חפש מאמרים:
שלום אורח
19.01.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פתוח עסקי על קצה המזלג

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי12/12/2011858 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

עוזי פלג*

פתוח עסקי איננו סיסמת קסם שאמורה להביא את העסק ממקום מסוים למקום הרבה יותר טוב. בעלי עסקים מרבים להשתמש במושג ולא תמיד בהקשר הנכון ובתזמון הנכון בחיי העסק. נדרש לבדוק את מידת המתאם בין מה רוצה הבעלים או המנכ"ל, לבין מה העסק צריך באמת בשלב זה של חיו. בכל מקרה יש לבדוק את יכולת  העסק לעמוד ברצונות הבעלים או/ו בצרכים האמיתיים הנדרשים.ניסיון לבצע פתוח עסקי ללא בדיקה מתאימה תוביל לכישלון ולנזק.

תהליך של פתוח עסקי כשמו כן הוא, פתוח הפעילויות הגורמים והתחומים אשר יביאו לעסק צמיחה וגידול בהיקפי המכירות וברווחיות, וכל זאת לאורך זמן ובאופן יציב. הפתוח העסקי אמור לשפר את כושר התחרות ובעקבותיו להגדיל את נתחי השוק והמיצוב בשווקים הקיימים, ובמקביל זיהוי ופתוח שווקים חדשים. הדבר יושג בפתוח והתאמת מוצרים לצורכי השוק, בחדשנות טכנולוגית,בהתייעלות ארגונית ועסקית למיצוי מרבי של יכולת ארגונית ולהוזלת עלויות, שת"פ רכישות ומיזוגים, שיפור תהליכי רכש ,שיפור האפקטיביות השיווקית תוך התאמה לשווקים ולקהלי היעד הנדרשים. כל ארגון עסקי פועל במספר מעגלים המעגל הפנים ארגוני שהוא באחריותו המלאה, המעגל החיצוני של הסביבה העסקית בה פועל העסק, והמעגל החיצוני הרחב שהוא תחומי המדינה שבהם הוא פועל, תחומי מדינה הם תחומים גיאוגרפיים  ברמה הלאומית והבינלאומית, תחומי תקנות וחוקים הגבלות מכסים ויבוא מתחרה, רגולציות, והמעגל האחרון שהוא המעגל הבינלאומי הכולל תקנות וחוקים בינלאומיים וקשרים בין מדינות.

הפתוח העסקי כרוך בגיבושה של אסטרטגיה תחרותית חדשה לחברה. הצלחת המימוש של האסטרטגיה תחום על ידי ארבעה גורמים התוחמים את גבולות ההצלחה של הפתוח העסקי. בתהליך המקדים לפתוח העסקי יש לזהות לנתח ולכמת את הגורמים הללו. שני גורמים הם פנימיים לארגון ושניים חיצוניים לו. הגורמים הפנימיים הם:חזקות וחולשות הארגון בתחומים הבאים: סל המוצרים ומידת ייחודו וחדשנותו, בסיס הידע הפתוח והטכנולוגיה של הארגון, מבנה והרכב ההון, הרכב ההון האנושי, סוג הקשר עם הספקים, הפריסה השיווקית,המיצוב בתודעת הלקוחות ועוד. חלק מגורמים אלה אמורים להיכלל בתהליך הפתוח העסקי וכולם אמורים לשאת בנטל המימוש המוצלח של התהליך. גורם פנימי נוסף הוא הערכים האישיים בארגון הבאים לידי ביטוי בתפיסת עולמם ודפוסי ההתנהלות של גורמי המפתח בעסק, אותם גורמים האמונים על הגשמה ומימוש האסטרטגיה של הפתוח העסקי בארגון, קרי הבעלים וההנהלה. גורמים אלה אמורים לחזק את החולשות בארגון ולטפח ולהאדיר את החזקות. הגורמים החיצוניים הם הזדמנויות ואיומים עסקיים וכלכליים בענף שבו פועל הארגון. הגורמים שצוינו מזוהים בראשי תיבות.SWOT איומים והזדמנויות אלה נוצרים ומתגבשים בסביבה הרחבה שבה פועל הענף שבתוכו פועל הארגון. הסביבה הרחבה כוללת סביבות משנה: פוליטית, כלכלית, חברתית,טכנולוגית הסביבות מזוהות בראשי תיבות .PEST הסביבות האלה הן סביבות  מקומיות ובינלאומיות באחריות רשויות המדינה בהן פועל העסק והיא זו שקובעת ומכתיבה את כללי ההתנהלות בסביבות אלה.

דוגמאות להשפעות PESTבתחום העסק: שינוי  רגולאטורי בתחום הסלולארי יצר איום על חברות הסלולאר הקיימות, ויצר הזדמנות עסקית לספקים וירטואליים (ללא תשתיות תקשורת). תקנות ירוקות של איכות הסביבה מהוות איום על יצרני חומרים רעילים ולא מתכלים והזדמנות לתחליפים. נתק פוליטי בין מדינות מהווה איום על חברות המקיימות קשרי מסחר עם מדינות אלה, ובמקביל פותח הזדמנות לקשרי מסחר אחרים. צמצום התלות בנפט הוביל לייצור רכב חשמלי שמהווה איום על ספקי הציוד למנועי הבנזין והסולר, ופתח הזדמנות לספקי אנרגיה חלופית וכו.

לתהליך הפתוח העסקי של ארגון יש כאמור השפעה ישירה על הארגון העסקי, אבל גם על הסביבה העסקית שבה הוא פועל. אופן ומידת ההשפעה על הארגון העסקי תלויה בסוג ובהיקף הפתוח העסקי שיבוצע, כמו גם בקיום יכולת ותשתיות ארגוניות ועסקיות מתאימות לשינוי. היכולת הארגונית העסקית, נגזרת מהחזקות והחולשות של הארגון העסקי. המבנה העסקי של הארגון, ומבנה ועוצמת התחרות הענפית, מגדירים את החשיבות של כל אחת מהחזקות והחולשות הקיימות או החסרות בארגון. כמו כן את מידת השפעתם האסטרטגית החיובית או השלילית על אופן פעילות הארגון בהווה, או בעתיד במידה ויהיו שינויים במבנה החזקות והחולשות.

ההשפעות של הפתוח העסקי שהארגון מבצע, על הסביבה העסקית שבו הוא פועל, ובמקביל ההשפעות והתגובות הנגדיות, של הסביבה העסקית על הארגון העסקי שהוא חלק מסביבה זו. תלויים בנפח השוק בו העסק פועל ועתיד להתפתח, במבנה ועוצמת התחרות הענפית השוררים בו. עוצמת התחרות הענפית והרווחיות שבו נגזרת, מהכוחות מניעי התחרות הפועלים בשוק הרלבנטי והם כוללים: סוג וכמות מתחרים ישירים ועקיפים, סוג וכמות הלקוחות הישירים והעקיפים, סוג וכמות הספקים הישירים והעקיפים, חודרים אפשריים, תחליפים אפשריים. בכל ענף עשויים להיות כוחות דומיננטיים שונים אשר יובילו את התחרות. בפתוח עסקי יש כמובן לנתח ולהבין את המבנה הבסיסי של השוק הרלבנטי לענף שבו פועל העסק. כמובן שלסוג המוצרים ומידת הפתיחות והתגובה של השוק לחדשנות ולשינויים מבניים יש השפעה על כל הגורמים שצוינו. בכל שוק יכולות להיות תנודות לטווח הקצר, אשר משנות לכאורה את המצב הבסיסי לזמן קצר בלבד.

גורם מרכזי נוסף וחשוב של הכוחות המניעים את התחרות הענפית הם מחסומי או ספי הכניסה והיציאה לפעילות העסקית וממנה בתחום הספציפי שבו פועל כל גורם עסקי. המתחרים העסקיים, הספקים הקיימים, וגם חלק לא קטן מהלקוחות. רובם ככולם הם פעם ספק,ופעם לקוח, ופעם מתחרה ישיר. כל אחד נמצא בסטאטוס שונה בשרשרת אספקה כלשהיא. ובכל אחד מהתחומים ישנה סכנה של חודרים חדשים. כל חודר חדש לפחות בתקופה הראשונה מנסה לשנות את כללי המשחק וגורר את הענף במקרים רבים להורדת מחירים. חודר יכול לחדור ולהפוך למתחרה ישיר נוסף, הוא יכול להפוך לספק ישיר נוסף, ובמידה רבה גם ללקוח ישיר נוסף. עוצמת איום החדירה תלויה בקיום המחסומים לחדירה כמו גם בתגובת המתחרים שהחודר חדר לתחום פעילותם. מחסומי היציאה לעיתים משאירים בענף גורמים שנלחמים על חייהם העסקיים מאחר ואינם יכולים או מוכנים לעמוד במחיר הנטישה. מלחמת הקיום משפיעה על כל הענף.

ולסכום כאשר אדם רוצה לפתח את גופו  וכושרו במכון כושר הוא נדרש לעבור בדיקות ולהביא אשור רפואי המאשר שגופו יכול לעמוד במאמצים הנדרשים. גם פתוח עסקי יוכל להתבצע רק לאחר בדיקה מדוקדקת שתגדיר את יכולת העסק להתמודד עם הפתוח הנדרש.בשני המקרים נדרש להגדיר את היעדים המבוקשים, צירי הזמן החזויים להשגת המטרה, סוגי המאמצים שיידרשו ואת היכולת האישית והעסקית הנדרשת לעמוד בהם. כמו כן יוגדרו התחומים והגבולות שבהם תתבצע הפעילות האנושית או העסקית. במידה ולא יבוצעו בדיקות, ולא יוגדרו תחומים וגבולות, ולא תהיה פעילות מדורגת על ציר זמן.עלול להיווצר נזק חמור גם לאדם וגם לעסק.

 

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

www.uzip.co.il

ניהול, ניהול עסק,פיתוח עסקי,שיפור, עסק קטן ובינוני, עסק משפחתי, עסקים, כוחות השוק ,חזקות, חולשות, ניתוח עסקי, פריצה, צמיחה

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עוזי פלג

יועץ לניהול עסקי, ספק שרותי ניהול כמנכ"ל על בסיס משרה חלקית.

חונך עסקי מוסמך של משרד התמ"ס 8091

ספק מוכר של משרד הבטחון   1100524 

בסיווג: ניהול פרייקטים של מערכות טכנולוגיות,ייעוץ ארגוני

מנכ"ל 

UP יזמות וניהול בע"מ

0526969240 נייד

דוא"ל : peleguzi@012.net.il

אתר חברה: WWW.UZIP.CO.IL

אתר  "זהירוני" המדריך להקניית ערכים לילדים מהגיל הרך דרך גיבור תרבות  www.pelegbooks.com

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת עוזי פלג

מאת: עוזי פלגניהול18/07/16802 צפיות
בכל עסק מקרטע וכושל מתקיים תמהיל כישלונות במינונים שונים האחראים למצבו של העסק. כפי שנכתב לא מעט פעמים, הכישלון לא יתום, יש לו גורם אחראי ברור ומובהק. במאמר נחדד נקודה זו.

מאת: עוזי פלגפיננסים וכספים - כללי 18/09/13743 צפיות
תזרים המזומנים העסקי, הוא ניהול ועיתוד מלאי הכסף של העסק. תהליך הניהול הפיננסי דומה במידה רבה לניהול ועיתוד מלאי חומרים רגיל, רק ברמת רגישות גבוהה הרבה יותר. בניגוד למלאי חו"ג ופריטים המשפיעים ישירות על המוצרים והתהליכים בהם הם נכללים, הכסף נכלל כמרכיב ראשי בכל מרכיבי ופעילויות הארגון העסקי. גם לכסף כמו למלאי "מצבי צבירה" ותצורות שונות . הוא יכול להיות זמין ונזיל, הוא יכול היות מושקע וסגור, הוא יכול להיות באשראי שלא מומש, הוא יכול להיות בחובות לקבל, בתקבול ביד שלא נפרע, או בחובות לתשלום, ועוד.

מאת: עוזי פלגניהול18/08/13744 צפיות
ניהול מונחה לוח בקרה הינה גישה ניהולית המאפשרת לפקח ולבקר את ביצועי העסק ברמה שוטפת, בהתאם לקצב השינוי בפרמטרים שהוגדרו כמיצגים, את הפעילות העסקית המרכזית בעסק. בדומה לנהג ברכב המתייחס ומגיב בהתאם לנתוני לוח הבקרה (שעונים).

מאת: עוזי פלגניהול03/04/121017 צפיות
המבנה הארגוני - אמור לספק לארגון מכל סוג שהו, את הבסיס והיכולת הניהולית, להשיג את המטרות אשר לשמם הוא קיים. בארגון עסקי תהליכים ארגוניים נועדו לתמוך באופן יעיל בתהליכים עסקיים, ולאפשר להם להתבצע באופן המיטבי.

מאת: עוזי פלגניהול05/02/121132 צפיות
שרשרת הערך הכוללת היא שרשרת הערך המצרפי אשר מחברת את שרשרת הערך של הספק עם שרשרת הערך של הקונה. ככל שהמוצר מורכב יותר, סביר ששרשרת הערך המצרפי שלו ארוכה יותר ומורכבת יותר, וכוללת מספר רב של גורמים המקיימים ביניהם יחסי ספקים ולקוחות. מנקודת ראות של הספק מדובר במוצר, ומנקודת ראות של צרכן הביניים מדובר בתשומה, וכך עד שמגיעים לצרכן הסופי שאצלו מסתכמת השרשרת לערכה הסופי.

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי23/12/11977 צפיות
התייעלות עסקית הינה תהליך המאפשר הקטנת עלויות תוך שימור התועלות או לחילופין הגדלת התועלות ללא שינוי בעלויות, התייעלות עסקית משמעותית הינה הקטנת עלויות מצד אחד, והגדלת תועלות בו בזמן ללא פגיעה בתפקוד העסק או בשיעור הרווח. פרי ההתייעלות יכול להישאר בתוך העסק, המשמעות במקרה זה היא שיפור הרווחיות, פרי התייעלות יכול להגיע גם ללקוחות ואז המשמעות היא הוזלת המחיר של המוצר או השרות. בהתייעלות עסקית משמעותית ניתן לשלב בין גידול שעור הרווח ובין קיטון המחיר לצרכן.

מאת: עוזי פלגעסקים - כללי28/09/111312 צפיות
אחת ההתלבטויות בהקמת מערכות מדפים במחסן היא לבחור את ספק המדפים. ההתלבטות היא בין יצרן מקומי, לבין יצרן מחו"ל המיוצג בארץ על ידי גורם שיווקי. ההתלבטות היא לעיתים לא פשוטה, מה גם שרוב הלקוחות לא מכירים תמיד את הנושא ונעזרים ביועצים למיניהם.

מאמרים נוספים בנושא עסקים - כללי

מאת: שלום כהןעסקים - כללי30/12/19110 צפיות
רוצים להתקבל לעבודה בחברת הייטק מסויימת? מחפשים גישה אל חברות ההייטק הגדולות והמובילות בישראל? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי01/12/19226 צפיות
עומדים לפני גיוס עובדים משמעותי לחברה שלכם? רוצים לפרסם מודעות דרושים הייטק במקומות אשר יובילו אתכם לקבלת קורות חיים ממועמדים איכותיים אשר באמת מתאימים למה שאתם מחפשים? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.

מאת: שלום כהןעסקים - כללי28/11/19237 צפיות
רוצים לחזק את השיווק והפרסום של העסק שלכם ולהזמין רולאפ איכותי וייחודי שיסייע לכם בכך? רוצים להיות בטוחים כי אתם בוחרים במקום הטוב ביותר ממנו אתם מבצעים את ההזמנה? אם כן, הגעתם אל המקום הנכון.

מאת: yanivshenhavעסקים - כללי12/11/19294 צפיות
סדנת מכירות אינה שייכת רק לאנשי מכירות חדשים, בתחילת דרכם, אלא היא מוצר אפקטיבי ואיכותי אשר מהווה ערך מרכזי בכל חברה, ארגון או עסק באשר הוא אשר שואף לשמור על יציבות כלכלית והצלחה, זאת באמצעות שיפור ושדרוג תמידיים של כישורי הניהול של אנשי המכירות. לסדנת מכירות היכולת להפוך כל איש מכירות באשר הוא למקצועי, חזק וטוב יותר, ללא כל משמעות לוותק או ניסיון, לכן ניתן לראות כי בשנים האחרונות ארגונים רבים בוחרים להשקיע בצוות המכירות מתוך אמונה והבנה כי מדובר על אחד המשאבים החשובים ביותר בארגון.

מאת: yanivshenhavעסקים - כללי12/11/19304 צפיות
עולם המכירות הינו מגוון, רחב ומתחדש כל הזמן. ממש כמו כל מקצוע אחר, על העוסקים בתחום להכיר באופן העמוק והרחב ביותר את רזי המקצוע וללמוד אותם באופן מקצועי ויסודי. קורס מכירות נוצר במטרה לקדם ארגונים וחברות שונות באמצעות שיפור מיומנויות המכירה של אנשי המכירות של הארגון, ובכך להגדיל את הרווחים וההכנסות של אותו ארגון. מדובר על השקעה חכמה ומשתלמת במיוחד אשר ניתן לראות כי יותר ויותר בעלי ארגונים בוחרים לקחת, ובצדק.

מאת: ישראל רף עסקים - כללי05/06/19885 צפיות
מסרים ממותגים בעציצים הם הפתרון האולטימטיבי, לרוצים להעמיק את זהות המותג בתודעת הצרכנים, הלקוחות והעובדים שלכם עם מתנה מקורית ובעלת ערך. אילו קבלתם עציץ ממותג עם ברכה אישית או עסקית, המתנה שקיבלתם תוצג אצלכם על השולחן במשרדכם זמן רב לאחר הכנס.

מאת: אבי דוידיעסקים - כללי22/12/181419 צפיות
כל מה שחשוב לכם לדעת לפני שאתם מזמינים אצלנו שירותי ניקיון משרדים בתל אביב

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica