חפש מאמרים:
שלום אורח
15.12.2019
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

המשקל של יחידת המטען בבחירת סוג הציוד הנדרש למחסן

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי28/09/2011866 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מאת: עוזי פלג*

יחידת המטען היא הגורם הראשון והבסיסי אליו צריך להתייחס, בעת התאמת שיטת האחסנה וציוד העמסה והשינוע. חלק גדול מהעלויות,הנזקים והבטיחות סובב סביב יחידתהמטען (האחסון) . סוג המוצר,הצורה והממדים (משקל,גובה, עומק,רוחב) יגדירו את מידת התאימות בין שיטת העבודה הרצויה או המתאימה במחסן, לבין שיטת האחסנה הרלבנטית ומימדיה, וכפועל יוצא מכך ייגזר המחיר של מערכת האחסנה כולה.

יחידת המטען כוללת את המטען, האריזה, ויחידת הניטול (משטח).חייבת להיות התאמה בין המרכיבים שצוינו בכדי ליצור יחידת אחסנה שתבטיח הגנה למטען הן בזמן השינוע והן בזמן העמסה ופריקה, ובמקביל הגנה לעובדים המשתתפים בתהליך הלוגיסטי במחסן. בעת הגדרת הנתונים הנדרשים לצורך אפיון מערכת אחסנה (מכל סוג), יש להקפיד מאד על דיוק בנתוני יחידת המטען קרי: משקל , רוחב, גובה ועומק.

לדיוק בנתונים השפעה לא קטנה על המחיר הסופי של המערכת. בהגדרת הנתונים יש להקפיד לא להיות בנתוני חסר (עומס מוצהר ליח' מטען נמוך מהעומס בפועל) או בנתוני עודף (עומס מוצהר ליח' מטען גבוה מהעומס בפועל), סוג המוצר יגדיר את תנאי האחסון (רגיל,קירור, צינון),משקליח' המטען יגדיר את קיבולת נשיאת העומס של הציוד הנדרש (קורות,מסילות, מסגרות, זרועות ועמודים). רוחב היחידה יגדיר את מפתחי האחסון )אורך קורות, רוחב מנהרות ומסלולים,מס' זרועות), גובה היחידה יגדיר את גובה וכמות מפלסי האחסון (גובה מסגרות,עמודים), אורך יח' המטען יגדיר את עומק האחסון (רוחב המסגרת,אורך הזרוע). שיטת האחסנה תגדיר את ציוד השינוע והעמסה הנדרשים למערכת. הפתרון הסופי ייגזר מהאמור לעיל ,ממגבלות המבנה, ומהתקציב.

בשורות הבאות יוצגו חלק מהאילוצים שמוכתבים מהמשקל והמידות של יחידת האחסון והשפעתם על שיטות האחסנה השונות.

מערכת אחסנה כוללת מדפי אחסנה וציוד שינוע והרמה. מדפי האחסנה מהווים סוג של מבנה הנדסי פריק. בכדי לתפקד כמערכת אחסנה ולמקסם פוטנציאל העמסה, היא נדרשת להיות מותאמת ליחידות המטען שיועמסו עליה, ובמקביל ציוד השינוע והעמסה צריך להתאים לשיטת האחסון. המערכת צריכה להיות מאוזנת בין הרכיבים הנושאים עומס קרי:מסגרות,קורות,מסילות,סיפונים . מערכת מאוזנת מנצלת את קיבולת נשיאת העומס באופן אופטימאלי היא בטיחותית ומוזילה עלויות. העדר איזון בין רכיבי המערכת יגרמו ליחסי עלות תועלת גבוהים. ההתקנה והשימוש במערכת חייבים להיות בהתאם להוראות ומגבלות היצרן. מעצם היותה מבנה היא חייבת להיות מפולסת, מיוצבת, מקובעת היכן שנדרש עם הקשחות סיסמיות מאושרות ע"י קונסטרוקטור, ומותקנת על ידי מתקין מנוסה. תהליך תפעול המחסן משלב בין: מטען כבד בגובה, שינוע הרמה והורדה, מעברים צרים, תנאי עבודה לא תמיד נוחים, ועבודה תחת לחץ. בכל אחד מהמרכיבים שצוינו יש פוטנציאל של נזק וסכנה בטיחותית. שילוב בין כולם יוצר פוטנציאל סכנה תמידי ומחייב: שיטת אחסנה ושינוע מתאימים, עבודה לפי נהלים, הכשרת עובדים לתפקידם, תקינות של ציוד האחסנה והשינוע, משטחים ומארזי מטען תקינים, סילוק מפגעים, תנאי עבודה נאותים, ומעל הכול משמעת וניהול.

מערכות סטאטיות

מערכת אחסנה על קורות PALLET RACKING, מערכת זו מאפשרת את הגמישות הרבה ביותר באחסון יחידות מטען. המערכת מאפשרת לאחסן על גבי זוג קורות בעומס מפולג מטענים בעומס כולל עד כ 6 טון ברוחב של עד 4,000 מ"מ. מספר המפלסים יגדיר את העומס המצטבר למסגרת. גובה המשטח התחתון, והשיקול אם המשטח עומד על הרצפה או על זוג קורות רתומות בגובה 200 מ"מ מהרצפה, יגדיר את סוג המסגרת המתאימה לעומס האנכי המצטבר בגובה הרתום מהרצפה. מגבלת האחסון במערכות אחסנה מהסוג הזה הן בדרך כלל גובה ההרמה המרבי של המלגזה. מערכת מהסוג הזה, מאפשרת שימוש במספר רב של יישומים וציוד משלים המאפשרים מגוון רחב של פתרונות אחסון ליח' אחסון שונות.

מערכות לאחסון במנהרות מסוג DRIVE IN רגישות לעומס אנכי גבוה בשל העדר רתימה בין המסגרות, הדבר נובע מהצורך להשאיר את הרווח בין המסגרות לאחסון על מסילות ולמעבר מלגזה. הרתימה מתבצעת רק בגב המנהרה, בקושרות עליונות ובעזרת מנהרות הקשחה הגוזלות שטח אחסון. מערכת יחידות האחסון עומדות על מסילות המחוברות ישירות למסגרות. במערכות DRIVE IN רוחב המנהרה הוא עד 1.5מטר וכנגזרת מכך רוחב יחידת המטען. בשל העדר הרתימה בין המסגרות, כל גובה המסגרות מוגדר כגובה קריסה אפשרי, והמשמעות היא ניצול לא יעיל של קיבולת נשיאת עומס של המסגרת כ35% בלבד מהעומס המותר למסגרות רתומות.מגבלת אחסון עד 12-13 טון למסגרת, עבור מסגרות שברתום קורות רגיל מסוגלת לשאת עומס כפול ומשולש. הגובה המרבי לאחסון במערכות מסוג זה הוא כ 12 מטר. במערכות אלה עקרונית אין מגבלה טכנית של כמות משטחים לעומק. המגבלה קשורה בתנאי העבודה של המלגזן. במנהרות עמוקות מאד ניתן לבצע חציצה של המנהרות באמצע ולהקטין אותן בחצי, אך נדרש לעבוד משני צידי מערך האחסנה, עובדה המצריכה 2 מעבר י תפעול מקבילים.

אחסון על גבי זרועות CANTILEAVER מתאים ליחידות ארוכות מאד כגון צינורות או יחידות מטען באורך מעל 3,000 מ"מ, העומס על גבי הזרועות מווסת על ידי ציפוף זרועות להקטנת העומס לזרוע, או/ו שימוש בזרועות לעומס כבד. המרחק בין הזרועות צריך להיות כזה שימנע שקיעה של יחידת המטען ובו בעת יתאים לעומס הנדרש. מערכות CANTILEAVER מוגבלות לרוב לגובה של 8,000 מ"מ. עומס הנשיאה המפולג לזרוע באורך של 500 מ"מ הוא עד כ 3,500KG ,העומס הולך ויורד ככל שהזרוע מתארכת. עומס הנשיאה המרבי של עמוד בגובה 8,000 מ"מ הוא כ12.000 KG כאשר הזרועות הנושאות עומס הן באורך 500 מ"מ, העומס המצטבר הולך ויורד ככל שזרועות הנשיאה ארוכות יותר.

מערכות דינמיות בגרביטציה

מערכות בגרביטציה בנויות על עקרון שיחידת האחסון נמצאת בשיפוע יורד לנקודת הפריקה, ומעצור פיזי מונע מבעדן לגלוש למטה. שחרור המעצור גורם לגלישת יח' האחסון לקצה שם ממתינה להם מלגזה לצורך פינוי. במערכותPUSHBACKנקודת הפינוי והטעינה היא זהה. המלגזה דוחפת את המשטח המונח על עגלות או על משטח גלילה כנגד השיפוע וממלאת "מחסנית" של יח' אחסון.

מגבלות מערכות דינמיות בגרביטציה

באחסון במנהרות PUSH BACK על עגלות, העומס המותר לעגלה הוא כ1,000-1,200 KG וכמות המשטחים לעומק היא עד 7. מאחר והמלגזה לא נכנסת למנהרת האחסון, המסגרות רתומות לקורות הנושאות עליהם מסילות בגובה מדורג ליצירת שיפוע. רתום המסגרות מאפשר שימוש יעיל במסגרות ללא אובדן תפוקה. רוחב העגלות מגביל את יחידת המטען לרוחב של כ1,200 מ"מ. כמות העגלות שניתן להפעיל במנהרה אחת, מוגבלת בעומס הכולל על הקורות הנושאות את העגלות, וכפועל יוצא בעומס המצטבר על המסגרות.

באחסון במנהרות PUSH BACK על גלילים מגבלת העומס ליחידת אחסון היא ביכולת נשיאת העומס של מסלול הגלילה. כמות היחידות לעומק מוגבלת על ידי יכולת הדחיפה של המלגזה כ 5,000-6,000 KG, כנגד שיפוע . גם במערכת זו המסגרות רתומות לקורות הנושאות עליהם את מערכות הגלילה בגובה מדורג. רתום המסגרות מאפשר שימוש יעיל במסגרות ללא אובדן תפוקה. כמות המסלולים שניתן להפעיל במנהרה אחת, מוגבלת בעומס הכולל על הקורות הנושאות את מסלולי הגלילה, וכפועל יוצא בעומס המצטבר על המסגרות. אחסון בשיטת FLOWRACK דומה לשיטת PUSHBACK גלילים, אך בשיטה זו נקודות הטעינה והפריקה אינן נמצאות באותה נקודה ויש ביניהן הפרש גבהים. נקודת הטעינה גבוהה מנקודת הפריקה .ליצירת שיפוע גרביטציוני לגלישת יחידת האחסון. מערכות דינמיות בגלילה רגישה מאד לאיכות וניקיון המשטחים הנעים עליהם, המשטח נע כאשר הסרגלים התחתונים "רנרים" ניצבים לגלילים.

מערכת דינמית אלחוטית

במערכות עם, SHUTTELE ציוד האחסנה ליחידות אחסון במידות סטנדרטיות לעומס 1,000 KG דומה לציוד הנדרש במערכות PUSH BACK, מאחר והמלגזה לא נכנסת למנהרת האחסון, המסגרות רתומות לקורות הנושאות עליהם מסילות, רתום המסגרות בקורות בגובה נמוך מאפשר ניצולת גבוהה של קיבולת נשיאת העומס של המסגרות. מגבלת האחסוןהיא יכולת נשיאת העומס של הSHUTTELE וממדיו. במערכת זו יש למעשה שתי מסילות, אחת לנשיאת המטעןבעת הנחתו,והשנייה לתנועת הגלגלים של ה SHUTTELE (המסילות לרוב בנויות מפרופיל אחד מכופף בהתאם). משטחי יחידות האחסון צריכים להיות באיכות טובה, ומותאמים לעומס הנדרש למניעת יצירת "בטן " בחלק התחתון של המשטח. שקיעת המשטח עלולה לגרום לחיכוך בין החלק התחתון של המשטח, לחלק העליון של הSHUTTELE בשל הפרשי הגובה הקטנים ביניהם.

שילובי מערכות

באחסון במנהרות ניתן לשלב בין DRIVE IN במפלסים התחתונים לבין PUSHBACK וSHUTTELE במפלסים העליונים. בעת תכנון מוקדם ניתן להגיע לאופטימיזציה של קיבולת הציוד הנדרש למערכת משולבת.

תקינות המשטח

משטח פגום של יחידת האחסון הוא מהגורמים העיקריים לנזקים הנגרמים לציוד האחסנה, לציוד המאוחסן למלגזה ולמלגזן. בשל רצון לחסוך, במחסנים רבים משתמשים במשטחים פגומים. משטח תקין נדרש להיות במידות תקניות, בעל יכולת לשאת את העומס הנדרש ללא בטן באמצע המשטח, שכל חלקיו שלמים, ללא מסמרים וחלקים בולטים.

העמסה תקינה

שימוש תקין ובטוח בציוד האחסנה מחייב הקפדה על כללי העמסה הנדרשים בכל סוג של מערכת אחסנה. בכל המערכות העומס על הקורות, המסילות, סיפונים והזרועות, צריך להיות מפולג באופן שווה , ריכוז העומס באופן לא שווה מקטין את יכולת נשיאת העומס המוצהרת של היצרן. באחסון על גבי זרועות אחסון בקצה עשוי להקטין ב50% את העומס המותר. ריכוז עומס על זוג קורות במרכז עשוי להכפיל את שקיעת הקורה המותרת. במערכות DRIVE IN כאשר המטען חורג מגבולות המשטח, ידרשו מסילות מטען רחבות יותר. המשמעות ריכוז העומס רחוק יותר מהמסגרת לכוון מרכז המנהרה, עובדה זו תקטין את יכולת נשיאת העומס של המסגרת, בשל היווצרות מנוף ארוך היוצר מומנט גבוה יותר.

הכותב הינו יועץ לניהול עסקי ושימש בעבר כמנכ"ל חב' הארגז וסמנכ"ל חב' בוכוולטר.

תגיות:מחסנים,מחסן,אחסנה,אחסנה כבדה,מדפים לאחסנה,שיטות אחסנה אחסון,מטען,לוגיסטיקה

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

www.uzip.co.il

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עוזי פלג

יועץ לניהול עסקי, ספק שרותי ניהול כמנכ"ל על בסיס משרה חלקית.

חונך עסקי מוסמך של משרד התמ"ס 8091

ספק מוכר של משרד הבטחון   1100524 

בסיווג: ניהול פרייקטים של מערכות טכנולוגיות,ייעוץ ארגוני

מנכ"ל 

UP יזמות וניהול בע"מ

0526969240 נייד

דוא"ל : peleguzi@012.net.il

אתר חברה: WWW.UZIP.CO.IL

אתר  "זהירוני" המדריך להקניית ערכים לילדים מהגיל הרך דרך גיבור תרבות  www.pelegbooks.com

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עוזי פלג

מאת: עוזי פלגניהול18/07/16784 צפיות
בכל עסק מקרטע וכושל מתקיים תמהיל כישלונות במינונים שונים האחראים למצבו של העסק. כפי שנכתב לא מעט פעמים, הכישלון לא יתום, יש לו גורם אחראי ברור ומובהק. במאמר נחדד נקודה זו.

מאת: עוזי פלגפיננסים וכספים - כללי 18/09/13733 צפיות
תזרים המזומנים העסקי, הוא ניהול ועיתוד מלאי הכסף של העסק. תהליך הניהול הפיננסי דומה במידה רבה לניהול ועיתוד מלאי חומרים רגיל, רק ברמת רגישות גבוהה הרבה יותר. בניגוד למלאי חו"ג ופריטים המשפיעים ישירות על המוצרים והתהליכים בהם הם נכללים, הכסף נכלל כמרכיב ראשי בכל מרכיבי ופעילויות הארגון העסקי. גם לכסף כמו למלאי "מצבי צבירה" ותצורות שונות . הוא יכול להיות זמין ונזיל, הוא יכול היות מושקע וסגור, הוא יכול להיות באשראי שלא מומש, הוא יכול להיות בחובות לקבל, בתקבול ביד שלא נפרע, או בחובות לתשלום, ועוד.

מאת: עוזי פלגניהול18/08/13728 צפיות
ניהול מונחה לוח בקרה הינה גישה ניהולית המאפשרת לפקח ולבקר את ביצועי העסק ברמה שוטפת, בהתאם לקצב השינוי בפרמטרים שהוגדרו כמיצגים, את הפעילות העסקית המרכזית בעסק. בדומה לנהג ברכב המתייחס ומגיב בהתאם לנתוני לוח הבקרה (שעונים).

מאת: עוזי פלגניהול03/04/121008 צפיות
המבנה הארגוני - אמור לספק לארגון מכל סוג שהו, את הבסיס והיכולת הניהולית, להשיג את המטרות אשר לשמם הוא קיים. בארגון עסקי תהליכים ארגוניים נועדו לתמוך באופן יעיל בתהליכים עסקיים, ולאפשר להם להתבצע באופן המיטבי.

מאת: עוזי פלגניהול05/02/121123 צפיות
שרשרת הערך הכוללת היא שרשרת הערך המצרפי אשר מחברת את שרשרת הערך של הספק עם שרשרת הערך של הקונה. ככל שהמוצר מורכב יותר, סביר ששרשרת הערך המצרפי שלו ארוכה יותר ומורכבת יותר, וכוללת מספר רב של גורמים המקיימים ביניהם יחסי ספקים ולקוחות. מנקודת ראות של הספק מדובר במוצר, ומנקודת ראות של צרכן הביניים מדובר בתשומה, וכך עד שמגיעים לצרכן הסופי שאצלו מסתכמת השרשרת לערכה הסופי.

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי23/12/11968 צפיות
התייעלות עסקית הינה תהליך המאפשר הקטנת עלויות תוך שימור התועלות או לחילופין הגדלת התועלות ללא שינוי בעלויות, התייעלות עסקית משמעותית הינה הקטנת עלויות מצד אחד, והגדלת תועלות בו בזמן ללא פגיעה בתפקוד העסק או בשיעור הרווח. פרי ההתייעלות יכול להישאר בתוך העסק, המשמעות במקרה זה היא שיפור הרווחיות, פרי התייעלות יכול להגיע גם ללקוחות ואז המשמעות היא הוזלת המחיר של המוצר או השרות. בהתייעלות עסקית משמעותית ניתן לשלב בין גידול שעור הרווח ובין קיטון המחיר לצרכן.

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי12/12/11847 צפיות
פתוח עסקי איננו סיסמת קסם שאמורה להביא את העסק ממקום מסוים למקום הרבה יותר טוב. בעלי עסקים מרבים להשתמש במושג ולא תמיד בהקשר הנכון ובתזמון הנכון בחיי העסק. נדרש לבדוק את מידת המתאם בין מה רוצה הבעלים או המנכ"ל, לבין מה העסק צריך באמת בשלב זה של חיו. בכל מקרה יש לבדוק את יכולת העסק לעמוד ברצונות הבעלים או/ו בצרכים האמיתיים הנדרשים.ניסיון לבצע פתוח עסקי ללא בדיקה מתאימה תוביל לכישלון ולנזק.

מאמרים נוספים בנושא עסקים - כללי

מאת: שלום כהןעסקים - כללי01/12/1980 צפיות
עומדים לפני גיוס עובדים משמעותי לחברה שלכם? רוצים לפרסם מודעות דרושים הייטק במקומות אשר יובילו אתכם לקבלת קורות חיים ממועמדים איכותיים אשר באמת מתאימים למה שאתם מחפשים? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי28/11/1993 צפיות
רוצים לחזק את השיווק והפרסום של העסק שלכם ולהזמין רולאפ איכותי וייחודי שיסייע לכם בכך? רוצים להיות בטוחים כי אתם בוחרים במקום הטוב ביותר ממנו אתם מבצעים את ההזמנה? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.

מאת: yanivshenhavעסקים - כללי12/11/19148 צפיות
סדנת מכירות אינה שייכת רק לאנשי מכירות חדשים, בתחילת דרכם, אלא היא מוצר אפקטיבי ואיכותי אשר מהווה ערך מרכזי בכל חברה, ארגון או עסק באשר הוא אשר שואף לשמור על יציבות כלכלית והצלחה, זאת באמצעות שיפור ושדרוג תמידיים של כישורי הניהול של אנשי המכירות. לסדנת מכירות היכולת להפוך כל איש מכירות באשר הוא למקצועי, חזק וטוב יותר, ללא כל משמעות לוותק או ניסיון, לכן ניתן לראות כי בשנים האחרונות ארגונים רבים בוחרים להשקיע בצוות המכירות מתוך אמונה והבנה כי מדובר על אחד המשאבים החשובים ביותר בארגון.

מאת: yanivshenhavעסקים - כללי12/11/19154 צפיות
עולם המכירות הינו מגוון, רחב ומתחדש כל הזמן. ממש כמו כל מקצוע אחר, על העוסקים בתחום להכיר באופן העמוק והרחב ביותר את רזי המקצוע וללמוד אותם באופן מקצועי ויסודי. קורס מכירות נוצר במטרה לקדם ארגונים וחברות שונות באמצעות שיפור מיומנויות המכירה של אנשי המכירות של הארגון, ובכך להגדיל את הרווחים וההכנסות של אותו ארגון. מדובר על השקעה חכמה ומשתלמת במיוחד אשר ניתן לראות כי יותר ויותר בעלי ארגונים בוחרים לקחת, ובצדק.

מאת: ישראל רף עסקים - כללי05/06/19770 צפיות
מסרים ממותגים בעציצים הם הפתרון האולטימטיבי, לרוצים להעמיק את זהות המותג בתודעת הצרכנים, הלקוחות והעובדים שלכם עם מתנה מקורית ובעלת ערך. אילו קבלתם עציץ ממותג עם ברכה אישית או עסקית, המתנה שקיבלתם תוצג אצלכם על השולחן במשרדכם זמן רב לאחר הכנס.

מאת: אבי דוידיעסקים - כללי22/12/181396 צפיות
כל מה שחשוב לכם לדעת לפני שאתם מזמינים אצלנו שירותי ניקיון משרדים בתל אביב

מאת: אבי דוידיעסקים - כללי16/12/181403 צפיות
מידע שימושי על עלוני תלי דלת ומבחן התאמה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica