חפש מאמרים:
שלום אורח
29.09.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פתוח עסקי על קצה המזלג

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי12/12/2011957 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

עוזי פלג*

פתוח עסקי איננו סיסמת קסם שאמורה להביא את העסק ממקום מסוים למקום הרבה יותר טוב. בעלי עסקים מרבים להשתמש במושג ולא תמיד בהקשר הנכון ובתזמון הנכון בחיי העסק. נדרש לבדוק את מידת המתאם בין מה רוצה הבעלים או המנכ"ל, לבין מה העסק צריך באמת בשלב זה של חיו. בכל מקרה יש לבדוק את יכולת  העסק לעמוד ברצונות הבעלים או/ו בצרכים האמיתיים הנדרשים.ניסיון לבצע פתוח עסקי ללא בדיקה מתאימה תוביל לכישלון ולנזק.

תהליך של פתוח עסקי כשמו כן הוא, פתוח הפעילויות הגורמים והתחומים אשר יביאו לעסק צמיחה וגידול בהיקפי המכירות וברווחיות, וכל זאת לאורך זמן ובאופן יציב. הפתוח העסקי אמור לשפר את כושר התחרות ובעקבותיו להגדיל את נתחי השוק והמיצוב בשווקים הקיימים, ובמקביל זיהוי ופתוח שווקים חדשים. הדבר יושג בפתוח והתאמת מוצרים לצורכי השוק, בחדשנות טכנולוגית,בהתייעלות ארגונית ועסקית למיצוי מרבי של יכולת ארגונית ולהוזלת עלויות, שת"פ רכישות ומיזוגים, שיפור תהליכי רכש ,שיפור האפקטיביות השיווקית תוך התאמה לשווקים ולקהלי היעד הנדרשים. כל ארגון עסקי פועל במספר מעגלים המעגל הפנים ארגוני שהוא באחריותו המלאה, המעגל החיצוני של הסביבה העסקית בה פועל העסק, והמעגל החיצוני הרחב שהוא תחומי המדינה שבהם הוא פועל, תחומי מדינה הם תחומים גיאוגרפיים  ברמה הלאומית והבינלאומית, תחומי תקנות וחוקים הגבלות מכסים ויבוא מתחרה, רגולציות, והמעגל האחרון שהוא המעגל הבינלאומי הכולל תקנות וחוקים בינלאומיים וקשרים בין מדינות.

הפתוח העסקי כרוך בגיבושה של אסטרטגיה תחרותית חדשה לחברה. הצלחת המימוש של האסטרטגיה תחום על ידי ארבעה גורמים התוחמים את גבולות ההצלחה של הפתוח העסקי. בתהליך המקדים לפתוח העסקי יש לזהות לנתח ולכמת את הגורמים הללו. שני גורמים הם פנימיים לארגון ושניים חיצוניים לו. הגורמים הפנימיים הם:חזקות וחולשות הארגון בתחומים הבאים: סל המוצרים ומידת ייחודו וחדשנותו, בסיס הידע הפתוח והטכנולוגיה של הארגון, מבנה והרכב ההון, הרכב ההון האנושי, סוג הקשר עם הספקים, הפריסה השיווקית,המיצוב בתודעת הלקוחות ועוד. חלק מגורמים אלה אמורים להיכלל בתהליך הפתוח העסקי וכולם אמורים לשאת בנטל המימוש המוצלח של התהליך. גורם פנימי נוסף הוא הערכים האישיים בארגון הבאים לידי ביטוי בתפיסת עולמם ודפוסי ההתנהלות של גורמי המפתח בעסק, אותם גורמים האמונים על הגשמה ומימוש האסטרטגיה של הפתוח העסקי בארגון, קרי הבעלים וההנהלה. גורמים אלה אמורים לחזק את החולשות בארגון ולטפח ולהאדיר את החזקות. הגורמים החיצוניים הם הזדמנויות ואיומים עסקיים וכלכליים בענף שבו פועל הארגון. הגורמים שצוינו מזוהים בראשי תיבות.SWOT איומים והזדמנויות אלה נוצרים ומתגבשים בסביבה הרחבה שבה פועל הענף שבתוכו פועל הארגון. הסביבה הרחבה כוללת סביבות משנה: פוליטית, כלכלית, חברתית,טכנולוגית הסביבות מזוהות בראשי תיבות .PEST הסביבות האלה הן סביבות  מקומיות ובינלאומיות באחריות רשויות המדינה בהן פועל העסק והיא זו שקובעת ומכתיבה את כללי ההתנהלות בסביבות אלה.

דוגמאות להשפעות PESTבתחום העסק: שינוי  רגולאטורי בתחום הסלולארי יצר איום על חברות הסלולאר הקיימות, ויצר הזדמנות עסקית לספקים וירטואליים (ללא תשתיות תקשורת). תקנות ירוקות של איכות הסביבה מהוות איום על יצרני חומרים רעילים ולא מתכלים והזדמנות לתחליפים. נתק פוליטי בין מדינות מהווה איום על חברות המקיימות קשרי מסחר עם מדינות אלה, ובמקביל פותח הזדמנות לקשרי מסחר אחרים. צמצום התלות בנפט הוביל לייצור רכב חשמלי שמהווה איום על ספקי הציוד למנועי הבנזין והסולר, ופתח הזדמנות לספקי אנרגיה חלופית וכו.

לתהליך הפתוח העסקי של ארגון יש כאמור השפעה ישירה על הארגון העסקי, אבל גם על הסביבה העסקית שבה הוא פועל. אופן ומידת ההשפעה על הארגון העסקי תלויה בסוג ובהיקף הפתוח העסקי שיבוצע, כמו גם בקיום יכולת ותשתיות ארגוניות ועסקיות מתאימות לשינוי. היכולת הארגונית העסקית, נגזרת מהחזקות והחולשות של הארגון העסקי. המבנה העסקי של הארגון, ומבנה ועוצמת התחרות הענפית, מגדירים את החשיבות של כל אחת מהחזקות והחולשות הקיימות או החסרות בארגון. כמו כן את מידת השפעתם האסטרטגית החיובית או השלילית על אופן פעילות הארגון בהווה, או בעתיד במידה ויהיו שינויים במבנה החזקות והחולשות.

ההשפעות של הפתוח העסקי שהארגון מבצע, על הסביבה העסקית שבו הוא פועל, ובמקביל ההשפעות והתגובות הנגדיות, של הסביבה העסקית על הארגון העסקי שהוא חלק מסביבה זו. תלויים בנפח השוק בו העסק פועל ועתיד להתפתח, במבנה ועוצמת התחרות הענפית השוררים בו. עוצמת התחרות הענפית והרווחיות שבו נגזרת, מהכוחות מניעי התחרות הפועלים בשוק הרלבנטי והם כוללים: סוג וכמות מתחרים ישירים ועקיפים, סוג וכמות הלקוחות הישירים והעקיפים, סוג וכמות הספקים הישירים והעקיפים, חודרים אפשריים, תחליפים אפשריים. בכל ענף עשויים להיות כוחות דומיננטיים שונים אשר יובילו את התחרות. בפתוח עסקי יש כמובן לנתח ולהבין את המבנה הבסיסי של השוק הרלבנטי לענף שבו פועל העסק. כמובן שלסוג המוצרים ומידת הפתיחות והתגובה של השוק לחדשנות ולשינויים מבניים יש השפעה על כל הגורמים שצוינו. בכל שוק יכולות להיות תנודות לטווח הקצר, אשר משנות לכאורה את המצב הבסיסי לזמן קצר בלבד.

גורם מרכזי נוסף וחשוב של הכוחות המניעים את התחרות הענפית הם מחסומי או ספי הכניסה והיציאה לפעילות העסקית וממנה בתחום הספציפי שבו פועל כל גורם עסקי. המתחרים העסקיים, הספקים הקיימים, וגם חלק לא קטן מהלקוחות. רובם ככולם הם פעם ספק,ופעם לקוח, ופעם מתחרה ישיר. כל אחד נמצא בסטאטוס שונה בשרשרת אספקה כלשהיא. ובכל אחד מהתחומים ישנה סכנה של חודרים חדשים. כל חודר חדש לפחות בתקופה הראשונה מנסה לשנות את כללי המשחק וגורר את הענף במקרים רבים להורדת מחירים. חודר יכול לחדור ולהפוך למתחרה ישיר נוסף, הוא יכול להפוך לספק ישיר נוסף, ובמידה רבה גם ללקוח ישיר נוסף. עוצמת איום החדירה תלויה בקיום המחסומים לחדירה כמו גם בתגובת המתחרים שהחודר חדר לתחום פעילותם. מחסומי היציאה לעיתים משאירים בענף גורמים שנלחמים על חייהם העסקיים מאחר ואינם יכולים או מוכנים לעמוד במחיר הנטישה. מלחמת הקיום משפיעה על כל הענף.

ולסכום כאשר אדם רוצה לפתח את גופו  וכושרו במכון כושר הוא נדרש לעבור בדיקות ולהביא אשור רפואי המאשר שגופו יכול לעמוד במאמצים הנדרשים. גם פתוח עסקי יוכל להתבצע רק לאחר בדיקה מדוקדקת שתגדיר את יכולת העסק להתמודד עם הפתוח הנדרש.בשני המקרים נדרש להגדיר את היעדים המבוקשים, צירי הזמן החזויים להשגת המטרה, סוגי המאמצים שיידרשו ואת היכולת האישית והעסקית הנדרשת לעמוד בהם. כמו כן יוגדרו התחומים והגבולות שבהם תתבצע הפעילות האנושית או העסקית. במידה ולא יבוצעו בדיקות, ולא יוגדרו תחומים וגבולות, ולא תהיה פעילות מדורגת על ציר זמן.עלול להיווצר נזק חמור גם לאדם וגם לעסק.

 

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

www.uzip.co.il

ניהול, ניהול עסק,פיתוח עסקי,שיפור, עסק קטן ובינוני, עסק משפחתי, עסקים, כוחות השוק ,חזקות, חולשות, ניתוח עסקי, פריצה, צמיחה

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עוזי פלג יועץ לניהול עסקי וכלכלת משפחה

מנכ"ל לשעבק בחברות עסקיות

חונך עסקי מוסמך  המעוף משרד הכלכלה

יועץ מוסמך בינלאומי CMC

חבר בלשכת היועצים העסקיים בישראל.

UP ייעוץ ונהול-פתרונות לנהול עסק

0526969240 נייד

דוא"ל : peleguzi@012.net.il

אתר חברה: WWW.UZIP.CO.IL

אתר  "זהירוני" המדריך להקניית ערכים לילדים מהגיל הרך דרך גיבור תרבות  www.pelegbooks.com

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עוזי פלג

מאת: עוזי פלגהלוואות30/05/20346 צפיות
חלק גדול של בעלי העסקים הקטנים והבינוניים, רואים בבנק את אחד הגורמים העיקריים האחראיים לקשיים הפיננסיים של העסק. בעלי העסקים האלה סבורים שהבנק צריך לעזור לעסק וללכת לקראתו. האם טענתם מוצדקת? ננסה לבדוק זאת בשורות הבאות

מאת: עוזי פלגמכירות30/05/20338 צפיות
התשובה לשאלה מי הלקוח שלי?, מתחילה בשאלה מקדימה לאיזה צורך אני מספק פתרון ?. הבנת הצורך, מאפשרת זיהוי ראשוני של סוגי הלקוחות הנדרשים לצורך ואת גודל השוק הפוטנציאלי. אבל לפני פילוח השוק וזיהוי מי זה הלקוח הפוטנציאלי ובהמשך מי הלקוח הממוקד קרי "הפרסונה" אליה העסק יכוון. כדאי להבין מי הוא לקוח ומי הגורמים המעורבים "בשרשרת הקנייה" ומידת השפעתם על תהליך הקנייה.

מאת: עוזי פלגמכירות26/05/20361 צפיות
ניהול תהליך מכירה יעיל הוא מהלך נחוץ וחיוני בכל פעילות עסקית, בנושא פורסמו מאמרים רבים והנושא הוצג והודגש באופנים שונים, במאמר הזה הועלו נקודות שונות כולל טיפים, המתייחסים לניהול תהליך מכירה B2B (עסק מוכר לעסק) של מוצרים טכניים המיועדים לשימוש עסקי.

מאת: עוזי פלגניהול17/05/20381 צפיות
ארגון עסקי בכל גודל, נדרש לבצע שינויים והתאמות במהלך חיו העסקיים. תדירות השינויים וגודלם נגזרים ממטרת השינויים, שאת רובן ניתן לסווג כצורך: בפתוח עסקי, שיפור וייעול תהליכים עסקיים קיימים, התאמות לתנאי התחרות בשוק ועוד. במאמר הנוכחי אתייחס לשני חוקים מתחום הפיזיקה של אייזיק ניוטון, ונבצע דרכם אנלוגיות בתחום הניהול העסקי ונזהה "זיקה בין פיזיקה וניהול עסקי", אך לפני כן נגדיר מספר מושגים מתחום הפיזיקה.

מאת: עוזי פלגניהול16/05/20381 צפיות
תוצר ניהולי הוא התוצאה המתקבלת מפעילות ניהולית. תוצר ניהולי המשיג את מטרתו הוא תוצר אפקטיבי ולהיפך, תוצר ניהולי אשר יוצר תוצאה בעייתית, ההופכת בעצמה לבעיה ואף יוצרת בעיות נוספות, הוא "וירוס ניהולי" ברמות חומרה שונות, ובתור שכזה יש לטפל בו למניעת נזק חמור למערכת. "ווירוס ניהולי" לא נוצר בכוונה תחילה.

מאת: עוזי פלגניהול16/05/20388 צפיות
הנעת עובדי הארגון העסקי במטרה להשגת בצועים עסקיים משופרים, צריכה להיות אחת המטרות המרכזיות בכל אסטרטגיה ניהולית עסקית, ההשקעה בפתוח עובדי החברה היא אחת ההשקעות החשובות והמשתלמות ביותר לכל ארגון עסקי. לא מספיק שעובדי החברה יהיו משכילים, מיומנים ומנוסים, חשוב שכל הכישורים והתכונות שצוינו, יבואו לידי ביטוי באופן חופשי ושוטף בהתנהלות העובד הבודד והארגון.

מאת: עוזי פלגניהול16/05/20387 צפיות
במאמר זה רוכזו תובנות המתייחסות לסיטואציות שונות בתחומי הניהול. הנושאים מוצגים באופן מטפורי לעיתים באופן אירוני או אבסורדי באנלוגיה לתהליכי הניהול העסקי הנדרשים. בחרתי בדרך זו להציג ולהסביר תהליכים ואירועים בניהול עסקי שקשה היה להסבירם או להבינם, בעקר לחסרי ניסיון ניהולי עסקי.

מאמרים נוספים בנושא עסקים - כללי

מאת: kereninaעסקים - כללי15/09/2059 צפיות
תקנות הגנת הפרטיות חלות על כל עסק שמנהל לקוחות או רשומות אחרות המנהל בעצם מאגר מידע. האם אתם יודעים מה הם כוללות ועל מי הן חלות?

מאת: kereninaעסקים - כללי08/09/2093 צפיות
מדוע חברות צריכות לקחת בודק שכר מוסמך ואיך הוא יכול לתרום להם? כל התשובות במאמר

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי10/05/20407 צפיות
ניתוח עפ"י מודל שרשרת הערך מסייע לזהות היכן נוצר הערך ומה ערכו במונחי עלות מימושו. צריך לזכור ששרשרת הערך טרם יצירתה בעסק, נוצרה בשלב מוקדם יותר כשרשרת ערך אצל ספקים שונים בשלבים קודמים, ועשויים להתווסף אליה שרשרות ערך נוספות של ספקים נוספים עד לסיכומה הסופי אצל הלקוח הסופי.

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי03/05/20384 צפיות
גישת ניהול בצועים עסקיים באמצעות ניהול ובקרת מדדי בצוע מרכזיים הינה גישה ניהולית, המאפשרת לפקח ולבקר את ביצועי העסק ברמה שוטפת. הבקרה היא של יעדים שהוגדרו כמייצגים והשגתם תאפשר לממש את מטרות העסק.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי07/03/20319 צפיות
בודקים סקר שכר הייטק בכדי להבין את המצב שלכם ביחס לשוק? עומדים לפני ראיון עבודה ורוצים להיות בטוחים כי התשובה שלכם לשאלת ציפיות השכר תהיה נכונה? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.

מאת: Daniel.Bעסקים - כללי26/02/20351 צפיות
חקירות פרטיות - אמון הוא מצרך בסיסי ונחוץ מאוד בחיים שלנו כבני אדם חברתיים. אנו מעוניינים לתת אמון בסובבים אותנו, ולבטוח במה שבני המשפחה או העמיתים בעבודה אומרים לנו.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי26/01/20462 צפיות
בתחום ההייטק חיפוש העבודה מתמקד פעמים רבות לא רק במשרה עצמה, בתנאי השכר וכדומה, אלא גם בחברה עצמה. כיום ישנן חברות מובילות אשר רבים חושקים בעבודה בהן, חברות אשר מובילות את רשימת החברות המבוקשות בזכות תנאי עבודה מעולים שהן מציעות לעובדים, סביבת עבודה גמישה ואיכותית יותר, אופציות קידום נרחבות ועוד.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica