד כה לא הוכח שיש כוח על טבעי, פירוש אחד אומר "אין כוחות" במובןשל אין דבר כזה ולא יכול להיות דבר כזה, זה הכל אז הספר כבודו במקומו מונח הוכיחשעד כה לא הוכח שיש או לפחות אם מה שהספר אומר נכון רוח הספר היא שעד כה לא הוכחשיש. האם מכך ניתן להוכיח שלא יכולה אפשרות שיהיה? לא, זה הכל רק תזכור את הענייןהזה.

ש: זכור וזהמה שטוב.

אליעד: בסדרזה הכל כי יש אנשים שנאחזים בהפך "אין אפשרות שיהיה למישהו כוחות על טבעיים", לאמחויב שלא יהיה. עכשיו דרך אגב גם השאלה מה ההגדרה של כוח על טבעי, זאת אומרת מה זהכוח על טבעי? נגיד לדוגמא ציפור שעפה באוויר נגיד שהייתה רק ציפור אחת כזאת בעולםולא היינו יודעים מה זה ציפור, פתאום מופיע אין ציפורים ופתאום יש רק נגיד עציםונגיד בעלי חיים שהולכים על הקרקע ומשהו שיכול לעוף באוויר זה משהו שהרוח מעיפהאותו, נניח שזה העולם ופתאום מישהו מצלם משהו ואז רואים בשמיים כזה בווידאו משהו זזאומרים "חייזר זז חוצן זז" ואז חוקרים וחוקרים מגלים שזה מה שידוע לנו כציפור שישאיזו ציפור אחת שהגיעה לכדור הארץ.

ואז אומרים"וואי זאת ישות עם כוחות על טבעיים זה וזה" למה כי אף אחד לא ראה משהו שעף באווירנגיד נניח או יצור חי שעף באוויר, השאלה מה ההגדרה של כוח על טבעי. עכשיו מהיבטמסוים יש הסבר טבעי איך הציפור עפה באוויר אבל אם לא היו מכירים את זה ייתכן שהיוקוראים לזה כוח על טבעי, זאת אומרת שיכול להיות מצב ברמה התיאורטית שיש מישהו שישלו נגיד כוח על טבעי נגיד לקרוא מחשבות להזיז חפצים בכח המחשבה כל מיני כאלהוכשיחקרו את זה אם יהיה מספיק כאלה ויחקרו אז ימצאו איך זה מסתדר עם החוקים.

זאת אומרת שגםבכוח על טבעי יש שני, גם אם יש כוח על טבעי יש שתי אפשרויות יכול להיות כוח על טבעיבמובן של תופעה על טבעית שאינה סותרת את חוקי הפיזיקה ויכול להיות כוח על טבעיבמובן של סותר את חוקי הפיזיקה הידועים לנו גם פה יש שתי וריאציות.

ש: הפיזיקה אוהלוגיקה?

אליעד:פיזיקה.

ש: מה מסתברפה כפיזיקה?

אליעד: עודפעם ציפור שעפה באוויר נניח שפעם ראשונה היו רואים ציפור שעפה באוויר זה סותר אתחוקי הפיסיקה?

ש: לא.

אליעד: לא אבלעדיין היו חושבים שזה על טבעי.

ש: זה סבבהאבל מה סותר את חוקי הפיזיקה?

אליעד: רגעאבל זה סותר את חוקי הפיזיקה, עכשיו האם יכול להיות שיש למישהו כוחות על טבעייםשסותרים את חוקי הפיסיקה לדוגמא הוא נגיד יכול לגרום לכוס לעוף באוויר ולעצור אותהבאוויר למרות שזה נגד חוקי הפיסיקה כי הכוס אמורה ליפול למטה היא לא אמורה להישארבאוויר, האם יכול להיות שיש דבר כזה האם חוקי הפיזיקה מחויבים?

ש: אי אפשרלדעת צריך לחקור.

אליעד: אזאנחנו מעדיפים לחשוב שכן גם כן, למה בני אדם מעדיפים לחשוב שחוקי הפיסיקה מחויביםאיזה טוב יוצא לאדם מכך שהוא חושב שחוקי הפיסיקה מחויבים, עכשיו איזה רע יוצא לומזה שהוא חושב שהם מחויבים? מזה שזה מגביל אותו שהוא חושב שהוא לא יכול לשנות אותם,איזה טוב יוצא מזה שהוא חושב שהם מחויבים? שכך הוא יכול לסמוך על זה הוא בונהטכנולוגיה הוא יכול לסמוך על זה שחוקי הפיסיקה תמיד יישארו איך שהם.

אבל זה לאמחויב בכלל שיש חוקי פיזיקה יכול להיות שהכל זה אקראי בכלל יכולים להיות מלא דבריםולכן מההיבט הזאת תיאורטית גם יכול להיות שיש מישהו שגם שולט בחוקי הפיזיקה כי חוקיהפיזיקה לא מחויבים מצד השכל, זה נגיד שחוק כוח המשיכה נגיד שזה נופל למטה נניחמתקרב עצמים והסיפור הזה זה ברמה הלוגית לא מחויב שזה יהיה ככה.

ש: למה מההכוונה?

אליעד: ברמההלוגית השכלית תפיסתית המוח יכול לתפוס שיהיה אחרת.

ש: הוא יכוללדמיין אחרת כן.

אליעד: ולכןתיאורטית יכול להיות שיש אחרת, לא אמרתי שהוכח שיש אחרת יכול להיות אחרת.

ש: אוקי אגבהמסקנה בספר בסוף אותו סופר מגיע למסקנה שאנחנו כולם.

אליעד: גלעדדיאמנט נכון?

ש: גלעדדיאמנט כן, תבדקו זה הסימן שלו תבדקו תחקרו כאילו מה האמת.

אליעד: אבל מההחיסרון שלו לצורך העניין? זה שהוא אומר תבדקו עד רמה מסוימת, מה הוא מעודד? הואמעודד תבדקו את כל התופעות שנתפסות כעל טבעיות את כל המתקשרים יועצים כל מיני כאלהאבל עד רמה מסוימת.

ש: כי אחרתאתה לא תצא מזה כלומר.

אליעד: מה עםתבדקו את כל האמונות שלכם את כל הנחות היסוד שלכם, את כל הלוגיקה את כל החושים מהעם זה?

ש: אני חושבשגם את זה הוא מדבר על זה.

אליעד: הואמדבר על זה?

ש:...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מנטור, קואצינג, חינוך, טלפתיה, הגדת עתידות,תקשור, טלפתיה, מאמרים, תופעות על טבעיות, פסיכולוג ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון לרוחניות

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica