חפש מאמרים:
שלום אורח
23.07.2018
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

עו"ד נועם קוריס - חובת הגילוי של הבנק לערבים של לקוחותיו

מה הבנק צריך לגלות לערב לחוב או לממשכן נכס-

עו"ד נועם קוריס מייסד משרד נועם קוריס ושות' בשנת 2004. משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2004. עו"ד נועם קוריס בעל תואר מסטר במשפט מאוניברסיטת בר אילן. עקבו אחרינו בבלוגר עו"ד נועם קוריס ושות'

למשל אם החשבון לו הוא ערב נמצא ביתרת חובה ישנה חובה.

נתחיל בבנק המזרחי נ' אורלי אורן. הייתה חולה ולא התעניינה בחשבונות הבנק. היא קיבלה מליונים בירושה וניהלה בצורה סולידית. היה לה חשבון במזרחי ושם הכספים נוהלו באופן סולידי. בנה למד כלכלה והתחיל לפעול בחשבון שלה. הוא רצה לפעול באופן מסוכן והקצו לו כספים בחשבון נפרד. החשבון המקורי שימש חלק מהביטחונות לחשבון המסוכן. במהלך כ-3.5 שנים נוצרה יתרת חוב של 20 מליון ש"ח. הבנק פנה לאמא והאמא אמרה לדבר עם הבן. הבנק ביקש בטוחות נוספות עד שביקש את בית המגורים. כאן היא סרבה ואז הבנק הפסיק לבצע הוראות שהבן נתן. כל עוד ניתנו ביטחונות הבנק הסכים לבצע הכל. הבנק התחיל לדרוש את תשלום החוב. בשלב מסוים האמא פסקה מלשלם והוא פנה לערכאות. השאלה אם הבנקחב חובה ללקוח כשהוא רואה התאבדות כלכלית.

היה לבן יפוי כוח בחשבון אך הוא לא סיפר הכל לאם. רמת הסיכון לו הייתה מאוד גבוהה ושונה מהחשבון הסולידי של האם כל השנים. האמא טענה שהבנק היה צריך להזהיר אותה ולמנוע את ההדרדרות. מנגד הם פנו אליה.

פלפל שדנה בתיק השוותה זאת לחוק לא תעמוד על דם רעך. כמו שמונעים פגיעה פיזית חובת הזהירות למנוע התאבדות כלכלית. הסכום חולק בחציו – בגלל רשלנות תורמת של הבנק רק חצי מהחוב הוחזר ונטען שהבנק היה צריך להפסיק את הניהול.

ניצלו את הפסיקה הזו בצורה רחבה – כל מי שנכנס למינוס טען שהבנק היה צריך למנוע זאת. בבית המשפט העליון זה נפסק על דרך הפשרה (6934/13). סוכם שיפסק בין-10% ל30% של אשם תורם. המרצה רואה בכך סוג של הודאה בחיוב של 10%, הודאה לא היו בסדר. נפסקו 25% של אשם תורם. מנגד היו שטענו שמדובר בהסכם פשרה שלא חל בנסיבות אחרות ואין כאן שום אמירה.

נחזור לחובות כלפי ערבים וצד ג' -

8564/06 סעיד סולטני נ' בנק לאומי- *(7) משפחת סולטני הייתה מורכבת מאבא שהיה לו את הרכוש העיקרי ושני בנים שניהלו במקום עסק והוא משכן לטובת הבנק את הזכויות שלו לטובת העסק של הבנים.

המשיבים- הם הילדים שלו – כשהוא משכן את הקרקע כבר היו להם חובה שהמשכנתא הייתה אמורה להבטיח אותם.

גובה חוב עבר היה 275,000 ₪. האבא לא ידע על החובות לבנק ועל ההפסדים של הבנים.

נוסח המשכנתא היה סטנדרטי. ההתחייבויות היו לטובת העבר הווה והעתיד.

לאחר החתימה על המשכנתא הבנק העמיד הלוואה 600,000 ₪. ההלוואה לא שולמה במועד עקב העסקים של הבנים. והבנק תבע את האבא ואת הבנים.

ואז התעוררה השאלה- מה המשמעות של שטר המשכנתא?

נניח שבזמן כתיבת שטר המשכנתא האב ידע על מה הוא חותם- שטר המשכנתא. הוא לא ידע מה קרה לפני שטר המשכנתא. כלומר החוב של העבר לא גולה לו.

התעוררה  השאלה בבית המשפט המחוזי והעליון – איך מתמודדים עם זה?

האם כל ההתחייבות של המשכנתא בטלה על זה שלא גילו לאב את חובות העבר של הבנים?

אין מחלוקת במחוזי ובעליון כי לא בוצעה חובת הגילוי- אך מה התוצאה של זה?

הדעה של המרצה שלא התקבלה בבית המשפט העליון- ששטר המשכנתא הוא קיים אבל הפירעון ממנו יהיה בקיזוז הסכום שלא גילוי לאב.

לפי ס' 21 לחוק התרופות- ניתן לתת סעדים רלבנטיים ולעשות קיזוז.

העניין הגיע לבית המשפט העליון- ופס"ד של השופט דנציגר-

השופט עשה אנלוגיה דרך חוזה מכר-אשר ניתנה תמורה בעדו היה 300,000 והקרקע לא הייתה כמו שהציגו אותה, והייתה שווה 250,000 ₪ - ונשאלה השאלה האם אפשר להתקזז עם המחיר- וביהמ"ש אמר שאי אפשר זה או הכל או כלום.

השופט המשיך והסביר כי הבנק לא עמד בחובת הגילוי, וכי לא נראה כי מישהו היה מסכים לחתום על שטר משכנתא שכזה, ועל כן ביטל את שטר המשכנתא. השופט לא נימק יותר מידי את החלטתו. חיות אמרה שצריך לשאול האם ממשכן סביר היה מוכן לקחת על עצמו התחייבות כשהוא כבר יודע שיש חוב קיים. היא סברה שבמשכנתא מדובר בעסקה אחת ומכיוון שלא התקיימו התנאים המקדציים היא כולה בטלה. אם אתה לא מודיע מה היה בעבר – כל העסקה בטלה.

· ללא קשר לפס"ד, ראוי לציין כי כאשר ערב חותם על ערבות לחשבון–יש לשים לב שבאחד הסעיפים יהיה רשום "התחייבות לשיפוי"- הכוונה שהוא מתחייב כאילו הוא החייב העיקרי. חלק מהבנקים ביטלו את הסעיף, וחלק הדגישו אותו שהערבים ידעו שייחשבו כחייב עיקרי.

ראינו חובת גילוי כלפי לקוח ואנו מנסים לבדוק מהי משמעות החובה כלפי ממשכן וערב (ההלכה שהחובה זהה). עמדנו על פס"ד סולטאני ששם ההלכה הייתה שמכיוון שלא נאמר לממשכן גובה חוב שהיה עובר ליצירת המשכנתא – כל המשכנתא בטלה מכיוון שחובת הגילוי לא התמלאה.

פס"ד שהגיע כמה שנים לאחר מכן-  8611/06 בנק הפועלים נ' מיכל מרטין- בו נקבע שניתן לפצל את המשכנתא.

יש בעל ואישה עם חשבון משותף. הבנק נוהל על ידי הבעל והיה לבעל עוד כמה חשבונות כספיים חוץ מפועלים.

לבעל ולאישה היה חוב בבנק איגוד. הם לקחו משכנתא על הדירה לטובת החוב בבנק איגוד. זמן מה לאחר מכן פנו לבנק הפועלים, וביקשו הלוואה על סך 585,000 ₪, ובנק הפועלים נתן הלוואה ורשם משכנתא שנייה על דירת המגורים, וחלק ניכר מההלוואה ניתנה לבנק איגוד על מנת להסיר את המשכנתא. למעשה בנק הפועלים רשום כבעל המשכנתא על דירת המגורים שלהם.

לאחר שלא עמדו בהתחייבויות לפועלים, האישה אמרה שבנק הפועלים לא גילה לה שלבעל היו עוד חובות עבר בחשבון בסך 490 אש"ח, ואילולי הייתה יודעת היא לא הייתה חותמת על המשכנתא.

כלומר היא אומרת לבנק לבטל את שטר המשכנתא מכוח הפרת חוק 12 לחוק החוזים.

במחוזי הייתה המרצה- והיא הלכה בעקבות הלכת סולטני- עניין מהותי לא התגלה ולכן כל המשכנתא בטלה. נטען שבעיקר כשמדובר בדירת מגורים ניתן להניח שלא הייתה מוכנה לחתום אם הייתה יודעת על חובות העבר.

העניין עלה לעליון- ונקבע ע"י שופטת נאור- בהתייחס להלכת סולטני- זה לא הגון ולא בסדר לפטור את המשיבה לחלוטין, למעשה היא לא מסתכלת על הצדדים נכון למועד החוזה, אלא מסתכלת לפני כן, ולכן היא עושה קיזוז- וכל ההלוואה שהתקבלה והועבר לבנק איגוד- זה יכובד וכל השאר לא. כלומר יש פה פיצול וקיזוז של החוב.

אין נימוק משפטי, אלא נימוק של עשיית עושר.

יכול להיות שבגלל שמדובר בדירת מגורים השפיע. ובסולטני היה דובר בבית עסק.

השורה הסופית לא ברורה אם כן. הבנק יודע שאולי כן תהיה לו בטוחה למרות שלא גילה כנדרש. לא ברור מתי מפצלים משכנתא ומתי לא.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2004.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת נועם קוריס משרד עורכי דין

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןמוסדות שלטון17/01/18262 צפיות
חקירה או מעצר מתוקשרים, הם בדיוק כשמם- מתוקשרים. בשיטת המשפט הישראלית, קיומה של חקירה אינה מהווה עונש, כמו גם שמעצר במסגרת חקירה או מעצר בית כלל אינם מהווים עונש, לבתי המשפט גם אין סמכות להטיל מעצר בית כעונש

בית המשפט העליון דן לאחרונה ודחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, כב' השופטת מ' סוקולוב מיום 18.10.2017. בגדרו של פסק הדין, נדחה ערעורו של המבקש על החלטתו של בית המשפט לעניינים מקומיים ברמת גן (כב' השופט העמית מ' בן-חיים), בע"א 39527-06-17, מיום 10.07.2017, שם נדחתה בקשתו של העותר להאריך את המועד להישפט על הודעת תשלום קנס, מיום 10.05.1998.

בשיטת המשפט הישראלית, קיומה של חקירה אינה מהווה עונש, כמו גם שמעצר במסגרת חקירה או מעצר בית כלל אינם מהווים עונש, לבתי המשפט גם אין סמכות להטיל מעצר בית כעונש, אלא שמעצר בית הנו כלי חקירתי, אשר באמצעותו מחייבים חשוד שעדיין נמצא תחת חזקת חף מפשע בהגבלות של אי יציאה מהבית למשל, ללא אישור של החוקרים במשטרה, לפרק זמן מוגבל- ובדרך כלל לצורך ביצוע חקירה מוגדרת מראש על ידי המשטרה, אשר יציאתו של אותו אדם מביתו- עלולה אולי לסכן.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןעסקים - כללי16/12/17345 צפיות
קצת הפתיע אותי לקרוא בעיתון דה מרקר (themarker) בכתבה של כתב שוק ההון ערן אזרן אודות פנייה שפניתי למספר בנקים, אודות לקוח שלי שרצה לגייס 300,000 מיליון ₪ בשוק ההון בשביל להשקיע בפיתוח נוסף של המתחמים ובכדי לפתור בעיה משפטית שהייתה לו עם שני בתי מלון ולשם כך נעזר בשירותי.

בית המשפט העליון קבע עוד, כי הגב' מירה חלה, אשר לטענת המערערים היא היורשת הבלעדית והיא החתומה על שתי התגובות שהוגשו בהמשך להחלטה מיום 14.8.2017, תישא בהוצאות המשיבים, אשר הגישו מספר בקשות בשל התנהלותם הדיונית המוקשית של המערערים, בסך של 5,000 ש"ח

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןמוסדות שלטון16/12/17307 צפיות
"האם ראוי שבית המשפט ישחרר את פסק הדין מתחת ידו, בטרם חלף המועד להגשת ערעור על החלטתו שלא לפסול את עצמו"?

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןמוסדות שלטון19/10/17520 צפיות
בית המשפט העליון דחה לאחרונה עתירה שהוגשה על ידי עמותת כן לזקן בעניין הנחה בסך של 50% ממחירי כרטיסי הנסיעה, בהתאם לחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989 (להלן: החוק ולמרות. שהרכבת מעניקה לאזרחים ותיקים הנחה של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה ציבורית רק לנוסעים באמצעות כרטיס 'רב-קו', ולא לאלו הנוסעים באמצעות רכישת כרטיס נייר רגיל.

מאמרים נוספים בנושא בנקאות

מאת: רוי ורלבנקאות23/10/17399 צפיות
Does thinking about your credit report give you awake? The sound advice above will help you fix your credit and be proud that you are financially responsible again.

מאת: רוי ורלבנקאות16/10/17400 צפיות
Now is the best time to start taking charge of your personal financial issues. Use the tips and techniques from this article to learn some sound personal finance tips. You do not need to take classes or years of training to start seeing big savings by improving your financial management skills. Every single knowledge you learn will help.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןבנקאות01/06/17555 צפיות
האם בנק יכול לסרב לתת שירות ללקוחות מסויימים ? מהם התנאים לחוקיות סירוב הבנק לתת שירות ללקוח

מאת: איילתבנקאות20/01/16927 צפיות
טיפים - איך לא להיכנס למינוס מאת עו"ד רוני ברוש: על רקע מציאות כלכלית לא פשוטה ולעיתים אפילו סבוכה מאוד קל להתפתות לקחת עוד הלוואה או להיכנס למינוס בבנק. למעשה, יותר מידי הלוואות או משיכת יתר

מאת: ירון כהןבנקאות30/07/152214 צפיות
יש לא מעט מוסדות ומשרדים שמבקשים אישורים נוטריונים עבור מסמכים שונים שמגיעים בשפות זרות. מסמכים כגון מסמכי לידה, תצהירים, דרכונים, תעודות, תעודות פטירה, תעודות נישואין או גירושין, מסמכי בעלות על רכוש והרשימה עוד ארוכה.

מאת: רוי ורלבנקאות26/12/141764 צפיות
במאמר זה נסקור את האפשרויות העומדות בפנינו להתמודד עם המחאות חוזרות. כיצד ניתן למגר את הסיכויים כי ההמחאות שבידנו "יחזרו" ומה לעשות במקרים כגון דא.

מאת: אייל כהןבנקאות28/11/141334 צפיות
רובנו מכירים את הבנקים בתור נותני שירות לצרכינו השונים: משיכת כסף, הפקדות, מסגרת אשראי, משכנתאות ועוד. עם זאת, קורה לא פעם שאנחנו כלקוחות הבנק חשים שזכויותינו מופרות על ידי הבנק ונגרם לנו נזק. לרוב, כאשר מדובר בנזקים מינוריים יחסית, רוב הלקוחות לא ימהרו להגיש תביעות נגד הבנק, לטרוח בכל מיני פרוצדורות ולהתמודד מול טענות הבנקים. אולם, ישנם מקרים בהם הנזק שנגרם על-ידי הבנקים הוא עצום והמוצא היחיד הוא נקיטת צעדים משפטיים נגד הבנק, על מנת להשיב ללקוח את המגיע לו בזכות ולתקן את העוול הכלכלי שנגרם לו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica