חפש מאמרים:
שלום אורח
03.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הכל על הוספה והגדלת מרפסות בבנין. מהוא חוק המרפסות וכיצד להגיש בקשה לעבודה מצומצמת?

מאת: בנימין קלינגרשיפוצים10/08/20112859 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

היתר בניה לעבודה מצומצמת


רוציםלבנות פרגולה? לסגור מרפסת? להתקין אנטנה? לגדר חצר? האם צריך לקבל היתר?הדין קבע מסלול מהיר ופשוט יחסית לקבלת היתר לסוג עבודות כאלה. מדוברבתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג- 2003 .

"עבודה מצומצמת"- הגדרה

עבודהמצומצמת היא בניה בבניין קיים או ליד בניין קיים של אחת או יותר מהתוספותהמפורטות בחוק, אלא אם כן היא משנה אלמנטים של שלד הבניין, או פוגעתבמערכות הבניין או בבטיחותו. למעשה אלו הן פעולות בניה "קטנות", אשר אינןמהוות תוספת שטח.

לעיתיםתשמעו עוסקים בענף שמדברים על פטור מהיתר בניה לעבודות מסוג זה. זוהי לאשגיאה אבל זה מטעה. אמנם עבודות כאלה פטורות מההליך הרגיל של בקשה לקבלתהיתר בניה, הליך שמחייב ליווי והכנת חומר נילווה ע"י אנשי מקצוע וכו'. אבלהפטור אינו מאפשר לבנות ללא כל הליך מוקדם של קבלת היתר.

מה נחשב כ"עבודה מצומצמת"?

הדין כאמור קובע רשימת פעולות בניה הנכללות תחת ההגדרה של עבודה מצומצמת:

 1. התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו- כאשר המדובר באנטנות סטנדרטיות הדורשות הצגת חישוב סטטי ואחריות מהנדס ליציבותן;
 2. התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת- כאשר המדובר במתקן חריג בגודלו הטעון אמצעי בטיחות הנדסיים;
 3. הצבת דוד שמש;
 4. סגירת מרפסת בתריסים- לתשומת לבכם אין הכוונה לסגירת מרפסת בקיר קשיח מבלוקים וכיו"ב. שינוי שכזה כרוך בהגשת בקשה רגילה להיתר;
 5. התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה- המדובר בתנור הסקה דירתי, ארובה, צנרת ומתקן לדלק נוזלי לתנור הסקה דירתי;
 6. התקנת מיתקן גז במכל נייח;
 7. בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר;
 8. התקנת מצללה (פרגולה)-התקנה מגדירה פרגולה כמבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינומשופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים שלמשטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;
 9. התקנת סוכך עונתי- הכוונה למתקן העשוי חומרים קלים, המגן על היושבים במסעדה או בית קפה בתקופת החורף;
 10. ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו- הכוונה להתאמה של דרכי גישה, הכשרת משטח חניה, התקנת מדרגות, הקמת כבש גישה , התקנת מעלון והתאמת מעברים לאנשים בעלי מוגבלויות;
 11. בניית מתקנים לפינוי אשפה- המדובר במבנים של ממש הטעונים היתר;
 12. התקנת מערכת טיהור אויר או מיזוג אויר.

בנוסףיצויין כי ביצוע שינויים פנימיים שלא יוצרים שינוי במערכות הבניין ולאמשנים את החזיתות שלו יכולים להיכלל ברשימה לעיל, כל עוד אינם עומדיםבסתירה לתקנות התכנון והבניה ושאינם דורשים מעורבות מהנדס.

פיצול יחידת מגורים לשתיים או שלוש יחידות – למרות שהיא בגדר שינוי פנימי – היא עדיין מחייבת היתר בניה של ממש.

עודחשוב לציין כי מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה יהא רשאי לפטור עבודהמצומצמת מהרשימה לעיל מטעמים מיוחדים, לאחר ששוכנע כי אין במתן הפטור כדילפגוע בבטיחות, בביטחון או בבריאות משתמשי הבניין והציבור.

מהו ההליך הנדרש לקבלת ההיתר?

ההליךכאמור הוא יחסית מהיר ופשוט והרציונאל הוא לעודד ביצוע עבודות בניהמסוימות, שהינן פשוטות ונפוצות בתכליתן, באמצעות היתר בניה כחוק ולא באופןעצמאי וללא ביקורת הגורמים המוסמכים והמקצועיים בועדה המקומית לתכנוןולבניה.

מסיבהזו ניתן לבקש גם היתר בדיעבד, לאחר ביצוע העבודה, וזאת כדי לא להיחשב בעצם"עברייני בניה" אשר ניתן לנקוט נגדם הליכים משפטיים. זהו סיכון שאיניממליץ עליו אבל אני מזכיר זאת למען השלמת התמונה.

בשלכך, כל שצריך לעשות הוא למלא טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת בשלושהעותקים ולצרף לבקשה, לפי דרישת מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה, תשריטבשלושה עותקים ובו פרטים שדרש המהנדס (התשריט לרוב הינו תשריט פשוט אשרניתן לערוך גם באופן עצמאי).

לבקשותמסוימות, למשל לבקשה להקמת פרגולה או להתקנת מיתקן הסקה, יש צורך בפרטיםנוספים כגון חישובים סטטיים או פרטים על רכיבי המתקנים וכיו"ב. בנוסף הועדההמקומית לתכנון ולבניה רשאית לקבוע תנאים נוספים למתן ההיתר, בכל הנוגעליציבות הבניין, לעיצובו האדריכלי ולבטיחות הציבור.

יצוייןכי לבקשה להיתר לצורך ביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין ובתוכו, רשאיתהועדה המקומית לתכנון ולבניה לדרוש ממגיש הבקשה לערוך את בקשתו בהתאםלהוראות תקנות הבניה.

נוהל "זוטי דברים"

ברשויותמקומיות מסויימות קיים נוהל פנימי המגדיר עבודות מסוג העבודות המצומצמותכזוטי דברים שאין מגישים בגינן הליכים פליליים (כגון צוי הריסה וכו'). נוהלכזה הוא מעין הצהרת מדיניות כללית למחלקת התביעה המשפטית של אגף הפיקוח עלהבניה ויש לו חריגים ובכל מקרה - כל מקרה נבחן לגופו.

קלינגר התרי בניה, רשוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי
בית שמאי 7, רמת גן
נייד: 3888813 - 052
טל': 03-6990132
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net
www.klinger.co.il
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי
בית שמאי 7, רמת גן
טל': 3888813 - 052
פקס: 6990134 - 03
דוא"ל: klinger_b@bezeqint.net

|  כניסה לאתר  רישוי וייצוג מול הרשויות

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת בנימין קלינגר

מאת: בנימין קלינגרשירותים לעורכי דין14/04/20189 צפיות
האדריכל שלך הגיש בקשה להיתר בניה בתל אביב ואתה מעוניין לדעת מה קורה בתיק? השכן שלך הגיש בקשה לשימוש חורג? גן ילדים אולי? קלינגר שמחה להציג בפנכם את המערכת המקוונת למידע על בקשות להתרי בניה בתל אביב. משרדנו מקדם בקשות להתרי בניה ולא מעט נעזר במערכת חדשה זו.

מאת: בנימין קלינגראדריכלות14/04/20191 צפיות
מהו היתר בנייה? היתר בניה הינו רישיון לבניה שניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ולבניה או על ידי רשות הרישוי. נדרש להוציא היתר בבניית בית/בניין חדש או בשינויים המבוצעים בבית/בבניין קיים. היתרי בניה מגישים כיום בצורה מקוונת דרך המערכות הממוחשבות. שימוש חורג בנכס גם דורש היתר.

מאת: בנימין קלינגרחוק ומשפט - כללי13/04/20198 צפיות
הרבה אזרחים תמימים בנו פרגולה בחשיבה שעמדו בתקנות הפטור והופתעו כאשר קבלו צו הריסה בעקבות קרוי של הותקן נגד הגשם בעיקר. הוצאו אלפי צווי הריסה בנושא זה שסוף סוף מקבל מענה הולם בתיקון תקנות הפטור.

מאת: בנימין קלינגרעיצוב תעשייתי 12/04/20195 צפיות
הנחיות להליך קבלת ההיתר לשימוש חורג ההליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג הינו תהליך מורכב ועיתים לא מוכר. במאמר זהנעשה כל שניתן על מנת להקל על הבנת הדרישות החוק והתקנות בנדון. רצ"ב הנחיות מפורטות. שרות זה ניתן לגולשי האתר , המיידע לנוחיותכם ועל אחריותכם בלבד.אלו שאינם מגישים את הבקשה דרכינו מומלץ שיקבלו סייוע מקצועי ומשפטי. לתשומת ליבכם, תהליך הוצאת היתר הבניה היינו הליך מנהלי מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. לכן, מומלץ כי קלינגר תילווה בצמוד את ההליך כולו, ובכך תמנעו מ אי הבנות מקצועיות

מאת: בנימין קלינגרבניין ואחזקה - כללי10/04/20218 צפיות
הרבה מהלקוחות המרוצים של משרד בן קלינגר רישוי עסקים והתרי בניה שואלים רבות" במה עוד אתם יכולים לסייע?" החלטנו לפרסם לקהל הרחב פרופיל משרד המתאר את היכולות והשרותים שלנו מול משרדי התכנון,ממשל ועוד.

מאת: בנימין קלינגרשלטון מקומי05/04/20221 צפיות
יעוץ בהקמת עסק הצעד הראשון בין חלום למציאות מתחיל כאן. ​​​​כולנו שואפים להיות הבוסים של עצמנו אבל בפועל לא כל אחד מצליח. לרבים מאתנו יש יוזמות עסקיות מצוינות אך כדי להפוך אותן לעסק מניב ומשגשג נדרש תכנון, ידע בתחומים שונים והבנה עסקית. ​אם קורצת מהחומר האמיתי, נותר לך רק ללמוד איך עושים את זה נכון. אנו ב קלינגר רישוי עסקים נלווה אותך מהליך בדיקת המקום לפני השכרתו/רכישתו ועד קבלת רישיון העסק וההיתרים הנדרשים

מאת: בנימין קלינגרהתמודדות עם מצבי לחץ05/04/20259 צפיות
הסבר ותיאור כללי של מחלקת רישוי בניה בעיר הרצליה הנמצאת כיון במאמצי פיתוח רבים, אמונה מחלקת רישוי בניה על הפקת היתרי הבניה השונים שבאמצעותם ניתן יהיה לבנות ולפתח את העיר. תהליך הפקת היתר מלווה בבדיקות המשלבות בדיקות סטטוטוריות, זאת יחד עם בדיקת טיב התכנון המוצע המתבצע באמצעות בדיקת התאמה להנחיות המרחביות. בנוסף, נציגי מחלקת רישוי מסייעים במתן מידע וליווי המתכננים משלבי התייעצות ראשוניים ועד לשלב הפקת ההיתר.

מאמרים נוספים בנושא שיפוצים

מאת: yoni romשיפוצים12/04/20194 צפיות
איזה מכשור מתקדם מאפשר לאתר נזילות? מה היתרונות של מצלמה תרמית?

מאת: עידן שלומןשיפוצים28/01/20500 צפיות
חשמלאים מספקים כיום קשת שירותים רחבה ביותר שנוגעת לאספקטים שונים בכל עבודת שיפוצים בבית שלכם, בין אם מדובר בשיפוץ יסודי של כל הבית או ריענון של מערכת החשמל הביתית.

מאת: רוני הכהןשיפוצים30/12/19643 צפיות
יש סוגים רבים של צבעים לרכישה ולצביעה, וכניסה אל חנות כזו תהיה חוויה מבלבלת ומעצימה כאחד.

מאת: רוני הכהןשיפוצים28/08/19678 צפיות
לבחור את צבע השליכט הכי נכון,

מאת: shlomy שיפוצים27/03/191068 צפיות
אם בניתם בית חדש, אתם עומדים להיכנס לדירה מקבלן או עומדים לרכוש בית מיד שניה, בוודאי שמעתם על המושג "בדק בית". בדק בית הינה בדיקה יסודית ובה בודקים את הבית על כל חלקיו השונים והמטרה של הבדיקה היא לאתר ליקויים שונים במבנה ובבניה ולאפשר לכם לדעת את מצבו האמיתי של המבנה.

מאת: Droxitשיפוצים21/03/191001 צפיות
לא תמיד יש לנו את הזמן או את הסבלנות לנסות, לטעות ולתקן. כך, גם אם הרכבת רהיטי איקאה נתפסת כמשימה לא-מאוד-מורכבת, היכולת להאציל סמכויות ולפנות את הזמן למשימות אחרות היא ככל הנראה עדיפה.

מאת: Droxitשיפוצים28/02/19745 צפיות
במקרים רבים אתם בוודאי מזמינים חשמלאי, אינסטלטור או כל הנדימן אחר שיעזור לכם עם תקלה או בעיה, עם התקנת רשת חדשה או עם חיזוק הריהוט. שיחת טלפון קצרה מגלה לכם שהמחיר תלוי בסוג העבודה, ואם יש כמה מטלות על הפרק, הרי שכל אחת מהן תעלה לכם בנפרד.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica