חפש מאמרים:
שלום אורח
06.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

סכום שנת 2009 של אגף קהילה ומשמר אזרחי במשטרת ישראל

סיכום אק"מ 2009

שנת 2009 עמדה בסימן 35 שנה להקמת המשמר האזרחי. כיום, ניתן לומר, שהאגף נמצא בליבת העשייה המשטרתית  ותורם באופן ניכר לארגון בהשגת יעדיו, בלחימה בפשיעה  ובצמצום תאונות-דרכים.

במהלך השנה התמקדנו במספר נושאים עיקריים:

·        המשך פעילות להשגת יעדי הארגון, בהתאם לתכנון האסטרטגי.

·        בניית תשתית למיסוד הדרכת המתנדבים והעלאת רמתם המקצועית.

·        שימוש במש"ק המשולב ככלי יעיל  לחיזוק התחנה בהשגת יעדיה.

·        מיסוד תקני של המתנדבים בתחנות, כחלק מיעילות מבצעית .

·        הגברת היכולת המבצעית של היחידות המיוחדות במשא"ז.

·        המשך טיפול במשאב האנושי בתהליכי גיוס, שירות ופרישה נאותה של המתנדבים כהוקרה על פעילותם.

·        קידום המצוינות בקרב המתנדבים והוקרה על עשייתם ועל תרומתם לארגון. כפי שהדבר מתבטא בשילובם במשלחת לפולין ("עדים במדים") ושילוב מתנדבים בטכס שוטרים מצטיינים בבית-הנשיא.

אנו בפתחה של שנת 2010 ומשימתנו המרכזית הינה המשך מיצוב המערך כגורם משמעותי ומרכזי המסייע ישירות להשגת יעדי הארגון על-פי עקרונות השיטור הקהילתי. שילוב שיווק והסברה, יזמות וחדשנות, הטמעה פיקוח ובקרה.

להלן דגשי הפעילות לשנת 2010:

·        הפעלת המערך הפרוס של המש"קים והמתנדבים על-פי כיווני העשייה של הארגון בתחום האכיפה לצד המניעה.

·        המשך בניית מסגרות התנדבותיות איכותיות ומקצועיות, שיהוו מכפיל כוח למשטרת-ישראל.

·        הידוק  יחסי הגומלין בין המטה לבין יחידות השטח, ויצירת תהליכי עבודה משותפים.

·        ניהול ופיתוח המשאב האנושי של מטה אק"מ והמערך הפרוס.

·        תמיכה לוגיסטית ופיתוח טכנולוגיות מתקדמות בהתאם לצרכים במערך האק"מ על יחידותיו בשטח.                                                                        

עם סיום שנת העבודה 2009 ברצוני להביע הערכה ותודה לכל העושים במלאכה- סגל ומתנדבים, ואני מאחל לכולנו שנת עשייה יעילה ופורייה בשנת 2010. 

ניצב עוזי רוזן

ר' אק"מ                                                                       

מחלקת מתנדבים

מדור יח"מ:

1.          בתחילת השנה השתתפו מתנדבי היח"מ על כלל יחידותיהם בסיוע נרחב לתחנות המשטרה במהלך תקופת מבצע "עופרת יצוקה".

2.          פרויקט "מתנדבים בתנועה" נמשך זו שנה שלישית וצובר תאוצה רבה ומניב פירות עשייה רבה ואיכותית.

3.          במהלך שנת 2009 בוצעו מהלכים המכוונים ליעדי הארגון והוקמו יחידות ללחימה בפשיעה ולצמצום תאונות דרכים ( יחידות מתנדבים ללחימה בפשיעה, מתנדבים "חתומים על צומת", ועוד ).

4.          בוצעו בקרות וביקורים ביחידות השטח, קוימו מפגשים עם מפקדים ומתנדבים ביחידות המיוחדות.

5.          במהלך שנת 2009 נופקו 5400 ערכות מדים למתנדבי יחידות מיוחדות.

6.          במהלך השנה נופק ציוד יעודי למתנדבי היח"מ ביחידות השטח.

7.          שנת 2009 אופיינה בהקמת יחידות חדשות ובהם היחידה לתיעוד לאומי ויחידה עוזרי מודיעי ת"ד באת"ן.

8.          החל יישום פרויקטים של הפעלת "מחשוב ניידות" ע"י מתנדבים ווניפוק תרסיס פלפל למתנדבי יח"מ.

9.          הוחל בתהליך של ארגון מחדש של יחידות האק"מ וסיווגים ליח"מ ואבטחה.

10.          מתנדבי האק"מ סייעו ליחידות השטח במהלך ההערכות ל "מועד 2009 " (בחירות לכנסת) בתחום הבט"ש, תנועה ושגרה.

11.          מתנדבי האק"מ סייעו ליחידות במהלך מבצע "גלימה לבנה" (ביקור האפיפיור בארץ).

12.          נופקו אותות מלחמת לבנון ה- 2 למתנדבי אק"מ הזכאים לאות.

13.          השתתפות בתרגיל מחוז צפוני "תגובת שרשרת".

 

 

    חילוץ:

1.      מעבר לשיטת הזנקה על בסיס הודעת S.M.S לכל מתנדב, שיפור של 95% בהיקף מקבלי ההודעות תוך חיסכון לעומת שיטת הזימונית האישית.

2.      סיום תהליך רכש רכבים ליחידות החילוץ, בסה"כ 10 כלי רכב מותאמים לנסיעה בשטח ובעלי יכולת נשיאת אנשים וציוד.

3.      עמידה בגרף אימונים 85% ( ביטולי הכשרות בשל מבצע "עופרת יצוקה" בלבד ), סה"כ 117 ימי הכשרה ורענון.

4.      כתיבת נוהל משודרג להפעלת יחידות החילוץ.

5.      כתיבת מפרט טכני מקיף וכולל לכל ציוד הטג"ח ( טיפוס גלישה וחילוץ ).

6.      ליווי משפחות מתנדבי אק"מ שנפטרו בעת היותם מתנדבים.

7.      תחילת הקמה ומיסוד צוותי בני מיעוטים במגזר הבדואי והדרוזי.

מדור מתנדבי אבטחה

1.      המדור היה שותף לקידום תהליכים בצוותי תקינת מתנדבים, הדרכת מתנדבים ותחנה אפקטיבית.

2.      נערכו מפגשים עם מפקדים ועם מתנדבים ביחידת זק"א, ביחידת פרשים, ביחידת אופניים וביחידת רופאי שיניים.

3.      נמשך הליך ההחלפה של רובי הקרבין הרגיל ברובי קרבין, שלהם קת מתקפלת.

4.      אופיין ונופק ציוד זיהוי ייחודי ליחידות האופניים והפרשים.

5.      המדור שותף להקמת מערכת "שירת הסירנה" (עדכון פרטים והתאמת הנתונים של אג"ת מול מערכת רביד ברמה ארצית, התוויות אבני יסוד למשתמשים עתידיים במערכת).

6.      תקציב אק"מ ברשויות המקומיות- הרמק"מים הודרכו בנושא הגשת דו"חות והערכות לשנת התקציב הבאה למשרד הפנים דרך קב"טים/גזברים ברשויות המקומיות.

7.      הוקצו כרטיסי תדלוק למתנדבים.

8.      נפתחו ונסגרו יחידות קצה (מש"קים ויחידות) במערכת רביד.

9.      ניתן סיוע בכל הקשור לתפעול מערכת רביד ולהזנת הנתונים אליה.

10.  נערכו ימי עיון והשתלמויות לזק"א בנושא אסון המוני, ניתן דגש להידוק הקשר עם רבנות המשטרה.

מחלקת שיטור קהילתי

הדגשים העיקריים בתוכנית העבודה המחלקתית התבססו על השתלבות האגף בכיווני הפעולה של המפכ"ל.

המש"ק המשולב היה אחד מהיעדים המרכזיים שקבע המפכ"ל. בשנת 2009, שנתיים לאחר היציאה לדרך, הושלם רוב המהלך, על ידי השלמת הצטיידות, מחשוב, חיבור ל"טלי", סגירת פערים, בטיחות, טיוב הפעלה מבצעית וקשר עם מפקדים.

 במהלך השנתיים שהתוכנית מופעלת, נערכו שלוש בקרות אגפיות מקיפות ובקרת יב"ק. נערכו ישיבות סטאטוס, ביקורים, ימי עיון והכשרה, מטה מול מטה ופעולות רבות נוספות שנועדו לטייב את ההערכות ולהתאימה לצרכים בשטח. המש"ק המשולב הפך ל"מכונת מלחמה" יעילה ואיכותית, בכל המקומות בהם הוא מופעל נכון על ידי המפקדים.

בתחום השותפויות, באמצע 2009 הוקם מדור נוסף ובוצעה חלוקת עבודה והפרדה בין שותפויות-עיר ללא אלימות למדור שותפויות ומניעה.

בתחום השותפויות-עיר ללא אלימות, נעשה מהלך נרחב לקראת הרחבת התוכנית ב-67 רשויות נוספות בתחילת 2010. עיקר הדגש הושם על הכנת כל הנדרש להרחבת התוכנית, הובלת עבודת המטה של משטרת ישראל בתחום זה, על כל המשתמע מכך.

בתחום השותפויות והמניעה, הדגש הושם על לימוד, מיפוי ויציאה לדרך עם תוכנית שתשתלב בפעילות המש"ק המשולב ועיר ללא אלימות. במקביל, הושקע מאמץ לפיתוח תחום השותפויות בהקשר ליעדי המפכ"ל.

מדור שותפויות עיר ללא אלימות

 

להלן פירוט פעולות עיקריות שהמדור היה אחראי ושותף להן במהלך שנת 2009:

1.      ספ"כ ארצי – הצגת התנהלות משטרת ישראל כאחראית על תחום האכיפה בתכני  בפני הספ"כ הארצי.

2.      פורום לומד – יום עיון מקצועי בראשות ר' אק"מ ובהשתתפות מפקדים ששותפים להפעלת התכנית ולקציני אק"מ המשמשים כרפרנטים במחוזות.

3.      תקציב 2009 – השתתפות באישור תקציב לתחום האכיפה.

4.      וועדות שרים – השתתפות בוועדות שרים למניעת אלימות בראשות השר לבט"פ.

5.      השתתפות בספ"כים מחוזיים.

6.      השתתפות ב"פורום אכיפה" ב- 12 התחנות וליווי מקצועי למת"חים.

7.      השתתפות בבקרות של המטה המקצועי ברשויות.

8.      הרחבת התכנית   ל 79  רשויות – הערכות להרחבה, השתתפות בועדת ההיגוי ובטקס חתימת האמנה במכבייה בראשות השר לבט"פ והמפכ"ל.

9.      עמ"ט לרגל ההרחבה: הכנת פקודת התרעה, תכנית עבודה לשנת 2010, נוהל עבודה ומסמך ריכוז תובנות והפקת לקחים לאחר הפעלת התכנית שנתיים.

מדור שותפויות ומניעה

10.  בחודש מאי 2009 התחלף צוות המדור ונכנסו לתפקידם רמ"ד וקצין חדש (מחוץ לאק"מ). בחודשים הראשונים הוקדשה תשומת לב רבה ללימוד המערכת האקמי"ת, ביקורים במשקי"ם ופגישות עם קציני אק"מ מחוזיים ומרחביים.

11.  להלן מספר פעולות שבוצעו:

א.     שת"פ קרן אברהם מחוז צפון – מתוכנן לביצוע מספר סדנאות לשוטרים קהילתיים בנושא, כולל פעילות עם בעלי תפקידים במגזר.

ב.      עמותת אלי"ס – קידום קשר בין קבוצת הורים למכורים לסמים לבין משקי"ם באזור מגוריהם.

ג.       קביעת תוכנית לוועדת שמידט ומינוף הנושא.

ד.      שת"פ עם עמותת אור ירוק בנושא הדרכות ע"י מתנדבים לנהגים חדשים צעירים.

מדור שיטור קהילתי

פיתוח מש"קים

12. התקנת 40 שלטים למרכזי שיטור קהילתי משולבים, בסך 60,000 ₪

     הוצאת רישיון נהיגה על קטנוע ל- 14 מפקדי מש"קים חדשים, בסך 20,000 ₪

ניפוק ציוד מיגון לרוכבים, בסך 300,000 ₪

ניפוק ציוד חורף לרוכבים, בסך 50,000 ₪ לרבות ציוד חדש שלראשונה חולק באק"מ (אפונים וגופיות טרמיות)

קיום פורום בטיחות, בשיתוף מח' בטיחות, מח"א ומת"ח, לסיכום שנה"ע 2009.

גיבוש המלצות לרכישות לשנת 2010(מערכת כריזה ומהבהבים לקטנועי מש"ק)

המשך הובלת הליך רכישת קטנוע תלת גלגלי.

13.  בקרות במש"ק המשולב

בקרות – 39 מדוריות (בשיתוף מח' מתנדבים)

בקרה אגפית -1 , חודש מרץ

הדרכות חיצוניות X8  (השלמות לשטח בנוסף לקורסי מש"ק)

פקס ממוחשב300 X  . הישג בלתי רגיל ושירות חשוב לשטח ולציבור.

כרטיסי ביקור למש"קים, רמק"מים וקציני ש"ק – 3 פעמים בשנת 2009.

חלוקת דיסק און קי לכלל המש"קים + ערכת הדרכה .

שירת הסירנה – כניסה למערכת + פיילוט מחוז צפון ות"א.

עדכון נוהל המש"ק המשולב וגיבוש נוהל סגירת מש"קים.

14.     הכנת עזרים

הופקו 3 סרטים על השיטור הקהילתי והאק"ם.

במשך שלוש שנים הופקה ושודרה תוכנית הטלוויזיה: משמר הקהילה.

הסברה ודוברות

·        דוברות יזומה ומגיבה .

·        השתתפות בפורומים באינטרנט של מתנדבים.

·        ייזום למעלה ממאה כתבות ומאמרים שונים על האק"מ באתרי אינטרנט שונים ובבלוגים.

·        הרצאות וסדנאות לגורמי משטרה וחוץ בתחום המשטרה והאק"מ.

·        ריכוז כתבות מהשטח, כתיבה, עריכה והפקת 3 ביטאוני אק"מ.

·        כתיבה, עריכה, הפקת חוברת מורשת אק"מ במלאת 35 שנה למשמר האזרחי והפצתה לכל גורמי הפיקוד, גורמי אק"מ ולר' משא"ז לדורותיו.

·        פרסום כתבות וביטאוני אק"מ באתרי האינטרנט המשטרתיים.

·        סיוע בהפקת עלוני הסברה בתחום המניעה: לאוכלוסיית הקשישים, מיגון דירה ומיגון רכב.

בתחום הגישור:

·        שותפות בוועדה בין-משרדית לקידום ופיתוח מרכזי גישור ודיאלוג קהילתי בארץ- יזום כנס ארצי בנושא חברה רב-תרבותית בהשתתפות מעל 250 נציגים מתוכם מעל 40 גורמי אק"מ ומש"קים.

·        מתן הרצאות בתחום הגישור בכנס ארצי של שי"ל (שירות יעוץ לאזרח) משרד הרווחה, בקורסי מש"קים, במפגשים עם מרכזי הגישור בשטח ובימי עיון בתחום. 

·        קיום 3 סדנאות חשיפה בנושא הגישור, כדלקמן: למש"קים לגורמי אח"מ  מחוז ת"א, למש"קים של מרחב דן ומסובים ולמש"קים ולחוקרים של מחוז ש"י.

   סה"כ השתתפו  בפעילויות בתחום הגישור 200 מש"קים וגורמי אח"מ, ומעל 350 גורמי חוץ.

את"ל אק"מ

במסגרת את"ל וחשבות אק"מ בוצעו פעולות רבות לרווחת הסגל והמתנדבים

כדלקמן:

חגור בד לסייר

138

חגור בלש

186

נצנץ ליח אופניים

380

פנס אישי מגלייט

277

כובע מצחיה

64

שלט מגנטי לרכב

88

כבלי יד

177

תיק צד

177

תיק נשיאה

22

כובע לבלש

205

מנשא מים

273

חליפת סערה

59

אפוד זיהוי לפרש

149

אפוד זיהוי ליח אופניים

497

אפוד זיהוי אק"מ

1728

1073

פנס מגלייט גדול ניטען

92

62

ברמן-עוגות

8

מזון בית דגן

51

סנייק טיים

11

לורד סנדביץ

33

נור-ציוד משקי

11

קרביץ-ציוד משרדי

בנוסף לכך נרכשו שלושה כלי רכב ליחידות החילוץ.סיוע וניהול כנסים רבים במטה ובשטח.

מדור הדרכה

?      במהלך שנת העבודה, התבצעו בביה"ס לאק"מ ההכשרות הנ"ל:

·        3 קורסי מש"קים בסיסי.

·        4 קורסי מש"קים מתקדם.

·        1 הכשרה לקציני אק"מ (מתוך 2 מתוכננות. הכשרה במאי בוטלה, עקב  היענות לא מספקת, של מועמדים).

·        פתיחת מחזור קורס קצינים מתנדבים – מחזור ט"ו, במכללת נעורים. (הסתיים השלב הראשון מתוך, שלושה שלבים).

·        נערכו, 2 ימי עיון – הכנת סגלים לאימון יחידות 5+1.          

?     גובש מבחן ידע, לשוטרי וקציני אק"מ לשנת 2010.

?     גובשה תוכנית ראשונית, להכשרת מתנדבים. (אבטחה ויח"מ)

?     נקבע נושא מקצועי (חובה) לאימון יחידות 5+1 לשנת 2010.

       המש"ק, ככלי להשגת יעדי התחנה.

?     בוצעו ביקורי בוגרי ההכשרות ביחידות השטח (שוטרי קורסי מש"קים בסיסי ומתקדם) לתיקוף, החומר הנלמד.

?     שודרגו ופותחו מצגות נוספות לנושאים המועברים בקורסים (תוכניות עבודה).

?     כל חייבי מבחני ידע עברו את המבחן.

?     הוכנו, תקצירים לקורסי האק"מ, במסגרת הלימודית בביה"ס.

?     הכנת נושאי אק"מ (סמכויות מתנדב ומגבלות בהפעלת מתנדבים) לפנקס כיס, במסגרת אימון יחידות 5+1 לשוטרי מ"י.

תזמורת משטרת ישראל

·        סה"כ 305 הופעות

145 – הופעות בהרכב של תזמורת מלאה

160 – הופעות בהרכב של חוליות

סוגי הופעות ואירועים ייחודיים (מעבר לימי ילק"מ, טקסי משטרה,מג"ב, שב"ס הרמת כוסית ושאר פעילות שגרתית..)

·        הופעות יזומות בזמן חירום (מבצע "עופרת יצוקה") -  נגינה במקלטים, במוסדות חינוך, פנימיות, דיור מוגן ועוד

·        הופעות משודרות בטלוויזיה

ריאיון עם ס' מנצח ונגינה במסגרת ערוץ 9 (בשפה הרוסית)

ריאיון עם המנצח והופעת הרכב מהתזמורת ב"אולפן 24" (ערוץ 24)

·        התזמורת מצדיעה ליוצרת נורית הירש בערב מחווה אשר צולם לטלוויזיה החינוכית

·        מפגשים והופעות משותפות עם תזמורות נוער ומרכזי מוסיקה:

תזמורת נוער "יד-חריף", מרכז המוסיקה בכפר ורדים, קונסרבטוריון טירת הכרמל ועוד

·        הופעת התזמורת במסגרת פסטיבלים ואירועים המוניים ובניהם "פסטיבל כרמיאל" וצעדת ירושלים

·        שיתופי פעולה עם חבורות זמר וצוותי הווי משטרתיים (להקת מג"ב, מחוז מרכז ועוד) וכן עם צוות הווי של שב"ס

·        השתתפות באירועים ובטקסים ממלכתיים הכוללים קבלת פנים לנציגי מדינות שונות ואשר מתקיימים מטעם בית הנשיא, הכנסת ומשרד החוץ

·        נגינה בסדרה של מפגשים ברחבי הארץ בבתי ספר ובמוסדות לחוסים עם צרכים מיוחדים כגון "עלה נגב"

 משאבי אנוש

 

·        קידום הטמעת הקריטריונים לגיוס מתנדבים, לשימורם ולפרישתם המכובדת.

·        פיתוח אפיקי תגמול ורווחה ליחידות המתנדבים בשטח.

·        בחינת תיקוף נוהלי אק"מ.

·        אפיון מערכות המחשוב ופיתוח דמצ"ים לייעול תהליכי העבודה.

·        טיפול בפניות בקשות וערעורים של המתנדבים.

מדור בקרה

בשנת 2009 ביצע המדור 45 בקרות, מהן חמישה עשר בקרות פתע מבצעיות, שש בקרות יב"ק מתוכננות ושתי בקרות פתע, 22 בקרות מתוכננות ביחידות האק"מ השונות.

בנוסף, נערכה בקרה אגפית ברמה ארצית לבחינת סטאטוס המש"קים המשולבים ברמה הארצית. כמו כן בוצעו שתי בקרות חוזרות באופן מדגמי לבחינת תיקון הליקויים.

ארבעים מנהלי אק"מ תוקפו מחדש עודכנו שונו והוכנסו למערכת הממוחשבת אילת.

לאתר מדור בקרה באילת הוכנסו כל הבקרות שבוצעו במהלך השנים 2008-2009 לעיון ושימוש המפקדים ויחידות השטח.   

מעת לעת התקיימו מפגשים מקצועיים למתנדבים על פי דרישת היחידות וביוזמת המדור, ואף נערך יום עיון מקצועי בנושא בקרה לכ-40 מתנדבים בקרים וסגל.

התקיימה פגישת עבודה עם קצין החילוץ הארצי להיכרות עם יחידות החילוץ ובניית תכנית בקרה מקיפה על כלל יחידות החילוץ בארץ לשנת 2010.

מדור בקרה ביצע עשר הרצאות בקורסים ובהכשרות סגל אק"מ, שנערכו בביה"ס לאק"מ. 

בנוסף לפעילות הבקרה טיפל המדור במאות פניות הציבור.

נערך ע"י:

סגן ניצב, ד"ר אבי זלבה

דובר אק"מ

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 סגן ד"ר אבי זלבה דובר אק"מ

משטרת ישראל

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת סגן ניצב ד"ר אבי זלבה

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111267 צפיות
אני מבקש לציין במיוחד את דבריו החמים של הממ"ז על מתנדבי המחוז, האק"מ בהחלט כיכב בנאומו כמו גם בסרט שהוקרן על המחוז, את הכנס כיבדו בנוכחותם מספר ראשי ערים הנמצאות בתחומי המחוז, מפכלי"ם לשעבר וממ"זים לשעבר,

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111655 צפיות
שומרים על הקהילה ועל הבית- אגף קהילה ומשמר אזרחי, מספק מסגרת חברתית קהילתית המאפשרת לכל אזרח לשמור על ביתו, על משפחתו ועל המדינה. האגף מפעיל מערך של כ 40,000 מתנדבים מהם 36,000 בגירים. מידי יום מעורבים 2,000 אזרחים בעשייה קהילתית מאתגרת, במגוון תפקידי שיטור בליבת העשייה של משטרת ישראל, כתף אל כתף עם שוטרי משטרת ישראל.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111593 צפיות
בשנים האחרונות התפרסמו דו"חות ביקורת וסקרים רבים, שהעידו על הצורך בביצוע שינויים מהותיים בפעילות האגף. תכנית העבודה של אגף קהילה ומשמר אזרחי לשנת 2011 מהווה תוצר של תהליך עיבוד וניתוח מורכב של צורכי העבודה, כפי שעלו בממצאי הדו"חות, ולאור דיונים מקיפים עם יחידות השטח ובמטות.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהאקטואליה13/03/111397 צפיות
הכיכר היחודית והיחידה בארץ "כיכר המישמר האזרחי "הוקמה על ידי ובמימון עמותת"ידידי המישמר האזרחי "באר שבע שגם היא בודדה מסוגה בישראל. הח"מ היה בין מקימיה (של הכיכר)בסיוע של הרשות . הכיכר נחנכה במסגרת ארועי 35 שנה לאק"מ שהתקיימו בעירי.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהאקטואליה13/03/111181 צפיות
הכיכר היחודית והיחידה בארץ "כיכר המישמר האזרחי "הוקמה על ידי ובמימון עמותת"ידידי המישמר האזרחי "באר שבע שגם היא בודדה מסוגה בישראל. הח"מ היה בין מקימיה (של הכיכר)בסיוע של הרשות . הכיכר נחנכה במסגרת ארועי 35 שנה לאק"מ שהתקיימו בעירי.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהשיווק מגזרים13/03/118491 צפיות
רפ"ק חן ערך סקירה מסכמת על הפעילות האכיפתית בשנה שחלפה ושם דגשים לגבי האכיפה בשנה הנוכחית. השנה הכריז ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי על כל רובעי העיר כאיזור סטרילי מבחינת ההתייחסות לתרבות הנהיגה. משטרת התנועה של אשדוד תשים דגשים של אכיפה עם הסברה ומניעה תוך הסתייעות בתגבור של משטרת התנועה הארצית.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות13/03/111949 צפיות
המתנדבים עיכבו את הנהג לצורך זיהוי ובעוד שהם ממתינים לניידת שבדרך הנ"ל החל לפתע לרוץ לעבר שדה החיטה הרטוב והחשוך. המתנדבים דלקו אחריו בריצה והצליחו לתפוס אותו מנסה לשכב ולהסתתר בחיטה, כמובן שהבחור נעצר ואז הוחלט לערב גם את מתנ"א דרום בתמונה

מאמרים נוספים בנושא חברה ומדינה - כללי

מאת: אדיר בנימיניחברה ומדינה - כללי18/08/18546 צפיות
בתיאוריה הפוליטית שלו, שאף ז'אן ז'אק רוסו, ליישב בין האינדיבידואליזם הקיצוני שבו דגל, לבין השמירה על הסולידריות החברתית. רוסו האמין כי הרגש האנושי הטבעי הוא רגש של סולידריות בין בני אדם שהוא גם הבסיס לחיים בקולקטיב

בית המשפט העליון דן לאחרונה ודחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, כב' השופטת מ' סוקולוב מיום 18.10.2017. בגדרו של פסק הדין, נדחה ערעורו של המבקש על החלטתו של בית המשפט לעניינים מקומיים ברמת גן (כב' השופט העמית מ' בן-חיים), בע"א 39527-06-17, מיום 10.07.2017, שם נדחתה בקשתו של העותר להאריך את המועד להישפט על הודעת תשלום קנס, מיום 10.05.1998.

מאת: עומריחברה ומדינה - כללי23/05/171140 צפיות
חברות ואתרים גדולים בתחום הקניות אונליין (E-commerse) כמו איביי, אמזון, דיל אקסטרים, אליאקספרס, אתר Zipy הישראלי ודומיהם, החלו לאחרונה לחייב את הלקוחות שלהם להזין גם את המיקוד שלהם באזור הזנת הכתובת לפני ביצוע רכישה. אם בעבר עניין זה היה רשות בלבד, היום לא תוכלו להמשיך בתהליך הקניה שלכם אונליין אם לא תזינו

מאת: אדיר בנימיניחברה ומדינה - כללי28/02/17857 צפיות
רבים מאלו המתמודדים ולעתים אף זוכים להגיע לעמדות שלטוניות בכירות, הם בעלי רזומה מאוד עשיר שכביכול יש בו כדי "להכשירם לתפקיד"; בישראל הרקע הצבאי היה בעבר מאוד דומיננטי בכל הנוגע למשרות ההנהגה. סיפורו של הקיסר גלבה מלמד אותנו שכישורים תיאורתיים אינם מספיקים, כפי שההיסטוריה הוכיחה לנו פעם אחר פעם במהלך הדרך מאז ועד ימינו אנו.

מאת: אברהם פכטרחברה ומדינה - כללי26/02/161341 צפיות
ניר סומך, קצין מג"ב ירה במטריד אשתו האובססיבי שלושה כדורים, בטענה של הגנה עצמית. בית המשפט המחוזי – הרשיע אותו בהריגה במקום רצח, אך לא קיבל את טענת ההגנה העצמית. בית המשפט העליון, בצעד נדיר, אך קלאסי, מבחינה משפטית, התערב בממצאים עובדתיים, התערב במסקנות ובפרשנות וזיכה את הנאשם, לאחר שלוש שנים בכלא, לאחר שקיבל את טענת ההגנה העצמית. בית המשפט המחוזי, ננעל על קונספציה שגויה, התעלם מעקרון "חזקת החפות" ועקרון "הספק הסביר", והרשיע את קצין המג"ב.

מאת: אבי דוידיחברה ומדינה - כללי03/12/151726 צפיות
ייעוץ זוגי או משפחתי, הוא בדרך כלל דבר מבורך. אך עם זאת, אין ליועץ כל סמכות משפטית, וכל הכרעותיו - הם בגדר המלצה בלבד. לעומת זאת, מגשר בחיפה מחזיק בסמכויות, אשר אותן יגבה בית המשפט. משמעות הדבר, היא שבעצם ההגעה אל המגשר, ניתן למנוע את ההגעה להליכים המשפטיים. במילים אחרות, ההסכם או הפשרה אשר יתקבלו מהדיון אצל המגשר, יזכו בתוקף מאת בית המשפט לענייני משפחה ויהיו קבילים לכל דבר.

מאת: אבי דוידיחברה ומדינה - כללי04/11/151533 צפיות
צעירים רבים מחפשים עבודות בארצות הברית, אין זה סוד. קצת אחרי הצבא, בוחרים הם לנסוע למדינות רחוקות, במטרה להרוויח כסף גדול במעט זמן. משום שלרוב מדובר בעבודות הכרוכות במכירה אינטנסיבית, נמצא כי רק מעטים הצעירים שמצליחים להתמיד בעבודות הללו יותר מכמה חודשים. לאחר מכן, חלקם חוזרים לארץ וחלקם ממשיכים ל"טיול הגדול".

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica