חפש מאמרים:
שלום אורח
10.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הרפורמה החדשה על ממסים ושמנים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/2019271 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

ביום 26 ביוני 2019 פורסם ברשומות תיקון 3 לצו הבלו על דלק (הטלת בלו), והוא ייכנס לתוקף ביום 1.1.2020. יחד עם תיקון צו הבלו תוקן גם צו תעריף המכס ומס קניה אשר ייכנס גם הוא לתוקף ביום 1.1.2020. שני תיקונים אלו מבצעים שינויים משמעותיים ביותר בנושאי הטלת בלו על שמנים וממסים, ולהלן נביא סקירה תמציתית בעניין זה.

התיקונים החדשים מיישמים את החלטת הממשלה מס' 3371 מיום 11.1.2018 שבה הוחלט להטיל מס "על ממיסים ועל חומרים נוספים שכיום לא מוטל עליהם בלו, שמתאימים לשמש להנעת רכב או כחומר בעירה, בפני עצמם או בתוך תערובת, מס בגובה המס המוטל על סולר (להלן ממיסים)", וכן הוחלט: "לתקן את צו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה- 2005 , כך שייקבע פטור מותנה ממס עבור רשימה של תעשיות המשתמשות בממיסים לייצור מוצרים".

הרקע לתיקונים אלו הוסבר על ידי רשות המסים בדברי ההסבר לצווים החדשים: "בשנים האחרונות, ישנה עליה חדה ביבוא וייצור ממסים ושמני סיכה, מוצרים אלו משמשים בפועל גם כתחליף לסולר לבעירה או למהילה עם סולר ובנזין, לרבות לשם שימוש בכלי רכב. תופעה זו גורמת לפגיעה בהכנסות המדינה, לפגיעה בכלי הרכב המונעים בתערובות אלו, לזיהום אויר ואף מהווים סכנה חמורה לבריאות הציבור ולבטיחותו".

התיקונים החדשים מטילים בלו ומס קניה בגובה של כשלושה שקלים לליטר על ממסים ושמנים ומוצרים נוספים (כגון טולואן ותערובות מדללים). הטכניקה שבה מוטל הבלו / מס קניה היא באמצעות קביעת פרטי מכס למוצרים הרלבנטיים, וביחס להם נקבע שיעור הבלו או מס הקניה.

על פי רשות המסים תוספת הכנסות המדינה בגין מיסוי תחליפי הדלק ביבוא וביצור המקומי מוערכת ב- 450 מיליון ₪ לשנה.

יחד עם זאת, וכפי שצוין בהחלטת הממשלה, קיימת גם כוונה לקבוע פטור מותנה עבור רשימה של תעשיות המשתמשות בממסים לייצור מוצרים. בהתאם לכך, קובעים התיקונים החדשים פטור למפעלי תעשייה בענפים שונים המפורטים בצווים, בגין שימוש בתחליפי דלק כחומרי גלם בתהליך הייצור במפעלים האמורים. הפטור על תחליפי הדלק לתעשיות יוגבל לשימוש אשר אינו לצורך הפקת אנרגיה, שטיפה או ניקוי, והפטור יינתן בתנאי שהמוצר הסופי שלצורך ייצורו נדרש הפטור אינו מהווה כשלעצמו דלק חב בלו או מס קניה (לרבות תחליף דלק).

התעשיות שעבורן ניתן הפטור מבלו ומס קניה בגין שימוש בתחליפי הדלק הממוסים הינם תעשיות הגומי, דבקים, דטרגנטים, דפוס, חומרי איטום, חומרי הדברה ואגרוכימיה, חומרי נפץ, עיבוד מתכות, צבעים, רוקחות, תמרוקים. לתעשיות אלו ניתן מנגנון של פטור מותנה, דהיינו - שאותה תעשייה תצטייד מבעוד מועד באישור מרשות המסים המאפשר לה לרכוש כמויות כאלו ואחרות של ממס בפטור מבלו / מס קניה.

חשוב לציין כי בימים אלו מתנהלים דיונים בין מגזר הדלק בכללותו - יבואני ויצרני שמנים וממסים ותעשיות שונות העושות שימוש בממסים - לבין רשות המסים על מנת לתקן, לשפר ולשכלל את המנגנונים הקבועים בצו מתוך כוונה להסדיר את הענייניים עד 1.1.2020 - מועד כניסתו לתוקף של הצו, ומשרדנו והח"מ נוטלים חלק בדיונים חשובים אלו. הצווים טעונים אישור של ועדת הכספים של הכנסת כך שבהחלט יש מקום לתיקונים ושכלולים במרווח זמן קצר יחסית.

הנה ריכוז של נקודות לדוגמא שראוי לדון בהן:

1. עבור מפעלים העושים שימוש יצרני בשמנים וממסים – יש לבדוק אם הפעילות שלהם אכן נכללת ברשימת התעשייה הפטורה, ואם לא – לבחון האם ניתן לתקן את הרשימה על מנת שאותו מפעל ייהנה גם הוא מהפטור;

2. עבור מפעלים העושים שימוש יצרני בשמנים וממסים – לבחון אפשרות להרחיב את הפטור גם על שימוש בשמנים וממסים לניקוי ושטיפה בכמות סבירה;

3. עבור מפעלים העושים שימוש יצרני בשמנים וממסים - האם השיטה הנכונה למתן הפטור לתעשיות הרלבנטיות הינה באופן של פטור מותנה או שמא באופן של הישבון, שכן מנגנוני הפטור המותנה נראים סבוכים ומסורבלים מבחינה בירוקרטית וצפים ועולים קשיים ביישומם;

4. עבור יבואנים המייבאים שמנים וממסים ומוכרים אותם לתעשייה פטורה – יש לבחון מנגנון שיאפשר הכרה בזכאות לפטור בעת היבוא;

5. המנגנונים שמשמשים למניעת כפל בלו ומס קניה במקרה של יבואן ששילם מס קניה על יבוא שמנים וממסים ושמהם ייצר מוצר שחייב בבלו, או של יצרן מקומי ששילם בלו בעת רכישת שמנים וממסים מהם ייצר מוצר חב בלו;

משרדנו מרכז פניות של תעשיינים שונים וגורמים נוספים העוסקים בענף לצורך גיבוש הסדרים ונהלים מיטיבים מול רשות המסים.

 תגיות המאמר: יבוא, יצוא, מכס, רשות המכס


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עו"ד גיל נדל

מאת: עו"ד גיל נדלמכס07/04/2023 צפיות
בית המשפט קבע כי הוכח כי סוכנות הביטוח לא ידעה אודות הדיווח השגוי לרשות המיסים, וכי סוכנות הביטוח לא נתנה ערבות שתכסה דרישת מיסים גבוהה יותר מהמתוכנן בשל דיווח שגוי לרשויות.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס02/04/2054 צפיות
בית המשפט המחוזי בנצרת ביטל הרשעה של יבואני ומשווקי צעצועים, אשר אין מחלוקת כי מכרו מוצר שאינו עומד בתקן ישראלי, ואפשר להם לקיים את ההליך מתחילתו בכדי להביא ראיות שיראו כי עשו כל שביכולתם להימנע מביצוע העבירות, דבר אשר יכול להביא לזיכויים.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס10/03/20136 צפיות
סעיף 3 לחוק מסים עקיפים, מאפשר לנישום לקבל פטור מתשלום חוב מס עקיף גם כאשר הרשות צודקת, עקרונית, בעמדתה. נביא מספר טיפים שיסייעו, במקרה הצורך, להשיג את הפטור הנכסף.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס05/03/20167 צפיות
לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון אשר דן בשאלה האם יש לכלול בערך הטובין לצרכי מכס גם תמלוגים להפעלת חנויות קונספט ממותגות.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס03/03/20182 צפיות
לאחרונה פורסמה הנחיה מטעם פרקליט המדינה, שמטרתה היא להתוות את מדיניות התביעה בשיקולי העמדה לדין של תאגיד. ההנחיה מבהירה כי במקרים מסומים ניתן יהיה להימנע מהרשעת התאגיד, אם כאשר לצד התחייבות זו יציג התאגיד תכנית אכיפה פנימית ושינויים ארגוניים מתאימים, אשר ימנעו אפשרות לביצוען של עבירות דומות בעתיד.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס27/02/20220 צפיות
עניינה של סקירה זו, בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי יצרנית היינות יקבי כרמל כנגד אגף המכס ברשות המיסים, בעקבות מחלוקת בין הצדדים בסוגיית פטור מותנה מתשלום מס קניה בעת יבוא כוהל לייצור משקאות משכרים.

מאת: עו"ד גיל נדלמכס24/02/20218 צפיות
בית המשפט הגיע למסקנה כי החלטת רשות המכס היא סבירה, ואין מקום להצהיר על בטלותה של הודעת הגירעון.

מאמרים נוספים בנושא דיני מיסים

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19498 צפיות
בסקירה זו נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי היבואן הראשי מחויב לספק אחריות לכלי הרכב בישראל, גם כאשר יצרן הרכב קבע החרגה טריטוריאלית בכל הנוגע לאחריות מצידו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19484 צפיות
בסקירה זו נתייחס להחלטת בית משפט השלום בתל-אביב, אשר קיבלה ברובה את בקשת יבואנית לקבל מסמכים הנוגעים למחלוקת הסיווג שנתגלעה בין הצדדים ביחס לפרופילים מאלומיניום שעברו תהליך אלגון. היבואנית יוצגה על ידי משרדנו.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19509 צפיות
בית המשפט קיבל את בקשת מנהל הרציף להמרת כתב אישום בכופר וזאת לאחר שנמצא כי נכנס לחנויות דיוטי פרי מבלי שהיה רשאי לכך ונמצאו אצלו מוצרים שלא שולמו בגינם מיסים.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19441 צפיות
במאמר זה נסקור את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה עתירה לפי חוק חופש המידע של בעל חברה לחיפושי נפט וגז טבעי לקבלת מידע אודות ייבוא גופרית.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים16/12/19324 צפיות
במאמר זה נסקור את פסיקת בתי המשפט שדנה בשאלות שונות שעלו בעקבות הגברת האכיפה בענף השייט.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19353 צפיות
בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד יבואנית מוצרי מזון ותוספי תזונה בטענה לייחוס סגולות רפואיות למוצרים הנמכרים על-ידה.

מאת: עו"ד גיל נדלדיני מיסים18/11/19377 צפיות
בסקירה זו נתאר שלוש עתירות מנהליות שהוגשו לבית המשפט על-ידי חברות העוסקות ביבוא ובהרכבת אוטובוסים, כנגד החלטת ועדת המכרזים של משרד התחבורה ומשרד הכלכלה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica