חפש מאמרים:
שלום אורח
18.09.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

בית המשפט מגבה את זכות העיכבון של סוכן המכס

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים30/03/2016379 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

רקע:

פעמים רבות, נקלעים יבואנים או יצואנים למצב בו נוצר להם חוב כספי כלפי אחד מן הגורמים בשרשרת ההובלה והלוגיסטיקה לישראל או ממנה, כגון למוביל ימי, יבשתי או אווירי, סוכן אוניה, סוכן מכס, משלח בינלאומי, מחסן מטענים, ועוד ועוד.

כל אותם גורמים מנסים בדרך כלל למזער את הסיכון שלהם מהמשך הפעילות מול היבואן או היצואן, ומפעילים לעיתים זכות עיכבון על מטענים של אותו יבואן או יצואן, ומתנים את המשך הטיפול במטען, בתשלום החוב.

נשאלת השאלה, כמה רחבה זכות העיכבון של אותם גורמים, והאם הם רשאים להפעיל זכות עיכבון גם בגין מטענים אחרים מאלה שבגינם נוצר החוב?

בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, אשר דחה בקשה של יבואן ציוד צלילה לשחרור סחורה, וגיבה את זכות העיכבון של סוכן המכס.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

בחודש יוני 2015 פנה היבואן לחברת השילוח ועמילות המכס כדי שתוביל עבורו מספר משלוחים הכוללים סחורה רבה מספקים בסין, וכן תטפל בשחרור המשלוח מפיקוח המכס. הסחורה הגיעה לישראל בראשית חודש אוגוסט 2015, שעה שמנהלי הצדדים היו עסוקים ביניהם בהתכתשות באשר לסילוק חובו של היבואן לחברת השילוח, אשר עמד נכון לאותה עת על כמה מאות אלפי ש"ח.

היבואן ביקש לקבל לידיו את הטובין, כנגד תשלום הוצאות לחברת השילוח בגין המשלוח הספציפי. בנוסף, היבואן פעל אצל הספקים כדי שאלה יתקנו את שטרי המטען, שבהם נרשמה חברת השילוח כבעלת הטובין, באופן שהיבואן ירשם בעל כבעל הטובין. היבואן טען כי התכוון למכור את הסחורה בקיץ 2015, וצפי ההכנסות ממנה עמד על סך של 200 אלף ש"ח. היבואן פנה לבית המשפט בבקשה לסעד זמני שיורה לחברת השילוח ועמילות המכס לחתום על פקודת המסירה ולאפשר את שחרור המשלוח לידיו.

חברת השילוח ועמילות המכס התנגדה וטענה כי חובו של היבואן אליה ממשלוחי העבר עומד על כמה מאות אלפי ש"ח, ודחתה את טענותיו בעניין תיקון שטרי המטען, בטענה כי מדובר במהלך המנוגד לדיני שטרי המטען.

חברת השילוח ועמילות המכס טענה שמוקנית לה זכות עיכבון על הסחורה הנוכחית בגין חובות העבר, וטענה כי זכות זו נובעת משני מקורות- הסכמי- מכח תנאי ההתקשרות הקבועים של היבואן עמה, וסטטוטורי- מכח החוק.

דיון והכרעה:

ראשית, קבע בית המשפט כי אין מחלוקת שקיים חוב ניכר של היבואן כלפי חברת השילוח ועמילות המכס, גם אם קיימת מחלוקת לגבי הסכום המדויק.

בית המשפט חזר על ההלכות כי זכות עיכבון יכולה להיווצר על פי הוראה שבדין או על פי הסכם בין הצדדים.

במקרה הנוכחי, חברת השילוח ועמילות המכס הציגה תנאי התקשרות קבועים שלה, שלשיטתה כל התקשרות עמה מהווה קיבול של התנאים. תנאי התקשרות אלה קובעים זכות עיכבון שהיא רחבה מזכות העיכבון הסטטוטורית הקבועה בדינים שונים. ההסכם קובע שלחברת השילוח ועמילות המכס "תהא זכות עיכבון על כל סוג של ... טובין ו/או שטרי מטען ... להבטחת התשלומים המגיעים לחברתו או כל גוף הפועל מטעמנו לרבות תשלומים בגין משלוחים קודמים".

לאור תנאי ההתקשרות שהוצגו, ומאחר והיבואן לא הציג תנאי התקשרות אחרים למרות שחלק על זכות העיכבון- קיבל בית המשפט את הטענה כי חברת השילוח ועמילות המכס רשאית להפעיל זכות עיכבון גם בגין חובות עבר.

היות וחובות העבר עמדו על כמה מאות אלפי ש"ח, ומאחר והיבואן טען כי הטובין שבמשלוח הספציפי היו צריכים להפיק עבורו רווח של 200,000 ש"ח, הרי שנקבע שניתן להמשיך ולהחזיק את כל המשלוח.

הלאור האמור לעיל, בקשת היבואן לשחרר את המשלוח נדחתה, אך לא הוטלו הוצאות.

[ת"א (שלום ת"א) 7148-12-15 השופט אריאל צימרמן. ב"כ הצדדים- ליבואן: עו"ד ד"ר אפרים מנדלמן לחברת השילוח ועמילות המכס- עו"ד מועתז גאבר, ההחלטה ניתנה בתאריך 15.12.15].

למאמרים נוספים שנכתבו על ידי צוות משרדנו בנושא הפעלת זכות עיכבון של סוכן מכס או גורמים אחרים בשרשרת הלוגיסטיקה כגון משלח, מוביל או סוכן אוניה, אנא לחצו על הקישורים הבאים:

הפעלת עיכבון על ידי סוכן מכס בגין אי-תשלום מסי יבוא

עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי

סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון

 

 תגיות המאמר: מיסים


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19370 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בתל-אביב במחלוקת בנושא הפרת הוראות תקן ישראלי. במקרה זה, יבואן ייבא סוכריות ממותקות ברכב-כוהל סורביטול מגרמניה ולא ציין על גבי האריזה, ליד המילה "ללא סוכר", כי הוא מכיל רב-כהלים כנדרש בתקן. בית המשפט אישר את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית וקבע כי היבואן הפר את הוראות תקן ישראלי.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19349 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19356 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19353 צפיות
במאמר זה נתאר את הוראות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018, אשר מטרתו להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית. כמו כן, נסביר כיצד משפיע החוק על חברות ישראליות גלובליות, בעלות פעילות מסחרית בינלאומית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19352 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בערעורה של רשות המסים כנגד מדרג הענישה בו נקט בית המשפט השלום כנגד נאשם אשר עבר ב"מסלול הירוק", זמן שהיה צריך לעבור ב"מסלול האדום". בית המשפט קיבל את ערעורה של רשות המסים וקבע כי יש להחמיר את עונשו של הנאשם בשל חומרת המעשה ונסיבותיו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19353 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בחיפה בעתירתה של יבואנית נגד משרד החקלאות, לאחר שמשרד החקלאות סרב לשחרר את משלוח הבוטנים של היבואנית מהנמל. בית המשפט קבע כי משלוח הבוטנים המעוכב ישוחרר תוך זמן סביר, בכפוף להעמדת הבוטנים לבדיקת מעבדה או לחיטוי. כמו כן, בית המשפט קבע כי המדינה תישא בהוצאות המשפט של היבואנית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19308 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בקריות, בבקשתו של בעל רכב להורות על השבת הרכב שנתפס על-ידי המכס וצורך חילוטו, וזאת בעקבות שיפורים שנעשו ברכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בית המשפט דחה התביעה להשבת הטובין המחולט שנתפס, אישר את החרמתו וקבע כי רשות המכס פעלה כדין.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19370 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בתל-אביב במחלוקת בנושא הפרת הוראות תקן ישראלי. במקרה זה, יבואן ייבא סוכריות ממותקות ברכב-כוהל סורביטול מגרמניה ולא ציין על גבי האריזה, ליד המילה "ללא סוכר", כי הוא מכיל רב-כהלים כנדרש בתקן. בית המשפט אישר את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית וקבע כי היבואן הפר את הוראות תקן ישראלי.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19349 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19356 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בתל אביב, בתביעתה של חברת ביטוח כנגד בעלים רשומים של אוניה, להחזר פיצויים ששולמו ליבואן מבוטח בגין מטען אשר לא הגיע ליעדו. בית המשפט דן בהיקף הפוליסה שנרכשה וקבע כי סיכון של אי מסירת מטען מצוי במתחם הסיכונים המכוסים במסגרת פוליסת הביטוח. עם זאת, חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח כי תשלומי הפיצויים ששולמו ליבואן שולמו בגין כספים שהועברו בפועל לספק.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19353 צפיות
במאמר זה נתאר את הוראות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018, אשר מטרתו להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית. כמו כן, נסביר כיצד משפיע החוק על חברות ישראליות גלובליות, בעלות פעילות מסחרית בינלאומית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19352 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בערעורה של רשות המסים כנגד מדרג הענישה בו נקט בית המשפט השלום כנגד נאשם אשר עבר ב"מסלול הירוק", זמן שהיה צריך לעבור ב"מסלול האדום". בית המשפט קיבל את ערעורה של רשות המסים וקבע כי יש להחמיר את עונשו של הנאשם בשל חומרת המעשה ונסיבותיו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19353 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט המחוזי בחיפה בעתירתה של יבואנית נגד משרד החקלאות, לאחר שמשרד החקלאות סרב לשחרר את משלוח הבוטנים של היבואנית מהנמל. בית המשפט קבע כי משלוח הבוטנים המעוכב ישוחרר תוך זמן סביר, בכפוף להעמדת הבוטנים לבדיקת מעבדה או לחיטוי. כמו כן, בית המשפט קבע כי המדינה תישא בהוצאות המשפט של היבואנית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים23/06/19308 צפיות
בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בקריות, בבקשתו של בעל רכב להורות על השבת הרכב שנתפס על-ידי המכס וצורך חילוטו, וזאת בעקבות שיפורים שנעשו ברכב מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בית המשפט דחה התביעה להשבת הטובין המחולט שנתפס, אישר את החרמתו וקבע כי רשות המכס פעלה כדין.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica