חפש מאמרים:
שלום אורח
09.07.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

רב - תרבותיות ורשת ערך בניהול

מאת: לנה מגידניהול21/10/20091252 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

השינוי המרכזי שעוברים ארגונים רבים במאה 21 הוא השילוב בין הטכנולוגיות המתקדמות ביותר לבין תפקידו של ההון האנושי בארגון. בשעה שבמאה הקודמת האדם שימש בתפקיד פונקציונאלי פאסיבי ברמות השונות של פס הייצור הארגוני כיום תפקידו הופך להיות יותר ויותר אקטיבי בכל רמות הפעילות הארגונית. בהתאם לכך מערכת היחסים בין המנהל לבין העובד משנה כיוון מיחסי סמכות, בהם המנהל קבע יעדים ומטלות לעובדיו, ליחסי שותפות, בהם מתקיים הדיאלוג לקביעת היעדים, התאמה בין יעדים לבין ביצועם וחיבור אמין יותר בין דרישות הארגון לבין המשאבים האנושיים באותה המערכת הארגונית.

בכדי ליצור יחסים אלה דרושות מיומנויות ניהול המייחדות ערך לאדם המצוי במערכת חברתית או ארגונית כלשהי, כלים לעיצוב רשת הערך וכלים לניהול הרשת באמצעות תרבות ניהול המכירה בשונות וייחודיות ומביאה לשיתוף פעולה שתוצאתו הסופית נמדדת ביחסי win – win. כלומר, מערכת יחסים בה שני הצדדיים מקיימים קשר יציב ומתמשך המבוסס על רווח הדדי.

בראייה זו הרב – תרבותיות מספקת כלים לבניית רשת ערך המבוססת על המשאבים הקיימים בה שכוללים את ערך האדם, מרחב הפעילות ומערכת יחסי הגומלין בין ערך האדם לבין מרחב הפעילות. נראה אפוא שרשת הערך על מרכיביה יוצרת ציר כוחות אשר בצדו האחד כוחו של ערך האדם ובצדו השני כוחו של מרחב פעילותו או אי – פעילותו. כלומר, כל אחד מהכוחות בעל אפיונים וייחודיות משלה המחוברים ומתקשרים אחד עם השני באמצעות רשת שמסדירה את יחסי הכוחות במערכת יחסי חליפין בין המשאבים.  

כך בצדו האחד של הציר מצויה כוחה של ייחודיות האדם. ייחודיות זו נבחנת בהיבט הערך, כלומר, הערך העצמי. בייחודיות זו מצויים משאבים אישיים הניתנים לסביבה ואלה המתקבלים מהסביבה בהתאם לצרכים ורצונות. הערך נמדד אפוא בפרספקטיבה של הערך המוסף אותו מביא האדם לכל מרחב חברתי או ארגוני בו מתקיימים תפיסות עולמו, תבניות חשיבותו ודפוסי התנהגותו הייחודיים לו בלבד המתעצבים במשך חייו בכל תחומי פעילותו.  

בצדו השני של הציר מצוי כוח הייחודיות של מרחב הפעולה. המרחב מקיים תרבות ייחודית אופיינית למרחב שנבחן בהיבט ערכו המוסף והצדקתו הקיומית על מאפייניו. גם המרחב בתוכו מקיים יחסי נתינה וקבלה של משאבים בתוך עצמו ומחוצה לו. בתרבותו מתקיימות תפיסות עולם ודפוסי פעולה שעוצבו על – ידי המשתתפים במרחב המתחדשים עם כניסתם של משאבים חדשים המבקשים בירור מחודש של התפיסות והדפוסים.  

הציר המחבר בין השניים הנו הסדר יחסי הגומלין בין ערך האדם לבין המרחב. בחינת הציר הנה פשוטה לכאורה כל עוד קיימים בה שני גורמים המשפיעים על מערכת יחסי החליפין והקשר בין השניים ברור בכל רגע נתון. אך בשעה שערכו של האדם מתחילה להיבחן במספר צירים מסתעפים, לעיתים מחוברים זה לזה ולעיתים מקבילים זה לזה נוצרת רשת מרחבים המגדירה את רשת הערך, value networks.

כך לדוגמא אדם הלומד במוסד לימודי כלשהו, רשת הערך תבנה בקשר למוסד הלימודים. להבדיל מכך אדם אחר הלומד ובמקביל עובד וחי עם משפחתו ערכו יבנה ויתעצב בו בזמן בהקשר עם מוסד הלימודים, מקום עבודתו וחיי משפחתו וכל צירי הקשר יצרו את רשת הערך. ייתכן כי בין משפחתו ומקום עבודתו לא יתקיים קשר מסוג כלשהו אך יחד הם יהיו לחלק בלתי נפרד מאותה רשת הערך. לחילופין ניתן לבחון אפשרות בה מקום עבודתו של האדם ומשפחתו יקיימו קשרים בה ערכו של האדם תבחן כחלק מהמערכת הקיימת ויהוו אחד מכלל צירי הרשת בה מתקיים ערכו של אותו האדם.     

לכן חשיבות רבה מיוחסת לאדם הבונה את הערך האישי בהתאם ליחסי הגומלין בינו לבין סביבת קיומו. בחינת הסביבה הקיומית באמצעות רשת הערך מקלה על התבוננות בסביבה הקיומית ובו בזמן מותירה אחריות בידי האדם לניהולה האקטיבי של הרשת וגם בחינתם של טיב הקשרים המתקיימים בה. ברשת הערך מתקיימים יחסי חליפין בין המשאבים הייחודיים של כל צד ברשת. הרשת ניתנת לאפיון, בקרה ומדידה ובהתאם לכך ליעדים ומטרות משלה. לכן רשת הערך מהווה כלי אפקטיבי בניהול ההון האנושי המשתמש בכישורים אישיים המצויים בכל מערכת חברתית או ארגונית.  

יתרה מכך רשת הערך מאפשרת התבוננות אפקטיבית אל מערכות הקשר בתוך הרשת ומחוצה לה. כך לדוגמא ניתן לבחון רשת ערך בארגון. כדי לעצב את רשת הערך יש לבחון את המשאבים הקיימים בה המיוחסים לכלל החברים בה. ברשת זו מתקיימים משאביו הייחודיים של מנהל הרשת, משאביהם של חברי הצוות, ממונים ועמיתים בתוך הארגון ומחוצה לו. היות ובמשאבים הקיימים כלולים ערכים, צרכים, דפוסי חשיבה, דפוסי התנהגות, משאבים חומריים ורוחניים כאחד, שילובם ושיתופם יחד יוצרים את הערך המוסף של ההון האנושי הארגוני. לעיצוב רשת הערך יש לבחון כיצד המשאבים באים במגע אחד עם השני ומה מאפייניהם האיכותניים וכמותיים כאחד.

במקרה הארגוני, רשת הערך הנה אמצעי לבחינת ערך ההון האנושי וההתבוננות בה מאפשרת להבין כי בתוך אותו הערך מסתתרים לעיתים משאבים על מגוון סוגיהם. באותו הערך מצויים משאבים מובילים תהליכים ארגוניים, לצדם מתקיימים משאבים משלימים, מתחרים, נהנים ישירים ונהנים עקיפים ועוד. יתרה מכך בבחינת משמעותו של ערך ההון האנושי באמצעות רשת הערך ניתן לזהות כי ישנם משאבים שמשנים את ייעודם בהתאם לצו השעה, כלומר, בסיטואציות מסוימות המשאבים המתחרים עלולים להפוך למשאבים משלימים או להיפך.

כך לדוגמא, ערך משפחתיות בארגון המדגיש את ההצלחה הצוותית יהיה לערך המשלים את ערכי הארגון ויעדיו, אך בארגון אחר, המדגיש הצלחותיו של העובד יהיה לערך מתחרה ביעדי הארגון וערכיו. יתרה מכך בחינת ערך המשפחתיות בהיבט הפונקציונאלי ופריסתו למדדים ולתפוקות כמו כמות המפגשים הצוותיים, נסיבות המפגשים, שינוי בעמדות העובדים ביחס לערך ועוד, מראה כי גם המדדים יכולים להוות מרכיבים חשובים ברשת הערך  ולעיתים  אף לשנות עמדות ביחס לתמורותיו של עובד בארון בכל רגע נתון.

מכאן נראה אפוא כי רשת הערך מותירה בידי המנהל כלי להתבוננות מעמיקה בערך ההון האנושי המצוי בארגון. עיצובה של הרשת ומיפוי המשאבים הקיימים בה משמשת פלטפורמה רחבה לבחינת ערך העובדים, הבנת מערכת יחסי החליפין בין המשאבים הקיימים בתוך אותה הרשת הן בתוך ארגון הפעולה והן מחוצה לו. יתר על כן הרשת מאפשרת חשיפה מעמיקה של המשאבים הקיימים בארגון, קביעת מדדים חדשים לערכו של ההון האנושי ובמידת הצורך אף לשינוי ביחסי הכוחות ברשת הערך בהתאם ליעדים החדשים.

בדומה לרשת ערך ארגונית רשת ערך אישית גם היא מבוססת על המשאבים הקיימים בה שכוללים את ערך האדם, מרחב פעילותו ומערכת יחסי הגומלין בין ערך האדם לבין מרחב הפעילות. כלומר, רשת ער יוצרת הסדר כוחות בין כלל מרכיבי הרשת המתחברים ומתקשרים אחד עם השני באמצעות רשת שמסדירה את יחסי הכוחות במערכת יחסי חליפין בין המשאבים באמצעות נתינה וקבלה.

 

אודות כותבת המאמר:

לנה מגיד, מנכ"ל עד"ה, מומחית לרב – תרבותיות, מנחה קבוצות, מאמנת אישית וארגונית.

050-883-7592

Lena.magid@gmail.com

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

לנה מגיד,

מנכ"ל עד"ה, מרכז אימון והדרכה.

מומחית לרב - תרבותיות, מנחה קבוצות, מאמנת אישית וארגונית. 

050-8837592

lena.magid@gmail.com

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת לנה מגיד

מאת: לנה מגידחברה ומדינה - כללי12/12/091433 צפיות
מדינת ישראל מייצרת פרדוכס רב - תרבותיות חדש בכך שמטפחת ומעצימה קבוצות עולים ומיעוט אך החברה הישראלית חסומה עדיין מפתיחות לנהוג בדרכי הרב – תרבותיות בנקודות הממשק הקריטיות, עדיין מתקשה לקיים דיאלוג ערכי רב – תרבותי, עדיין מפחדת להשריש נורמות חשיבה והתנהגות לביסוסה של ישראל כחברה רב - תרבותית.

מאת: לנה מגידאימון עסקי22/08/091175 צפיות
הרב – תרבותיות מזמנת מפגש בין תרבויות השונות זו מזו ומייצרת תרבות משותפת חדשה המאפשרת שיתוף פעולה, העשרה הדדית, צמיחה, התפתחות, חדשנות ושמירה על הייחודיות. השוני הוא בהגדרה שנוצרת כתוצאה מהגדרת התרבות. בשעה שהתרבות המוגדרת מאפשרת גמישות היא מאפשרת בניית אסטרטגיה חדשנית בגיוס הלקוח הכוללת קליטת הלקוח, פיתוח שירותים ומוצרים, שיתופי פעולה, ועוד.

מאת: לנה מגידשואה ותקומה22/08/091823 צפיות
חינוך יהודי בברית המועצות מעלה שאלות ותהיות רבות באשר לאופיו וטבעו. שנות השלטון הקומוניסטי החרימו כל זיקה דתית ולאומית ולא רק היהודית. למרות זאת החיים תחת השלטון הקומוניסטי הטביעו חותם עמוק על המשך הקיום היהודי תחת השלטון ובהתאם לכך קבעו קוי אופי ייחודיים ליהדות זו עד עצם היום הזה.

מאת: לנה מגידניהול22/08/091040 צפיות
בעקבות השינוי המהותי שעוברים הארגונים במאה 21, במהלכו תפקידיו של ההון האנושי הופך להיות יותר ויותר אקטיבי, הרב - תרבותיות מספקת כלי רשת ערך בניהול המסדירה יחסי הגומלין בתוך צוות העובדים ומחוצה לו ומאפשרת לקבוע יעדים ומדדים חדשים לניהול הצוות.

מאת: לנה מגידאימון לקריירה28/06/091146 צפיות
החיים בעולם המודרני דורשים כישורים המקנים כלים לפיתוח מודעות עצמית ולטיפוח מיומנויות ניהול עצמי המניבות תוצאות במציאות החיים. בפרספקטיבה זו המודעות העצמית מספקת מענים לצרכים האישיים והניהול העצמי מספק כלים להגדרת המציאות באמצעות תוצאות. בשעה שהתוצאות מושגות והמציאות מוגדרת, ניתן לבחון מחדש מכלול הצרכים ובהתאם לכך לקבוע יעדים חדשים שיספקו תוצאות חדשות.

מאת: לנה מגידעבודה וקריירה - כללי25/03/091280 צפיות
בראייה הרב – תרבותית טיפוח התרבות האישית על מכלול משאביה מביא להכרה בייחודיות המבדלת מהאחרים אך בו בזמן מטילה אחריות להשתתפות החברתית במגוון תחומי החיים. תהליך ההכרה בתרבות האישית הנו תהליך של טיפוח מודעות עצמית תוך שינוי פרדיגמות המיוחסות לתרבות האישית וכן פרדיגמות המיוחסות לתרבות הסובבת. יתרה מכך בתהליך זה נוצר דיאלוג בונה מכנה משותף על בסיס תקשורת רציפה המשפיעה על רמת השתתפות חברתית בכל רגע נתון.

מאת: לנה מגידעסקים - כללי02/02/091397 צפיות
הרב - תרבותיות מזמנת מפגש בין תרבויות השונות זו מזו ומייצרת תרבות משותפת חדשה המאפשרת שיתוף פעולה, העשרה הדדית, צמיחה, התפתחות, חדשנות ושמירה על הייחודיות. השוני הוא בהגדרה שנוצרת כתוצאה מהגדרת התרבות. בשעה שהתרבות המוגדרת מאפשרת גמישות היא מאפשרת בניית אסטרטגיה חדשנית בגיוס הלקוח הכוללת קליטת הלקוח, פיתוח שירותים ומוצרים, שיתופי פעולה, ועוד.

מאמרים נוספים בנושא ניהול

מאת: עוזי פלגניהול17/05/20184 צפיות
ארגון עסקי בכל גודל, נדרש לבצע שינויים והתאמות במהלך חיו העסקיים. תדירות השינויים וגודלם נגזרים ממטרת השינויים, שאת רובן ניתן לסווג כצורך: בפתוח עסקי, שיפור וייעול תהליכים עסקיים קיימים, התאמות לתנאי התחרות בשוק ועוד. במאמר הנוכחי אתייחס לשני חוקים מתחום הפיזיקה של אייזיק ניוטון, ונבצע דרכם אנלוגיות בתחום הניהול העסקי ונזהה "זיקה בין פיזיקה וניהול עסקי", אך לפני כן נגדיר מספר מושגים מתחום הפיזיקה.

מאת: עוזי פלגניהול16/05/20182 צפיות
תוצר ניהולי הוא התוצאה המתקבלת מפעילות ניהולית. תוצר ניהולי המשיג את מטרתו הוא תוצר אפקטיבי ולהיפך, תוצר ניהולי אשר יוצר תוצאה בעייתית, ההופכת בעצמה לבעיה ואף יוצרת בעיות נוספות, הוא "וירוס ניהולי" ברמות חומרה שונות, ובתור שכזה יש לטפל בו למניעת נזק חמור למערכת. "ווירוס ניהולי" לא נוצר בכוונה תחילה.

מאת: עוזי פלגניהול16/05/20187 צפיות
הנעת עובדי הארגון העסקי במטרה להשגת בצועים עסקיים משופרים, צריכה להיות אחת המטרות המרכזיות בכל אסטרטגיה ניהולית עסקית, ההשקעה בפתוח עובדי החברה היא אחת ההשקעות החשובות והמשתלמות ביותר לכל ארגון עסקי. לא מספיק שעובדי החברה יהיו משכילים, מיומנים ומנוסים, חשוב שכל הכישורים והתכונות שצוינו, יבואו לידי ביטוי באופן חופשי ושוטף בהתנהלות העובד הבודד והארגון.

מאת: עוזי פלגניהול16/05/20192 צפיות
במאמר זה רוכזו תובנות המתייחסות לסיטואציות שונות בתחומי הניהול. הנושאים מוצגים באופן מטפורי לעיתים באופן אירוני או אבסורדי באנלוגיה לתהליכי הניהול העסקי הנדרשים. בחרתי בדרך זו להציג ולהסביר תהליכים ואירועים בניהול עסקי שקשה היה להסבירם או להבינם, בעקר לחסרי ניסיון ניהולי עסקי.

מאת: עוזי פלגניהול03/05/20246 צפיות
"השער האסטרטגי", הוא השער שדרכו אמורים להיכנס לעסק, תוצרים של החלטות אסטרטגיות כבדות משקל לעתידו של העסק. משמע נדרש שיקול דעת מעמיק לגבי כל מה שנדרש לעבור דרכו. נדרש סוג סינון צפוף שימנע כניסה של מזיקים

מאת: עוזי פלגניהול03/05/20235 צפיות
עסק הוא מפעל חיים והוא קרוב לליבנו, מאידך בעסק צריך לטפל לא דרך הלב. נדרשת דרך, כלים ותהליכי ניהול מסודרים ושיטתיים. אף אחד מאתנו איננו מושלם ואיננו צריך לדעת הכול. גם אם אנחנו יודעים, קשה לנו לטפל בנושאים הקשורים בנו רגשית, מאחר ואיננו אובייקטיבים כלפי עצמינו וכלפי הקרובים לנו.

מאת: עוזי פלגניהול03/05/20235 צפיות
הדברים הנכונים לעסק הם לא תמיד ובהכרח: הדברים שהמנהל אוהב לעשות, או יודע לעשות, או רוצה לעשות, או יכול לעשות. הדברים הנכונים לעסק הם הדברים הנדרשים והקריטיים לעסק. בלעדיהם העסק יישחק, יתקע או יקרוס.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica