חפש מאמרים:
שלום אורח
27.10.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פרשת נשא: הנזיר - קדוש או חוטא?

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע17/05/2013569 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

בס"ד

פרשת נשא: הנזיר – קדוש או חוטא?

פרשת נשא הינה הפרשה הארוכה ביותר בתורה ובה קע"ו פסוקים, וכנגד "אשרי תמימי דרך", פרק קי"ט בתהילים, שהוא הפרק הכי גדול בתנ"ך ובו קע"ו פסוקים, וכנגדם מסכת "בבא בתרא" שהיא הגדולה שבש"ס ובה קע"ו דפים.

פרשת נשא מחנכת לטהרת המחנה ולקדושתן ומכאן – לבריאות הגוף והנפש. נפש טהורה לגוף בריא.

לאחר שנמנים כל צבא עבודת המשכן משבט לוי, נמסרים לעם הלכות הטהרה והקדושה האישית של כל איש ואישה מישראל.

- שלוח מחוץ למחנה "כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש" (ה, א-ד)

- דיני גזילה ותיקונה ע"י וידוי והשבת קרן עם תוספת חומש בצירוף קרבן אשם (שה, ה-ו)

- דיני אישה סוטה (ה, יא-לא)

- דיני נזיר ונזירות (ו, א-כא)

- ברכת הכוהנים (ו, כב-כז)

- מתנות הנשיאים ביום חנוכת המזבח (ז, א-יא)

- פרוט הקרבנות והמתנות של 12 הנשיאים (ז, יב-פג)

- סכום כללי של כל קרבנות הנשיאים ומתנותיהם (ז, פד-פט)

האם קדוש הוא הנזיר או חוטא?

דיני נזיר באים בפרשה לאחר דיני סוטה.

והטעם לכך מובא במסכת סוטה ב, א:

"תניא, רבי אומר: למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין".

אבל אין דעת התורה נוחה מן הנזירות. וחכמים נחלקו ביניהם בעניין מעמדו של הנזיר – אם חוטא הוא או קדוש?

וכך נאמר במסכת תענית יא, ע"א:

"אמר שמואל: כל היושב בתענית נקרא חוטא. סבר כי האי תנא. דתניא: רבי אלעזר הקפר אומר: מה תלמוד לומר(במדבר ו, יא): "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש"? וכי באיזה נפש חטא זה? אלא, שציער עצמו מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה".

ודעה זו מוסברת בפירוט אצל הרמב"ם:

שמא יאמר האדם: הואיל והקנאה והתאווה והכבוד וכיוצא בהם, דרך רעה הן ומוציאין את האדם מן העולם, אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון, עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא ישא אישה, ולא ישב בדירה נאה, ולא ילבש לבוש נאה, אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בהן, כגון כוהני עכו"ם – גם זו דרך רעה היא ואסור לילך בה. והמהלך בדרך זו נקרא חוטא, שהרי הוא אומר בנזיר (במדבר ו, יא) "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש" – אמרו חכמים (תענית יא, ע"א)  ומה עם נזיר שלא פרש אלא מן היין צריך כפרה, המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה.

לפיכך ציוו חכמים שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד, ולא יהא אוסר עצמו בנדרים ובשבועות על דברים מותרים.

כך אמרו חכמים (ירושלמי נדרים פרק ט, הלכה א) :לא דייך מה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים"?

ובכלל זה אלה שמתענים תמיד אינם בדרך טובה. ואסרו חכמים (תענית שם, שם), שיהא אדם מסגף עצמו בתענית.

ועל כל הדברים האלה וכיוצא בהם ציווה שלמה ואמר (קהלת ז,טז): "אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשתומם?" (רמב"ם, הלכות דעות פרק ג, הלכה א)

ולעומת זאת, רבי אלעזר מייחס קדושה לנזירות:

"ר' אלעזר אומר: נקרא קדוש, שנאמר (במדבר ו, ה): "קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו". ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה!" (תענית יא, ע"א)

אבל נראה שנזירות צריך שתהיה לה סיבה של עבודת המידות ולא של צער והימנעות מהטוב שבעולמו של הקדוש ברוך הוא. ועל כך הסיפור הבא:

"כי יפליא לנדר נדר נזיר להזיר לה'" (במדבר ו, ב)  תניא, אמר שמעון הצדיק: מעשה באדם אחד שבא אלי מן הדרום, וראיתיו שהוא יפה-עיניים וטוב רואי, וקווצותיו סדורות לו תלתלים. אמרתי לו: בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה?

אמר לי: רועה הייתי לאבא בעירי, והלכי פעם אחת למלאת מים מן המעיין, ונסתכלתי בבואה שלי, ופחז עלי יצרי ובקש לטרדני מן העולם.

אמרתי לו ולעצמי: רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, ובמה שעתיד להיות רמה ותולעה? העבודה, שאגלחך לשמים!

מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו, ואמרתי לו: בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל!

עליו הכתוב אומר: "איש כי יפליא לנדר נדר נזיר להזיר לה'" (נזיר ד, ב)

מתוך האתר "פרשת השבוע

http://www.2all.co.il/web/Sites8/parashathashavooa/

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ציפורה בראבי -

ד.א.  teilot1@walla.com

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ציפורה בראבי

מאת: ציפורה בראבייהדות22/07/18439 צפיות
יום תשעה באב המוכר כיום צום ואבל לעם היהודי הינו יום מלא משמעות וכוח. לא רק זיכרון חורבן הבית נמצא ביום זה. גם התקווה לראות בבניינה ועוד כמה נושאים חשובים לעם ישראל. להתנער מן העפר. .

מאת: ציפורה בראביתרבות דיגיטלית19/07/183471 צפיות
המקום אליו מחוברים הילדים והצעירים בכלל וגם מבוגרים רבים הוא – הטלפון הנייד שלהם, החיבור הדיגיטלי שלהם לעולם. רק נסו לקחת אותו מהם. לא יעלה על הדעת!

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/131113 צפיות
על נוח נאמר: איש צדיק תמים. על אברהם נאמר: התהלך לפני היה תמים. בשבחי התמימות.

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/13882 צפיות
הבחירה בין טוב ורע - וארץ ישראל כנגד המצוות כולן!

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/13811 צפיות
לא רק קשיים כלכליים הינם מבחן לאמונה. גם עושר יכול להיות מבחן.

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/13922 צפיות
משה משתף את העם בכאבו על כך שאינו מורשה להיכנס אל הארץ המובטחת. ואתחנן אל ה'..

מאת: ציפורה בראביפרשת השבוע06/08/13744 צפיות
משה מול העם בכניסה אל הארץ המובטחת.

מאמרים נוספים בנושא פרשת השבוע

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע18/07/18439 צפיות
תחילת הנאום בפרשתנו, פרשת "דברים", והוא פותח בתוכחות משה לעם רק שאלה תוכחות שנאמרות ברמז וכפי שמפרש רש"י במקום, זה מפני כבודם של ישראל,

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע06/06/18460 צפיות
בשבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת "שלח לך", על אחד החטאים הגדולים שחטאו בני ישראל בזמן הליכתם במדבר.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע31/05/18412 צפיות
פרשת השבוע שלנו, פרשת "בהעלותך", פותחת בנושא הדלקת המנורה במקדש ומתוכה ניתן ללמוד עניין חשוב ומהותי בעולם החינוך.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע24/05/18437 צפיות
השבוע חגגנו וציינו את חג שבועות הוא חג מתן תורה.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע16/05/18454 צפיות
בשעה טובה אנו מתחילים השבת את החומש הרביעי, חומש "במדבר".

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע10/05/18456 צפיות
הנה אנו שוב מגיעים לסיומו של חומש "ויקרא". חומש שבחלקו הראשון עסקנו רבות בענייני קדושה כמו קורבנות ועבודת הכוהנים בבית המקדש ובחלקו השני נגעה התורה בפרטי הפרטים של חיי היום יום הלאומיים והחברתיים שלנו כאומה וכבני אנוש.

מאת: דוד דרומרפרשת השבוע25/04/18496 צפיות
רוצים תמיד להגיע לתוצאות. להצלחות. לכבוש יעדים ולהגיע אליהם הכי מהר שאפשר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica